Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 22., szombat

14.rész Leirása


Hürrem:Nem vagyok gyilkos!Ez hazugság,egy aljas rágalmazás.Én nem öltem meg senkit.Még csak nem is bántottam soha.Hidd el.Senkivel nem tennék ilyet.Nagyuram..indokolatlanul zártak be ide.Ezért is imádkoztam,hogy eljöjj ,meghallgass és segíts rajtam.Inkább pillantásod az ami öl és tesz engem halottá.Mikor a szerelmem nem hisz nekem az a leggyilkosabb dolog.Könyörgök nagyuram.Nem bántottam senkit,esküszöm...
Szulejmán válasz nélkül elmegy...

Manolis:Miért titkoltad előlünk,hogy nagyvezír lettél Ibrahim?
Ibrahim/Theo:Úgy jöttem haza hozzátok,hogy lemondtam minden címemről apám.A halász Manolis fiaként tértem vissza Pargaba.Egy szerelem elől menekülve.Ezért kellene most is egyedül lennem.Mert ennek az útnak a vége a halál apám.

Hatice:Hiába az érzés,a szív,a könnyek az uralkodót egyik sem hatja meg.Ma rájöttem végre.
Mahidevran:Ne mondd ezt kérlek.A számodra legmegfelelőbb döntést hozza majd meg.
Hatice:Mahidevran,én elfogadom,viselni fogom,ha azzal Ibrahim életét megmenthetem.

Valide:Fiam..
Szulejmán:Távolítsd el Hürremet a palotából,jó anyám.Menjen a régi uradalmamba,annak módja szerint.
Valide:Megértem döntésedet fiam,még ma intézkedni fogok.

Manolis:Te ebben a palotában élsz Ibrahim?
Ibrahim:Közel három esztendőt töltöttem el itt,de lehet,hogy most utoljára lépek be kapuján.
Niko:Egyet se félj,míg minket melletted látsz.Nem hagyjuk,hogy bárki is ártson neked.
Ibrahim:Niko,hallgass.Nektek ide még benézni sem szabad.Tiltva van.
Niko:Jó,akkor itt megvárunk téged.Egy tapodtat sem mozdulunk,úgy éljek.
Ibrahim:Vigyázz apánkra és maradj távol a palotától.Megértetted?
Manolis:Fiam.
Ibrahim:Ha nem jövök ki élve,ne itt temessetek el.Vigyetek haza Pargaba,édesanyám mellé.
Manolis:Ne mondj ilyet,semmi bajod nem lesz.Máris imádkozom érted.
Ibrahim:Mennem kell..
Niko:Apám..

Hürrem:Kérésem van,segíts nekem látni gyermekeimet.
Gülnihal:Tudod jól Hürrem,hogy közelükbe sem engednek.
Hürrem:Jól van,úgy ne segíts!Megyek magam.

Ibrahim érkezése után,Sümbült faggatja Haticeról..Hatice pedig nem tudja mit tegyen,hogy megvédje Ibrahimot.Hürrem pedig látni akarja gyermekeit,de nem engedik neki a Valide parancsára;majd megjelenik Nigar azzal az üzenettel,hogy a szultán nagyasszony látni akarja.
Ibrahim:Nagyuram...Parancsodnak eleget téve eljöttem,hogy itt haljak meg színed előtt.Vedd életemet,ha ez a szándékod vagy szabd ki rám méltó büntetésemet... Majd pedig Szulejmán elküldi Sümbül agát,Haticeért,aki azt hiszi,hogy Szulejmán kiakarja végeztetni Ibrahimot..
photo id="6" />
Hürrem:Asszonyom,istennek hála..megtudtad ugye,hogy nem vagyok bűnös?Visszakaphatom akkor a gyermekeimet?
Valide:Semmit nem tudtam meg Hürrem.Bármennyire is szeretnék megbizonyosodni ártatlanságodról melletted ezidáig semmi nem szól.Megvitattam ügyedet a fiammal ő is úgy véli,hogy bűnös vagy.Így pedig nem maradhatsz a palotában.Holnap átköltözöl a régi uradalomba.
Hürrem:Validem,ne küldj el,s az uralkodó sem akarhatja,hogy elmenjek.
Valide:Meghazudtolod parancsolódat?Korábbi vétkeid,mind a mostanit igazolják.
Hürrem:Nem úrnőm,félreértettél..Bocsáss meg!
Valide:Ne kérd!A témát pedig ezzel lezártam.Menj és kezdj csomagolni!Holnap indulsz.
Hürrem:Validem,könyörgök kegyelmezz nekem,nem az én vétkem.
Valide:Fölösleges Hürrem,hiába könyörögsz.
Hürrem:Én nem vagyok gyilkos.A tettes itt marad falaitok között.Távozásommal is.
Valide:Daye kérlek kísérd vissza lakrészébe.
Hürrem:Ne érj hozzám!Ne rángass!Mind összejátszottatok ellenem.Eressz!Hagyj békén!Megyek magamtól is..
Daye.Ajánlom,hogy nagyon gyorsan csillapodj!
Hürrem:Vedd le rólam a kezed!Nem érted eressz el!Tudom,hogy ti öltétek meg Ayset.
Daye:Hürrem asszony!Indíts!Irány a szobádba!Ezzel csak rontasz a helyzeteden!
Szulejmán:Új határozatot hoztam.Boldogságod és mosolyod kedvéért.Felbontom eljegyzésed Mehmet Cselebivel.Láttam milyen szívfájdalom ez neked Haticem.Áldásomat adom arra,hogy Ibrahimmal kösd össze életedet.
Erre Hatice elájul...
Ibrahim:Nagyuram,engedelmeddel élnék az utolsó kívánság jogával.Atyám és fivérem is elkísért Pargaból.A külső kertben várakoznak.Szeretném,ha a testemet kiadnád nekik,hogy hazavihessék és otthon temessenek el.Köszönöm,ha nem tagadod meg tőlem.
Szulejmán:Mint mondtad ez a jog megillet.Ám előtte legyenek ott menyegződön is.S aztán,ha Allah elszólít..nem bánom,vihetnek.Hát szerelem ez,mondd???....magad mögött hagyni azt a nőt,kiről tudod,hogy számára távozásod  a halál.Azt hiszed én nem tisztelem a szerelmet?Hogy kivégezlek,mert érzéseid vannak?Ilyen kegyetlen lennék?

Hatice felébred:Bocsáss meg,nagyuram.A heves izgalom tette.Akkor Ibrahim pasa és én 
Szulejmán:Igen,egybekeltek.Neked megfelelő embert keresve sem találnék.Menj hamar és közöld jó anyánkkal az örömhírt.
Hatice a folyosón elújságolja  a hírt Gülfemnek,aki már tudott róla,mert Ibrahim üzenetében az úrnőt várja a belső kertben....

Hürrem pedig kétségbeesetten próbálja meggyőzni Nigart és Sümbült,hogy segítsenek neki,de ők sem tudnak tenni semmit az ellen,hogy ne kelljen neki elhagynia a palotát...
Ibrahim:Úrnőm..egész úton arról álmodtam,hogy bár meghalni térek haza,legalább egyszer öledbe hajthatom fejem.És megérinthetlek szívem minden szeretetével.
Hatice:Ha tudnád,mennyit imádkoztam visszatérésedet kívánva,egyetlen lehetőségért,hogy karjaidban tarthass és érezd szerelmemet.
Ibrahim:Megkaptuk az esélyt úrnőm,hogy végre együtt legyünk.Hogy immár büntetlenül a szemedbe nézhessek és szabadon ölelhesselek.
Hatice:Egy álom ez,ugye?Maradjon akkor örökké tartó,s álmomban vigyél magaddal boldogságunk országába.
Hatice:Annyi év után végre láthattad családodat.Nagy öröm lehetett.
Ibrahim:Igen volt öröm,de volt bánat is.Apám és az öcsém sokáig hiányoltak,ezért is kísértek vissza.A külső udvaron várnak engem.
Hatice:Nem akarnak újra elveszíteni.Amit meg is tudok érteni.Édesanyád is utánad jön majd?
Ibrahim:Ő sajnos már nem él.
Hatice:Ne haragudj.De lélekben biztos veled van.
Ibrahim:Ahogy veled is.Nincs kétségem,mert látja boldogságunkat és örül neki.
Hatice:El kell válnunk..
Ibrahim:Ne mondj ilyet,mi már többé nem válunk el.Tilosnak hitt boldogságunk végre révbe ért.

Mahidevran:Asszonyom,meglepő hírt hallottam ma,de nem tudom,hogy igaz-e.
Valide:Így én sem.Kiről hallottad azt a hírt?
Mahidevran:Hürremről.Igaz,hogy száműznétek őt?
Valide:Igen.A mai az utolsó napja a palotában,holnap elmegy.
Mahidevran:A legnagyobb boldogságot adtad ezzel nekem asszonyom.

Hatice:Jó anyám.Beszélnem kell veled.Fontos dologról van szó.
Valide:Mahidevran,vidd ki Musztafát,kérlek.
Hatice:Ne.Rájuk is tartozik.A szultán úgy kívánta,hogy híremet az egész uralkodó családdal osszam meg.Uralkodónk a mai nappal felbontja jegyességemet amit Mehmet Cselebivel köttetett.
Valide:Indokolta is valamivel a fiam?
Hatice:Igen,jó anyám.És arra kér haladéktalanul kezd el a menyegzőm előkészületeit.
Valide:Nem értelek.Most mondtad,hogy felbontsa az eljegyzést.
Hatice:Ibrahim pasahoz kíván engem feleségül adni.
Mahidevran:A legjobbakat kívánom,nagyon örülök.
Musztafa:Ibrahim visszajött akkor?
Hatice.Igen,Musztafa.Jó anyám,ugye nincs ellenvetésed?
Valide:Miért,ha esetleg volna,talán lenne súlya mondandómnak?

Niko:Még mindig sehol senki.Apám,mi van ha..
Manolis:Jönni fog,másra ne is gondolj!Itt lesz és minden baj nélkül.
Niko:Baj nélkül?Mondd hol itt az igazság?Annyi év után visszakapom a fivéremet ... és ott van!Theo!Miért kell ijesztgetni?
Ibrahim:Ne haragudjatok rám,elmondok mindent  csak előbb megmutatom a szállásotokat.Gyertek!

Szulejmán:Berendezkedtek?
Ibrahim:Egyenlőre a követek házában helyeztem el őket utólagos engedelmeddel.
Szulejmán:Ha idejét alkalmasnak érzed,megismerném őket.
Ibrahim:Megtisztelsz,nagyuram.
Szulejmán:Hát akkor Ibrahim pasa..most,hogy újra a palotában vagy vedd fel a hivatalod és láss neki az állam által megkívánt feladataidhoz.
Ibrahim:Holnap reggel első dolgom lesz,nagyuram.
Szulejmánt:Kezdéskép hívd össze a dívánt,hogy vezéreinknek kiadhasd feladatkörüket.Ismertesd terveinket,hogy kidolgozzák azokat.Felelősséged mellett.Sok fontos döntés vár rád.Lásd Ferhat pasa ügyét.Ki ellen igen súlyos vádak élnek.
Ibrahim:Futólag magam is hallottam a vádakról és ,hogy sajnos lehet valóság alapjuk.
Szulejmán:Ezért szeretném,hogy járj a végére.
Ibrahim:Ahmet pasát,én igen nagyra tartom.
Szulejmán:Majd én befejezem.Csak a nagysága becsvágya mellett eltörpül.Nyugodtan mondd ki ezeket.
Ibrahim:Tudod,hogy igazságérzeteddel nem vetekedhetek.
Szulejmán:Az igazság nem csak az én oldalamon állhat.Melletted is áll.Azt tedd,amit helyesnek érzel és azzal tedd akivel helyesnek érzed,más különben csalódás érhet.
Ibrahim:Biztosíthatlak nagyuram,méltó leszek arra a tisztséghez amivel felruháztál.
Szulejmán:Teljes jogú meghatalmazottam vagy.Így a dívánban is személyesen engem képviselsz.Pihenj le.
Ibrahim:Nagyuram bocsátsd meg kérdésemet,de nyugtalannak látlak.Ugye nem én idéztem elő?
Szulejmán:Nem miattad vagyok az.Saját szívem okán.

Hürrem Sadika szobájába megy,hogy kiderítse mi is történt Ayseval,de nem veszi észre,hogy a lány háta mögött a földön ott fekszik az a kés,amivel megölte Ayset.

Sümbül:Pasám.
Ibrahim:Mondd Sümbül aga,ne kímélj.Mi hírek hoztak máris hozzám?Ilyen kései órán.Figyelek.
Sümbül:Nem is tudom,hogy mondjam.Anélkül,hogy felzaklassalak.Talán jobb lenne megvárnom a reggelt.
Ibrahim:Igen,neked jobb lenne.Halljam mi történt.Mit csinált már megint Hürrem asszony?
Sümbül:Uram talán ismered uralkodónk kedvelt ágyasát Ayset.Ő az aki mellér nemrégiben Victoriat beköltöztettük.
Ibrahim:Igen,tudom kiről van szó.És?
Sümbül:Megölték őt,pasám.Elvágták a torát és minden jel arra utal,hogy Hürrem asszony tette.
Ibrahim:Már gyilkol is az a fúria.
Sümbül:Belegondolni is szörnyű.Az uralkodó úgy határozott,hogy holnap reggel száműzi őt a palotából a régi uradalomba.
Ibrahim:Vagy úgy.Most már értem miért rossz kedvű a szultán.

Hürrem tükör:"HA BELENÉZ ENGEM LÁT MAJD A TÜKÖRBEN.EZ A TITKA.."
Szulejmán:Mit akarsz Ibrahim?
Ibrahim:Az imént hallottam a háremben történteket.És így inkább még jobban értem mindazt,amit korábban a bizalomról mondtál.Nem tudom elképzelni,hogy Hürrem volt.
Szulejmán:Én sem,gondolhatod.De az összefüggések,mind az ő tettlegességére utalnak.És hiába szerelmem asszonya,cinkosa nem lehetek egy gyilkosnak.Halál járna érte,de nem végezhetek gyermekeim anyjával.Csak a száműzetés marad.
Ibrahim:De nagyuram ígérem segítek,hogy jó kedélyed visszatérjen,minél előbb..

Hürrem:Mi van,már most az éjjel kiakarják rakni a szűrőmet?
Nigar:Ibrahim pasa magához kérette Sümbül agát,jelentésre és mikor elmondta neki Ayse meggyilkolását,közölte vele kivizsgálja a dolgot.
Hürrem:Ibrahim pasa visszajött?
Nigar:Az hagyján,hogy visszajött,de hatalmasabb lesz,mint volt,mert beházasodik.Elveszi Hatice úrnőt.
Hürrem:Haticet,de hogyan?Ő jegyben jár,nem?
Nigar:Csak jegyben járt,Hürrem Sultana.A jegyességét felbontották maga az uralkodó.
Hürrem:Ejha.Ha Ibrahim pasa beházasodik a családba,akkor én száműzetve is fogok meghalni.
Gülnihal:Dehogy,ne ijedj meg.A szultán ezt sosem engedné.
Hürrem:Hogy lehettem ilyen ostoba?Hát persze..
Gülnihal:Hürrem most hová mész?

Sümbül aga pedig meglátja Sadikat a folyosón,aki előtte szabadult meg a késtől,amivel megölte Ayset...
Hürrem:Hallottam a hírt asszonyom.Valóban hozzámész Ibrahim pasához?Veled örülök.Talán egy pici szerepem nekem is volt ebben,mikor szóltam érdekedben.
Hatice:Nagyon köszönöm.
Hürrem:Sok minden történt velem is.Gyilkosnak kiáltottak ki,de nem vagyok.Te is tudod.Hatice Sultana kérlek segíts nekem,ne hagyj szégyenben.
Hatice:Mindenki téged gyanúsít.
Hürrem:Mert rosszat akarnak,csak mert nem szeretnek.
Hatice:Ne bánkódj.Ha ártatlan vagy bizonyosan kiderül majd.Számíthatsz a segítségemre.Megígérem.
Hürrem:Allah óvjon téged.Köszönöm,úrnőm.

Ibrahim:Gyere.
Sümbül:Sadika asszony,pasám.
Ibrahim:Hagyj magunkra minket Sümbül.Az a megboldogult lány sosem kedvelt téged.Igaz?Számtalanszor panaszkodott is rád a háremben.Viktória!
Sadika:Igen,de nem tehettem ellene.Irigy és mérges volt rám,amiért Ibrahim pasa ajánlott engem a hárembe és emiatt kivételezettnek hitt.
Ibrahim.Ne nyafogj már,beszélj!
Sadika:Én ártatlan vagyok,uram.Aznap este Hürrem asszonynak is elmondtam amikor bejött a szobámba és vádaskodni kezdett.
Ibrahim:Hürrem nálad járt akkor?Egyedül voltál?
Sadika:Igen,egyedül.Féltem is.
Ibrahim:Jól van,mehetsz a helyedre.Gülsah...Mahidevrannak lehet köze Ayse meggyilkolásához?
Gülsah:Kizárt uram.Biztos,hogy nincs.
Ibrahim:Gülsah,nem védeni akarod őt ugye?Ha hazudsz nekem,cinkosként végzed,ugye tudod?
Gülsah:Asszonyom ártatlan.
Ibrahim:Nézz a szemebe.Eredj.Küld be Sümbül agát.
Sümbül:Pasám.
Ibrahim:Mondd ki tehette ezt?
Sümbül:Nem tudom uram,sajnos.
Ibrahim:Ez a Viktória elmondta,hogy Hürrem megvádolta.Aznap a szobájában járt.Erről tudsz valamit?
Sümbül:Sadikat gyanúsította volna?Ugyan már...dehogy.
Ibrahim:Ha ő tette volna,miért esett neki?
Sümbül:Hozzám könyörögve jött,gyermekei életére esküdve,hogy nem ő volt.Ja,nem is tudom mit higgyek.Mi van ha mégis ártatlan?
Ibrahim:Bármit is hallasz,bárki is menne hozzád ez ügyben ,azonnal szólsz nekem Sümbül aga.Megértetted?
Sümbül:Megértettem pasa.Így lesz.

Mahidevran:Jó utat kívánok.Tetszeni fog neked.
Hürrem:Elküldhetnek,de visszajövök.
Mahidevran:Mikor ifjúságod már a múlté lesz.Így visszatérésednek ne is várd értelmét.
Hürrem:Az uralkodót hiába kívánnád,többé nem kapod meg.
Mahidevran:Holnap reggel mikor útra kelsz egy pillanatra azért nézz vissza,hogy kik siratják majd távozásod és kik örülnek.Téged itt senki nem szeret,mindenki boldog,hogy elmész.Végre nyugalomban élhetünk.

Mahidevran:Hürrem nálad járt,ugye?
Hatice:Igen itt volt.Segítségemet kérte vagy inkább könyörgött érte.Szegény amit tudok megteszek érte.
Mahidevran:Ne tedd asszonyom.Ne higgy a könnyeinek az egy kígyó.
Hatice:Ez ugye csak nyelvbotlás volt?Mert egy herceg anyját nevezted kígyónak,mintha te is az lennél.Számomra egyformák vagytok.Hát vigyázz mit beszélsz.
Mahidevran:Bocsáss meg,úrnőm.Nem akartam megsérteni.

Hürrem álma:
Leo:Alex...Alex ébredj....Alex...
Hürrem:Leo.Leo.Ezt most...te te mit csinálsz itt?Ha tudnád mennyire aggódtam érted.Örülök,hogy itt vagy.
Leo:Azért jöttem segítsek minden erőmmel.
Hürrem:Gyilkosnak mondanak engem,pedig ártatlan vagyok.
Leo:Én tudom Alex.Te egy tünemény vagy.Egy angyal.Bennem bízhatsz Alex.Megfoglak menteni.Légy türelemmel.

Valide:Felbontottad Hatice eljegyzését?
Szulejmán:Igen anyám.Talán rosszul cselekedtem volna,mert ha jól emlékszem te magad is ellenezted a frigyet.
Valide:Nem ennek tényével van bajom.
Szulejmán:Talán Ibrahimmal?Őt nem szeretnéd családodba?
Valide:Az bánt,hogy már nincs beleszólásom saját gyermekeim ügyébe.
Szulejmán:Miért ne lenne beleszólásod?Most kérdezem véleményedet.
Valide:Igen elképzelhető,hogy nem Ibrahim pasát szeretném lányom mellé.
Szulejmán:Nincs semmi okod az aggodalomra.Meglátod ezzel a friggyel a legnagyobb boldogságban részesítsük Haticet.Helyes döntést hoztam.Légy hát nyugodt.Olyan esküvőt álmodtam meg amilyent még nem látott a világ.Kérlek vállald előkészületeit.Azt akarom mindenki erről beszéljen majd.
Valide:Számíthatsz rám fiam,de arra még mindig nem,hogy támogatom ezt.Egyáltalán nem.
Szulejmán:Hürrem ma utazik,igaz?
Valide:Igen a régi palotában elő is készítették lakrészét.Semmiben nem lesz hiánya.
Szulejmán,hogy ne kelljen látnia szerelme távozását,inkább kilovagol....
Valide:Nem mondhatnám,hogy nyugodt szívvel teszem és kételyeim vannak,de őszintén remélem nem tévedek.
Hatice:Jó anyám,amiért oly sok időn át könyörögtem,végre valóra vált.Hosszú bánatomból öröm lett.Egy pillanatra se legyenek kételyeid.
Valide:Míg nem tudom eloszlatni,de igyekszem nem erre gondolni.
Hatice:Van egy másik dolog.Hürrem.Tegnap este átjött hozzám.Segítségért.Láttam rajta,hogy teljesen kétségbeesett volt.Egészen biztosak vagytok a száműzetésében?
Valide:Haticem az uralkodó így döntött,el kell fogadni.Ne firtassuk kérlek.Beyhan.
Hatice:Nővérem.
Valide:Lányom..mondd,hogy nem a szemem káprázik.
Beyhan:Hiányoztatok nekem.Haticem.
Hatice:Annyira örülök,hogy itt látlak.
Ahmet pasa pedig megjegyzi Ferhat pasának,hogy csak azért jött,mert Beyhan-al akar magának kegyelmet kérni..
Valide:Nem is tudom mikor jártál itt.Hogy vannak az unokáim?
Beyhan:Szerencsére már rendben vannak,mint tudod sokat betegeskedtek,ezért sem tudtam előbb eljönni.Lefoglalt a gyógyulásuk.Az útra viszont még nem kísértek el.Jobbnak láttam,ha felerősödnek,ezért én sem maradok sokáig.
Hatice:Ne siess nővérem.Annyi mindent szeretnék neked elmondani.
Beyhan:Gondolom,hallottam eljegyzésedről.Tényleg,mikor tartjátok az esküvőt?
Hatice:Már másé leszek.
Beyhan:Hogy?
Valide:Mindegy azt majd később megbeszélitek.Most hagyjatok minket magunkra.
Beyhan:ferhat pasa semmilyen vétséget nem követett el.Megrágalmazták őt.Ami bánt,hogy az uralkodó maga is elhiszi a vádakat.Már azt beszélik,hogy a dívánon lefejezését fogják kérni.
Valide:Csak rémhíresztelés.Kitől hallottad ezt,mert én senkitől.
Beyhan:Pedig ezt beszélik,hidd el.Benned reménykedünk.Máshoz nem fordulhatok.Napok óta aludni sem tudok anyám.Nem élném túl,ha vele baj történne.
Valide:Ne sírjál.Ígérem utána járok ennek és segíteni fogok.
Beyhan:Köszönöm.
Hürrem "készülődik" az indulásra,hogy elhagyja a palotát...
Daye:Az értékesebb tárgyakat...javasolnám ékszereidet inkább te magad szedd össze,hogy eltűnjenek.
Hürrem:Hadd vigyék..nekem úgy sem kellenek.Akár te is elteheted őket.
Daye:Hálátlan.Minek nézel te engem?
Hürrem:Te sem vagy náluk jobb ember.Míg hagyod,hogy elüldözzenek.
Nigar:Hamarosan jönnek a gyerekek.
Hürrem:Jó,már csak ők nyújtanak nekem vigaszt.
Daye:Az egyik szolga Esma kísér majd utadon.Kedves lány.Mindenben szolgálatodra lesz.
Hürrem:Köszönöm.Allah legyen hozzátok kegyes. Hercegem...Mihrimah gyönyörűségem.Ugye én is hiányoztam nektek?Ne féljetek minden rendben lesz.Most egy kicsit el kell mennünk,de legalább együtt leszünk.Senki nem választhat el tőletek.
Sümbül:Nem mondtátok meg neki?
Hürrem:Mit nem mondtak meg Sümbül aga?
Sümbül:Mehmet herceg itt marad a palotában.
Hürrem:Nem vehetitek el a fiamat.Azt már nem.Mind a ketten velem jönnek.
Daye:Ezt nem te határozod meg.A törvények.Egy hercegnek az uralkodó család mellett a helye.
Sümbül:Így igaz csak Mihrimah Sultanat viheted magaddal.
Hürrem:Nem tehetitek,ezt nem.
Daye:Sümbül,elbúcsúztak vidd a gyermeket.
Hürrem:Nem viszed,állj meg!Nem engedem.
Sümbül:Ne nehezítsd a dolgom,Hürrem asszony.
Hürrem:Kisfiam.Add vissza!Add őt!Ne vedd el tőlem a fiamat.
Sümbül:Hürrem asszony ne tedd.Semmit nem érsz el ezzel,csak neked lesz rosszabb.
Hürrem:A fiam nélkül nem megyek.Kérem vissza.
Sümbül:Ne rám haragudj,parancsot teljesítek.
Hürrem:Mehmet.Mehmetem.Adjátok őt vissza,ehhez nincs joguk.
Nigar:Sajnos van Hürrem asszony.Az imént mondták.Törvény szerint maradnia kell.
Ibrahim:Hürrem asszony.
Hürrem:Beszélnem kell az uralkodóval.
Ibrahim:Az imént lovagolt ki.Miről van szó?
Hürrem:Arról,hogy elvették a fiamat.Elválasztottak tőle.Állítólag te nyomoztál,úgy miért nem találtad meg a valódi gyilkost?
Ibrahim:Amint előkerül,megtudod.
Hürrem:Csak nem fog,mert nem akarják.(Letérdel Ibrahim előtt) Kérlek segíts nekem.Ne engedd,hogy ezt tegyék velem.
Ibrahim:Sajnálom.
Hürrem:Ne sajnáld amikor magad is örülsz.Kérlek.
Ibrahim:Az imént mutattad ki valódi énedet.Magadnak köszönheted.Vigyétek.

Leo:Nőt találok errefelé?
Árus:Ejnye héjkás miféle nőt?Ez itt egy piac tán.Asszonyt akarnál venni?Akkor te nagyon rossz helyen jársz.
Matrakos:Nem kell,csak nyugalom.Kereskedő lennél?
Leo:Igen olyasmi.A krímről érkeztem.
Matrakos:Értelek.Így végig nézve rajtad nem mehet a bolt.Miket árulsz?
Leo:JA,selymet rezet.
Matrakos:Asszonyt itt nem találsz.Ne is nagyon kérdezd.
Leo:Várj,én egy bizonyosat keresek.Félreértedén nem olyat,otthonomba.
Matrakos:JA...letelepednél a városban?
Leo:Igen.
Matrakos:Jó.Hát akkor arra menj.

Hatice biztatja Hürremet,hogy szerinte kifog majd derülni az igazság és lehet még együtt a fiával.Majd Hürrem megkéri,hogy vigyázzon Mehmetre amíg ő távol lesz.Nigar és Sümbül is könnyes szemmel figyeli,ahogy elhagyja a palotát.Közben Mahidevran pedig boldog,hogy Hürrem elmegy amit el is mond Ibrahimnak,aki elmondja neki nem csak Hatice,hanem ő sem hisz a  bűnösségében,de jobb lesz ha elmegy.

Gülnihal:Hürrem.
Hürrem:Gülnihal..Te is velem akarsz jönni?
Gülnihal:Nem hagylak el a bajban Hürrem.Mi sorstársak vagyunk.
Amikor kiérnek a palotából Hürrem azt teszi,amit Mahidevran mondott neki.Megállt és visszanézett a palotára.Közben a piacon Matrakos megnézi Leo rajzait,aki szerinte nagyon tehetséges.Az egyik portré nem más,mint Hürremé..

Hürrem:Mihrimah,én drága kislányom.A te életed nem olyan lesz,mint édesanyádé.Nem ennyire hányatott.Ígérem.
Valide pedig elmondja Szulejmánnak,hogy Beyhan nála járt és aggódik a Ferhat pasa által felhozott vádak miatt,mert szerinte ártatlan(pedig az összes vád igaz)..Valide pedig arra kéri,hogy ne vetesse fejét.Bűnhődjön,de ne az életével.

Hürrem:Gülnihal,gyere ide.Bocsáss meg nekem,minden rosszért.Megbántam.
Gülnihal:El vagy keseredve,jól tudom,de ne add fel a reményt és higgy abban,hogy rendbe leszel.
Hürrem:A palotában szinte mindenki örült,hogy végre eltűnök onnan.Egyedül te bánkódtál,s inkább elkísértél,osztoztál büntetésemben.Kishíjján elvettem szépségedet és ennek ellenére...
Gülnihal:Az már elmúlt,vége.
Hürrem:Bár tudnám,mit gondol rólam a szultán,de szóba sem állt velem.Elmenekült.Milyennek láthat most.
Gülnihal:Kérdezd meg.Írd le ami a szívedet nyomja.Válaszolni fog.
Ibrahim:Nagyuram.
Szulejmán:Visszahoztam a könyvedet.A pokolból a mennybe jutottál,hogy rögtön idézzem is.Új hegedű?
Ibrahim:Igen.Édesanyámé volt.Magammal hoztam,ezen kezdtem először játszani.A testvérem lepett meg vele odahaza.Egész távollétem alatt megőrizte nekem.
Szulejmán:Játssz sokat megnyugtatja a lelket......(Majd megbeszélik a Díván gyűlés előkészületeit)Szeretnék végre nyugodtan aludni Ibrahim.Kétségek nélkül.

Sümbül és Nigar beszélgetnek Hürremről ,majd megjelenik egy lány,aki látta mi történt aznap éjjel,amikor Ayse meghalt.

Hürrem levelet ír Szulejmánnak:.......Szívem egyetlen szultánja.Testemnek és lelkemnek hatalmas ura.Nem egy palotába a pokolba száműztél engem,mert nélküled a legfényűzőbb hely is egyedül azzal vetekszik.A fájdalom és a reménytelenség tüzében égetsz,mialatt a nő aki mérget tett asztalodra,ott fekszik melletted,ártatlanul,bűntelenül,kéjelegve az én szerelmem árnyékában.....

Sümbül:Ibrahim pasa.Az imént beszéltem egy lánnyal a háremből ,érdekes dolgokat mondott Ayse halálával kapcsolatban.
Ibrahim:Miket?
Sümbül:Ha gondolod hallgasd meg saját szájából.
Ibrahim:Hogy hívnak?
Ruhsar:Ruhsar,uram.
Ibrahim:Halljam mit tudsz?
Ruhsar:Aznap éjjel felkeltem,hogy igyak...
Ibrahim:Arról beszélj,kit láttál.
Ruhsar:Nem tudom pasa.Sötét volt és háttal állt nekem.
Ibrahim:Elképzelhető,hogy Hürremet láttad?
Ruhsar:Nem hiszem ő magasabb és világosabb a haja is.
Ibrahim:Akkor őt kizárnád,azt mondod?
Ruhsar:Ki,nem ő volt uram.A lány akit én láttam alacsony és vékony volt.
Ibrahim:Érdekes.Nézz a szemembe.Mást nem láttál akkor este?
Ruhsar:Esküszöm ez minden amit tudok.
Ibrahim:HA igazat szólsz,hol voltál mostanáig?Miért hallgattál?
Ruhsar:Féltem.Azt hittem nekem is bajom lehet,de amikor láttam Hürrem Sultanat elmenni,úgy éreztem szólnom kell.
Ibrahim:Erről tud más is rajtunk kívül.
Ruhsar:Senki uram,csak mi hárman.
Ibrahim:Továbbra is tartsd a szádat.Itt jártadról se tegyél említést.Különben nagyon megjárod.Megértetted?Sümbül aga,Nigar asszony...mindaz ami most itt elhangzott falaink közt marad.Az üggyel mostantól egyedül csak én foglalkozom.Menjetek.
Ibrahim:Az irgalmas és könyörületes Allah nevében megnyitom a díván gyűlését.Engedelmetekkel egy hivatalos bejelentéssel szeretnék kezdeni.Mostantól fogva az uralkodó Szulejmán szultán Han őméltósága,amennyiben az nem feltétlenül indokolt személyesen nem veszt részt a díván  megbeszélésein.Személyes kérésére a birodalom fővezéreként kiválasztottam azokat a vezéreket,akikkel ezentúl együtt kívánok dolgozni.Így hát ma elsősorban kinevezésekről lesz szó és ennek megfelelően áthelyezésekről.Ferhat pasa egy fontos Ruméliai területen kapsz megbízást,Smederevóban kormányzóként.
Ferhat pasa:Köszönöm uram.Minden hivatalt amivel az oszmán államot szolgálom tisztelettel vállalok.
Ahmet pasa:Lefokozod őt?Bocsátsd meg kérdésem,de mivel indokolod döntésedet?
Ibrahim:Ahmet pasa te is a birodalom igen magas tisztségét viseled.Ahmet pasa szolgálatát ezentúl,mint Egyiptom kormányzója folytatja.
Ahmet pasa:Szabadna tudnom,hogy ezen határozatokat ki hagyta jóvá?
Ibrahim:Nem kell köntörfalazni pasa.Az uralkodónak tudomása van minden döntésemről.Helyükre a Ruméliai Ayas pasát és Csobán Musztafa pasát nevezem ki.A szultán beleegyezésével.Mostantól ők a közvetlen helyetteseim.
Ahmet pasa nagyon dühös a Díván gyűlésen történtek miatt....
Mahidevran:Hosszú ideje már nem volt ilyen nyugodt éjszakám.Még szépet is álmodtam.És ez mától így is lesz.Ibrahim megnyugtatott.Azt mondta a Hürrem korszaknak vége.Hát ezt is megértük.

Szulejmán:Semmi bajom a határozataiddal Ibrahim,sőt támogatom azokat.Ferhat pasa lefejezést érdemelne ,de azzal Beyhan Sultana fájdalmát szítottam volna.
Ibrahim:Nagyuram..tudtam,hogy ez neked kényes ügy.Ezért is...

Sümbül átadja Szulejmánnak Hürrem levelét...
".......Szívem egyetlen szultánja.Testemnek és lelkemnek hatalmas ura.Nem egy palotába a pokolba száműztél engem,mert nélküled a legfényűzőbb hely is egyedül azzal vetekszik.A fájdalom és a reménytelenség tüzében égetsz,mialatt a nő aki mérget tett asztalodra,ott fekszik melletted,ártatlanul,bűntelenül,kéjelegve az én szerelmem árnyékában.Én apátlanul,anyátlanul te benned láttam minden reményemet.Te voltál családom,te voltál hitem,amikor megvertek,megmérgeztek,bebörtönöztek,vagy épp szidalmaztak irántad érzett szerelmem miatt,vagy épp legújabban mikor már a gyilkos bélyegét sütötték rám,hogy utánad fiam mellől is elszakítsanak.Így most nagy Allah kegyességén kívül nincs vigaszom.Ezért jövőmet lelkiismeretedre bízva elfogadom büntetésed és száműzetésemet abban a reményben,hogy egyszer kiderül az igazság és visszatérhetek hozzád.Örök szerelemmel a TE Hürremed.."

Ibrahim:Nagyuram,valami rossz hírt kaptál?
Szulejmán:Hürrem írta.Száműzetését igazságtalanságnak érzi.A szívemre és lelkemre akar hatni.
Ibrahim:Hagyjatok magunkra..........
Hürrem:Ibrahim pasa,ne is mondj semmit.Kiderült végre,hogy ártatlan vagyok,igaz?Ezt jöttél velem közölni.
Ibrahim:Igen,így van.Lehet,hogy hamarosan tisztázni tudlak a gyilkos vádak alól.
Hürrem:Tényleg?És meg is tennéd?
Ibrahim:Természetesen,sőt akár már ma megtehetném,ha szeretném.
Hürrem:Úgy készülök és mehetünk..
Ibrahim:Várj még!Ehhez előbb meg kell ígérned valamit.Mától csakis azt teszed amit mondok vagy soha többet nem láthatod az uralkodódat..

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése