Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 22., szombat

55.rész Leirása

 Ibrahinak és katonáinak sikerült a lesben állók támadását visszavernie, de meglepődve látja, hogy Hatice nyakához kést szegeznek. Amikor a síró gyermek elvonja a pap figyelmét, Ibrahim hezitálás nélkül elhajítja kését egyenesen a pap nyakába, ezzel megölve őt. Mustafa kétségbeesetten kéri apját, nyissa ki a szemét, de marad eszméletlen. A doki biztosítja Hürremet, hogy a gyerek jól van, és kéri, hogy menjen pihenni, de ő visszautasítja, hogy nem hagyja magára gyermekét. Sümbül szól a dokinak, hogy jöjjön, mert a szultánnak szüksége van rá. A doki szívmasszázzsal megpróbálja újraéleszteni. Hosszas kísérlet után sikerül neki, aztán Validéhez fordul: most már nem tehet semmit, csak Allah tudja, hogy életben tartja-e vagy sem, úgyhogy most várniuk kell. Süleiman a halál küszöbén fiatal fiúként látja magát, amint a halott apjával, Selimmel találkozik. Az összes háremhölgy szomorú. Daye arra kéri Nigart, nem értesítse Hürremet a szultán állapotáról, hisz már úgy is ideges a gyermek betegsége miatt. A szultán ágyánál Mahidevran visszaemlékezik, hogy hogyan találkoztak, és szerettek egymásba. A hajón Krím felé Aybige azt mondja Malkocunak, hogy nem bír nélküle élni, és ha nem lehet az övé, akkor inkább a halált választja. Meglepődve tapasztalják, hogy a szultán titkos küldöttet küldetett utánuk, hogy vigye vissza őket a palotába. Amikor a papokhoz eljut a hír, hogy Ibrahim megmenekült, úgy döntenek, hogy kivégzik Matrakcit. Ibrahim megmenti, és azt mondja, hogy ennek még nem jött el az ideje, és még rengeteg dolguk van.Hürrem megtudja, hogy Süleiman nincs jól, és mikor meglátja az ágyban feküdni, elájul. Majd zaklatottan előhívja magában azt a szerelmes verset, amit Süleiman mondott neki. Sírva bevallja neki igaz szerelmét. Valide, mikor meglátja, milyen állapotban van, próbálja rábeszélni, hogy pihenjen le. Hisz a gyerekeinek szüksége van rá, de ő visszautasítja, hogy nem akarja Süleimant magára hagyni. Amikor Ibrahim látja a szultánt az ágyban, visszaemlékezik arra az időre, mikor először találkoztak és barátok lettek: a szultán meghallotta Ibrahim hegedűjátékát, megállt seregével. Ekkor még Manisha hercege volt. Ekkor kérte meg, hogy mostantól mindig legyen mellette. Valide megkérdezi Ibrahimtól, mi történik akkor, ha Süleiman meghal? Ibrahim azt válaszolja, hogy akkor Mustafát kell a trónra ültetni. Hürrem a Hárem mellett megy el, mikor meghallja Efsoun jövőbeli terveit szultán Mustafával. Pofonvágja. Mahidevran megpróbálja felkészíteni Mustafát a szultánságra, de a fiú mérgesen azt mondja, nem lenne szabad erre gondolnia, mivel az apja még él. Mahidevran azt mondja, hogy már annyi évet várt, hogy revansot vegyen Hürremen, aki a szultán szerelme mögé bújik, mert a szultán soha nem bocsátotta meg neki (Mahinak?) azt a hibát, amit korábban elkövetett. Mustafa nem akar többet hallani. Mahidevran eldönti, hogy egyedül fog tovább játszani. Szól Gülsahnak, hogy vitesse el Hürrem gyerekeit, mert Mustafa szereti őket, és soha nem ártana nekik. De amikor azt válaszolja, hogy Valide ezt nem engedélyezné, akkor Mahidevran azt mondja, hogy Valide már öreg, hamarosan meg fog halni, és úgyis ő veszi át a helyét a Háremben. Sajnos, Valide épp meghallja ezeket a szavakat és úgy dönt, hogy Hatice segítségét kéri. Reggel Sümbül arra kéri Hürremet, hogy Valide szultán óhaját teljesítse, hogy menjen Hatice palotájába és maradjanak vele. Hürrem nem hisz neki, és elküldi. Ekkor ront be a szobába Hatice, informálja Mahidevran tervévől és biztosítja, hogy megvédi gyermekeit. Hürrem, miután látja a magabiztosságot Daye szemében, elfogadja. Amikor Hatice arra kéri, hogy jöjjön ő is velük a palotába, visszautasítja, mert nem akarja Süleimant egyedül hagyni.Amikor Mahidevran megkérdi Ibrahimtól, hogy most, hogy Mustafa fog a trónra kerülni, támogatja-e őket, Ibrahim csak annyit mond, hogy a szultán még mindig él, és csak egy dolgot tehetnek, hogy imádkoznak érte. Mahidevran közli Mustafával, hogy Aybige visszatér, miután Efsoun tájékoztatta őket, hogy Malkocuval akart volna elmenni, Hürrem tervei alapján. Mustafa nem hisz neki, Efsountól akarja hallani az igazat. Efsoun ezt visszautasítja, és azt mondja, hogy ő csak hallott Aybigéről és Bali Bey-ről. Az idegent (akinek nem látjuk az arcát...) informálják a szituációról, hogy a szultán élete veszélyben van, Mustafa lehet az új szultán és Ibrahim hatalma is nagyobb lenne. Azonnal cselekedni kell.Hürrem Süleiman mellett találja Mahidevrant, és kérdi tőle, hogy a halálát várja-e. Hürrem azt mondja, hogy Süleiman az ő végzete, és ha meghal, akkor ő is. Mahidevran erre azt mondja, hogy ő neki meg van tiltva, hogy meghaljon, mert látnia kell előbb a gyerekei halálát.Aybige és Bali Bey visszatértek, és Bali Beyt rögtön börtönbe is zárták. Mahidevran pofonüti Aybigét, azzal vádolva, hogy megcsalta a fiát. Aybige viszont azt mondja, hogy őt nem ütheti meg, ő nem rabszolga, és hogy nem is volt hűtlen Mustafához. Valide a szobájába küldi Aybigét, és számon kéri Mahidevran, hogy miért nem értesítette őt a fejleményekről, és úgy tesz, mint aki semmiről nem tud. Mahidevran azt válaszolja, hogy a szultánt már értesítette, mert ő az, aki a fiáért felel. Erre Valide mérgesen azt mondja, hogy az a különbség közte és Hürrem között, hogy Hürrem a saját feje után megy, de ő nem okos, ő a mások tettei alapján cselekszik. Ibrahim azt mondja Bali Beynek, hogy ő mindig is azt hitte, hogy hűséges a szultán és Mustafa felé, mire Bali Bey azt feleli, hogy ez még mindig így van, mert semmi sem változott. Bali Beyt sokkolja a hír, mikor megtudja, hogy a szultán élete veszélyben van. Hürrem meglátogatja gyerekeit Hatice palotájában, ahol találkozik Ibrahimmal. Elmondja neki, hogy ismeri a tervét Mahidevrannal, de a szultán még életben van. Ibrahim emlékezteti, hogy megígérte Süleimannak, hogy megvédi őket, és amikor azt mondja, hogy be is fogja tartani a szavát, Hürrem azt mondja, hogy nem a saját, hanem a gyerekei életét félti. Gül Aga átadja Hürremnek a mérget, amit Mustafának szántak, de Hürrem biztosítja, hogy nem neki kell, hanem saját magának, ill. a gyerekeinek. Mert, ha az ura elmegy, akkor nekik sincs itt többé helyük, és nem akarja, hogy mások végeztessék ki őket.Süleiman az ágyában Mustafáról álmodik, hogy a trónon ül és az ő gondolatait, szavait ismétli, hogy Ibrahimot támogatja, aztán hitelen magához tér. Sümbül boldogan jelenti be a jó hírt, mindenki boldog. Valide mikor ránéz Mahidevranra, megrázza a fejét... Mindannyian Süleiman ágya köré csoportosulnak, de a szultán Hürremet és a gyerekeket akarja látni. Amikor Hürrem egyenesen hozzá érkezik, megcsókolja a kezét és szerelmes pillantást vetnek egymásra. Látva a jelenetet, Mahidevran bánatos, ellentétben Validével, aki nagyon is boldog. És most az egyszer gyilkos pillantással néz Mahidevranra.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése