Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 22., szombat

12.rész Leirása

Szulejmán:Én barátomnak hittelek,hűséges harcostársamnak a testvéremnek.De sosem voltál egyik sem.
Ibrahim:Nagyuram,én...
Szulejmán:Hogy tehetted ezt velem,mondd?Éppen te árulsz el engem?
Ibrahim:Nem értelek.Nagyuram én nem árultalak el téged.Engem ha megölnének se tennék ilyet,tudod jól nagyuram.Kérlek,kérlek mondd el,hogy mivel vádolsz.
Szulejmán:Vigyétek,látni sem akarom többé.
Ibrahim:Nagyuram!Szultánom!Elfogadom,ha a halálba küldesz is,megyek is,de tudnom kell mit tettem,hogy mit vétettem,Allahra kérlek,ne tagadd ezt meg tőlem!
Szulejmán:Megállj!Jól van,ismerd meg döntsem okát,ha ez lelkedet megnyugtatja.Térdre.Elmehettek.Azért teszem,hogy megmentselek a pokoltól.Ha pokolban élsz és nem a mennyekben,lángoló purgatóriumban.Gondold meg és úgy dönts.A pecsét vagy a tőr.De ne feledd mindkettő életedet jelenti.
Ibrahim:Csak te tudod mire tartasz méltónak,nagyuram.Most már arra,hogy az Oszmán állam gyűrűjét viseld.Ne félj!Fogd!Piri pasa nagyvezér a mai nappal lemondott hivataláról.
Ibrahim:Nagyuram,továbbra is értetlenül állok a helyzet előtt.Te most akkor az Oszmán állam nagy gyűrűjét és annak hivatalát ajánlod nekem?
Szulejmán:Hazatértünkkor merült fel bennem a kérdés.Mindketten tudjuk,mennyit tett a birodalomért.De sajnos őt sem kímélte meg az idő vasfoga.Magad is tanúja voltál Rodoszi tévedésének.
Ibrahim:Hazámra és uralkodójára esküszöm,hogy őszinte hűségemmel és a legjobb tudásommal bizonyítom majd méltóságomat és alkalmasságomat erre a tisztségre.
Szulejmán:Tudom Ibrahim,épp ezért mostantól fogva téged illet a pecsét.Megijedtél Ibrahim?!Látszott rajtad,ne is tagadd.
Ibrahim:Miután szó szerint idehurcoltak szultánom,bevallom úrrá lett rajtam a félelem.
Szulejmán:Szerettem volna nyomatékosítani döntésem súlyát.A szükséges rossz.
Ibrahim:Nem is fogom elfelejteni ezt az estét,nagyuram.
Szulejmán:Elértem a célomat.
Ibrahim:Van még valami óhajod,nagyuram?
Szulejmán:Nincs,elmehetsz.Ezt itt ne felejtsd Ibrahim.A leveled.Miért érzed magad a pokolban?Vagy inkább ki miatt?
Ibrahim:Dante Alighieri-La Divina Comedia az Isteni színjátékot olvasom,lejegyeztem néhány dolgot,így a purgatóriumot is,nem levél.
Szulejmán:Értelek,ha majd elolvastad a könyvet,elkérném tőled.

Mahidevran:Azonnal hagyjátok abba a zenélést!Mi ez a mulatozás?!Ki adott erre engedélyt?
Hürrem:Én engedélyeztem.Jogom van hozzá!
Mahidevran:Azt csak gondolod és nem téged kérdeztelek!Nigar asszony,Sümbül aga..
Sümbül:Itt vagyunk asszonyom.
Mahidevran:Szólj,hogy takarodó van.Az én beleegyezésem nélkül itt senki ne mulatozzon vagy téged teszlek felelőssé Sümbül aga.Ez Mahidevran Sultana közvetlen parancsa.
Hürrem:Sümül aga,mondd meg parancsolódnak,hogy Hürrem Sultana óhaját követted és akaratát.
Mahidevran:Hogy mered magad nagyasszonynak nevezni?Te csak ágyas vagy!
Hatice:Mi folyik itt?Halljam!Feleljetek a kérdésemre!Az előbb még olyan szépen köszörültétek a nyelveteket egymáson.Hozzátok szólok!Most legyen nagy a szátok!Addig tegyétek amíg mindkettőt a Valide elé vitetem.
Mahidevran:Ez az ágyas engedély nélkül tartott mulatságot a háremben.Én pedig szót emeltem..
Hürrem:Az uralkodó visszatértét akartuk megünnepelni.Ebben nincs semmi rossz.
Hatice:Elhallgass!Te is!Teljesen elment az eszetek?Mit képzeltek magatokról?Ez itt nem a piac,hanem az uralkodói palota.Olyan viselkedést tanúsítotok,ami nem illik ahhoz a családot,melyet szolgáltok.Sem vitának,sem civakodásnak nincs helye itt!Térjetek vissza lakrészeitekbe és foglalkozzatok gyermekeitekkel!Sümbül aga!Nigar asszony!A hárem a ti felelősségetek,megértettétek!Ne játsszátok el a bizalmunkat!

Ahmet pasa:Egyértelmű a dolog.
Ferhat pasa:Mi egyértelmű pasa?Ne beszélj rébuszokban.
Ahmet pasa.Az uralkodó megfosztotta Piri pasát nagyvezíri tisztségétől,alighanem Rodoszi baklövése okán.Várható volt,hogy ezt nem ússza meg büntetlenül.Szulejmán szultán nem ennyire elnéző.
Ferhad pasa:Irigylem a képzelőerőd pasa.De az uralkodó sosem eresztené Piri Mehmetet.
Ahmet pasa:Majd holnap meglátod mennyire nem képzelődöm.És készülj is,mert alighanem te veszed át tisztségét.
Ferhad pasa:Elég a találgatásokból Ahmed pasa,halkabban.Tudod,hogy itt a falnak is füle van.De ha már itt tartunk erre a hivatalra te lennél érdemesebb.
Ahmet pasa:A holnapi a te nagy napod lesz.Higgy nekem.

Hatice:Nem vagyok jól,megfájdult a fejem.Holnap megnézem őket.
Valide:Figyeltelek téged,azt tetted amit ilyenkor kell.Amire nagyon büszke vagyok.Határozott voltál,de méltóságteljes is.Menj és pihenj le.Én okos és szép Haticem.

Hürrem:Pedig mindenki milyen jól szórakozott.Erre jön ez a nő és elrontja.
Nigar:Az a baj,hogy Haticet is felbosszantottátok,még sosem láttam így kikelni magából.Mi lett volna,ha a Valide is megjelenik.Belegondolni se merek.
Hürrem:Nem te tanácsoltad ezt.Én csak követtem javaslatod.Légy jó,barátkozz velük,ajándékozd őket..és mi lett belőle,megint hibáztatnak.
Nigar:De azt nem mondtam,hogy pörlekedj,sőt külön kértem,hogy ne vedd fel a kesztyűt ha támadnak.Még,hogy ő nagyasszony,akkor én mi vagyok?Mint a szultán kedvese,gyermekeinek anyja vagy neki már nála is többet ér a szava?
Nigar: A szultán kedvesének lenni,nem egyenlő az uralkodással,értsd meg.Mahidevran sem uralkodik.
Hürrem:Valóban nem,csak parancsolgat.
Hatice:Vajon,mit akarhatnak Ibrahimmal?Rettegek,hogy bántják miattam.
Gülfem.Ne okold magad,semmi rosszat nem tettél.A szultán nyilván hívatta.
Hatice:Ez az,de mégis miért?

Ibrahim monológja:Nevem Ibrahim.Ibrahim kit 10 évesen hoztak el Pargaból szolgák gyermekeként.17 évesen még Szulejmán herceg solymásza voltam.25 évesen már Szulejmán szultán Han őfelségének legfőbb bizalmasa lettem,mi mostanra 28 éves koromra az uralkodó nagyvezíri rangját viselhetem magamon.Az esztendők alatt megtapasztaltam mér mennyet és poklot is.Cimboráltam a bennem rejlő ördöggel,miként a lelkemet üdvözítő fénnyel is.De mindvégig egyedül az lebegett szemem előtt,hogy uramat és parancsolómat a legjobb tudásom szerint szolgálhassam.Szulejmán szultán jó ismerője,bizalmának mégis óvatos őrzője vagyok.Titkoknak tudója ,melyeknek kiadása egyet jelentene a halálommal.Asszonynak szerelmese,kiért-e halált vállalnám is."

Szulejmán:Piri pasa mai nap leköszön a nagyvezíri tisztségéről.
Valide:Valóban?Sajnálom a megboldogult Szelim Hannak is jó szolgája volt és úgy hiszem mindvégig hűséggel segítette az Oszmán Birodalmat.Szomorúsággal tölt el.
Szulejmán:Egy fiatalabb,lendületesebb nagyvezírt akarok magam mellé.Olyasvalakit,aki mer nagyobbat álmodni és a harcban is vállvetve kitart mellettem.Ibrahimot tartom erre a legmegfelelőbbnek.
Valide:Legfőbb bizalmasodat?Elfogadom döntésedet,hisze ő sokat bizonyított már,de a harcászat területén nincsenek beható ismeretei.Már pedig ez nem kezdőnek való hivatal.
Szulejmán:Ibrahim igen régóta foglalkozik már az oszmán birodalom ügyeivel anyám a harcászattal is.Ezzel csupán nagyobb teret biztosítok neki.

Szulejmán:A könyörületes és irgalmas Allah nevében megnyitom a Díván gyűlését.
Ahmet pasa:Mire készülnek ezek?Ki látott  már olyat,hogy egy cseléd is részt vesz a dívánon.
Ferhat pasa.Fogd vissza magad,meghallják.
Szulejmán:Vezíreim,fontos bejelentésem van.Fővezérünket Piri Mehmet pasát,saját kérésére a ami naptól felmentem az Oszmán birodalomnál betöltött katonai tisztsége alól.Nevetekben is megköszönve  a hosszú évekig tartó áldozatos munkáját,mellyel országunkat segítette.Kívánjuk hát a legjobbakat neki.Most pedig utódjáról.A mai naptól fogva az Oszmán állam katonai fővezére nem más,mint főbizalmasom Ibrahim pasa.Kinevezését kéretik írásba foglalni.Tisztségéhez illően kapja meg új kaftánját.

Valide:A reggeli áldás során az uralkodóval Ibrahimról beszélgettünk.Aki többé már nem főbizalmas itt.A fiam úgy tervezi,hogy a mai napon fővezérré lépteti elő.
Hatice:Ez,hogy lehetséges?
Valide:Ugye?Én is hasonlóan rácsodálkoztam a döntésére,amikor közölte velem,Hihetetlen igaz?
Hatice:A szultán nyilván jól meggondolta,nem?Ne vitassuk.Hallottad a hírt?Ibrahim főbizalmast ma nagyvezírré nevezik ki,Piri pasa címét örökli.
Mahidevran:Szívből örülök.Nem kétlem,hogy hadügyeink a legjobb kézbe kerültek.
Valide:Mi van veletek?Mióta foglalatoskodtok ti az államügyeivel.Jó,hogy nem mentek mindjárt a díván gyűléseire is.

Ahmet pasa:Ez tisztségeink megsértése.És a legnagyobb gyalázat rám nézve.Pasák!Urak!Nézzétek meg alaposan,alighanem az Oszmán Birodalom utolsó hithű fővezére áll itt előtettek,mert mától az államunk pecsétjei is szolga kézbe kerülnek.
Ibrahim:Ahmet pasa.Te mi vagy?Mi vagy,ha nem ennek a birodalomnak vagy a szolgája.Én tisztelem a véleményedet,még a bennük rejlő gyalázkodásokkal együtt megtűröm,bármennyire bántó.Amíg azok az uralkodó érdekeit védik.Idegen vérű vagyok,ez így igaz,csakhogy sértéseddel ezúttal a szultán döntését kérdőjelezted meg.Amihez itt senkinek sincs joga.
Ahmet pasa:Mit tudsz te erről?Sose tartoztál közénk,én azt mondhatok amit csak akarok.
Ibrahim:De nem előttem pasa.Nem előttem.
Szulejmán:Piri pasa,Ibrahim pasa..gyertek velem,járjunk együtt.
Ahmet pasa:A világ szégyene ez.Ferhat pasa,készülj fel,így nem sokáig lesz helyünk a palotában.Vagy halál vagy száműzetés vár ránk.

Hürrem:Nem semmit.Mahidevran csinált valamit?
Nigar:Főbizalmas Ibrahim,többé már nem főbizalmas.
Hürrem:Végre egy jó hír.Az uralkodó száműzetésbe küldte.
Nigar:Miért küldte volna,előléptette.
Hürrem:Ezt,hogy érted?
Nigar:Fővezérré nevezte ki,ami a szultán alatti legmagasabb tisztség.Immáron pasa lett.

Hürrem:Hercegem,kicsi fiam.Ibrahim vezér lett.Pasa lett.Még több hatalommal.Félek nem sok nyugtunk lesz.

Ibrahim:Minden egyes tanácsod,aranyat jelent számomra.
Piri pasa:Lángoló inget vettél magadra Ibrahim,hogyha becsülettel viseled,nem éget meg.Ám ha nem tartod tiszteletben erejét perzselni fog.Hivatali megbízásod önuralmat igényel.Sose hozz hirtelen döntést,hallgass mások szavára is ,de bízz rátermettségedben.Az állam ügyeibe nem szabad hibázni,mert könnyedén  az életeddel fizetsz érte.És persze inged képletesen legyen a szemfedőd is ez különösen fontos.Bár ami talán mindennél lényegesebb SOSE VÁRD MEG AMÍG A HATALOM MOND LE RÓLAD.A lelkiismereted úgy súgja,egy pillanatig se habozz,magad mondj le tisztségedről.

Mahidevran:Hallottam reggeli kinevezésedről.Sikeres munkát kívánok.Ne feledkezz meg rólunk.Ne hanyagolj minket fontos ügyeid közben.
Ibrahim:Most még inkább segítelek benneteket,asszonyom.Meglátod.Már is történt egy fontos dolog,amit meg kellene beszélnünk.

Hürrem:"A szerelem mindig győz"
Hatice:Nem tudom Gülfem.Már semmit nem tudok.Sírjak most vagy nevessek?
Gülfem:Bánkódni mi okod lenne.Most,hogy Ibrahim nagyvezír lett,emlékezz attól rettegtünk,hogy kivégezik,ehelyett megkapta a legmagasabb hivatali tisztséget.Így még könnyebben megoldásra lel.Eléri,hogy ti együtt legyetek,asszonyom.Csak ne fordulj el tőle.Éltesd benne ennek reményét.

Mahidevran:Nem is tudom,hogy mondjam.A jó szót erre a szörnyűségre.
Valide:Milyen szörnyűség?Ne rémisztgess mondd hamar!
Mahidevran:Mehmet Cselebi ,most tudtam meg,hogy tüdőbajos.
Valide:Magasságos ég,ez biztos?Kitől hallottad?
Mahidevran:Épp Musztafát hoztam el az órájáról és összefutottam Ibrahimmal,ő mondta.Azt akarta,hogy előbb tudd,mint az uralkodó.
Valide:Már csak ez hiányzott nekünk.Daye küldd el hozzá az orvosunkat.Vizsgálja meg őt alaposan,míg ma.Reméljük nem komoly a baj.Hatice lányomnak pedig egy szót se,amíg nem tudok biztosat.
Ibrahim:A hárem vezetésében egyenlőre nem lesz változás.Ugyanúgy beszámolsz nekem az ottani eseményekről.Ne kerülje el semmi a figyelmedet.Megértetted?
Sümbül:Megértettem,Ibrahim pasa.HA már itt tartunk a Valide az imént kérte  ki és küldette el egyik orvosunkat Piri pasa uradalmába.Mehmet Cselebi..nagy a baj..
Ibrahim:De azért még ne temessük el őt.Meg is bízlak,hogy tudd meg állapotát.Nyilván majd alapos vizsgálatokon esik majd át.Várd meg amíg visszatér az orvos faggasd ki minden részletről.
Sümbül:Rendben van.

Orvos:Meg vagyunk.
Piri pasa:Mit tudsz mondani?Rendben jön,ugye?
Orvos:Sajnos nem pasám a betegsége elemészti őt.
Piri pasa:Hogy mondhatsz ilyet?Meghűléssel bajlódik,nem?
Orvos:Részben azzal is jó uram.A nagyobb baj a fertőző tüdőgyulladás.
Ibrahim:Nagyuram,én egy kéréssel bátorkodom hozzád fordulni.
Szulejmán:Hallgatlak Ibrahim,ki küldött.
Ibrahim:Magamnak kérném.
Szulejmán:Magadnak?Mióta ismerlek te még sosem kértél magadnak semmit.Hát furcsa..most megleptél.Ez szíved joga,halljuk.
Ibrahim:A rodoszi hadjárat során,mielőtt a hajónk találatot kapott,arról beszélgettünk uram,hogyha sikerrel térünk vissza a hadjáratról,akkor hazatérhetek..
Szulejmán:Megígértem,hogy hazaengedlek Pargaba,így van.És menni szeretnél?
Ibrahim:Amennyiben van rá lehetőségem.
Szulejmán:Elengedlek Ibrahim pasa,de van egy feltételem.Azonnal mész és hamar visszatérsz,azon egyszerű okból,hogy hivatalod most inkább ide kíván téged és remélem,hogy hazatérted éppen úgy zajlik majd,ahogy azt már annyiszor elképzelted.
Ibrahim:Én is nagyuram,köszönöm neked.

Gülnihal:Hürrem mi az?Valami baj van?Gyere ülj le,látom egy picit sápadt is vagy.
Hürrem:Nyomást érzek itt,nem kapok levegőt.Nigar asszony azért jöttél,hogy készülődjek?
Nigar:Hová készülnél?
Hürrem:A szultánhoz.Mióta megjött alig láttuk egymást.Nigar asszony,őszintén van valakije?
Nigar:Nem.Nincs,őrizd meg a nyugalmad.Tudnám,ha lenne.
Hürrem:Persze,hogy tudnád.Te kíséred választott ágyasát a lakosztálya ajtajáig.
Nigar:Ne kezdj megint képzelődni,űzz el minden ilyen gondolatot a fejedből.
Hürrem:Űzném,ha nem lenne alapjuk.

Valide:Nem akarom,hogy Hatice még egyszer ugyanazt a fájdalmat élje át,amit az első urával.Én nem hagyom,hogy ez a házassága is kudarc legyen.Mert immár jól tudjuk mivel végződött ez a betegség.
Szulejmán:Nem szeretnék ebben elhamarkodott döntést hozni.Különösen olyat,hogy adott szavam ellen fordulok.Megértem aggodalmadat,de türelmedet kérem.
Sümbül:Nagyuram,Musztafa herceg megbetegedett,nagyon magas láza van.
Valide:Látod,éppen ettől tartottam.Mi van Musztafát is megfertőzte a betegség?
Szulejmán:Ilyet még csak ne is feltételezz.Menjünk,inkább nézzük meg őt.

Musztafa:Ne csinálja ezt,nem jó.
Mahidevran:Tudom szívem,de bírd ki egy picikét.
Gülsah:Ne félj,biztos csak meghűlt.
Musztafa:Nézd,itt a testvérem,Mehmet.
Hürrem:Aggódtunk érte,hogy van?
Mahidevran:Jól,rendben lesz.Mehetsz is!Minket ne félts!
Szulejmán:Én nagy fiam,hogy vagy?Rosszul érzed magad?Fáj valamid?S nagyon fáj?
Mahidevran:Asszonyom,nem tartom szerencsésnek,hogy Mehmet herceg is itt van.
Valide.Milyen igaz.Hürrem,nem örülnék,ha gyermeked is lebetegedne.Vidd őt.
Hürrem:Jobbulást Musztafának,akkor megyünk.Nagyuram,engedelmeddel.
Szulejmán:Mi baja gyermekemnek?
Orvos:Úgy hiszem meghűlt nagyuram.Emiatt lehet lázas.A köhögésére már kapott orvosságot,holnapra már jobban lesz.
Valide.Hála a jó istennek.
Szulejmán:Látod csak megfáztál.Holnapra kutya bajod.

Ibrahim:Musztafa láza lement.Holnap akár már fel is kelhet.
Szulejmán:Jól van.Megvallom,amikor lebetegedett félelemmel töltött el,hogy Mehmet Cselebi fertőzte meg.Te is hallottál állapotáról,igaz?De fiatal,reméljük leküzdi.Anyám viszont már ez miatt lemondana Hatice férjhez adásáról.Húgommal is beszélnem kéne,de megviselné a hír.Nem merem.Te mit javasolsz,Ibrahim?
Ibrahim:Úgy hiszem,ezt mindenképpen tudnia kell.Elvégre jövője és boldogsága függ tőle,nagyuram.

Valide:Hatice a szultán beszélni kíván veled.
Hatice.A menyegzőről,igaz?Ezek szerint hamarosan elhagylak benneteket.
Valide.Kislányom kiderült,hogy Mehmet Cselebi betegsége mégsem olyan veszélytelen.Komoly fertőzése van.
Hatice:Fertőzés?
Valide:Igen.Súlyos tüdőbajban szenved.Én pedig így nem támogatom a kiházasításodat.
Hatice:Akkor az eljegyzés érvénytelen?Sorsom hát ismét utolért,de ne bánkódj nem váratnám az uralkodót.Engedelmeddel.
Valide:Szedjetek össze minden eljegyzési ékszert,kelmét és egyenlőre rakjátok el.

Szulejmán:Én szépséges Haticem.Te szívemnek fájó boldogságom.Szomorú hírt kell veled tudatnom.Mehmet Cselebi fertőző tüdőbajban szenved és nem biztos,hogy leküzdi a betegséget,bár orvosai mindent elkövetnek gyógyulásáért.De mert az kérdéses,úgy döntöttem elhalasztom frigyedet.Ám ígérem,ha kedvesed felépül,világraszóló esküvőt rendezünk.

Valide:Arcod ma szinte ragyog.Jó ideje már nem láttalak ilyennek.Látod megmondtam neked,amíg megőrzöd higgadtságodat az uralkodó nem hanyagol el és járni fog ide.Egy percig se hidd,hogy szeretete elkopott.Újra megnyitja neked a boldogság kapuját.Légy nyugodt.

Gülnihal:Egész éjszaka náluk volt,csak most reggel távozott Mahidevran lakrészéből.
Hürrem:Egész éjjel?Igen.Nyugalom Hürrem.Jól van.Vedd át kicsit.Fogd.Le is fektetheted.

Szulejmán:Mindnyájan szívből sajnáljuk fiadat.Ugyanakkor jobb lett volna,ha nem titkolod előlünk állapotát.
Piri pasa:Nagyuram,becsületemre esküszöm,hogy magam is csak hazatérésünk után szembesültem ezzel a betegségével,melyen igyekszem segíteni.Az orvos tanácsára a fiam,máris Edirnei birtokomra küldtem.Ezzel is segítse mielőbbi gyógyulását.
Szulejmán:Helyes.Tegyél meg mindent.
Piri pasa:Jegyességüket fenntartod,uram?
Szulejmán:Egyenlőre,hogy még meddig azt nem tudom.Bízom fiad felépülésében.
Piri pasa:Ettől a hírtől szultánom,Cselebi egészen biztosan megerősödik és gyorsan felgyógyul.Erre szavamat adom.
Szulejmán:Reméljük.

Mahidevran:Gülsah,végre megint boldogságot érzek.Mit szívem szerint világgá kürtölnék.Bebizonyosodott,hogy a szultán mégsem érzéketlen felém.
Gülsah:Allah adja,hogy ezt minél többször átélhesd asszonyom.Nagyon megérdemelnéd,hogy újra téged válasszon.
Mahidevran:A Valide támogatása óriási erőt ad nekem.És amíg ő mellettünk áll,Hürrem sem árthat nekünk.Azt sosem engedné.Allah egy kevés akaratával,újra teljes lehet életem.
Gülsah:Ámen.

Valide:Ne lázadj a sorsod ellen Hatice.Nincs értelme.Imádkozz türelmesen és várj.Sosem tudhatjuk,lehet,hogy olyan boldogság vár rád,amilyenről még nem is álmodtál.
Hatice:Allah adja,hogy így legyen.csak hitem egyre kevesebb.
Valide:Arról  meg végképp ne mondj le,az a legfontosabb.
Hatice:Elvárod,de így neked sem lenne hited.Mit reméljek amikor odadobtok egy tüdőbetegnek.

Valide:Hatice nagyon bánatos.
Szulejmán:Észrevettem,épp emiatt kerestelek fel.Beszéltem Pii pasával.Mindent elfog követni,hogy Cselebi fia felépüljön.Úgyhogy most ennek függvénye az esküvő.
Valide:Én is beszélni akartam vele.
Szulejmán:Igen,tudom.
Valide:Hallottam,hogy az éjszakát Mahidevrannal töltötted?Öröm számomra,hogy újra közeledtek egymás felé.
Szulejmán:Fiam kérése volt.Többet e mögött ne láss.
Valide.Musztafa nagyon érzékeny gyermek.Boldogtalan,ha ne látja együtt a családját.MA CSÜTÖRTÖK VAN AZ ÁLDOTT ÉJSZAKA.JÓ IDEJE HANYAGOLOD MÁR KÖTELEZETTSÉGEDET.KÉRESD MAHIDEVRANT A LAKOSZTÁLYODBA,EZIDÁIG VÁRT TÜRELMESEN ,HOGY VÉGET ÉRJEN BÜNTETÉSE,DE TOVÁBB MÁR NE KÍNOZD.
Szulejmán:Az életem még mindig sajátom.Senki ne szóljon bele.
Valide:az én dolgom,hogy megvédjem a családunkat fiam.Tekintsd az iméntit anyai kérésnek.Ha nem teszed meg,nem áldhatlak imáimmal.

Szulejmán:Mehmet..
Hürrem:Hiányoztál nekem.Napok óta ajtók előtt toporgok,hogy lássalak,akár egy pillanatra is.Hogy van Musztafa herceg?Szerettem volna őt meglátogatni,de nem engedték.Még te többször is jártál nála.
Szulejmán:Szerencsére már jól van.Betegsége csak meghűlés volt.Küld át nyugodtan Mehmetet,hogy láthassa.
Hürrem:Nagyuram,mind vágyjuk közelséged.Ma éjjel nem lennél velünk is egy kicsit?
Szulejmán:Majd még meglátom.
Hürrem:Ha sok a dolgod,csak egy rövid időre.Mi készülünk rá és várunk,jó?

Hürrem:Keresd meg Sümbül agát,szólj Nigar asszonynak is.Ma este az uralkodó megtisztel minket.Készíttessék nekünk a legfinomabb ételeket.Én most lemegyek a fürdőbe,mire végzek,keresd elő nekem a létező legszebb ruhámat és legszebb ékszereimet,rendben?
Gülnihal:Éjjelre is marad?
Hürrem:Ne kíváncsiskodj.Tedd,amit kértem.

Sümbül:AZ uralkodó estére a lakosztályába vár.Üzeni,hogy készülj.
Mahidevran:Az uralkodó vár engem estére.Azonnal készülnöm kell.Készíts nekem gyorsan fürdőt,aztán hívj egy lányt,hogy Musztafa ne  legyen egyedül.

Matrakci:Újabb hadjárat?
Ibrahim:Pargaba megyek Matrakos.Oda ahol megláttam a világot.Hosszú évek után végre hazatérek.Lehet,hogy vissza sem jövök.
Matrakci:Ennyire becsülöd új tisztségedet?Elmenekülsz?
Ibrahim:Csak megyek,nem menekülök.Hogy megismerjem magam.Szükségem van erre.Mert itt tornyosulnak majd a gondok.
Matrakci:Nem értelek igazán.Miféle gondok?
Ibrahim:Hagyjuk,Allah legyen veled.

Gülfem:Úrnőm,mire vágynál...mondd.
Hatice:Halálomra.S,hogy ne is tudjanak megmenteni.Ezúttal a palota tornyából vetem le magam,hogy még a tenger is elsodorjon.
Gülfem:Ismerem ezt az érzést,asszonyom.Amikor elvesztettem egyetlen fiamat,én is a halálba kívánkoztam.A tengerben akartam semmivé válni.Nem láttam értelmét életemnek.Nem járja,hogy egy asszony elveszítse gyermekét.Nincs ehhez fogható szörnyűség,még hasonló sem.S engem még nem is hiányoltak volna.Utánam aligha borulna gyászba egy egész nemzet.Téged viszont szeretnek.Sokaknak fájna értelmetlen halálod.
Hatice:Ne,hogy azt hidd Gülfem.Külsőre bánkódnának,de belül örülnének.
Gülfem:Már csak Ibrahim miatt sem halhatsz meg.Ő számít terád.Harcol kettőtökért.
Hatice.Úgy mondta,ha a pokol legmélyén is van boldogságunk,ő elhozza onnan.
Gülfem:Gondolj csak bele,mikor ezt ígérte még csak bizalmas volt,mostanra viszont egyik legfőbb vezérünk.Ez növeli esélyeit.
Hatice:Jövőm,akkor is a szultán kezében van Gülfem.Az ő döntésén múlik életem és vele Ibrahimé is.

Ibrahim monológja:Létezik egyáltalán visszatérés,egy olyan ember számára,aki sehol nem volt igazán.Aki ma is a múltját kergeti ismeretlenül.Nem a visszatérés nem lehetőség,hanem kényszer Ibrahim.

Hürrem:Itt valami nincs rendjén Gülnihal.
Gülnihal:Kérlek,ne láss megint rémeket.
Hürrem:Szulejmánnal történt valami.Különben már itt lenne.De nincs,úgyhogy baj van.
Gülnihal:Már biztos elindult,meglásd itt lesz hamar.
Hürrem:Nem,nem fog jönni és tudnom kel miért.Odamegyek.
Gülnihal:Hürrem,Hürrem legyen eszed.Hürrem!

Mahidevran:Hosszú idő után végre újra rám talált a boldogság.

Ibrahim:Egy ideig távol leszek,Sümbül aga.És úgy döntöttem téged bízlak meg az uralkodói lakosztályok felügyeletével.Teljes felelősségeddel.
Sümbül:Megtiszteltetés ez számomra.
Ibrahim:Amely kiterjed az uralkodó család és a trónörökösök biztonságára is.Érted,ugye?
Sümbül:Értem hát.Elsősorban Mahidevran asszonyt kell megóvnom.
Ibrahim:Úgy van.Mégis szorult ész a fejedbe.
Sümbül:Köszönöm.

Hürrem:Engedjetek!Azt mondtam,engedjetek!Hürrem úrnő vagyok,ismerősen hangzik?
Ibrahim:Máris bizonyíthatsz Sümbül aga.Eredj tedd amit kell!Távolítsd el.
Sümbül:De Hürrem asszony ritkán hallgat a...
Ibrahim:Ez a te felelősséged.
Hürrem:Engedjetek be vagy kiabálni kezdek és az uralkodó jön ki.
Sümbül:TSSSSSSSSSSSSSSS!!!Hürrem asszony menj a lakrészedbe.
Hürrem:Van a szultánnál valaki?Halljam!
Sümbül:Mint tudod csütörtök van,és az uralkodó éppen az....sajnálom Hürrem asszony.
Hürrem:Értem.
Sümbül:A szultánnak is vannak bizonyos családi kötelezettségei.Mahidevran asszonyt kérette,ahogy ilyenkor szokás.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése