Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 22., szombat

52.rész Leirása

Fatma kihallgatja Nórát, amint Gül Agának esküdözik, hogy nem szereti Mustafát, arra kéri, hadd beszéljen Gülsah-val, de Gül Aga megijeszti, mikor nem válaszol. o.O Süleyman informálta Validét, hogy Ibrahim ismét el akart menni, erre ő letartóztatta és bebörtönözte. Ibrahim viselkedése nem hagyott neki más lehetőséget. Valide figyelmezteti, hogy Ibrahimmal és Hürrem viselkedésével kapcsolatban becsapja magát, mert amikor még szolgálók voltak előjogokat adott nekik. Amikor Valide visszatér a szobájába, Hatice kérdi, hogy hol van Ibrahim. Valide csak annyit mond, hogy elég sok munkájuk van a szultánnal, és arra kéri, hogy maradjon a palotában éjszakára. Közben Ibrahim azt álmodja, hogy a szultán szabadon engedi, de a végén levágatja a fejét, mire felébred. Két katona nyit be a cellába, bekötik a szemét és viszik a szultán elé. Gül Aga informálja Hürremet, hogy Ibrahim az eljegyzés után megpróbált elmenni, és hogy a szultán börtönbe záratta. Ez is azt bizonyítja, hogy ki akarja végeztetni. Következő reggel Hatice megy haza a palotába Valide és Mahidevran kíséretében. Miután nem találja Ibrahimot, kezd aggódni. Amikor Hürrem megérkezik, biztosítja őt, hogy mellette áll ebben a nehéz helyzetben. Hatice kifakad Validére, hogy direkt jött vele, és hogy a viselkedése ugyan olyan, mint amikor Beyhan férjét kivégezték, akkor is el akarta őt távolítani. Elkezdett zokogni, letérdelt Valide előtt segítségért. Végül Ibrahim beállít miután a szultán elengedte. Visszaadta neki a pecsétjét, és megvádolta azzal, hogy elfutott, de ez túl egyszerű lenne... Amikor a szultán az erdőben megkérdi, hogy mi az utolsó szava, kit szeretne utoljára látni, Ibrahim azt feleli, hogy a szultánt. Ezután adja át a pecsétet, emeli keblére Ibrahimot, és a következőket suttogja a fülébe: "Szeress másokat, légy olyan, mint a nap, nagylelkűségben és segítőkészségben legyél olyan, mint egy folyó, rejtsd el a hibáidat, légy olyan, mint az éjszaka, légy szerény, légy olyan, mint a föld, haragban és dühben légy halott, toleranciában mint a tenger. Mindegy ki vagy, létezel vagy nem, az vagy, akinek látszol!!!" Mahidevran és Aybige be akarnak menni Mustafához, de ő nem fogadja őket, mert Efsoun van nála. Ez az anyját nagyon feldühíti. Mehmet rá akarja venni Mihrimát, hogy mondja el az igazat, mert nem helyes ártatlan embert vádolni. Ha nem teszi meg, akkor majd ő elmondja az igazat. Aztán Mihrima elárulja az anyjának, hogy Mehmet törte el a koronát, ő csak azért hazudott, hogy a fivérét mentse. Amikor Hürrem találkozik Fatmával, megfenyegeti, hogy egyszer úgy is meghal, de az, hogy ő most még lélegzik, az azért van, mert ő ezt így akarja, hogy minden nap reszkessen a haláltól. Ezután Fatma eldönti, hogy elárulja Mahidevrannak, mit hallott Efsountól, azzal, hogy ha szükséges, megvédik őt. Amikor Hürrem és Ibrahim találkoznak, Hürrem csodálkozik, hogy hogy menekült meg, hogy sikerüt meggyőznie a szultánt. Ibrahim mosolyogva: "Én is csodálkozom, hogy te hogy tudsz megmenekülni minden alkalommal és meggyőzni őt?" Miután Fatma kitálal Mahidevrannak, az őrülten rohan Hürremhez, és meggyanúsítja, hogy bántani akarja a fiát. Mahidevran mindezt elmondja Mustafának, ő viszont nem hisz neki. Erre közli vele, hogy akkor neki el kell hagynia a palotát, ezt viszont Mustafa nem engedélyezi. Hatice bizalmasan közli Gülfemmel, hogy valami nincs rendben Ibrahimmal... hogy már nem úgy szereti, mint régen, és távolságtartónak érzi. Amikor az összes nő Valide szobájában gyülekezett, Mihrima kihasználja az alkalmat, és elmondja, hogy amikor az erdőben voltak, Aybige és Bali Bey túl közel álltak egymáshoz, és majdnem csókolóztak. Ez zavarba hozza Aybigét, de Hatice jót nevet az egészen, mert ő látja, hogy Mihrima szerelmes Bali Beybe, és inkább féltékeny. Mindannyian viccet csinálnak az egészből, Valide hozzáteszi, hogy Mihrima az anyját is szereti. Hatice észreveszi, hogy Mahidevran szomorú. Erre ő felfedi problémáját, hogy Hürrem beavatkozott Mustafa életébe. Hürrem hirtelen felkel, nekiront Mahidevrannak, és közli vele, hogy mennyire elege van a vádaskodásokból. Ebben a pillanatban Mustafa lép be a szobába, és rászól Hürremre. Azt mondja, hogy gyerekkora óta azt látja, hogy az édesanyja sír, és ennek ő az oka. Végül kiküldi a szobából. Mahidevran a tervét valósággá váltja Efsounnal kapcsolatban, és arra kéri, imádkozzon utoljára. Süleyman látva Hürrem idegességét, arra kéri, hogy tanuljon annak az okából, ami annyira feldühítette. Amikor behivatja Mustafát, hogy mondja el, mi történt kettejük között, Mustafa elmondja, hogy Hürrem kiabált az anyjával, mire ő figyelmeztette, hogy hagyja abba. A szultán azzal fordul Hürremhez, hogy bocsánatot kell kérnie. De Hürrem azt állítja, hogy ez nem is az ő hibája volt, mire a szultán folytatja: "Sem Valide, sem Mahidevran, sem senki más nem magasabb, mint Mustafa... Hürrem, kérj bocsánatot..."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése