Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 22., szombat

49.rész Leirása

Muhtesem Yüzyül 49. részMustafa kérdése után, -hogy ki hozza a döntéseket a palotában Szulejmán, vagy Hürrem, -Szulejmán csodálkozik, hogy az anyja miért nem mondta meg neki világosan azt, mi történt. Szulejmán azt válaszolja Musztafának: "Tudnod kell, én vagyok az apád, de mindenekelőtt, én vagyok a szultán és neked tisztelni kell engem". Mustafa ezután azt mondja az apjának: "Lehet, hogy a hatalmad dönt három kontinensen, de te kész vagy feláldozni minket Hürrem könnyeiért!" Szulejmán dühösen mondja neki: "Tűnj el, mert én olyat teszek, amit később meg fogok bánni!” Mahidevran kétségbeesve könyörög Validenek tegyen valamit, ami megállíthatja Mustafát, mielőtt olyat tesz, amivel magára vonja a szultán haragját. Valide azt mondja, hogy már nem gyerek többé, és ő nagyon büszke arra, hogy megvédi őt, és nem fél Szulejmántól. Amikor meglátja Mahidevran Mustafát, azon töpreng, vajon dühös–e az apjára, és arra kéri, hogy menjen vele, hogy kiengeszteljék őt. Daye hatunnak el kellett hagyni a palotát Valide parancsára, de a szultán visszahelyezte őt a régi kiváltságaiba. Valide magyarázatot kér a szultántól, szemére veti, hogy zavart kelt a háremben, és a kezdetektől fogva áthúzza az ő intézkedéseit, ezért ő el fogja veszíteni az ellenőrzést a hárem felett. Szulejmán azt feleli, hogy az ellenőrzést már elvesztette. Amikor Valide azt kérdezi, hogy Hürrem kívánsága volt-e, hogy Daye visszatérjen a palotába, Szulejmán emlékezteti, hogy Daye nevelte őt fel (ő volt a dajkája) és el kell fogadnia ezt a döntést, és hogy azt is el kell fogadnia, hogy Hürrem az egyetlen törvényes felesége és a gyermekei anyja! Akkor Valide azt mondja neki, ő azt akarja Istentől, hogy a lehető leghamarabb vegye őt magához azzal a céllal hogy elkerülje a saját megsemmisítését Hürrem által. Gülsah egrecírozza a lányokat háremben, Sümbül aga kineveti, mondván, hogy a szultán parancsa értelmében Daye visszatért a hárembe, mint vezető, csinálhat bármit, minden ágyas boldog, és tiszteletteljesen meghajolnak Daye előtt. Szulejmán parancsát Gül aga azonnal továbbítja Hürremnek, és azt is elmondja neki, hogy Nóra még mindig Mustafa szobájában van. A hír elégedetté tette Hürremet. Bali bey tájékoztatja Ibrahim pasát, hogy Matrakci nincs valami jól, állandóan iszik, és mindenkinek elmondja, hogy Ibrahim megszégyenítette őt. Ibrahim azt mondta, előfordulhatnak problémák a házasságával, és Hatice meg volt lepődve amikor látta, hogy Nigiar nagyon boldog!Szulejmán gondolataiban felvillannak azok az emlékképek a múltból, amikor Mustafa még gyermek volt és nagyon jó volt a kapcsolatuk és kéreti a fiát, látni szeretné. Mahidevran magához kéreti Mustafát, hogy tájékoztassa őt apja kéréséről, de Mustafa késlekedik. Mahidevran behatol a fia szobájába, és együtt találja őket Norával az ágyban. Norával, akit ő nem szeret! Mustafa nem hajlandó eleget tenni apja kérésének, hogy közösen imádkozzanak. Mahidevran dühös, azt mondja neki, hogy tiszteletben kell tartania az apját, és nem elrontani a kapcsolatukat. Mustafa kéri őt, hogy távozzon. Nora kihallgatta beszélgetésüket az ajtó mögött, tájékoztatja Hürremet a beszélgetésükről, az elrontott kapcsolatról Szulejmán és Musztafa között, és arról, hogy nem volt hajlandó apja kérésére imádkozni menni vele. Azt is elmondja, hogy Musztafa hívta menjen a szobájába éjjel. Valide próbálja rábeszélni Mustafát, hogy tartsa tiszteletben az apját, de Musztafa nem engedelmeskedik. Szulejmánt zavarja Mustafa viselkedése, azt mondja Ibrahimnak, hogy ő sok bánatot érez a szívében és retteg. Nem akar mérgezett kaftánt küldeni a gyermekeinek, ahogy azt az apja tette a saját gyerekeivel. Ibrahim megnyugtatja őt, hogy minden jól fog menni és Mustafa változtatni fog a magaviseletén. Aybige elmondja Mustafának, hogy Valide nem engedi őt visszatérni a Krím-félszigetre, és arra kéri őt, hogy segítsen neki. Mustafa azt javasolja, hogy Aybige kérjen segítséget Bali beytől Bali bey visszautasítja a kérését, mire Aybige gyávának nevezi őt! Hürrem elmondja Szulejmánnak, hogy már a háremben is Mustafa engedetlenségéről beszélnek. Aybige Szulejmánt kéri meg, hogy elhagyhassa a palotát, a szultán beleegyezik, azt mondja, hogy mehet, ha Valide ezt lehetővé teszi. Mahidevran a palotába megy, Ibrahimot keresi, hogy segítséget kérjen tőle Mustafa viselkedésével kapcsolatban, de Ibrahim nincs a palotában. Nigiarral van. Amikor Ibrahim visszatér a Nigiarral töltött légyott után Mahidevran azt kéri tőle, hogy Mustafát nyilvánítsák őrültnek. Hatice megkérdezi Ibrahimot, hogy hol volt, ő szemrebbenés nélkül hazudja a feleségének, hogy Grittivel és odaveti neki, hogy nem hagyja magát kivallatni. Mustafa Noráról Efsunra változtatja ágyasa nevét, és Nora -Hürrem forgatókönyve szerint- megmondja neki, hogy át szeretne térni a muszlim hitre. Bali bey elmegy Matrakcival a házába, de Nigiar nincs otthon. Amikor visszatér, azt mondja, hogy ő a palotában volt, mert neki több munkahelye is van, amit Sümbül aga megcáfol. Bali bey tájékoztatja Ibrahimot Nigiar hazugságáról. Amikor Mustafa ismét nem hajlandó elmenni az apjához, hogy közösen imádkozzanak, Ibrahim rettentő dühös lesz. Berohan a hárembe, betör Mustafa szobájába és Nórát kiparancsolja a szobából. Amikor elment kiabálni kezd Musztafával az ő viselkedéséről, engedetlenségéről a szultánnal szemben és hogy ő kényszeríteni fogja, hogy kövesse őt az imádságban. Amikor Mahidevran tudomást szerez Mustafa engedetlenségéről, kétségbeesetten úgy érzi, hogy fia a pusztulásba kergeti magát. Hürrem és ő összetalálkoznak a palota folyosóján, ahol Hürrem szembetalálkozik azzal a két ágyassal, aki megégette őt és megpróbálta megölni. Elveszíti az önuralmát, nekiesik, erővel fojtogatni kezdi és kiabál vele, hogy mit csinál itt a palotában? Azt válaszolja, hogy őt Valide rendelte vissza a palotába Mahidevran mellé. Hürrem dühösen rátámad Validére a szobájában, és megkérdezi mi az oka, hogy Fatma és Falezar hivatalos előjogokat élveznek ahelyett, hogy megfojtották volna őket. Azt mondja, hogy ez az utolsó harc ellene, és ha tovább akar harcolni vele, ő is elsüllyed. Mahidevran hivatja Efsunt (Nora), és világossá teszi, nem várhat semmit Mustafától, sem házasságot, sem gyerekeket. Hatice találkozót kér Nigiártól és amikor megkérdezi tőle, hogy mi a probléma Nasuh effendivel (Matrakci) Nigiar azt feleli lehet, hogy az, hogy még nincs gyerekekük. Bali beyt meglepi és elkápráztatja, hogy Aybige női ruhát visel. Hürrem azt mondja Szulejmának, hogy nem szeretné, ha Aybige elmenne, de a szultán leinti, hogy joga van arra, hogy visszatérjen az otthonába. Amikor Hürrem azt mondja, hogy eljött az ideje, hogy Musztafa visszatérjen Manisába, Szulejmán azt válaszolja, hogy Musztafa vele fog maradni, és ne avatkozzon olyan ügyekbe, amik nem tartoznak rá! Mahidevran és Valide Mustafáról beszélgetnek, és az a félelmük, hogy nem történik-e vele is ugyanaz, mint az apjával, hogy beleszeret egy rabszolgába. Így aztán hívatják Musztafát és Aybigét és Valide bejelenti, hogy ő nem térhet vissza a Krím-félszigetre, mert elhatározta, hogy össze fognak házasodni Mustafával! A fiatalok értetlenül néznek össze……

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése