Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 22., szombat

57.rész Leirása

Efsoun mielőtt elvérez, elárulja Mustafának, hogy Hürrem meg akarja ölni. Őt is megkérte rá, de nem tudta megtenni, mert szerelmes belé. Arra kéri, soha ne felejtse el. Miután Mahidevran végighallgatta mindezt, a szultán szobájába megy, éstovábbadja a szultánnak a hallottakat. Amikor azt mondja, hogy ezt Efsoun, a fia ágyasa mondta az abortusz után, a szultán csodálkozik, hogy hihet egy szolgának? Amikor Mustafa betör Hürremhez, a véres kezére pillantva kijelenti, hogy neki semmi köze nincs mindehhez, és csakis Validének van joga ilyet elrendelni. Mustafa azt mondja, hogy mostantól minden megváltozik, és tudja, hogy meg akarja ölni. Amikor a szultán látja a könnyeivel küszködő Mustafát, azt mondja: „Egy férfi két dolog miatt sírhat: a szerelem és a halál miatt. Te mind a kettőt megismerted. Most magadra hagylak sírni.” Ibrahim arra kéri Mahidevrant, hogy ne rágalmazza Hürremet amiatt, amit egy rabszolga mondott. Amikor Hürremmel összetalálkoznak, Mahidevran közli, hogy a szultán már mindent tud, és megfenyegeti őt és gyermekeit. Aztán Hürrem Ibrahimnak: „Hallottad? Te vagy a tanu.” Amikor Mustafa elmondja apjának, hogy miket tudott meg Hürremről, a szultán azt kérdezi, hogy hihet egy szolgának, hiszen Hürrem nem adhatott ki ilyen utasítást. Mustafa meg visszakérdez, hogy hogy hazudhat egy haldokló? Ez elgondolkoztatja a szultánt. Hürrem azzal védekezik, hogy a palotában mindenki őt gyanúsítja és Mahidevran meg állandóan csak hazugságokat terjeszt róla. A szultán erre azt kérdi, hogy képes lenne-e érte meghalni? Mire Hürrem, hogy az élete hozzá tartozik. Aztán a szultán elővesz egy üvegcsét, és azt mondja, hogy hallj meg most, vagy élj életed további részében, de nélkülem. Hürrem sértve érzi magát, hogy a szultán elhitte a hazugságokat, és azt mondja neki, hogy a méreg enyhíteni fogja a fájdalmát, amit az okozott, hogy látja, hogy ő (szuli) már nem szereti őt. Elveszi az üvegcsét, megissza, és lefekszik az ágyra… Közben elmondja neki, hogy mennyire szerette és kéri, hogy vigyázzon a gyerekeikre. Gülfem azon csodálkozik, hogy Hürrem meddig ment el, de Valide azt mondja, hogy nem kellene őt vádolni egy olyan dologgal, amit egy háremnő mondott. Valide észreveszi, hogy Hatice nincs jól. Amikor szultána távozik, Gülfemtől tudja meg, hogy nincs rendben a házassága, és egy ember meg is kért, hogy kövesse Ibrahimot. Efsoun temetésén Ibrahim arra kéri Mustafát, hogy ne rágalmazza Hürremet egy olyan dolog miatt, amit egy nő mondott, mert az nagyon komoly. Hürrem Süleiman karjaiban ébred , így rájön, hogy az a folyadék nem méreg volt, hanem altató. Süleiman most már érti, hogy ő ártatlan, és megint bebizonyította, hogy mennyire szereti őt. Hürrem azt kérdezi, hogy hányszor kell bizonygatnia még ezt? Nigar megtudja, hogy állapotos. Daye azt akarja, hogy a dokinő hagyja el a palotát, mert őt összefüggésbe hozzák a halálesettel, és nem mellesleg ezzel is védené Validét, aki elrendelte (!) az abortuszt. Gülsah kihallgatja beszélgetésüket, és arra buzdítja az orvost, hogy ölje meg Dayet, ő cserébe meg védelmet adna neki. A teraszon Hürrem megosztja érzéseit Süleimannal. Úgy érzi magát, mint aki újjászületett. Süleiman meg azt kérdi, hogy tudna bocsánatot kérni tőle. És, hogy kifejezze szerelmét, verset mond szerelmének, amit ő maga költött. Mustafa elárulja Mahidevrannak, hogy Ibrahim azt tanácsolta, hogy nézze el, hogy mit tett Hürrem, mert a szultán úgyis megbocsát neki. Mahidevran szerint ő (Hürrem) meg van rémülve, Mustafa ezt nem hiszi, de szerinte, Hürrem majd a gyereki miatt fog bűnhődni. Amikor Hatice meglátja Ibrahim trónját, teljesen meglepődik. Kérdőre vonja férjét, hogy mit óhajt tenni ezek után? Amikor Daye értesül Validétől Ibrahim követéséről, szól Nigarnak, hogy maradjon távol Ibrahimtól, mert ha ez kiderül, Hatice elválik, és Ibrahimot megfosszák minden pénzétől, hatalmától. Később a fürdőben Nigar bevallja, hogy terhes. Daye szerint azonnal meg kell szabadulnia a babától, mert bajt hozhat rá. Nigar visszautasítja. Ezt a beszélgetést a doktor kihallgatja, majd megfenyegeti Dayet, hogy mindenkinek elmondja, ha nem maradhat a palotában. Daye mérgében megüti a dokit, aki elesik és beveri a fejét. Meghal. Valide hívatja azt az embert, aki Ibrahimot követte. Süleiman jóváhagyásával Valide elküldi Dayet a palotából. Az ítélet kivégzés lenne, de mivel Daye a dinasztiának ajánlotta fel szolgálatait, így nem végzik ki. Amikor Hürrem megtudja, hogy a gyerekei Mustafával vannak, beront Mustafa szobájába, és arra kéri, hogy hagyja békén a gyerekeit. Mustafa mérges, mert neki senki sem tilthatja meg, hogy láthassa a testvéreit. Ibrahim, a trónon ülve, összes ujján gyűrűvel, tele önteltséggel fogadja a Sarlken követeit. Ezzel kifejezve hatalmát és befolyását, hiszen az ő feladata az egész Ottomán Birodalom ellenőrzése. Ezért mindenkinek imádkoznia kell érte. Hozzáteszi, hogy minden, amit ő mond, még a szultán sem vonhatja vissza. Ibrahim szavai és gőgje után a követek szótlanul távoztak, de még előtte meg kellett csókolniuk Ibrahim kezét. Daye elbúcsúzik Validétől, és azt mondja, hogy nehezen tudja elképzelni, hogy egy másik asszonyt szolgáljon. Nigar is és az összes többi ember a palotában mind elköszönnek Dayetól. Ibrahim, amikor a pillangó kitűzőt nézegeti, eszébe jut az az idő, mikor arra kérte Haticét, hogy a szívében hagyjon helyet számára. Mahidevran megpróbálja meggyőzni Validét, hogy Gülsaht válassza Daye megüresedett helyére. Valide azonban kikéri Hürrem véleményét. (!) Habár Hürrem meglepődik, diplomatikusan azt válaszolja, hogy akárkit is választ Valide, biztos a megfelelő személy lesz erre a pozícióba. Aztán Valide dönt mindenki meglepetésére: Nigar! Hürrem örül, persze Mahidevran nem. Mustafa elárulja apjának, hogy már rég megbocsátott Hürremnek. Süleiman azt mondja, hogy ő nem hitt az ártatlanságában, de most már tudja, hogy nem az ő hibája volt, és jó lenne, ha nem befolyásolnák azok gyűlölete, akik közel állnak hozzá. Daye az erdőben halad a szekérrel, amikor tolvajok támadják meg. Megütik, kirabolják. Ibrahim közli Nigarral, hogy ennyi volt, szakítaniuk kell, mert Hatice gyanakszik. Amikor távozik, Nigar megpróbálja visszatartani azzal, hogy van valami fontos, amit el kell mondjon neki. De Ibrahim nem figyel rá. Az ember, aki követi őt, mindent látott. Daye rossz állapotban Nigarnál talál menedéket. Hürrem pánikol, mikor megtudja, hogy Mustafa elment Selimmel. Selim meg azon csodálkozik, hogy a testvérei miért nem mehettek velük? Valide megtudja, hogy Ibrahim előző éjjel Nigar házából távozott – elállt a lélegzete!


-Neked is a kezedre játszott a sors...mindjárt ellenem munkálkodhatsz. Ezekkel az anya-fia által kitalált hazugságokkal, csak mérgezd a nagyúr elméjét. - Természetesen, hogy ezt a történetet követem, hiszen Musztafa biztonsága az én felelősségem, de ne aggódjon. Ha nincs köze hozzá, akkor ebben az ügyben a legnagyobb védelmet én nyujtom majd önnek. -Nagyuram... -Gyere be Hürrem... --------- -Szulejmán...amióta ebbe a palotába léptem, egy csomó rágalom ért már, de ez a legfélelmetesebb... a saját hibáik elhomályosítsa érdekében mondanak ilyeneket.... Musztafa ágyasa terhes. Ezt eltitkolták...ki is akarták szöktetni a palotából...Musztafa fiatal, természetesen hibázik, de Mahidevrán ?...utat mutat neki, hogyan tiporja lábbal a hagyományokat és íratlan szabályokat..Én ezeket az anyaszultán tudomására hoztam és őfelsége megtette azt amit szükségesnek látott. -Ezeket tudom Hürrem, az anyám elmondta nekem. -Akkor kérlek higgy az ártatlanságomba...Senki más nem hallotta amit Efsun mond...talán egyáltalán nem is mondta...ezzel a szörnyű rágalommal, elégtételt akarnak tőlem. - Szeretném ha megtennél számomra valamit... -Bármit akarsz Szulejman..hisz tudod, hogy nincs olyan amit érted meg nem tennék. -Értem..eldobnád az életedet? -...........mi az én életem?....ha lehetséges lenne a szívemet tépném ki a helyéről... - Ha ez így van, akkor ezt idd meg...rögvest. -Tehát mindent elhittél nekik...sajnálatos...a szerelmem és a hűségemnek ez lett az ára? -A döntés a tiéd. Ha akarod itt most mellettem egyszer meghalsz, ha akarsz, ezentúl nélkülem, minden nap.. -........én már meghaltam Szulejmán...ez a méreg csak a lelki fájdalmammal fog végezni.........a lelkem egy darabja szultánom...a magasságostól úgy is csak egy kívánságom volt, hogy az ön arcát nézve hallhassak meg...a szerelmes karjaidban, békében meghalni... a gyermekeimet rád bízom... vigyázz rájuk Szulejmán...mahidevran ...és.... Ibrahim.........

-Szulejmán...hol vagyok én?...nem haltam meg? -Ssssssssss.....Nem Hürrem...ne félj...élsz. Amit megittál, nem méreg volt, csak az orvosok által elkészített altatószer.Én hogyan árthatnék neked? Méghozzá saját kezemmel...ez lehetséges? -.....Szulejmán, te bennem kételkedtél...ez hányadik vizsgatétel?...a szerelmemet és a hűségemet még hányszor kell neked bizonyítanom? - Te a világegyetemben páratlan párom...te a saját kezeddel kínáltad fel nekem az életedet...kívánj tőlem bármit amit csak akarsz... -Csak ölelj meg...mást semmit sem szeretnék... --------------------- -A tegnap éjjel olyan volt mint egy rémálom, mégis most úgy érzem, újjászülettem
- ITT SZULEJMÁN FELE ARAB_Ó TÖRÖK VERSET MOND NEKI
a lényege, valami olyan,. hogy -te vagy a mindenem, te vagy az én szívem uralkodója és minden bajra gyógyír.
-
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése