Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 22., szombat

25.rész Leirása

Victoria egy tőrt szorít Szulejmán nyakához, elég közel ahhoz, hogy megbosszulja a férje halálát, míg Hürrem és Leo egyedül maradtak azzal a mérgezett édességgel, amit Ibrahim adott nekik. Leo elmondja Hürremnek, hogy szereti, ezért feláldozza az életét érte. Szulejmán hatástalanítja Victoriát és rájön, hogy a lány a bérgyilkos, akit Lajos király küldött, hogy megölje őt. Victoria elmondja, hogy Ibrahim hozta őt a hárembe, ahogy azt Hürrem is mondta. A lány azt mondja, hogy Ibrahim ezért a felelős, így neki kell a fejét venni. A Matrakos nem tud a történtekről, arra számít, hogy Ibrahim elé vezeti Sadikát, mint a menyasszonyát. Szulejmán megtudja, hogy a Matrakos mutatta meg Ibrahimnak a sebesült Sadikát, ezért igazságot szolgáltat és megparancsolja, hogy a lányt dobják a tengerbe. A szultán elhatározza, hogy megbünteti Lajos királyt, azért, amiért meg akarta ölni őt. Értesíti tanácsadóit, hogy tervezzék meg Buda ostromát. Hürrem számára Ibrahim lesz az első számú ellenség. Nigart hibáztatja az árulásáért, állítása szerint összejátszott Ibrahimmal, ezért nem bízik többé benne. Így Nigarnak Hürrem védelme nélkül kell visszatérnie a hárembe, hiába is bizonygatja, hogy ő csak nyomás alatt beszélt Ibrahimmal. Ő az, aki tudja, hol van Leo rajza elrejtve, de nem szól senkinek. A szultán egy lovat ajándékoz Hürremnek, aki Szerelemnek nevezi el a lovat. Ibrahim ismét beleköt, mire Hürrem megfenyegeti, hogy szörnyű halálban lesz része! Mahidevrán kigúnyolja Hürremet a lónak adott név miatt, mondván a nő nem tudhatja mi a szerelem. Hürrem megharagszik, ám a Valide, hogy csillapítsa a viszályt, emlékezteti Hürremet, hogy ő ajánlotta Sadikát Hatice paloájába, és annak így lehetősége nyílt az uralkodóra támadni. Haice megsértődik édesanyjára és távozik. Gül Aga visszatér a palotába, hogy Hürremet szolgálja, Szümbül Aga legnagyobb bosszúságára. Mustafa elszeretné kísérni apját a háborúba, ami felizgatja Hürremet és megszületik az új herceg, aki a Beyazit nevet kapja. Ibrahim ismét elkíséri a szultán hadjáratára és a Plovdivnál állomásozó sereg parancsnoka lesz. Eközben a szultán Edirnében van. Mustafa követi édesapja seregét,ám unalmasnak találja és inkább elszökik Ibrahim táborába. Csakhogy útközben eltéved. A katonák találnak rá és apja elé viszik, ahol a fiú bocsánatot kér viselkedéséért. A szultán ezért visszaküldi a palotába. Kiderül, hogy Hatice terhes. A szultán serege megtámadja Magyarországot. Egyetlen céllal, hogy megöljék Lajos királyt és elfoglalják Budát. Szulejmánt azonban gondok gyötrik, nem tudja, hogyan tisztázza Ibrahimot, a főtanácsos és Hürrem veszekedései közt.Leo:Alex..neked élned kell én úgyis halott vagyok...Bocsáss meg.Szerettelek.Mindig szerettelek.
Nigar:Úrnőm,Allahnak hála.
Hürrem:Ibrahim hol van?
Nigar:Kisietett a kertbe az uralkodóhoz...Leo...
Sadika:Ne közelítsetek..!Ahogy te elvetted szerelmem életét,úgy veszem most én is a tiédet.
Szulejmán:Azt már nem!Ki vagy átkozott némber?
Ibrahim:A szultán.
Szulejmán:Ki küldött téged ide?
Sadika:Lajos király.
Szulejmán:Lajos?
Sadika:Azért,hogy bosszút álljak  az életekért.

Ibrahim:Nagyuram,jól vagy?
Szulejmán:Az egyik szolgád megpróbált az életemre törni.
Ibrahim:Tehát Lajos küldött ide téged?
Sadika:Igen és hiába kaptatok engem el,Szulejmán szultán akkor is meghal!

Hürrem:Mi történt?
Szulejmán:Ez a gyaúr nő az imént megakar engem ölni.Hürrem..
Hürrem:Ezt is a pasa tervelte ki.Azért vette ide Sadikat a palotába,hogy megölessen téged.
Szulejmán:Jöjj,ülj le ide.
Ibrahim:Börtönbe az árulóval.
Sadika:Ne!Engedjetek el!Hagyjatok!Halottak vagytok.Mind megfogtok halni.Eressz!Hagyj!
Szulejmán:Nyugodj meg,rémületed mondatja ezt.
Hürrem:Nem,nagyuram.Jó okom van ezt hinnem.
Szulejmán:Tisztában vagy azzal kit vádolsz Hürrem?
Hürrem:Szultánom..tudod,hogy mit tett az imént Ibrahim pasa..??
Hatice:Nagyuram..Hürrem..Pasám..elmondanád,hogy mi folyik itt?
Szulejmán:Sadika megpróbált engem megölni...Hívjatok asszonyomnak orvost.
Hürrem:Nem kell,jól vagyok.
Ibrahim:Nigar asszony hozz vizet az uralkodónak.
Szulejmán:Ibrahim.Ez a nő előbb a Valide,majd idáig Haticem szolgálatában állt.Családom mellett élt,gyermekeim közelében.Elárulnád,hogy juthatott be Lajos bérence palotámba és háremembe?Válaszolj rögvest!
Ibrahim:Nagyuram a Matrakos kérésére vettem ide szolgálatunkra.Ő talált még rá az utcán,sérülten és elhagyatva.Bizalommal volt iránta én pedig segítettem.
Szulejmán:Még ma kivallatod ezt a nőt.Persze jelenlétemben.Tudni akarok mindenkiről,aki részese volt ennek az összeesküvésnek,hogy azután az összes árulónak lecsapassam a fejét.Egyenként..beleértve a Matrakosét..

Ibrahim eltünteti a szobából az édesség és a tál maradványait mielőtt a szultán bemenne ,de Hürrem amikor belép pánikrohamot kap..,Leo holttestét már előbb eltüntették(tengerbe dobták)
Hürrem:Engedd,hogy visszatérjek a palotába.
Szulejmán:Ilyen állapotban semmiképp.
Hürrem:Könyörgök hadd menjek és te is gyere velem.Ez a hely mindünkre veszélyes.
Hatice:Ezt kikérem magamnak Hürrem.Miket beszélsz?
Hürrem:Neked sem szabad itt maradnod úrnőm.A gonosz fészke ez a palota.
Szulejmán:Hürrem hagyd abba ezt ,úrnőd otthonát sértegeted és gondolj állapotodra.Az idegesség nem tesz jót neked sem gyermekednek.Pihenjen.Ibrahim pasa.Azonnal hozasd elém a Matrakost!Még ma hallani akarom magyarázatát..
Matrakos egy nyakéket szeretne vásárolni fülbevalóval Sadikanak,mert még mit sem sejt a palotában történtekről,de aztán megérkeznek akiket Ibrahim küldött,hogy kísérjék a palotába..

Ibrahim:Beszélj!Mondj el mindent!
Sadika:Neked soha semmit nem mondok.Akár meg is ölhetsz.
Ibrahim:Megteszem,de nem egyszer hanem minden áldott nap.Minden nap a halálod lesz.Kín és szenvedések között halsz meg.Amíg csak el nem mondod,amit tudsz..
Sadika:Eressz el...így nem tudok......
Ibrahim:Beszélj!!!
Sadika:Szulejmán szultán megölte Arielt.
Ibrahim:Ki az az Ariel?
Sadika:A férjem volt.Zimány várának kapitánya..a menyegzőnk éjszakáján ontotta életét.Lajos király arra biztatott,hogy öljem meg a szultánt.. bosszúból.
Ibrahim:Vannak segítőid?
Sadika:Nincsenek.Magam vagyok.
Ibrahim:Átkozott!Olvasd!Ismerős ugye?Ez a levél is tőle jött.Ki hozta a híreket Lajos királytól?
Sadika:Boncuk aga.
Ibrahim:Róla tudok.Őt már le is fejeztük emiatt.Utána..
Sadika:Utána...senki nem hozott.
Ibrahim:Gondold meg.
Sadika:A Matrakos Nasuh Efendi.Ő vitte a leveleimet a kikötőbe és hozta a választ a királytól.Igen a te barátod.
Ibrahim:Ne keverj bele ebbe az árulásba asszony...Hazugság!Nem tudtam erről semmit!!Nagyuram.

Nigar:Sadika megpróbálta megölni a szultánt a pasa palotájában.Egy tőrre támadt rá úrnőm.
Valide:Tessék?Mikor történt ez?
Nigar:Nem rég,de mondtam az uralkodónak nem esett bántódása.Amit még sikerült megtudnom,hogy a magyar Lajos király küldte ide Sadikat bosszújának teljesítésért.
Valide:Kígyót melengettünk a keblünkön.Daye,hogy nem láttuk ezt előre?
Daye:Asszonyom,őt Ibrahim pasa hozta a hárembe.Ki gyanakodott volna?
Nigar:Ibrahim pasa..úgy az neki címébe kerül majd.
Valide:Engedelmeddel ezt ő sem sejtette.Különösen,hogy Sadika itt jó szolgálatot tett.A hercegeket is megmentette.
Hürrem álmában:Nagyuram..Szulejmán...Ne higyj neki.Hazudik.A pasa...a pasa tette..ő volt..a pargali a vétkes...ő tette...
Nigar:Még mindig a történések hatása alatt van.Félrebeszél..

Matrakos:Pasám...Jöttem óhajod szerint.És köszönöm újfent közbenjárásodat.Ígérem méltó asszonyommá teszem Sadikat.Uram,ha frigyemet erősítenéd meg,itt helyben csókolom kezed.
Ibrahim:Ezt te hoztad annak a nőnek?
Matrakos:Igen,úgy tudom levél a nagybátyjától.
Ibrahim:Te hozzád,hogyan került ez a levél?
Matrakos:Egy Antonio nevű hajóstól a kikötőből.Miután Sadika nehezen szabadulhat a  palotából,engem kért meg,hogy közvetítsek,így hozom viszem a leveleiket... (Ibrahim megüti)
Ibrahim:Te szerencsétlen!Nő még emberrel ennyire nem járatta a bolondját.Azok a levelek mind Lajostól érkeztek,aki azért küldte ide azt a némbert,hogy megölje az uralkodót.
Matrakos:Ne mond ezt pasám.Nem igaz!
Ibrahim:Tőrt szegezett a szultán nyakának te elmebeteg.Kevésen múlott,hogy el is vágja a torkát.Egy pillanat választott el,hogy miattad engem is gyilkosnak higgyenek..
Matrakos:Nem tudom ezt elhinni..
Ibrahim:Állj fel!A többit az uralkodónak mondd.Indulás!
Szulejmán:Te hoztad a hitetlen asszonyt a palotába,igaz?
Matrakos:Igen nagyuram.A történtek után nincs mentségem rá.Meg tudtál azóta mást is Ibrahim?Mikor eljöttem,tudtommal még vallattad.
Ibrahim:Csak annyit,hogy minden bizonnyal Ayset is ő ölte meg nagyuram.
Szulejmán:Hónapokig egy fedél alatt éltem egy gyilkossal,te pedig erre még mentséget sem keresel?
Matrakos:Tisztában vagyok vétkemmel nagyuram és vállalom annak minden következményét.Pasám.Ibrahim pasa te bizodalmaddal fogadtad ezt a nőt a hárembe...Fényességes uram kérlek szabadíts meg a gyalázat érzésétől..
Szulejmán:Elnyered méltó büntetésed,de Ibrahim rója ki rád nem pedig én.

Matrakos:Ölj meg engem kérlek,helyben akár...ebbe a szégyenbe úgyis belehalnék.Légy kíméletes és ne tégy ki még több fájdalomnak.
Ibrahim:Viktória is itt van.
Matrakos:Életben hagytad...
Ibrahim:Te hoztad ránk a gyaúrok gyilkosát ,a te dolgod,hogy eltüntesd..
Matrakos:Pasám..
Ibrahim:Vedd úgy,hogy ez a büntetésed Matrakos.
Matrakos:Ölj meg engem uram.Én erre képtelen vagyok..
Ibrahim:Pedig megteszed Nasuh Efendi.Meg bizony.Azt te döntheted el,hogy miképpen,de még ma tedd meg.

Matrakos:Miért?Viktória.Miért tetted ezt velem?
Sadika:Bocsáss meg.Nem akartam neked fájdalmat okozni.
Matrakos:Becsaptál engem.Felhasználtál az árulásodhoz.
Sadika:Szívből sajnálom Nasuh Efendi.Kérlek ne menj el.Ne hagyd ,hogy megöljenek.Ments meg.Szabadíts ki innen.Segíts nekem.
Matrakos:Segíteni fogok.
Sadika:Elviszel?
Matrakos:El.Messzire.Amint leszáll az éj mindketten elmegyünk.Olyan helyre ahol végre boldogok lehetünk.

Hürrem:Szulejmán..
Szulejmán:Tsss..itt vagyok.Ne félj csak rosszat álmodtál.
Hürrem:Kérlek maradj itt velem.Ölelj szorosan.
Szulejmán:Tsss.Nyugodj meg Hürrem.Semmi baj.Maradok és mindentől megóvlak.

Hatice:Szörnyű nap volt ez.Igazi rémálom.Hürrem miért esett úgy nekem.
Ibrahim:Félelmében.Valakit okolnia kellett a történtekért.
Hatice:És Nasuh Efendi sorsa mi lesz?Mit terveztek?Milyen büntetést kap?
Ibrahim:Én igyekszem megvédeni az életét.
Hatice:Alighanem így is nagy árat fizet ezért.Pokolian érezheti magát,pedig ő pusztán szerelmes volt a lányba.
Ibrahim:A szerelem sem mentség,ha elvakítja az embert,de szerencsére az idő mindent meggyógyít.Ha rajtam múlik nem lesz baja.Ennyit megígérhetek neked.

Sadika:Miért jöttünk ide?Hova akarsz vinni?
Matrakos:Tss.Csak gyere.
Sadika:Ezzel megyünk el?
Matrakos:Antonio kapitány hajója az öböl szélén horgonyozva vár.
Sadika:Köszönöm,hogy segítesz.Hittem,hogy bízhatok benned.Sokat jelent,hogy értem a halállal is dacolsz.Valóban ennyire szeretsz?Mások meg sem tűrtek maguk mellett.Jó ember vagy.Nem menteni akarsz,ugye?A végzetembe viszel..
Matrakos:Vedd ezt fel.Ha csak egy kicsit szerettél volna..Örökké élni fogsz a szívemben és a lelkemben..(Matrakos egy zsákba bekötözve a vízbe dobja Viktóriát...) Allah  kérlek bocsásd meg vétkemet öld ki belőlem ezt a fájdalmat...!! Nem viselem el uram..

Hürrem:Ne érj hozzám!Te tetted!Te árultad el őt!
Nigar:Menj,várj odakint.Te pedig hagyd ezt abba.Ha így folytatod mindenki rájön majd,hogy rejtegetni valód van.
Hürrem:Felelj.Te árultad el,ugye?Te adtál ki Ibrahimnak Leoval...mivel vett rá erre?Hány aranyért árultál el engem? (Hürrem felpofozi Nigart)
Nigar:Jól van.Ha bántanál..megteheted,de nem az én hibám volt.Valaki meglátott,amikor Leo átadta azt a levelet és jelentette.Ibrahim pasa magához rendelt és úgy találta meg nálam a levelet.Majd azt mondta,hogy menjek és továbbítsam neked.Találkátok alatt akart elkapni benneteket,de te nem mentél el és emlékezz,hogy ebben én gátoltalak meg.Aztán átkutattatta velem a lakrészedet.Ahol megtaláltam Leo képét..
Hürrem:És rögtön neki vitted..
Nigar:Nem vittem senkihez.Éppen,hogy elégettem.Esküszöm így volt.Jól beszélek oroszul,pontosan tudod.Ha ártani akarnék neked mér rég megtehettem volna.
Hürrem:Miért nem tudtál az egészről szólni?!Kitaláltam volna valamit!
Nigar:A pasa megparancsolta a hallgatásomat,ha beszélek megölt volna,de így is amennyire lehetett megóvtalak.
Valide saját magát hibáztatja Sadika miatt..,majd megjelenik Hatice is aki még mindig a történtek hatása alatt van..

Sümbül:Asszonyom..Az uralkodó a belső kertben vár téged...úgy hiszem azzal a festővel.
Hürrem:Milyen festőről beszélsz te?Ki van vele?
Sümbül:Azt nem tudom.Csupán feltételezem,hogy ő.Mert legutóbb is miatta rendelt téged oda.
Hürrem:Sümbül aga.Szavamra most fojtalak meg.Tűnj előlem!
Sümbül:Engedelmeddel mi rosszat szóltam úrnőm?
Hürrem:Takarodj!

Ibrahim:Áldott reggelt nagyuram.
Szulejmán:Ma valahogy nem érzem annak Ibrahim.
Ibrahim:Nagyuram.Jó hírekkel érkeztem hozzád.Az áruló megkapta méltó büntetését.
Szulejmán:Ez mióta jó hír?Az a nő az életemre tört.Halála pedig nem mentesít hibád alól.A mai naptól igen alaposan meggondolom,hogy kik azok akikben továbbra is megbízhatok.
Ibrahim:Nagyuram..tudod,hogy vállalom a felelősséget minden vétkemért.Ha úgy rendelkezel fosszanak meg vagyonomtól,hatalmamtól vegyék akár fejemet is,de iránta érzett hűségemben ne kételkedj.
Szulejmán:Nyugalmunk érdekében elfogadom mentségedet,de az ügyet nem feledem és nem hunyok felette szemet.Ezt tudd.Mondd további híreidet,épp Hürremet várom.Erősen megviselték a tegnapi események és nem mellesleg ő is téged okol értük.
Ibrahim:Nagyuram,ma reggel érkezett egy jelentés miszerint Károly szabadon engedte Ferencet.Leveled tehát célravezető volt.Károly meghátrált a te határozott fellépésed látva.
Szulejmán:Na ez már jó hír.Eredj és hívd össze a dívánt még a délután folyamán.Megvitatjuk a tanáccsal  é eltervezzük a következő lépést.
Ibrahim:Lépést?
Szulejmán:Új nap..új esélyek.Te intézd  a dívánt.

Hürrem:Mostantól sem lakrészemben sem máshol  nem szeretnélek látni,jó ideig.Megértetted?
Nigar:Továbbra is engem okolsz,pedig én nem hazudtam.A te érdekedben égettem el ebből a levelet.Nem árultalak el téged.No ha megfenyegettek,vesztegetni próbáltak,de én nem szóltam titkodról.Óvtam biztonságodat és vele gyermekeidét is úrnőm.Jó szolgához híven.Ha ez nálad hiba vagy vétek,úgy elfogadom döntésedet.
Hürrem:Mennem kell,bocsáss meg.
Nigar:Asszonyom..Ismerhetsz már.Én a te oldaladon állok.Védeni akarlak..

Ibrahim megparancsolja Ayas pasának,hogy hívja össze a dívánt...majd számon kéri az agák vezetőjét,hogy hogyan lehetséges az ,hogy áruló volt közöttük és megparancsolja,hogy mindenkit kérdezzen ki ,majd számoljon be neki,ellenkező esetben mindenkinek a fejét véteti..

Gülsah:Úrnőm.Bocsáss meg,annyira bánom.Kegyelmezz.
Mahidevran:Jól figyelj rám.Ha még egyszer a tudtom és engedélyem nélkül teszel valamit...száműzni foglak és már a halálodba.

Szulejmán:Hürrem.Hogy vagy ma reggel?
Hürrem:Jól nagyuram.Ha veled vagyok elillan minden baj,s fájdalom.
Szulejmán:Jöjj,ezt a lovat neked hozattam.Fogadd ajándékul.Nem örülsz neki?
Hürrem:De igen.Gyönyörű jószág.Mi a neve?
Szulejmán:Még nincs neve.Úgy illik,hogy a gazdája nevezze el.
Hürrem:Szerelem.
Szulejmán:Legyen.Ülj fel rá.
Hürrem:Kedves,békés..Még egyszer köszönöm.
Szulejmán:Semmiség ahhoz képest amit én kapok tőled.Előbb nyugalmat hoztál életembe,majd szerelmet és végül gyermekeket.
Hürrem:A sajátomba is,mert az enyém nagyuram,a te életed nélkül nem létezik.

Ibrahim:Szép állat.Ügyedet lezártam Hürrem asszony.Mindkettőknek jobb,ha nem bolygatjuk.
Hürrem:Még sem mondod el az uralkodónak?Eddig úgy hittem,hogy ez a leghőbb vágyad.
Ibrahim:Jól hitted..,de ne mondhatom el.Az uralkodó iránt táplált hűségem miatt.Nem akarom,hogy egy ilyen méreg marja szívét és tépázza meg a büszkeségét.
Hürrem:Gyönge kifogás Ibrahim.Álszent vagy és gyilkos.Lelked már most az ördögé.
Ibrahim:Mondhatsz bármit.A véleményed távol áll hitemtől Hürrem asszony,nem tudsz megsérteni.Azt azonban ne feledd..bármennyire is kedvel téged az uralkodó..életed mától egyetlen szavamon múlik ,mit ha szükségét látom bármikor kimondok.Úgyhogy mostantól minden egyes lélegzetvételt nekem köszönhetsz,fattyaiddal együtt természetesen,mert az ő életük is az én kezemben van és nem fogok habozni.
Hürrem:Minden élet amit valaha kioltottál ,lelkedet feketíti be...ezt meg te ne feledd pasa!

Ezzel ért véget a szerdai rész...a következő szeptember 18-án a megszokott időben az RTL klubon!

Hatice:Uram rám sem nézett.Haraggal lehet felém.
Valide.Irántam való tiszteletből nem nézett ide.Feledd végre kételyeidet.Ha dühös lenne máshogy érzékeltetné.
Mahidevran:Nem Hatice Sultanat védve,de a tisztelet épp az ellenkezőjét követelné..,de inkább Hürrem mérgesíthette fel.Azzal,hogy rendre a pasa ellen beszél.
Sümbül-Hürremnek:A szultán nagyasszony hívat téged.A kerti pihenőnél találod.
Hürrem:Hatice Sultana,asszonyom...Jó étvágyat!
Valide:Gyere.Ülj le,egyél velünk.
Hatice:Még mindig sápadtnak tűnsz.Azért jobban vagy?
Hürrem:Igen,sokkal.Az uralkodó ma megajándékozott egy lóval.A szerelem nevet kapta.
Mahidevran: (nevet) ... szerelem.Már egy ló iránt is ezt érzed?
Hürrem:Minden iránt ami nekem fontos,persze a szultán után.Szerencsére nekem megadatott,hogy érezhessem.
Valide:Na jó,együnk mielőtt kihűl.Jó étvágyat.
Hürrem:Nyilván erős most csalódottságod.Sadika látszólag olyan kedves volt,szerény..
Hatice:Kérlek hagyjuk ezt a témát.Nem akarok a rosszra emlékezni.És neked sem hiszem,hogy hasznos volna.Terhes vagy.Felzaklatna.
Hürrem:Nehéz elfelejteni,akár egy rémálom.Alighanem asszonyomat is bántja,hogy egy gyilkost jelölt ki szolgálatodra.Noha részben szerencsésen alakultak a dolgok,azért elgondolkodtató,hogy ilyesmi is előfordul.
Hatice:Hürrem asszony..miféle beszéd ez?Nem a háremben vagy!Azonnal kérj érte bocsánatot vagy távozz az asztalunktól!
Hürrem feláll és elhagyja az asztalt...

Szulejmán:Az irgalmas és könyörületes Allah nevében megnyitom gyűlésünket.Pasák,uraim..mindnyájan hallottátok a történteket.A gyaúr Lajos király parancsára,egyik alattvalója merényletet kísérelt meg ellenem.Személyem és népem megsértése ez,mely arra ösztönöz,hogy Rómát,Budát,Bécset és minden területet ahol a Habsburgok és a Pápa trónol,uralmam alá vegyek!Elsőként Buda elfoglalását tervezem.Az Oszmán ház ereje,mely minden általa meghódított területen,az Oszmán igazságszolgáltatást érvényesíti,Allah és őseink akaratából,képes lesz arra,hogy Magyarországot és a Nyugati világot is területeihez csatolja!Egyesítve azt egy egységes Oszmán hatalommá,hogy aztán annak szava nélkül,egyetlen falevél se rebbenhessen ott meg!Károly szabadon engedte Ferencet,ez az első égi jel.A keresztény világ ellen forduló Luther Márton és támogatói szintén a mi malmunkra hajtják a vizet.Károly,ki máris azzal henceg,hogy a világ ura lehet,szembeülni fog azzal,hogy  a földön csak egyetlen uralom létezhet!Allah akaratával ez a hatalom,pedig Lajos és népe leigázása után végérvényesen a miénk lesz,mert Károly nem fog sógora megmentésére sietni.Célunk szentesített eszköze lesz,hogy nap kelettől napnyugatig,hamarosan mindenütt a fényességes Allahot éltessék.Ennek szellemébe intézkedjetek.Pasák,bégek és janicsárok mind készüljenek az indulásra!Áldott legyen Szent háborúnk!
Hodzsa:Nagyuram javaslom,hogy a pénteki imával hirdessük is ezt.Tudja meg a hét világ összes gyaúrja.
Szulejmán:Ibrahim pasa.Küldj futárokat a begler és szandzsák bégeknek.Toborozzanak szpáhikat,janicsárokat.Biztosítsák seregem leggyorsabb vonulását.Építsenek utakat,hidakat ha kell.Egy ember se legyen tétlen!

Filibei tábor 1526. májusa:
Ibrahim:Mi tudsz a Matrakosról?
Aga:A sátra előtt láttam uram.Hívassam őt?
Ibrahim:Te magad kísérd elém.

Matrakos:Pasám..pasám...Mit csinálsz? (a fejét belemártja egy vízzel teli itatóba)
Ibrahim:Kinek képzeled te magad,ember?Nem pihenésre hoztalak ide,hanem azért,hogy harcolj!
Matrakos:Pasám,kérlek..
Ibrahim:Meg ne szólalj,mert megöllek!Az uralkodó talán megbocsátott neked,de én távolról sem.
Matrakos:Bánatom emészt uram,nem szándékosan....
Ibrahim:Térj észhez!!Hallgass ide!Hónapok teltek el...nem fog visszajönni...megölted őt!A tengerbe fojtottad.Emlékszel?A vízbe,ahogy én most téged!Háborúban vagy Matrakos.Nagyon gyorsan szedd össze magad.Hallod?Vagy mehetsz a kedvesed után.Senki sem fog hiányolni.
Matrakos:Méltóságos pasám..Bocsáss meg viselkedésemért.Parancsodhoz híven,ígérem mától rendben leszek.
Ibrahim:Eredj és egyél valamit.Akkor majd beszélünk.

Budai vár:
András:Fenséges királyom..
II.Lajos:Mondd a híreket András.
András:Szulejmán szultán és serege elérte Edirnét.A nagyvezír Ibrahim pasa pedig csapataival már Plovdiv közelében jár  alighanem előkészíteni a Buda elleni támadást.
II.Lajos:Tudjuk,hogy Szulejmánt bosszúja vezérli ide.A Vatikán is értesült erről?
András:Követünk már elindult a hírrel királyom.
Feltétlenül segítségre lesz szükségünk,nem tartóztathatjuk fel a törököket.Máskülönben kénytelenek leszünk behódolni.
II.Lajos:Soha!Senkinek nem hódolok!Kiváltképp ezeknek.Szulejmán nem Budába indul,hanem a halálába.

Edirnei palota:
Valide:Allahnak hála,ezt a Ramadánt is áldással zárhatjuk.Utolsó böjtünk a mai.Kívánjunk szerencsét és éles kardot minden harcosunknak.
Hatice:Allah legyen velük.
Gül aga:Asszonyom hallottam,hogy kedveled a fürjet.Külön a tiszteletedre készült.
Valide:Gül aga..
Gül aga:Parancsolj velem úrnőm.
Valide:A sátrakat kísérőink számára rendben felállítottátok,ugye?Gondoskodj minden kényelmükről.
Gül aga:Nyugodt lehetsz miattuk asszonyom.Személyesen felügyelem ellátásukat.
Szulejmán szultán őfelsége érkezik...
Hürrem:Szomorúság önt el,ismét végtelen hegyek és tengerek választanak majd el tőled.
Szulejmán:Kérlek ne emészd magad Hürrem.Szíved alatt hordod bánatodra a gyógyírt.
Hürrem:Bár itt lehetnél a születésekor.Gyöngéden ölelő karjaidra ő legalább annyira vágyna,mint jó magam.
Szulejmán:Dolgotok csupán,hogy imádkozzatok.Kérjétek urunkat,hogy seregeink kardja éles,hitük pedig erős legyen a harcokban.És minél előbb diadallal térjünk vissza szeretteinkhez.
Musztafa:Ámen.Apám..Ibrahim pasa már 15 napja hadjáraton van.Mikor követjük?
Hürrem:Musztafa ez a harc még nem a tiéd.Anyád is nyilván belátja ezt,de imáiddal te is segítheted seregeinket.Még kisgyermek.Nem hívhatod háborúba.
Musztafa:Nem igaz,én már nagy vagyok.A kardforgatásban is jeleskedem.Apám kérlek vigyél magaddal.
Szulejmán:Musztafa ne ez a megfelelő pillanat,hogy ilyesmiről beszéljünk.
Gül aga lokumot tesz Hürrem elé édesség gyanánt,akinek rögtön Leo halála jut eszébe,ahogy megeszi a mérgezett édességet...
Hürrem:Vigyétek el,mindet...
Gül aga:Engedelmeddel asszonyom.Nincs ínyedre talán?
Hürrem:Gül aga,hadd ne fejtsem ezt most ki.Kérlek vitesd el előlem ezt a süteményt..
Gül aga:Parancsodra.
Szulejmán:Nekem azért kifejtenéd..Hürrem....
Hürremnél megindul a szülés.....
Hürrem:Ó,fiam..szülni fogok uram.
Mahidevran:Még hogy a fiad...honnan tudod?

Szulejmán:Gül aga!Jó hírekkel térj vissza!
Valide:Korai még ez a vajúdás.Imádkozzunk,hogy rendben megszülessen.

Hürrem:Fiú lett?
Hatice:Jól érezted Hürrem.Újabb herceggel ajándékoztál meg bennünket...Gyönyörű szép.Irigyellek.A legjobbat kívánom nektek.
Hürrem:Köszönöm.Te is átéled majd.
Hatice:Ámen....Vigyétek meg a jó hírt az uralkodónak.Újabb trónörökös született.

Mihrimah:Lesz még egy fivérem?
Valide:Testvéred mindenképpen.Hogy aztán fivér vagy nővér azt hamarosan megtudjuk.A lényeg,hogy egészséges legyen.

Gül aga:Nagyuram..asszonyod fiúgyermekkel örvendeztetett meg...

Szulejmán:Nagybátyám után a Bayezit nevet adom neked... (majd megkezdődik a vallási hittétel) A te neved Bayezit ... A te neved Bayezit...

Gül aga:Sultana a fiad máris úgy néz,mint aki pontosan tudja hova jött.Tekintete akár a bölcseké.Sosem láttam még ilyen érdeklődő gyermeket.Allah óvja meg a rontásoktól,legyen ünnep életének minden pillanata.
Hürrem:Szívemből szólsz Gül aga.Bárcsak engem is áldana így valaki.Lelkem megnyugodjon.Pihenj le most már,elfáradhattál.
Gül aga:Engedelmeddel úrnőm,örömöm mellett ilyenkor eltörpül a fáradtság,így aludni sem bírnék.Jut eszembe,készítettem neked egy kivételes ünnepi serbetet és szavamra valami olyan jó,hogy el nem utasíthatod.Ha csak persze ez sincs ínyedre.De majd eldöntöd.

Hürrem:Úrnőm,bocsáss meg nekem.Még nem volt alkalmam kezet csókolni és áldásodat kérni erre a szép napra.
Valide: Áldásodat lassan már mi kérhetnénk Hürrem.Rendre te vagy ,ki gyermekeivel megszépíted napjainkat..A Valide egy ékköves karkötőt ajándékoz Hürremnek..
Hürrem:Nagyon köszönöm,asszonyom.Allah adjon hosszú életet neked...boldogságban és örömben.

Vatikáni palota:
Szent atyám a velencei dózse fia kért tőled bebocsátást.Fogadod?
Gritti:Szent atyám tisztelettel köszönöm,hogy időt szakít rám és meghallgat.
Szent atya:Azzal a feltétellel,hogy ami mostantól elhangzik szigorúan-e falak között marad.Mert ne feledd,hogy a jelenléted itt semmilyen formában nem kívánatos.Te,mert vélhetően egyházuk számára is meghatározó hírekkel érkeztél ide..kivételt teszek.Nyilván Szulejmán szultánról lenne mondandód.
Gritti:Az uralkodó hatalmas sereget toborzott maga mögé és megindult Buda ellen.Eltökélt szándéka,hogy végez Lajos királlyal és bekebelezi a nyugati hatalmakat.Törekvései pedig ahogyan Szent atyám is nyilván érzékeli a keresztény világ hanyatlása elősegíti,így komoly összefogás nélkül az egész egyház veszélybe kerül majd.
Szent atya:Elém állsz és a sátánról beszélsz.Fenyegetőzöl a gonosszal kinek tenyeréből már te magad is eszel.Az ilyen árulókat nem véletlenül tagadja ki az egyház.Nem dőlök be a hazugságodnak.
Gritti:Nem hazudok Szent atyám.Egyfelől,mert magam is keresztény vagyok.Magasztos egyháza kitagadhatott ugyan ,de hitemet nem veheti el tőlem,uram.A való tényeket ismertettem szentségednek,és nem én fenyegetek,hanem a helyzet uram.

Edirnei tábor:
A fényességes Szulejmán szultán érkezik...
Szulejmán:Halad a táborbontás Behram pasa?
Behram pasa:Sereged indulásra kész!Óhajod szerint.
Musztafa:Behram pasa,engem is számolj közétek.
Szulejmán:Megegyeztünk,hogy csak a tábor bontását tekinted meg velem.Igaz?A palotában maradsz Musztafa.
Musztafa:Mennyit kell még nőnöm,hogy én is hadjáratra mehessek?Mindig csak halogatod.

Mehmet:Apám elment Musztafával és engem nem vittek.
Hürrem:Hogy hogy elment..Hova?
Mahidevran:Megmutatja a tábort a hercegnek.
Hürrem:Csak nem viszi mégis harcba őt?
Hatice:Musztafa nagyon szeretné,de nem tudom..
Hürrem:De ehhez ő még kicsi.Gyerek.Hogy engedheted?
Mahidevran:Ha az uralkodó hagyja,vigye.Nincs beleszólásom.

Musztafa:Ibrahim pasa most merre felé jár?
Behram pasa:Ma vonultak át Plovdivhoz hercegem.
Musztafa:És az innen nagyon messze van?
Behram pasa:Meglehetősen.Északnak kell haladni.Úgy egy heti gyalog út.
Musztafa:Egy hét?Az tényleg sok.Erdőkön is át kell menni?
Behram pasa:Igen,hercegem.Erdőkön és hegyeken át.
Musztafa:Na és,ha éjjel nappal megállás nélkül megy az ember...mennyi az út?
Behram pasa:Menetben három-négy nap alatt meg lehet tenni.
Musztafa hirtelen ötlettől vezérelve lóra pattan és elindul az erdőn keresztül megkeresni Ibrahim pasa táborát..

Szulejmán:Nyilvánvaló.Tudnunk kell merre haladjunk innen.Ami biztos,hogy Pétervárad elkerülhetetlen.Terveim szerint azt követően a Duna mentén végig lovagolva Újlak ostroma jön.Majd azt követi Eszék vára és végül Buda városa.
Behram pasa:Nagyuram!Parancsod szerint körbekísértem Musztafa herceget a táborban,de a tömegben nyoma veszett.
Szulejmán:Mi az,hogy nyoma veszett?Életednek is nyoma vész,ha nem kerül rögtön meg!Minden embered kezdje el keresni!
-Nagyuram.Átkutattuk az egész környéket,de nem leljük.
Szulejmán:Olyan nincs!Embert ne lássak a táborban,míg fiam mellettem nem lesz.Hozzátok a lovamat!Ha valami baja esik a te fejed hullik le elsőként.
*Musztafa:Ne közelíts!Én herceg vagyok.Musztafa herceg.Atyám a hatalmas Szulejmán szultán.Ha bántódásom esik mindenkit felkoncol...........Megtalálták Musztafa herceget.
Musztafa:Bocsáss meg apám.
Szulejmán:Mi a neved?
Sabik:Sabik,nagyuram.Épp az útvonalat voltunk felderíteni,amikor az ifjú hercegbe botlottunk.Eleinte rémülten fogadta,de hamar megbékélt.
Szulejmán:Sabik vitéz,köszönöm neked.Készülődj Musztafa..indulsz vissza a palotába.Szárnyaidat pedig saját kezűleg töröm le,ha még egyszer a tudtom nélkül repülni mersz.

Budai palota:
Fenséges királyom..Tomori Pál van itt.
II.Lajos:Jöjjön legvitézebb lovagom.Köszöntelek Pál testvérem.Ibrahim pasa a hírek szerint bevette Péterváradot.e pillanatban a Duna mentén halad seregével.Rednek,Szata és Dombo várainak elfoglalása után bizonyára Nándorfehérvárnál csatlakozik majd Szulejmán főseregével.Vedd magad mellé legbátrabb vitézeidet.eredjetek a nyomukba és álljatok lesben az úton melyen a pasa és a szultán haladnak.
Tomori Pál:Királyom.Esküszöm megtaláljuk a módját,hogy feltartóztassuk Szulejmánt és kiűzzük országodból seregével együtt.
II.Lajos:Szép szavak ezek mind,de én sokkal többet várok tőled barátom.Ne kiűzd azzal a világon semmit nem érünk.Fogd el őket és hozd el nekem a fejüket.

Edirnei palota:
Mahidevran:Musztafa!
Musztafa:Apám nem engedi,hogy vele menjek.
Valide:Gyermekem ,jöjj ide.Gyere ülj le.Ne bánkódj.Apád miattunk nem visz magával.Ha te is elmész,bennünket ki véd meg?
Musztafa:Akkor miért nem a fővárosban vagyunk?
Valide:Majd visszatérünk.Míg nem is láttad legifjabb testvéredet és Mehmet is keresett.Egy kicsit foglalkozz velük is.Na menj!

Gül aga:Maradjatok még.Veletek élet költözött a palotába,olyan ritka errefelé a vendégsereg.Ha elmentek a fülemülék újra elnémulnak,míg a rózsák lehajtják szirmaikat.
Hatice:Milyen költői megfogalmazás,de olyan magányosak nem vagytok.
Gül aga:Sultanam.Az életünk társasan szép.A magány akárhogy is próbáljuk szépíteni ,inkább fájdalmas.Engedelmetekkel.Várnak rám az este előkészületei.
Hürrem:Asszonyom.Nem tartanád hasznosnak Gül agát is magunkkal vinni?Ilyen szolgálókra a Topkapi palotában is szükségünk volna.
Valide:Teljesen igazad van.Megfontolom.Én is ritka értékes embernek találom.

Edirnei tábor:  Ibrahim levele...

"A legjobb hírekről számolhatok be neked.A magyarok menekülve hátrálnak előttünk,szabadon hagyva ezzel az utat első célpontunk,Buda felé.Ireg,Berkasovo,Szotin,Borag,Dimitrov csalárjai és a hozzájuk csatlakozó vilajetek már behódoltak nekünk.Mindazon népek akik ezt nem teszik meg,pusztulásukkal számolhatnak.Hajóhadunk akadálytalanul halad és rombol végig a Duna mentén.Nagyuram,alattvalóiddal együtt várom seregeid csatlakozását,míg a gyaúr Lajos király most már számolja napjait,várában rejtőzve kilátástalanul...."

Vatikáni palota:
-Hívatott Szent atyám..parancsoljon velem.
Szent atya:Magyarországot elveszíthetjük.Lajos király végzetes bajban van.Várai nem tudják féken tartani az Oszmánok seregeit,márpedig,ha őket leigázzák az egész keresztény világot óriási veszteség érheti a közeljövőben.
-Van még esélyünk ennek megelőzésére?
Szent atya:Küldjetek mielőbb támogatást és segítséget Lajosnak.
-Már megbocsásson,de nem késtünk el ezzel?
Szent atya:A Lajos még győzedelmeskedhet ,csak a mi segítségünkkel teheti.
És amennyiben Szulejmán szultán győz?
Szent atya:Akkor mindnyájan elvesztünk.Mitől az Úr Jézus óvjon.Mi urunk segíts meg minket....

1526.júliusa...

Nigar:Asszonyom...Isten hozott!Jajj,de gyönyörűséges gyermek...
Hürrem:Elmehetsz..megmondtam.

Sümbül aga:Megint mit állsz és bámulsz?A süteményeket csináld.Meg vele a serbetet.Mihamarabb szét kell osztanunk.Trónörökös érkezett..újabb herceg.
Seker aga:Megszületett a gyermek?Szavamra miért nem ezzel kezded?Persze,hogy állok,ha egyszer nem tudom mi van.
Sümbül aga:És Hürrem Sultana immár hárommal is büszkélkedhet,ami fényes jövőjével jelent egyet és a miénkkel.
Seker aga:Allahnak hála.
Gül aga:Jó munkát az uraknak.
Sümbül aga:ezer ördög és pokol.Ilyen nincs.Neked mi dolgod itt ember?
Gül aga:Szükségemet éreztem hát jöttem.
Sümbül aga:A szükségedet érezték.Ki?Mert én ugyan nem.
Gül aga:Áthelyeztek a szultán nagyasszony személyes kérésére.Végleg.A lényeg,hogy mától itt vagyok.Ebbe törődj bele.
Gül aga beköltözik Sümbül lakrészébe,aminek Sümbül nem igazán örül...SŐT :)

Gülsah:Asszonyom..Megtudtam,hogy Gülnihalt elküldik innen.És nekem is ezt a sorsot szánják.Férjhez akarnak adni.Úgy vélik eleget szolgáltam már.Nem szeretném.Könyörögtem,hogy legalább addig várjanak,amíg te visszaérsz.
Mahidevran:S most engem is kérlelnél?Hiába tennéd,nem rajtam múlik.Az ilyen döntésekbe nincs beleszólásom.
Gülsah:Úrnőm.Ölj meg inkább,de ne küldj el.Az én boldogságomat az jelenti,hogy szolgálhatlak,mint barátod,segítőd.Ne tégy feleslegessé.
Mahidevran:Menj,nézd meg Musztafát..

Ibrahim:Nagyuram.Az elfoglalt várak kulcsait láthatod.Tisztelettel nyújtom át neked.
Szulejmán: Malkoçoğlu Bali béget várom ,hadjáratunk legújabb terveivel.Most menj.

Nigar:Gül aga?
Gül aga:Nigar asszony...a bűbáj személyesen.Gyönyörű vagy,gyönyörű.Hallom azóta uralkodói Kalfa lettél.Szépséged mellé ez ki is járt neked.
Nigar:Na és te.Mi járatban felénk?Csak nem vendégségbe jöttél?
Gül aga:Nem,ezúttal hosszabb időre.Hürrem Sultana óhajával ,mától itt szolgálok.

Hatice:Engedelmeddel,holnap visszamennék saját palotámba.
Valide:Nem szívesen engedem lányom.Jobb szeretném,ha itt maradnál amíg fiam és Ibrahim pasa hazatér a hadjáratról.
Hatice:De jó anyám az hónapokig tart.
Valide:Kibírod.Egyszer már egyedül hagytalak.És tudjuk mi lett belőle.
Gülfem:A szultán nagyasszonynak igaza van.Légy a közelünkben.
Hatice:Vitának úgy látom nincs helye.
Hatice Sultana elájul...

Valide:Mondd már végre..
Orvos:Nincs semmi baja asszonyom.Hatice Sutana várandós.
Hatice:Terhes vagyok?Jó anyám.Hallod?Gyermeket várok.Allahnak hála.

Nigar elmondja Hürremnek is az örömhírt arról,hogy Hatice várandós..,majd próbálja ismét meggyőzni Hürremet,hogy ő nem árulta el őt,de hiába.
Hürrem:Semmit,azt gondolod.Nigar Kalfa aljas módon elárultál engem,az ördöggel cimboráltál kivel gyilkossá tettetek.Miattatok tapad vér a kezemhez.
Nigar:Ő egy hatalmas pasa,hogy ellenkezhettem volna?Megparancsolta,hogy hallgassak,így muszáj volt.Bármennyire is röstellem.Tudod,hogy én hűséges szolgálód vagyok.
Hürrem:Voltál,aki engem elárul az nem szolgám.Most pedig tűnj el innen,ne is lássalak többé....Ibrahim lehetsz a sátáni,sorsodat akkor sem kerülheted el.

Tomori Pál:Bőven rálátunk a csapásra.Bújjatok meg a fák között és ott várjatok,erre kell vonulniuk.
-Jönnek a törökök,mindenki készüljön!

Ibrahim:Egyre úgy fest,hogy Lajos magára maradt.Katonái a hegyekbe menekülnek  a harcok elől.Nagyuram,tudhatom okát hallgatásodnak?Egész nap nem szólsz.
Szulejmán:Mondd el mi történt aznap!Amikor a gyaúr asszony,életemre tört kertedben,te odabent voltál Hürremmel.Igaz?
Ibrahim:Igaz...,de.....,de nem értem kérdésedet.
Szulejmán:Mi történt akkor Hürremmel?

Közben a fegyveresek Tomori Pál vezetésével  a fák mögül célba veszik Szulejmánt....
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése