Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 22., szombat

20.rész Leirása


Matrakci:Ez nem lehet.Jól vagy?Mi történt?Megsebesültél.Asszonyom,ne állj meg..menj tovább.Mindenki menjen,gyorsan.Maradj veszteg..mindjárt segítek.Visszajövök érted.Asszonyom haladjatok.
Hürrem:Musztafa gyere..ülj ide le.
Gülfem:Lassan.
Matrakci:Hozom az ifjút.
Gülfem:Asszonyom.Asszonyom,kérlek ébredj fel.Sultana.
Hürrem:Musztafa ne félj,nem lesz semmi baj.Szulejmán szultán eljön értünk és megment minket.

Valide:Mahidevran,ne sírj gyermekem.A hercegek a fiammal biztonságban vannak.Nem esik bántódásuk.
Mahidevran:De ez a felkelés éppen az uralkodó ellen van és ha ő már nem él?
Valide:De él.Másnak még a gondolatát is verd ki a fejedből.A fiamat egy ilyen lázongás nem pusztítja.Sokkal inkább Haticet féltem.A janicsárok itt ostromolnak az ő uradalmát sem hagyhatták ki.Sümbül aga menj fel és nézd meg mi folyik odakint.Nem maradhatunk itt napokig.
Sümbül:Parancsodra asszonyom.Sikerült beszélnem Ayas pasával.A helyzet nem javult.Azt mondta továbbra se menjünk innen sehová.
Valide:Mást nem mondott?
Sümbül:Nem asszonyom.Türelemre kér bennünket és várakozásra.

Gülfem:Úrnőm..térj magadhoz,kérlek.(Közben Matrakci meghozza Leot is)
Matrakci:A Sultana hogy van?
Gülfem:Még mindig nem tért magához.Hol az orvos?Kerítsd elő valahol.
Sadika:Jó,megpróbálom.
Matrakci:Várj,veled megyek.
Gülfem:Nem akarom,hogy meghaljon.
Matrakci:Tarts ki Leo.Siess.Előbb a Sultanat nézd meg.
Orvos:Nem erősen,de vérzik ez ártalmas lehet a babának.Azonnal közbe kell avatkoznom,de nem ilyen körülmények között.Nem lehetne átvinni?
Hürrem:Itt helyben segíts rajta és hagyd a babát.Haticet mentsd meg.

Szulejmán:Musztafa pasa jelentsd nekem a károkat.
Musztafa pasa:Nagyuram.A tábori janicsárok,Musztafa aga vezetésével bevonultak a városba,ahol előbb boltosokat majd a kikötőt végül az uradalmakat fosztogatták.A legújabb hírek szerint éjjel a fényességes portát is ostromolták.A nagyvezír Ibrahim pasa eltávolítását követelik.Az ő palotáját is támadják a Hippodrom téren.
Szulejmán:Az uralkodóház és a család ellen lázadnak.Mit tudsz még az ostromról?
Musztafa pasa:Semmit uram.Ayas pasa talán  tartja magát a testőrséggel.
Szulejmán:Rögvest üzenj a janicsár agának,hogy vessen véget a rombolásnak és állítsa le a felkelést.Várom a Topkapinál ahol meghallgatom a panaszukat.
Musztafa pasa:Nagyuram a tenger felől közelítsd meg a palotát.Ott biztonságosabb.

Hürrem:És a krími fiúval mi lesz?Ő kibírja?
Matrakci.Súlyos a sebe,de úgy hiszem elég erős,hogy elviselje.Ha mégsem úgy úrnőnkért áldozta életét.Akkor hiába gyaúr csak vitéznek mondhatjuk őt.

Janicsár:A Galata-tól lejutottunk a kikötőig,kifosztottuk a gyaúrok raktárait,boltjait,hajóit.Majd mindent felégettük.A velencei és genovai kerületek kiürültek,elmenekültek.Ha ez a kapu is megnyílik előttünk,elértük célunkat.Vagy engednek vagy meghalnak.

Aga:Szulejmán szultán Han üzenetét hozom.
Janicsára aga:Engedd őt....Az uralkodó hazatért a vadászatról,megparancsolta,hogy állítsuk le a felkelést.Tárgyalni akar...egy rendkívüli díván gyűlésen,hol meghallgatná követelésünket.
Janicsár:Mit szándékozol válaszolni?
Janicsár aga:Csapatok,egységek.Térjetek vissza a táborba.Szulejmán szultán megnyitja előttünk a palota kapuit,még ma eleget tesz minden kívánalmunknak.Büszke vagyok rátok janicsárok.Láttattátok,megmutattátok páratlan erőtöket.Diadallal pihenjetek meg.
Janicsárok:Éljen sokáig a padisah!Éljen sokáig a padisah!Éljen sokáig a padisah!

Hürrem:Sultana.
Hatice:Mi történt?
Hürrem.Elestél és megütötted magad,de rendbe jössz.
Hatice:Nem emlékszem semmire.Nagyon fáj a hasam.
Hürrem:Nem lesz semmi baj.
Matrakci.Úgy hírlik a seregek elvonulnak.
Gülfem:Allahnak hála,köszönöm.Menjünk.Vigyük hamar Hatice Sultanat a szobájába.Sadika,Nasuh Efendi segítsetek.
Hürrem.Esma te hozd a gyerekeket.

Hürrem:Hogy van?
Orvos:Sajnos nem jól.Mély és vérző a sebe,de egyenlőre bírja.
Hürrem:Akkor rendben lesz ugye?
Orvos:Reméljük úrnőm.
Hürrem:Jól van.Menj Hatice Sultanahoz ott segíts.
Orvos:Parancsodra.

Hürrem:Nem halhatsz meg.Nem engedem.
Leo:És mondd minek éljek?Nélküled....jobb is ha elmegyek.Azt hiszem.
Hürrem:Miért nem mentél el?Annyiszor kértelek.
Leo:Én akartam.Elindultam Alex.Kiléptem volna az életedből,de közben kitört ez a lázadás.

Szulejmán levele Ibrahimnak:
"Nagyvezérem Ibrahim pasa. híreidet üdvözöltem.Bebizonyosodott,hogy jó döntést hoztam.Helyreállítottad a rendet egyik legfontosabb stratégiai térségünkben,szent városban,mely déli határaink védelmének szempontjából elkerülhetetlen volt.Idődet azonban ne fecséreld ott tovább.A fővárosban is kiemelt feladatok várnak rád.Állítsd fel apparátusodat és térj haza."

Ibrahim:Az uralkodó arra kér,hogy minél előbb térjek haza .Készítsd elő utamat.

Gülfem:Itt vagyok úrnőm.
Hatice:A baba?Hürrem..
Hürrem:Nagy veszélyben voltál Sultana.De hála a fényességesnek sikerült megmentenie téged.
Hatice:Hürrem..mi lett a gyermekemmel?
Hürrem:Asszonyom...elvesztetted őt.
Gülfem:Úrnőm..kérlek..
Hatice:Hagyjatok!!Hagyj!!Hagyjatok!!Miért???

Szulejmán:Hallom a janicsárok visszamennek a táborukba.Mit sikerült kideríteni a felkelésről?Ki felelős érte?
Ayas pasa:A csapatokat Musztafa janicsár aga vezette.Segítője pedig Haydar Efendi volt a szultáni seregek hadi tanácsadója.Romboltak,fosztogattak egész tereket gyújtottak fel.Velük az én uradalmamat is.Testőrségemmel a palota ostromát visszavertük..a rendjét fenntartottuk.Halott nincs.A sérültek száma elenyésző.A legnagyobb károkat az európai kereskedők szenvedték.
Szulejmán:Jó anyám és a háremem?
Ayas pasa:Őket az alagsorba kísértük.Nem esett bántódásuk.Szerencsésen átvészelték.A teljes uralkodócsalád.
Szulejmán:Jól van.
Ayas pasa:Illetve Hatice Sultanaról ne tudunk.Ő saját palotájában rekedt.Az imént küldtem hozzá embereket.
Szulejmán:Azonnal kérem a lovamat.Személyesen  győződöm meg hogy létéről.
Mahidevran nagyon aggódik fiáért Musztafáért,amikor is Gülsah meglátja az ujján Hürrem gyűrűjét...
Gülsah:Az a gyűrű..
Mahidevran:De jó,hogy szólsz.Az ujjamon maradt.Remélem nem látta senki.
Gülsah:Én se vettem eddig észre.A nagy zűrzavarban aligha tűnt fel bárkinek is.

Szulejmán:Hürrem és a hercegek merre vannak?
Valide:De,ők nem veled jöttek fiam?
Szulejmán:Musztafa elunta a vadászatot,így előre küldtem.Nem érkeztek volna meg ide?
Valide:Édes jó istenem..

Hürrem:A krími?
Sadika:Már kötözi őt az orvos.Úgy hiszem jobban.
Közben megérkezik Hatice palotájába Szulejmán....

Szulejmán:Hürrem..Jól vagy?A hercegek is rendben vannak?
Hürrem:Igen szerencsére.Nincs bajuk.
Szulejmán:Hatice?
Hürrem:A szobájában van.

Szulejmán:Hatice.
Gülfem:Az ostrom alatt menekülés közben leesett egy lépcsőn.Allahnak hála rendbe fog jönni.Felépül..viszont..
Hatice:Nagyuram..nem lesz gyermekem.Elvesztettem őt.

Szulejmán:Asszonyommal és gyermekeimmel visszatérek a palotába.Itt megvan minden orvos,szolga.Hamar felerősödik.
Matrakci:Tudnod kell,hogy épp hajóra szállt volna.A felkelés miatt maradt,hogy segítsen nekem.Sajnos nem figyeltünk kellően..Hatice Sultana balesetével kudarcot vallottunk,nagyuram.Bocsáss meg érte.
Szulejmán:Többet segítettek,mint bárki.Hallottam menekülésetekről.Ha ti nem vagytok a családom talán már nem él.Ti mentettétek meg őket.
Matrakci:Allah adjon nekik hosszú életet.
Szulejmán:Úgy legyen.
Matrakci:Nagyuram...ha nem sújtod kellő büntetéssel,lázadó janicsárjainkat az ilyesmi bármikor megismétlődhet.A mindenkori uralkodó és családja ellen senki nem fordulhat árulással.

Valide:Kincsem.Lányom.Mi történt veled?
Hatice:A babám :(
Valide próbálja lányát vigasztalni,hogy tartsa benne a lelket.
Közben Hürrem is magához ölelheti Szelimet és Mihrimaht :)

Szulejmán:Elsőként janicsár alattvalóim ügyét tárgyaljuk meg.Halljam óhajaitokat.
Musztafa janicsár aga:Nagyuram.A janicsárok testülete,mint azt te is tudod,elkötelezett vitézekből áll.Jóideje próbáljuk tudomásodra hozni  gondjainkat,nehézségeinket.De hangunk nálad ezidáig süket fülekre talált.Nagyvezírednek a méltóságos Ibrahim pasának írásba is adtuk kívánalmainkat.De elmondások szerint azt neked nem továbbította.Hiába jeleztük heteken át,hogy hadjáratra mennénk.Csupán azzal az egy kéréssel fordulunk hozzád,hogy Ibrahim pasát ezért marasztald el és mentsd fel hivatalából.
Szulejmán:Ez minden?
Musztafa janicsár aga:Amennyiben nem kívánsz országszerte zavargásokat,tégy eleget kérésünknek.
Szulejmán:A magasságos Allah nevére esküszöm itt előttetek,hogy még egyszer családom,szeretteim és népem nem lesz kitéve ilyen ellenségeskedésnek.Aki pedig fenyegetni merészeli őket...az életével fizessen érte!....(Minden árulónak a fejét vétetik!!)

Szulejmán:Mit hozol fel mentségedre,azt beszéli magad is benne voltál ebben az árulásban.
Haydar Efendi:Hazugság nagyuram.Hogy vennék részt ilyesmiben.Rágalom.Szavamra uram és azon fáradoztam,hogy lecsillapítsam a lázadók kedélyét.Nagyuram higgy nekem,én téged szolgáltalak végig.
Szulejmán:Így rendelkezem.Alattvalóim a janicsárok között szét még a mai napon 200.000 aranypénzt,miért a felgyújtott,lerombolt házakat újjáépítik a kereskedők kárát pedig megtérítik.

Aga a janicsárokhoz:Figyelem a padisah rendelkezett!Őfelsége parancsának értelmében a janicsár sereg 200.000 aranypénzt kap.Tudassátok mindenkivel fényességes szultán családja és az Oszmán Birodalom ellen elkövetett személyes árulásért a lázadók vezetőit lefejezte.Nevüket és tisztségüket megtagadta tőlük,ezért nem tekinthetők sem az oszmán nép sem pedig a seregeink saját halottunknak.Az általuk megtévesztett janicsároknak a fényességes padisah megbocsátott.

Hürrem még mindig szomorú,hogy nincs meg a gyűrűje..

Ibrahim:Nigar asszony..nyugalom.Még megismersz,ugye?
Nigar:Természetesen pasa.Isten hozott.Csupán a lakosztályodat jöttem kiszellőztetni.
Ibrahim:Köszönöm.Az uralkodót itt találom?
Nigar:A saját lakosztályában,igen.

Szulejmán:Barátom.Tegnapra vártalak,de ma is örülök,hogy látlak.
Ibrahim:Eljutott hozzám a hír a janicsárokról,a lázadásról.Bánt,hogy nem lehettem veled..nehéz időkben.Bocsánatodat kérem.
Szulejmán:Szomorú eset.Magam is értetlenül álltam felette.Te Egyiptomban voltál én Edirneben.Az árulók kihasználták távollétünket.
Ibrahim:Hallom egészen a palotáig jöttek.Az uralkodócsalád jól van?
Szulejmán:A felkelés idején jó anyám,gyermekeim és a háremhölgyei az alagsorba húzódtak meg.hatice szolgálóival a saját uradalmatokban vészelte át.
Ibrahim:Baja esett?
Szulejmán:Nyugodj meg.Jól van ő is ,egészen.Hanem életét a Matrakosnak és Leonak köszönhetjük,sőt nem csak az övét,hanem Hürremet és a hercegeket is ők védelmezték.
Ibrahim:Uram,másról nem kell tudnom?
Szulejmán:Hatice a belső kertben van.Már jó ideje vár rád.Köszöntsd előbb őt.Aztán folytatjuk egyéb ügyeinket.
Ibrahim:Engedelmeddel.
Hatice nem tudja miként mondja el Ibrahimnak,hogy elvesztette a kisbabáját..

Mahidevran:Kísérj el engem.
Gülsah:Levegőznél?
Mahidevran:Nem.Hürremet látogatnám.

Nigar:Ibrahim pasánál jártam.Tájékoztattam őt a hárem dolgairól.
Hürrem:Meg is jött..
Nigar:Épen,egészségben.
Hürrem:Így örülsz?
Nigar:Hogyne örülnék.Láthattad mi volt távollétében.Allah tartsa őt itt és az uralkodót amíg csak lehet.
Hürrem:Igaz.Jó,hogy itt van.Hatice is megnyugodhat kicsit.Ezt nem hiszem el.Nigar,én tudom,hogy nem hagytam el.
Nigar:Azóta sincs meg?Mégis hol lehet akkor?
Hürrem:Menj,beszélj a lányokkal.Tudd meg kik jártak a lakrészemben.
Nigar:Jól ismerik azt a gyűrűt.Ki merné elvenni tőled?
Hürrem:Ayset is megmerték ölni..ahhoz képest mi egy lopás..

Gülsah:Nigar asszony,sápadtnak tűnsz..jól vagy?
Nigar:Én jól,köszönöm.Te viszont lehetnél óvatosabb.Mit sem egyedül mászkálj.Ne feledd a palotában gyilkos jár.el ne kapjon nagy magányodban,még bajod esik.

Hürrem:Köszöntelek.
Mahidevran:Szép napot.
Hürrem:Történt valami?
Mahidevran:Hürrem..szeretném neked...........köszönettel tartozom neked amiért vigyáztál Musztafára.
Hürrem:Nagy szerencsénk volt.De szívesen.Allah mindkettőnket védelmezett.
Mahidevran:Ámen.Megmaradt a régi lakosztályod is?
Hürrem:A gyerekek miatt és a szolgálók is itt laknak.Így kényelmesebb.Én a másikba költöztem az uralkodó közelébe.
Mahidevran:Hallom eltűnt  a gyűrűd.Vagy megtaláltad?
Hürrem:Nem.Még mindig keresem.de előbb utóbb meglesz.Ugyanis lelkemet őrzi.Mindenki másra csak bajt hoz.
Mahidevran:Ha viszont lelked van benne,ne ejtsd a földre...míg valaki megtapossa.
Hürrem:Szívesen marasztalnálak,de vár rám az uralkodó.Ám azután teraszomon leszek.megihatnánk együtt egy serbetet.

Gülnihal:Minek jött?Mit akart tőled?
Hürrem:Ő vette el.
Gülnihal:Mit?
Hürrem:Hát a gyűrűt.
Gülnihal:Dehogy vette el.Miért tenné?Nem hiszem.
Hürrem:Majd meglátod.Érzem.És hamarosan be is bizonyítom.Hatice:Ibrahim..bocsáss meg!
Ibrahim:Mi történt?
Hatice:Nem tudtam megóvni.Elvesztettem.Palotát fenyegették,menekültünk,elestem...úgy akartalak téged fogadni,hogy már gyermekünket ölelem a karomban.
Ibrahim:Tsss.Tsss.Kérlek ne sírj,nem akarom.Inkább az életemet adnám,minthogy egyetlen könnycseppedet is lássam most.Jöjj,hagyjuk el a bánatok völgyét,bontsunk szárnyat a boldogság hegye fölé,akár a főnix.

Szulejmán:Hürrem Sultana.
Hürrem:Nagyuram.Hallom Ibrahim pasa hazatért.
Szulejmán:Igen.Reméljük Hatice bánata is enyhül.
Hürrem:Már álmaimban is őt látom.Szörnyű amit megél.Azóta is kísért ez az egész.
Szulejmán:Őt és gyermekeimet is óvtad minden erőddel,amit lehetett megtetted.Nincs okod,hogy magadat hibáztasd.Nekem kellett volna itt lennem és benneteket megvédenem.
Hürrem:Életemet már rég neked ajánlottam.Szívemmel...Csip-csirip...

Ibrahim:Jöjj kedvesem.Neked is fárasztó napod volt.
Hatice:Itt vesztettem őt el.
Ibrahim:Gyere.Kedvesem..Haticem...nincs semmi baj.Nézz rám.Én veled vagyok.És amíg élek veled maradok.Ne bánkódj.Minden jóra fordul.Lesz még gyermekünk.Nem is egy.

Hürrem:Nigar asszony nem ízlik az étel?
Nigar:Minden nagyon finom úrnőm.De jól laktam és a lányok nevében is köszönöm neked.
Hürrem:Kérdezted őket a gyűrűről?
Nigar:Senki nem tud róla.
Hürrem:Bár tudnák,akkor sem mondanák.Igaz?Elveszett a smaragd gyűrűm.Nem találom.Aki a nyomára vezet busás jutalmat kap tőlem.Bárki is juttatja vissza.Kérdések nélkül fogadom el.Vagy helyettem Nigar asszonynak is adhatjátok.
Nigar:Engedelmeddel,úrnőm.

Nigar:Úrnőm,ha Hürrem Sultanaról kérdeznél,nem tervez ellened semmit.
Mahidevran:Vagy megint nem tudsz róla.Sejti már,hogy hol lehet a gyűrűje?
Nigar:Nem,asszonyom.
Mahidevran:Nálam van.A teraszán a párnák között akadtam rá.Visszaakartam adni csak közben kitört a felkelés és nem volt alkalmam.Tedd el és kapja vissza.De van egy feltételem.Nem mondhatod meg neki,hogy tőlem kaptad.Te találtad meg.
Nigar:Értem,asszonyom.

Nigar:Hürrem Sultana..
Hürrem:Igen.Mi az?Csak nem megtaláltad a gyűrűmet?
Nigar:De,igen.Illetve nem én,de előkerült.
Hürrem:Ilyet..és hol volt?Ki lelte meg?
Nigar:Az egyik szolgáló miközben a teraszodat takarította.
Hürrem:Ja..Holnap küld át hozzám azt  a lányt.Megjutalmazom ezért.
Nigar:Nem kell.Pusztán a dolgát tette.
Hürrem:Igaz.Nem is neki.Mahidevrannak kéne meghálálnom.Ennyire ostobának hiszel?
Nigar:Miért mondod ezt?
Hürrem:Nála volt,igaz?
Nigar:Nem asszonyom,az a lány talált rá.
Hürrem:Jól tudom Mahidevran szolgálói takarítják a teraszomat.Semmi baj.Elmondhatod.Láttam,hogy magához hívatott.Nem hánytorgatom fel nei a dolgot.Emiatt se aggódj.Csak valld be.
Nigar:Nem akarta elrejteni.Tervezte,hogy ő maga adja vissza neked.
Hürrem:Nigar asszony,tudod,hogy én bízom benned.Te miért nem érzel hasonlóan?
Nigar:Nem tehettem másként.Az úrnő parancsára kellett ezt mondanom.
Hürrem:Értem már.Hűséget fogadtál neki.Igaz?S ha holnap arra kér,ölj meg azt is megteszed?
Nigar:Isten ments!Hogy tenném?A te érdekedben is cselekedtem,hogy ne legyen baj,ne szíts belőle viszályt.
Hürrem:Jól van.Nem kell szabatkoznod.Hiszek neked és megbocsátok.

Ibrahim:Mit akarsz?
Matrakci:Tudom,hogy nehéz a szíved.Sírj nyugodtan.Mikor tennéd,ha nem most jó uram.Elvesztetted a gyermekedet.Megpróbálhatsz erősnek látszani,hogy a gyászban asszonyod számára támasz lehess,de ember vagy te is pasám.A könny pedig a nemes lélekhez illik.Sokan úgy vélik,hogy asszony szeme láttán egy férfi ne sírjon,ám abban nincs szégyellnivaló.Én tudom,hogy ebben a kertben még gyerekek játszanak majd.Gyászod után erre gondolj.
Ibrahim:Igyekszem.Megpróbálom.Köszönöm a tanácsodat.

Ibrahim:Leo Efendi.Jobbulást kívánok.Hallottam a történteket.Életedet kockáztattad,hogy megmentsd házamat,családomat hálával tartozok neked és Nasuh Efendinek.
Leo:Nem tartozol.Kötelességünk volt megóvni családodat.

Ibrahim:Asszonyom bánata mellett ott az enyém is.Mi férfiak dolgunk végett talán átsiklunk ilyesmin,de egy anya..efféle szörnyűséget aligha felejt el.
Szulejmán:Idő Ibrahim.Mindennemű fájdalomra az idő a legjobb gyógyszer.Átvészelitek.
Ibrahim:Kérésedre Leo Efendi eljött ma velem a belső kertben várakozik.
Szulejmán:Rendben van.
Ibrahim:Közben jelentették a velencei követ is itt van,de nem tudni milyen céllal.Nem vártuk ma ide.
Szulejmán:megmondom én neked miért jött .A felkelés során a legnagyobb károkat az ő kereskedői szenvedték,segítséget akar,támogatást,helyreállítást,adómentességet.Egyezzetek meg vele. De vigyázz,túl sokat ne követeljen.Ne éljen vissza azzal,ami az Oszmán Állam védelme alatt áll.

Hürrem:A legjobbkor.Már épp hívni akartalak.
Nigar:Megint itt van az a festő.Az uralkodóval várnak.Gondolom a közös festmény okán.
Hürrem:Igen,én is láttam sajnos.Tedd el.
Nigar:Mi ez?
Hürrem:Úgy döntöttem,hogy megajándékozom ezt a Leot.Mégis csak az életét kockáztatta értünk.A legkevesebb amit érdemel egy kis pénz.
Nigar:Jó ötlet.Valóban rászolgált.Egyetértek.
Hürrem:Menj vele előre és kapja meg,amint elkészültem követlek.
Nigar:Ne érje az a megtiszteltetés,hogy egy sultana kezéből vegye át jutalmát?
Hürrem:Az is elég megtisztelő,hogy aranyat kap.
Nigar:Legyen ahogy óhajtod asszonyom.
Menet közben Nigar elolvassa  a levelet..........

Hürrem levele Leonak:
"Leo.Felejts el engem,régi szerelmünket.Mindent ami volt.Mihamarabb menj el innen.Fogd ezeket az aranyakta és kezdj új életet."

Ibrahim:A haditanács egyik hivatala az áruló Haydar Cselebi kivégzésével megüresedett.Helyére Dzselazade Musztafa Cselebit nevezem ki.Bizalommal.
Dzselazade:Fogadom kinevezésedet és ígérem legjobb tudásommal szolgáom majd vele az Oszmán Államot nagyvezérem.
Ibrahim:A velencei követ járult elénk .... 
Velencei követ:Méltóságos nagyuram.Köszönöm neked és a díván tanácsának,hogy fogadtok.
Ibrahim:Köszöntelek signor Mocsenigo.És immár,mint  a velencei dózse Andrea Gritti képviselőjét is.Ha jól tudom.
Velencei követ:Mint az tudod egyiptomi tartózkodásod alatt Konstantinápolyban a lázadó janicsárok felkelést szítottak,mellyel súlyos csapást mértek ránk.Kereskedőink komoly anyagi és erkölcsi károkat szenvedtek e miatt.
Ibrahim:Tisztában vagyok a lezajlott eseményekkel uram.Veszteségeiteket megtérítjük.Erre szavamat adom.Amennyiben rendezitek adó tartozásotokat.A kincstári számlák kiegyenlítése az első lépés.
Velencei követ:Na,de adó terheinket miből fizessük?Így nincs bevételünk.
Ibrahim:Ez a néhány nap kiesés alighanem mérhető az egész éves bevételeitekhez jó uram.Ráadásul nem csak a velenceieket érte kár.Saját kereskedőink ügyét  ugyanúgy orvosolni kell és ők fizetik az adókat.
Velencei követ:Úgy kérlek téged.Fogadd kísérőmet is mellettem.
Ibrahim:Ő kicsoda?
Velencei követ:A velencei dózse Andrea Gritti fia Signore Alvise Gritti.Pár napja tért vissza Itáliából,s az itteni kereskedőkamara vezető egyénisége.Fontos hírek ismerője.
Ibrahim:Rendben van.De nem most egy másik alkalommal.

Közben a piacon Antonio kapitány átadja a Matrakosnak II.Lajos válaszlevelét Sadikanak...

Nigar:Leo Efendi.Ez a tiéd.
Leo:Ki küldi?
Nigar:Hürrem Sultana hálája.A szolgálataidért..
Leo:Köszönöm.

Sadika megpuszilja Matrakost és ad neki egy rózsát a levélért cserébe,amiről Hatice azt hiszi szerelmes levél...

Szulejmán:Sérülésed?
Leo:Gyógyul..nagyuram.Már inkább csak a gondolata fáj.
Szulejmán:Úgy ne gondolj rá.Felejts Leo.Az idő mellett a feledés az ami igazi gyógyulást hoz.
Leo:Nagyuram,engedelmeddel a festmény elkészültével tovább állnék.Hiányzik a Krím.Családom,az otthonom..
Szulejmán:Ha már nem lesz rád szükségem elmehetsz.Hazaengedlek ifjú,de most még nem,mert újabb feladatot kívánok neked adni.Ezúttal már,mint udvari festőmnek.Rendes bérrel és szállással,akár családoddal együtt élhetsz itt vagy asszonyoddal,ha van.
Leo:Nem fogadhatom el.
Szulejmán:Már is elfogadtad Leo.

Ibrahim:Kedvesem.
Hatice:Későbbre vártalak.Minek köszönhetem jöttödet?
Ibrahim:Fájdalmas minden pillanat amit nélküled kell töltenem.Nem hagy nyugodni a gondolat,hogy magányodban vagy.
Hatice:Te is hiányoztál.Jó lenne,ha mindig velem lennél.
Ibrahim:Veled vagyok.Jöjj..Mesélj kérlek.
Hatice:Nem sokat,de az elmúlt percek izgalmasak voltak.Az imént láttam Nasuh Efendit a kertben egy levelet adott Sadikanak.Szerintem szerelmes levél volt.Úgy tűnik Sadika is kedveli őt.
Ibrahim:Azt mondod,hogy távollétemben titkos találkahelyük a palotám?Legyen,ha szerelmük ezt kívánja meg.Áldásom rájuk.
Közben megérkezik Ibrahim ajándéka is Haticenak,amit Kairóból hozott neki...Szulejmán is elindul Hatice palotájába.

Nigar:Ahelyett,hogy örült volna,inkább elszomorodott.
Hürrem:Kétlem,hogy oka lenne rá.
Nigar:Persze lehet,hogy a sérülése miatt ilyen.
Hürrem:Mondott valamit?
Nigar:Semmit.Feltűnt viszont valami érdekesség.Szinte le sem veszi rólad a szemét.
Hürrem:Tessék?És vajon miért bámul?Nyilván emlékeztetem valakire.
Nigar:Nem,ez annál több.Külön rajza van rólad,amit magánál hord.
Hürrem:Még szép,hogy lerajzolt,ez a munkája.Meg kell festenie minket az uralkodóval,biztos ahhoz kellett a rajz.
Nigar:Haragszol rám valamiért,hogy így kiabálsz?
Hürrem:Nem haragszom,csak ne képzelegj.Én az uralkodó asszonya vagyok.Másért még rám pillantania sem volna szabad.
Nigar:Igaz ki tenne olyat...azonnal a fejét is vennék.Nem így van asszonyom?
Hürrem:De igen..

Nigar:Legalább olyan,mintha zsákot húznék a fejedre.Ugye?
Gülsah:Azért ne engem okolj.Az egészet Mahidevran úrnő akarta.
Nigar:Mostantól fogva minden sarkon mormolj el egy imát mielőtt befordulsz .Minden egyes beugrónál és ne mászkálj a hárem folyosóin egyedül.Még véletlenül sem.Megértetted?

Szulejmán:Végre látom mosolyadat.Örülök,hogy jobban vagy.
Hatice:Leginkább neked köszönhetően.....(majd arra kéri Szulejmánt,hogy ne menjen vissza a palotába ,hanem maradjon náluk)
Ibrahim:Már a bevezetésre kerülő új törvénykönyvet is összeállítottam nagyuram.A jövő esztendőtől kezdve Egyiptomban beszedett adókból 500.000 arany érkezik hozzánk a birodalmi kincstárba illetve azon belül egy a személyes kiadásokra létrehozott magánkincstárba.
Szulejmán:Remek.egy pillanatra tegyük félre az egyiptomi ügyeket.Mit akart a velencei követ?Mit mondott?Mit kért?
Ibrahim:Azt amit megjósoltál.A kereskedőket ért károk volt a beszédtéma.Nem vártam meg még követelőzni kell.Megnyugtattam,hogy veszteségeiket megtérítjük,amennyiben fizetik az adókat.Ezt tisztelettel tudomásul vette és távozott.
Szulejmán:Tudtam,hogy ez sose okozna neki fejtörést.
Ibrahim:A megbeszélés során viszont a követ említést tett egy kereskedőről Alvise Gritti-ről.Ki jut eszedbe-e név hallatán,nagyuram?
Szulejmán:A velencei dózse Andrea Gritti.Ugyanaz a család?
Ibrahim:Ő a dózse egyik fia.Aki több raktárt is üzemeltet a kikötőinkben.
Szulejmán:A velencei dózse fia itt él közöttünk és mi nem tudunk róla?
Ibrahim:Az apja úgy 25-30 évvel ezelőtt itt volt követ,amikor is  beleszeretett egy nőbe.Alvise Gritti ettől az asszonytól van.A gyerekkorát itt és Velencében  töltötte,majd amikor az apja trónra került velencei családja kitagadta őt és eltávolították.Miután a dózse házasságát nem ismerték el  a keresztény törvények.
Szulejmán:Feltétlenül találkoznunk kell ezzel az emberrel.És tudj meg mindent erről az apa fia viszonyról.

Mahidevran:És az a másik dolog?
Nigar:Milyen dolog?
Mahidevran:Látták,hogy egy arannyal teli erszényt adtál át a festőnek.Talán te is önarcképet készíttetsz?Csodálkozol ugye?Vannak nálad sokkal hűségesebb lányok.

Hürrem arra vár,hogy Szulejmán visszatérjen a palotába és együtt töltsék az estét,de a Valide elmondja neki,hogy Szulejmán Hatice palotájába marad éjszakára..

Sadika:Van még óhajod?
Szulejmán:Nincs.Maradj...
Sadika:Nagyuram..engedd,hogy előkészüljek.
Szulejmán:Nem szükséges...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése