Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 22., szombat

31.rész Leirása

  • Hürrem látja a szultánt Izabellával a kioszk-ba menni. Izabella meztelenül és könnyezve állt Szulejmán előtt, de az uralkodó felvette a köpenyét, betakarta, és elment. Hürrem elárulva érzi magát, ugyanis nem látta a szultán távozását. Visszatérve a palotába Mahidevrannal találkozik, aki észreveszi hogy sírt, majd rájön hogy elment a hercegnőhöz. Kihasználva a lehetőséget, nem hagyja elúszni annak az esélyét, hogy megbántsa Hürremet. A palotába érkezve Hürrem Szümbültől tudja meg hogy a kioszkban lévő személy Izabella hercegnő, és Ibrahim küldte oda. Daye azt mondja a Validénak hogy Nigar szerint Hatice fél és nem akarja a szobrokat. Hatice bevallja Gülfemnek, hogy aggódik a fia és Ibrahim miatt, a szobrok miatt, de Gülfem megnyugtatja. A szultán Hürremet hívatja de rájön hogy valami baja van. Annak tudatában hogy a szultán nem engedi szabadon Izabella megalázva érzi magát, és bezárkózva a kioskba magára gyújtja azt. Késő délután a szultán tudomást szerez erről és rögtön odamegy; Hürrem a kioszk elpusztulásában reménykedik. A tűz elterjed és a hercegnő veszélyben van, mire azonban Szulejmán odaér, már biztonságba helyezik, de nem hajlandó beszélni vele. Szuleljmán parancsára Izabellát Hatice és Ibrahim palotájába szállították hogy ott viseljék gondját, valamint üzent Bali béggel Grittinek, hogy a hercegnő bennégett az épületben. Mahidevran fiáért megy Haticéék palotájába, ekkor megtudja hogy ottvan a hercegnő, és arra kéri Hürremet, hogy tartson vele. Ezt a szultána először elutasítja, de a Valide hatására elfogadja a meghívást. Bali bég szerelmes, és kijelenti Armin édesapjának hogy feleségül kéri a lányát. Elutasítja, mert nem adja hozzá a lányát más vallású férfihoz és hogy megvédje lánya becsületét, elviszi a városból.
    Hürremet sokkolja Izabella látványa a palotában és el akar menni. Mikor Valide tudomást szerez a palotában vendégül látott nőről aggódni kezd, de fia megnyugtatja hogy ő Spanyolország hercegnője.
    Mikor Mahidevran látja Hürrem irigységét, megragadja az alkalmat hogy még egyszer megbántsa. Ibrahim leveri a lázadást és hazatér. Mikor a palotájában lévő nőről beszél, a szultán azt válaszolja hogy alkudozni fog a katolikusokkal. Mikor Ibrahim meglátja a leborított szobrokat, Haticét kérdezi. Szulejmán azt mondja anyjának hogy megsértették a durva szavai és ő mindig olyan marad, mint amilyenre képezték, valamint megígérte magának hogy nem fog vér tapadni a családja nevéhez. Nilüfer Hürrem fenyegetésére Izabellához. Szulejmán utasítására növelik Ibrahim juttatásait, ami nem tetszik Hürremnek. Szulejmán dühös lesz és azt mondja hogy nem lehetséges hogy versenyezzen a szolgáival.Az uralkodó parancsára Izabellát visszaviszik a kioszkba és mikor bosszúból azt mondja hogy őt is és saját magát is felgyújtja, megcsókolja.


Hürrem:Szulejmán.Mi dolgod neked azzal?Kérlek gyere ki onnan.
*****************************************************************************************Gül aga:Ugyan szultánám ne keseregj.Nincsen semmi baj.Már bánom,hogy elhoztalak ide.
Hürrem:Hogy tehetted ezt velem.Hogyan?Megígérted nekem.Azt mondtad sosem lesz más asszonyod.
Gül aga:Nyugodj meg kérlek.Ne hergeld magad.Szavamra megijesztesz.
Hürrem:Állítsd meg a kocsit.
Gül aga:Kocsis.Megállj.
Hürrem:Megfulladok.Nem kapok levegőt.Hallod!
Gül aga:Állj meg!

Carmina:Hercegnőm,mi történt?Mit tett veled az a barbár?
Isabella:Semmit.Nem akar elengedni minket.Sosem szabadulunk innen.

Matrakos:Ugye megmondtam.Ebből csak baj lehet.Ki tudja,hogy Jozsua Efendi most mit művel szegény lánnyal.
Malkocoglu:Oda is mehetnél,hogy megtudd.
Matrakos:Nem ettem én meszet.
Malkocoglu:A nevemben járulj oda és add tudtára,hogy a lány semmit nem vétett.
Matrakos:Ismerem Jozsua Efendit.Nem hallgatna meg.
Malkocoglu:Matrakos.Ne tagadd meg a segítséged éppen ilyenkor.
Matrakos:Ezt ne.
Malkocoglu:Kérlek.
Matrakos.Jó.Imádkozz.

Matrakos:Köszöntelek Jozsua Efendi.
Jozsua:Inkább szégyellnéd el magad Nasuh Efendi,amiért ilyesmihez a nevedet adtad.
Matrakos:Uram ne ítélj el.Én nem vettem ebben részt.
Jozsua:Miről beszélsz?Te hoztad a nyakamra azt a kereskedőt.
Matrakos:Tsss.Nem is kereskedő.Ő a szmederevói helytartó fia.Fontos ember.Az uralkodó egyik bizalmasa.
Jozsua:Nem érdekel.Maradjon távol a lányomtól.
Matrakos:Nem kell félned.Csak átmenetileg van itt.Hamarosan  visszatér a szülőföldjére.
Jozsua:Azt nagyon jól teszi.Mégis miféle dolog ez Nasuh Efendi?Tőlem vesz egy láncot aztán odaadja a lányomnak.Örülhet,hogy nem törtem el a kezét.

Hürrem:'Már csak te hiányoztál Istencsapása..'
Mahidevran:Hol a köszönés?A múlté lenne.
Hürrem:Nem,csak nem vettelek észre.Gondolatomba meredtem.És már megértelek,milyen fárasztó mindig és mindenről tudni.
Mahidevran:Van baja az már látszik.Szemei a sírástól duzzadtak.Vajon mi történt?

Mahidevran próbálja kifaggatni Gül agát arról,hogy mi is történt.

Hürrem:Sümbül aga.Ott jártam.A Vadászházban.És láttam azt a nőt.
Sümbül:Allahra és mégis,hogy láthattad őt.
Hürrem:Te mutattad meg nekem.
Sümbül:Hogy én?
Hürrem:Igen.Legalábbis ezt fogom mondani az uralkodónak.Persze,ha mindent szépen elmondasz..még meggondolom.
Sümbül:Mit szeretnél tudni asszonyom?
Hürrem:Ki az a nő?
Sümbül:De mindezt nem tőled tudod.A neve Isabella,Isabella Fortuna.És egy nemes kasztíliai hercegnő.
Hürrem:Hercegnő?
Sümbül:Hát igen,sajnos.
Hürrem:És mióta van ott?
Sümbül:Lassan már három hónapja.
Hürrem:Három hónapja?És erről én semmit sem tudok!Hogy került ide hozzánk?Ki hozta?
Sümbül:A méltóságos Ibrahim pasa parancsára..Isten a tanúm rá.Még török kalózok fogták el a nyílt tengeren ,majd idehozták,hogy eladják.Magam mentem kiváltani a kikötőbe,és helyeztem el a kastélyba.Ne engem okolj hát.Pusztán engedelmeskedtem.
Hürrem:Igen ,tudom.Jó.Elmehetsz.
Sümbül:Köszönöm úrnőm.

Hürrem:Elárulta a szerelmünket.Megcsal engem.

Carmina:Nem ettél semmit,így teljesen elgyengülsz és lebetegedsz.Kérlek ne csináld ezt úrnőm.
Isabella:Jobb lehetne ennél Carmina.Nem tűröm tovább,hogy megalázzanak.Elegem van abból,hogy folyamatosan szégyenbe hoznak és semmibe vesznek engem.

Sümbül:Úrnőm.Engedelmet.Az uralkodó hívat.
Hürrem:Nem fecsegtél ugye?Nem mondtad el neki,hogy láttam a nőt..
Sümbül:Isten ments!Az kéne még nekem.Hogy az uralkodó az imént tért vissza,és ahogy megjött rögtön téged keresett.

Hatice:Félek ebbe belefogok őrülni,és másokat is megmérgezek kínommal.Rendre megbántom szeretteimet.Veled is igazságtalan voltam Gülfem.
Gülfem:Asszonyom,te sosem vagy velem igazságtalan.Viszont nagyon bánt amikor ilyennek látlak.Mondd el,beszéld ki.Hidd el tudunk rajta segíteni.
Hatice:Félek Gülfem.Félek,hogy elveszítem őket.A fiamat,Ibrahimot...mindkettőhöz olyan erős szeretet köt.Nélkülük az egész élet megszűnne.
Gülfem:Tudod,hogy én betéve ismerem a fájdalmat asszonyom.Akit szerettem,mind elvesztettem.Meséltem már.De  a jó Isten,szerencsére mindig ad gyógyírt is a kínokra.Hitet mit a szívünkbe táplálunk.Így amit a sors megírt,változhasson.És ne gondoljuk,hogy nem változhat.Úgyhogy neked sem szabad a mostanin keseregni úrnőm.Ibrahim pasa haza fog térni,és boldogan éltek majd gyermekeitekkel együtt sokáig.

Isabella kétségbeesésében arra szánja rá magát,hogy felgyújtsa a Vadászházat.De a terve nem sikerül,mert megmentik az életét.

Hürrem:Szulejmán.
Szulejmán:Köszöntelek asszonyom.
Hürrem:Látni kívántál engem?
Szulejmán:Hogy fényed beragyogja az éjszakámat.Hiányoztál.Bánt valami?Tekinteted árulkodik.
Hürrem:Nincs semmi bajom.
Szulejmán:Biztos?
Hürrem:Igen.Különösen most,hogy veled lehetek.... Szulejmán...szeress...szeress mindennél jobban.
Megérkezik Sümbül aga,aki meghozza a hírt Szulejmánnak,hogy tűz ütött ki a Vadászházban...Hürrem szomorú,mert Szulejmán otthagyta és rohant Isabellához.

Armin:Apám.Hidd el,hogy semmit nem vétettem.
Jozsua:Csak elfogadtál egy ékszert attól a haramiától.De szerencséd van,ma megtudtam,hogy csak átutazóban van itt.Hamarosan elfog menni.Te viszont addig nem hagyod el ezt a szobát.

Szulejmán:Mindent tudni akarok a tűzről.
Melek:Nagyuram.Magam sem tudom pontosan.Az egész olyan hirtelen zajlott.Miután elmentél a hercegnő bezárkózott.Egész nap méltatlankodott.Majd estefelé tűz ütött ki a szobájában,ahol aléltan hevert.
Szulejmán parancsba adja Sümbülnek,hogy Isabellát és kíséretét vigyék át Hatice palotájába..majd megparancsolja Bali beynek,hogy vigye meg Grittinek a hírt arról,hogy Isabella a tűzben meghalt.Sümbül megérkezik Hatice palotájába Isabellával,ahol elszállásolják őket..,ezt a hírt megtudja Gülsah is,aki rögtön megossza úrnőjével,Mahidevrannal is...

Ibrahim levelet küld Kalender sahnak,aki nem fogadja ezt kitörő lelkesedéssel.
-Ígérete szerint megkíméli életedet,miként harcostársaidét is  amennyiben minden feltétel nélkül három napon belül leállítod felkeléseteket,és békével elhagyjátok ezt a vidéket.
Kalender:Megkíméli az életünket?!Gőgös ember.Ki ez az Ibrahim?Tán nem Allah teremtménye?Úgy honnan ez a bátorsága?Halandó ember,semmikor ne hirdessen Isteni felsőbbrendűséget,mert Allah helyére olyan nem állhat.
-Hírnök vagyok,erre nem válaszolhatok a nevében,de azt tudom,ha nem engedelmeskedsz,te leszel a felelős minden csepp kiontott vérért.
Kalender:Menj és mond meg a pasának,hogy Allahnak hála még nem vagyunk olyan nyomorúságos helyzetben,hogy zsarnokokkal egyezkedjünk.Csakis a mindenható onthatja vérünket vagy kímélheti meg életünket.

Bali bey átadja Szulejmán üzenetét Grittinek,hogy Isabella meghalt és ezt közölje a követekkel is,de amikor Gritti elmondja nekik,gyanakodni kezdenek,hogy lehet álhír az egész...

Jozsua:Te meg,hogy kerülsz ide?Honnan tudod,hogy itt lakom?
Bali bey:Jó uram azért jöttem,mert szeretném az ügyemet veled megbeszélni,
Jozsua:Azon nincs mit megbeszélni.És nem örülök,hogy a házamnál ólálkodsz.Megüzentem,hogy tartsd magad távol a lányomtól.
Bali bey:Ő semmi rosszat nem tett.És biztosíthatlak a szándékaim komolyak.
Jozsua:És mégis miféle szándékok azok?
Bali bey:A legtisztességesebbek.Ugyanis..
Jozsua:Ugyanis mi?Tán feleségül vennéd a lányomat?
Bali bey:Igen.Igen,szeretném.
Jozsua:Azt soha.Ő zsidó,még te muszlim vagy.Tiltott dolog.Nem lehet.Keress más asszonyt!Én nem fogom egy muszlimnak adni a lányomat.Törődj bele vagy megyek és bepanaszolnak a kádinál.Eredj!Tűnj innen!

Ibrahim,Kalender sah válaszát hadüzenetnek tekinti....
Mahidevran pedig egy álnok tervet eszel ki,és ráveszi Hürremet,hogy vele menjen Hatice palotájába..

Mahidevran:Kit tisztelhetünk vendégedben?Csak nem az uralkodócsaládból valaki?
Hatice:Nem.Bár a szultán számára legalább olyan jelentős személy,mint a család tagjai.Nem véletlenül kérte ide az elszállásolását.És érkezik is.Isabella Fortuna hercegnő.Ezidáig a Vadászkastélyban lakott,de a tegnap esti tűzvész ezt ellehetetlenítette,így az uralkodó személyes kérésére itt fog vendégeskedni.Matrakci:Beszéltél Jozsua Efendivel?
Malkocoglu:Meg sem hallgat.
Matrakci:Mondtam én neked,hogy ez nem lesz egyszerű.Ugye?Ez az Armin nem az a könnyűvérű leányzó.Pedig komolyak a szándékaid,ha jól értettem.És nőül akarnád őt venni.De az öreg így is elzavart.Naná,hogy nem fogja a lányát egy muszlimnak adni.Felejted el.Találsz te bőven neked való asszonyt.
Malkocoglu:Mintha csak Jozsua Efendi lennél.De nem tudom Matrakos,majd megőrülök érte.
Matrakci:Akkor is muszáj lesz.

Gritti:Beszéltem a követekkel.Megrázta őket Isabella halálhíre és már Frederikért is aggódnak.
Malkocoglu:Nyugtasd meg őket,hogy él,mint hal a vízben.
Gritti:Ő tud már Isabelláról?
Malkocoglu:Nem.Viszont te elmondhatnád neki.Legalább meggyőződsz hogylétéről.Neked a követeid biztosan hisznek majd.

Hatice:Isabella hercegnő.Ő a balomon Mahidevran Sultana,Musztafa édesanyja.Hürrem Sultana pedig az uralkodó négy gyermekének anyja.
Isabella:Mind a két nő ugyanabban a rangban van?Hol vannak ők?
Hatice:Mit mondott?
Melek:Az örömét fejezte ki úrnőm.
Mahidevran:Hürrem.Elsápadtál.Jól vagy?
Hürrem:Sultanam.Engedelmeddel szeretnék visszatérni a palotába.
Hatice:Mi bajod?
Hürrem:Nagyon fáj a gyomrom.Jobb,ha lepihenek.
Hatice:Rendben.Akkor menj.
Mahidevran:Úrnőm.Mi sem zavarnánk téged tovább.Gyere Mustafa.

Gritti a börtönben közli a hírt Frederikkel,miszerint Isabella meghalt egy tűzvészben.Gritti megígéri,hogy segíteni fog kijuttatni őt,de ehhez türelmesnek kell lennie.

Hürrem:Azért vitt oda,hogy lássam azt a nőt.Hatice meg csendben szövetkezett vele.Mind a ketten az ő pártján állnak.
Mihrimah:Anya.
Hürrem:Kislányom,ne félj.Semmi baj.Neked ők sosem árthatnak.

Hürrem:Mi járatban itt?
Nigar:A szabóhoz jöttem.Szövetekért a hercegnő ruháihoz.A tűzben mindene elégett.Úrnőm kérésére.
Hürrem:Á tényleg.Te leszel aki segíteni fogsz nekem.Tudni akarok annak a nőnek minden lépéséről.Motantól tehát tartsd nyitva a szemedet és füledet.Megteszed ugye?Mindenről tudni akarok.
Nigar:Asszonyom.Szinte könyörögtem,hogy higgy ártatlanságomban,de te rendre árulással vádoltál meg.Hazudozással,és most megint legyek a bizalmasod?
Hürrem:Tekintsd megbocsátásom egyik feltételének.Ha segítesz.
Valide:Mond,ki az a nő akiről Musztafa beszél?Lenne talán egy ágyasod a Vadászházban?Mert,ha így van..hozd ide.A háremben a helye.Hagyományaink és szokásaink szerint.
Szulejmán:Ez olyasmi,aminek nem mehet híre a palotában.Mondjuk,hogy az Oszmán állam érdekében.És nem ágyasom,miután egy spanyol hercegnőről van szó.

Mahidevran:Hürrem.
Hürrem:Te meg mit keresel itt?
Mahidevran:Aggódtam az állapotodért.Jobban vagy?
Hürrem:Tudom,hogy a legkevésbé sem ezért vagy itt.
Mahidevran:Akkor miért?
Hürrem:Szándékosan vittél magaddal ahhoz a nőhöz.Most pedig gúnyodat jöttél kimutatni.
Mahidevran:Gúnyolódnék?Ez annál sokkal jobb dolog.
Hürrem:Szánalmas vagy.Az én életemben legalább van valaki,akire irigykedhetsz.
Mahidevran:Megmondtam,hogy egyszer te is átéled amit én.Az a nő.Isabella.Láttad a tekintetét,ugye?Megvet téged.
Hürrem:Tűnj el.
Mahidevran:Törődj bele,hogy ő lesz a végzeted.
Hürrem:Engem nem lehet olyan könnyen félreállítani,mint téged.
Mahidevran:Te is hibázni fogsz.Ebben egészen biztos vagyok.Pontosan úgy maradsz majd alul,hogy én ellened.
Hürrem:Hidd csak ezt.
Mahidevran:Hiszem is,mert ez nem rajtad múlik.A te időd is lejár,mert nem fiatalodhatsz.Ennél fogva te magad nyújtod át Szulejmánnak azt a nőt.
Hürrem:Tűnj el.Takarodj.

Gül aga horkolása miatt Sümbül nem tud aludni,ezért felébreszti őt is..Gül agának nincs más választása,mint a hárembeli lányok közé lefeküdni,de ott sem pihenhet soká,mert Daye asszony felébreszti őt..

Hürrem:Mikor Mahidevran szultánával átmentünk meglátogatni Hatice húgodat.Találkoztunk azzal a hercegnővel,és hallottunk a tűzesetről.Igazán szép asszony.Aki,ha számodra ilyen fontos ember,ide a közeledbe kellene költöztetned.Nem?
Szulejmán:Nem volna szerencsés,ha itt lenne.Ugyanis senkinek nem szabad látnia.
Hürrem:Miért?Fogságban tartod talán?
Szulejmán:Igen.És inkább ne is beszéljünk róla.Jó?Gyere,menjünk be.Fáradt vagyok.Szeretnék lepihenni.

Elbistan - Ibrahim leveri a Kalender sah által szított felkelést..
23 NAP MÚLVA....
Szulejmán:Újra béke és igazság honol Anatóliában.Allah áldásával köszöntelek.
Ibrahim:A felkelés szerencsére nem vezetett komoly veszteségekhez.Sokakat jobb belátásra bírtunk,javaik visszaszolgáltatásával.
Szulejmán:Hallottam,és külön dicséret érte.Szolgálatodért a te jutalmad sem marad el.
Ibrahim:Számomra  dicséretednél nem létezik nagyobb jutalom,nagyuram.
Malkocoglu:Én is örvendek sikerednek.
Ibrahim:Mi hír vendégeinkről a vadászházból?Céljaidat elérted velük?
Szulejmán:Még folyamatban van.
Malkocoglu:Gritt üzent ez ügy kapcsán.100.000 aranydukátot kínál foglyodért.
Szulejmán:Helyes.Add át neki.
Ibrahim:Szabadon engeded a hercegnőt,nagyuram?
Szulejmán:Hogyan engedhetnék szabadon egy halottat?
Ibrahim:A hercegnő meghalt?
Szulejmán:A hercegnő természetesen él.Én akarom,hogy halottnak higgyék.
Ibrahim:Értem nagyuram.Nyilván megfontoltad.Szabad tudnom,hogy milyen politikai előnyt remélsz ettől?
Szulejmán:Ez egy játék Ibrahim.Játszma a keresztényekkel,akik barbárnak hisznek engem és népemet.Mint tudjuk Isabella a Habsburg uralkodó család hercegének választott jegyese.Ráadásul Kasztília hercegnője Katolikus.Vagyis felhasználható Károly ellen.Kinek hamarosan kapuját a seregeimmel ostromlom majd.Hogy azután átadjam neki ajándékomat,Azt akire álmában sem gondol.
Malkocoglu:A hercegnőt.
Szulejmán:A leghatékonyabb fegyver mindig az amiről az ellenség nem tud ,vagy éppen amiben nem hisz.Ezt hívják meglepetésnek.De te most menj,és pihend ki fáradalmaidat.
Ibrahim:Köszönöm nagyuram.

Ferdinánd:Tudomásomra jutott,hogy unokatestvéremet Frederik herceget,Szulejmán szultán azóta is börtönben tartja,míg jegyese a szintén török fogságba lévő Isabella hercegnő,meghalt egy ottani tűzvészben.
Szent atya:Nyílván nem egy véletlen tűzvészben.Lángok kísérték hát utolsó útján a mennyekbe.
Ferdinánd:Szent atyám.Nem fogok kertelni.Én is úgy vélem,hogy az oszmánokat ölték meg,de sajnos ezt bizonyítékkal aligha tudjuk alátámasztani.Ám akár hogy is az eset a Keresztény egyház ellen merényletnek számít,így arra kérlek téged szólítsd háborúba a Katolikus világot.
Szent atya:És mit gondolsz,ki fogja támogatni ezt a háborút?Talán a behódolt franciák?Megosztott Itália?Vagy a már Oszmán uralom alatt sínylődő Magyarország?...KI???Ezt a háborút egyedül,akkor érdemes megindítani,ha bátyád Károly is megsegít téged.Ám ez megint kétségesnek tűnik.
Ferdinánd:Szentatyám,de megbocsássa ami itt történik,akkor sem nézhetjük tétlenül.
Szent atya:Azt nem,de semmiképp sem szabad elhamarkodnunk a válaszlépéséket.Mond csak..Kire is hagyta Szulejmán szultán a Magyar Királyságot?
Ferdinánd:Egy bizonyos Szapolyaira,de királyként hivatalosan még senki nem ismerte el.Különösen,mert Luther Márton egyik követője.
Szent atya:Akkor legelőször is egy olyan embert kell az ország élére állítani,akit az egyház is elismer.Nem pedig egy onnan kiátkozottat,egy keresztény királlyal könnyebben biztosíthatnánk a térség védelmét,és egyúttal elvegyük Szulejmán kedvét,a további kalandozásoktól,mert egy egész Európával szemben aligha próbálna meg még nyugatabbra terjeszkedni.

Ibrahim:Kedvesem.
Hatice:Ibrahim.Álmodom vagy tényleg te vagy?El sem mondhatom örömöm.
Ibrahim:Fiam..Mehmetem..
Hatice:Ő is várt téged.Csak két hónap telt el,mégis éveknek éreztük.
Ibrahim:Most már itt vagyok.Úgy hallottam vendégünk van.
Hatice:A hercegnőre gondolsz?A szultán kérésre itt helyeztük el,míg tart a vadászház helyrehozatala,de jól haladnak.Pár hét és visszamehet.Te viszont többé ne menj el.Jó?

Hatice:Mi történt ezekkel?Ki volt?Ki csinálta?
Ibrahim:Az én parancsomra történt.Nem kellett volna őket letakarni.
Hatice:De igen Ibrahim.Átok mind.Mióta csak itt vannak szerencsétlenséget hoznak ránk.
Ibrahim:Kedvesem.
Hatice:Ha nem takartam volna le őket Ibrahim.Tán haza se térsz.Nigar asszony.Tegyétek vissza a lepleket.
Ibrahim:Nem teszik.Ezeket a szobrokat én hozattam ide.Az enyémek.Így a döntés is az enyém,hogy látni akarom-e őket avagy sem.
Hatice:Ibrahim.
Ibrahim:Asszony.Ne vesszünk ezen össze,és mostantól ez ne is legyen beszédtéma.Rendben van?szépen kérlek.

Bali bey átadja a követeknek Frederik herceget,így az szabadon távozhat.

Isabella:Szulejmán szultánt azóta egyszer sem láttam.Aminek nyilván jó oka van.Tudhatom mi a szándéka velem?
Ibrahim:Bármire is készül,nekem az nem tisztem elmondani.
Isabella:Nekem pedig,akkor nem tisztem elviselni ezt az egészet.
Ibrahim:Elviselni?Talán nem bánnak itt jól kegyeddel?
Isabella:Nem.Nem érti.Hatice Sultana é mindenki igazán kedves..,de mindez nem változtat azon a tényen,hogy fogoly vagyok.

Szulejmán:Mikor az arcodat nézem az egyik fele fényes,gyermeki maradt,de a másik sötét,rideg és torz.Tekintetedben pedig ott van a düh,a dac ami szintén nem az én gyermekem jelleme volt.Mindinkább megijedek.Félek,ha rád nézek Szulejmán.Tudod kire emlékeztetsz?Kinek volt ilyen szikrázó szeme,ha valami nem óhaja szerint történt?Apád.Szelim szultánt látom benned.S ha igazam van,akkor félelmeim a jövőnkre nézve egyáltalán nem alaptalanok.Mond meg nekem az igazat jó anyám.Valóban így gondolod,vagy csupán a harag mondatta akkor veled.
Valide:Az egyetlen fiam vagy.Mégis,hogy éreznék haragot te irántad.Alapja sincs.
Szulejmán:Akkor tehát ilyennek látsz.
Valide:Ezek pusztán figyelmeztető szavak voltak.Bántani soha nem akarnálak téged vagy megsérteni.És láthatod te magad is elgondolkoztál ezen.Ami azt mutatja,hogy aggodalmam tényleg nem alaptalan.Rád már nem tekinthetek úgy,mint Musztafára.Te felnőtt vagy.Ha nem emlékeztetni igen is kötelességem téged.Mindarra ami az ő korába ért.Már csak azért is fiam,hogy abból kellő útmutatásra lelj.
Szulejmán:Elfogadom az érveidet.Tanácsodat pedig megszívlelem.Pontosan tudom mire neveltél engem.És sem szeretetemben,sem becsületemben ,sem ítélőképességemben nem kell kételkedned.Az uralkodás súlya pedig nem roppant össze,mert nem vagyok a megtévesztő külcsínek rabja.Miként saját vérem,saját népem ellen sem tennék soha.És az utódaimra is bizonyosan igaz lesz.Mert utánad én is erre nevelem majd őket.Összes gyermekem,leendő unokáim Önnön vagy uralkodói vért ontani nem fognak.Egységben,igazságban,békességben és tisztességben fognak élni.És ahogy félelmeidnek,e szavaknak is megvan az alapja.

Nilüfer:Isabella hercegnőt keresem.
Isabella:Én vagyok,és ki keresi?
Nilüfer:Nem az  számít,hanem amit mondani akar.Azért jöttem,hogy figyelmeztesselek.Ha szeretnéd megélni a holnapot,menj el innen.
Isabella:Nem értem.Ki üzeni ezt.
Nilüfer:Valaki,aki senkitől nem riad vissza.Hürrem Sultanat zavarja az ittléted.Mert,ha nem tudnád ő az uralkodó első asszonya.És ebből nem enged.Kerüld minél inkább a szultánt,mert azzal csak az ő haragját gerjeszted.És neked lesz rossz.Menj el innen sinyora.Máskülönben oda az életed.

Ibrahim:Mi keresni valód van itt?
Nilüfer:Semmi csak..
Ibrahim:A szultánád küldött ,igaz?Mit beszéltél a hercegnővel?Mit mondtál neki?
Nilüfer:Asszonyom arra kért,hogy egy kicsit beszéljek vele.Elvégre mégis csak az uralkodó vendége.
Ibrahim:Mond meg az asszonyodnak ,hogy az uralkodó a legmegfelelőbb emberre bízta a vendégét.Ami pedig az ügyünket illeti ne nagyon felejtse el.Ugyanis még mindig rajta tartom a szemem,azonnal lecsapok ha megint hibázik.Húzza meg hát magát.

Hürrem rémálmában Szulejmán magához hívatja Isabellát,de amikor megcsókolnák egymást Hürrem felriad.Nilüfer pedig átadja Ibrahim üzenetét asszonyának.Bali bey ismét bemászik Armin szobájába,de nem sokat tudnak beszélni,mert megint majdnem rajtakapja őket Jozsua Efendi.Másnap Matrakos és Bali bey beszélni akar Jozsua-al ,de zárva találják az üzletét.A szomszéd boltos elmondja,hogy reggel ott járt ,de bezárta az üzletet és megkérte őt,hogy néha pillantson rá.Bali bey biztos benne,hogy Jozsua szándéka ,hogy elrejtse előle Armint.

Hatice:Haragszol rám?Tudom jól,de kérlek próbálj egy picit megérteni.Nehezen viselem,ha távol vagy.Mert megőrjít a gondolat,hogy bajod eshet.BÁRMI és azzal mindenemet elveszíteném.MINDENT.
Ibrahim:Kedvesem.A legfontosabb ember vagy a számomra.Az életem talán még hitemnél is előrébb való.Épp ezért a hűségem feltétlen,ahogy a népünk iránti elkötelezettségem is.Emiatt lehetünk mi együtt.És maradunk is együtt nagyon sokáig.Mihez csupán a bizalmadat kérem.Ugye hiszel bennem?
Hatice:Igen,hiszek.

Szulejmán,Ibrahim éves jövedelmét 1.200.000 akcséról 2.000.000-ra emeli...

Hürrem:Hallom Ibrahim hazatért.Örvendek sikerének.
Szulejmán:Én is.És Hatice is nyugodtabb lesz.
Hürrem:Bár azt mondják ,amint megjött kitakartatta a szobrokat,és ezen ott azonnal össze is különböztek Hatice Sultanaval.Az egész város a hirtelen gazdagságát zengi,s hogy egyre kevélyebben viselkedik.Néha rá sem lehet ismerni.Távollétedben pedig szultánnak képzeli magát.Bár ez utóbbi biztos nem igaz,ezt nem is veszem olyan komolyan.Ami a lényeg,hogy megváltozott és aligha az előnyére.
Szulejmán:Hagyd ezt abba.Haszontalan pletyka.Hogy tartaná magát velem egyenlőnek.Talán szolgái látták palotámban vagy hárememben?SEHOL!

Sümbül:Isabella hercegnő.Velem kell jönnöd.
Isabella:Veled?És hova?
Sümbül:Hozzátok.Te is elkísérsz,mert félő,hogy egymagam nem bírok el ezzel a nővel.Jó?Jöjj hercegnő.Erre.
Nigar asszony.
Isabella:Tudom,hogy a halálba visztek.Úgy viszont előbb látni akarom Szulejmán szultánt.Utolsó kívánságom jogán.Nem tagadhatjátok meg.
Nigar:Ez nem a vadászház?
Sümbül:Ne kérdezősködj.Kiszállás.
Szulejmán:Üdvözöllek.
Isabella:Szulejmán.Mond miért hozattál ide engem?Fejemet venni,igaz?
Szulejmán:A jegyesed Frederik herceg..
Isabella:Őt is megölted.És most rajtam a sor.Jól sejtem?
Szulejmán:Nincs okod ezt gondolni rólam.
Isabella:Persze,hogy nincs.Elvégre önszántamból vagyok itt,igaz?Hogy is feltételezhetem?!Ne húzd akkor az időt.Végezz velem.
Szulejmán:Ennyire megakarsz halni?
Isabella:A szégyentől már akkor meghaltam,amikor ruhátlanul könyörögtem neked.A tűzzel csak azt akartam,hogy megtisztítson,hogy minden gyalázatot leégessen.
Szulejmán:Te gyújtottál tüzet?
Isabella:Igen.Mert ilyen gyalázatban nem élhetek.Úgyhogy vigyázz mikor hagysz magamra,mert újra megteszem,és ha nem figyelsz te is benne égsz.Ajánlom hát,hogy....... SZULEJMÁN MEGCSÓKOLJA ISABELLÁT
Online:http://www.dailymotion.com/video/x18lhzb_szulejman-s02e14_news?search_algo=2

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése