Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 22., szombat

29.rész Leirása

  • Hürrem megmenti Hatice gyermeket amiért nagyon hálás a szultana. Mikor Ibrahim is megköszöni, Hürrem azt mondja, van más is amiért hálás lehet, célozva ezzel Leo megölésére, de nem mond semmit. Ibrahim azt mondja neki, felejtse el, mire Hürrem azt válaszolja, hogy sosem fogja elfelejteni Leo vérének illatát. Izabella hercegnő megprobál elmenekülni, de elesik es megserül a bokája, majd a szultán a saját lován viszi haza. Ekozben Gritti levele megérkezik Izabella vőlegényéhez, Ferdinándhoz, miszerint a hercegnőt a kalózok eladták Szulejmánnak; a herceg elhatározza hogy megmenti a hercegnőt. A Valide megtudja hogy Hürrem megmentette a babát, Szulejmán indul húgához, és Ibrahim monologjat hallgatja a fenyegető bosszúrol. Azért hogy Izabellát kiválasszák Szümbül aga gyakran jár a pavilonba (?)
    Gül agának feltűnik hogy Szümbül gyakran elhagyja a háremet (...) es erről informálja Hürremet. Hürrem arra kéri Gül agát hogy tudja meg mi van Szümbüllel. A Matrakos es Bali beg a kocsmaba mennek de rajonnek hogy azt Gritti bezarta. Bali Bey és a Matrkos a kocsmába mennek, de látják hogy azt Gritti bezárta. Először látja Grittit szemtől szembe, és összezavarja a harcban, amiről Ibrahim tudomást szerez. Szulejmán Mehmetnek nevezi el Hatice gyermekét és informálják arról, hogy Hürrem mentette meg. Visszatérve a palotába meglátogatja a szultán Hürremet és elmondja hogy nagyon büszke a feleségére, amiért volt bátorsága megváltoztatni a kisbaba végzetét. Hürrem tudomást szerez Mahidevran juttatásainak növekvéséről és növelni akarja a háremet valamint nagyobb lakrészt a fiainak. Ezt megemlíti a validének, de elutasítja. Mikor Ibrahim megemlíti a szultánnak hogy Ferdinánd nagykövetei idejöttek és vissza akarjájk adni a 21,000 aranyat amit ő fizetett Izabelláét, hogy megkapják a hercegnőt, a szultán nevetni kezd és ezt mondja Ibrahimnak: „van egy újabb rajongónk” és megtagadja a kérésüket. Szulejmán közli Izabellával hogy egy ideig még a vendégük lesz, és a hercegnő ismét barbárnak nevezi, ami feldühíti az uralkodót. Gül aga elmondja Hürremnek, hogy Ibrahim elrejtett egy nőt a kioszkban, a szultana ekkor elégedetten viszi a hírt Haticének. Ibrahim gyalázva érzi magát Hatice kitörése után, és ismét bosszút forral Hürrem ellen, mert lehet hogy Leo meghalt, de vannak még tartalékai; a szultána és gyerekei sorsa az ő kezében van. Izabella levelet ír Grittinek hogy szabadítsa ki a szultán fogságából, de ez a levél a szultán kezei közé kerül. Szulejmán dühbe gurul és Musztafa engedetlenéségén tölti ki haragját. Mikor Izabella tiltakozik a levél láttán ,és az uralkodó megkérdezi hogy valóban a barbárt látja-e a szemében, a nő igennel felel. Erre Szulejmán ezt mondja: Eljön majd a nap, mikor ő és az egész világ „Uram”-nak fogja hívni, Róma aranykora, mikor oszmán uralom alá kerül a nagyszerű században, senki nem fogja barbárnak hívni többé!! Valide számonkéri fiát hogy miért küldte Ibrahimot Anatoliába, hogy leverjen egy lázadást, mire a szultán azt mondja, hogy a nők nem érthetik az államügyeket. Ekkor anyja azt mondja, hogy nem ismeri fel többé, mert ugyanolyan kemény lett mint az apja volt, akitől mindenki félt. Az uralkodó egyedül marad és azon gondolkozik hogy valóban elvesztette a lelkiismeretét..


Hatice:Kisfiam!Csináljatok valamit!Ne hagyjátok meghalni!
Gülfem:Kérlek próbálj megnyugodni asszonyom..
Ibrahim:Sultanam.
Hürrem:Hagyd abba!Fejezd be!..Jól van,gyerünk!Rajta!Mi ez?!
Ibrahim:Köszönöm neked fényességes..
Hatice:Ibrahim..Add ide nekem..Én aranyhajú kisfiam.

Hatice:Nincs baja,ugye?Úgy aggódom..
Hürrem:Nem kell asszonyom.Békésen alszik karjaidban.Most már minden rendben lesz vele.
Hatice:Te mentetted őt meg.Ezt sosem felejtem el neked.
Hürrem:Asszonyom,hagyjuk.Lényeg,hogy él.

Isabella:Ne érjen hozzám!Nincs semmi bajom!
Szulejmán felkapja Isabellát a lóra és visszaviszi a vadászházhoz...

Sümbül:Szégyen és gyalázat.Menekülni próbál és maga az uralkodó hozza..Nagyuram..
Szulejmán:A hercegnő leesett a lóról,és megsérült.Jó volna,ha egy ideig nem lovagolna.Kísérd be őt.
Sümbül:Parancsodra nagyuram.

Hürrem:Még mielőtt marasztalnál.Várnak a gyerekeim.Vissza kell mennem.
Ibrahim:Szeretném megköszönni Hürrem asszony.Megmentetted a fiamat.Ezzel egy életre leköteleztél minket.
Hürrem:Pasa..ha már életekről beszélsz,ne feledd azt ami a lelkeden szárad.Épp itt történt.Az életet minek te vetettél véget.
Ibrahim:Nem feledem,de ha ezt feszegetjük az senkinek sem jó.
Hürrem:Értelek,de akkor mutass nekem utat pasám.Miként tegyek?Hogyan mossam le a vért ,ami temiattad a kezemhez tapad?Hogyan ne érezzem többé a halál leheletét?...

Frederik:Nem fogok itt strázsálni.
*Uram előbb átadnák egy levelet.Konstantinápolyból érkezett.
Frederik:Kitől?
*A velencei dózse fia küldte.Alvise Gritti.
Frederik:Gritti?Mi dolgom nekem vele?Nem érdekel,nincs időm most Velencével foglalkozni.
*Uram a hírnök azt mondta,hogy Isabella hercegnővel kapcsolatos a hír.

Frederik:Isabellával? (elolvassa Gritti levelét) Haladéktalanul el kell jutnom Ferdinánd főherceghez,hogy hajóhadat,katonát és fegyvert biztosítson nekem.Ki kell mentenem a jegyesemet a barbárok kezéből.
*Értsem úgy uram,hogy háborúba indulunk?
Frederik:Bármi is lesz ebből,jegyesem becsülete az én becsületem is.És ez olyan sértés mit birodalmunknak meg kell torolni és meg is tesszük.Ezt ígérhetem!
*Értem uram.

Carmina:Ugye nem erőszakoskodott veled az uralkodó?
Isabella:Már csak az kellett volna.Ott kapartam volna ki a szemét!Igazából nem is értem,hogy került oda.Csak arra emlékszem,hogy ledobott az a fránya ló.Majd szinte a semmiből egyszer csak megjelent.

Valide:Most hallom..
Hatice:Jó anyám.Már nincs vész.Gyermekem jól van.Nézd milyen gyönyörű.
Valide:Csodaszép.Mintha csak téged látnálak csecsemőkorodban.
Mahidevran:Tényleg nagyon szép baba.Allah óvjon mindkettőtöket.
Gülfem:Mind megrémültünk.De Allahnak hála,Hürrem Sultana épp itt volt.Ha ő nem segít,most nem örvendenénk.
Valide:Segített?
Hatice:Igen,jó anyám.Hürrem mentette meg.Születésekor nem sírt fel.Valami megakadt a torkán,de Hürrem kiszedte.
Mahidevran:És rendben lesz?
Hatice:A bába azt mondta,hogy állandóan figyeljük.
Gülfem:És azonnal szóljak,ha olyannak látja.
Valide:Korábban érkezett.Az is lehet bajának oka.Úgyhogy mindig itt lesz veled egy orvos.Máris elrendelem gyermeked állandó felügyeletét.Hatice pedig pihenjen sokat.

Sümbül:Nagyuram..Engedelmeddel fontos hírem van.Hatice Sultana gyermeke megszületett.Az imént értesültem.
Szulejmán:Nem volt még korai?Jól van a gyermek?
Sümbül:A lehető legjobban,és gyönyörű kisfia született.És ha már így alakult másik hírt is közölnék uram.Nemes vendégünk állapota is javul,nincs komolyabb sérülés.
Szulejmán:Azért ügyelj rá,és örülnék ha egy orvos is látná.
Sümbül:Már intézkedtem uram.Holnap reggel érkezik hozzá az orvos.

Ibrahim monológ
'Nevem Ibrahim.Ki tízévesen félve,jajveszékelve érkezett Pargából adósok gyermekeként,a szultán szolgálatába.És ki mostanra annak barátjaként,mögötte egy egész birodalom erejével éli az életét.Ki Istenek szobraival övezve ,immár saját palotájában,és saját családjával létezhet.Úgy akarom,hogy fiam és majdani gyermekeim hozzám hasonlóan lássák és érezzék Herkules vagy Apolló rendíthetetlen erejét.Hogy abból merítve léphessenek,az általam kitaposott útra.A hét dombon elterülő város,és vele három kontinens,előttem fog hódolni.Az erőm előtt ,miket őseim képviseltek.'

Szulejmán:Fogadd jókívánságaimat.
Ibrahim:Köszönöm neked és azt is,hogy eljöttél hozzánk.Hatice Sultana a szobájába pihen.

Szulejmán:Megmondtam Allah téged nem hagy cserben.
Hatice:De a gyermekemmel is próbára tett nagyuram.Elsőre nem sírt fel.Hürremnek köszönhetem az életét,urunk mellett.Az ő lélek jelenléte segített rajtunk.
Szulejmán:Nem is tudtam.Így viszont még inkább vigyázzatok magatokra.étkezz körültekintően,hogy mielőbb felerősödjetek,s egészségben legyetek.
Hatice:Igyekszem,és ittlétetek máris erőt ad nekem.
Ibrahim:Tisztelj meg minket azzal,hogy te adsz neki nevet.
Szulejmán:Jó anyám.
Valide:A te kitartásod ,élni akarásod ,és szerencséd jellemzi már is ezt a gyereket.
Szulejmán:A te neved Mehmet...

Gül aga:Immár nem is kérdés.Egy léhűtő vagy,akire itt semmit nem volna szabad rábízni.
Sümbül aga:Elhallgass.Ne akarj kihozni a sodromból vagy szavamra itt helyben tépem ki a nyelvedet.Eredj is innen!Ne akard elrontani a fürdőmet is.
Gül aga:Ne küldjek utánad lányokat,hogy beszappanozzanak pasám??
Carmina:Látnia kellene egy orvosnak.
Isabella:Úgy sem tud vele mit tenni.Ne foglalkozz vele.Inkább azon gondolkozz,hogy szökjünk el innen.
Carmina:Most,hogy elkaptak várhatnánk egy kicsit.Egy biztos lóháton már ne akarj innen elmenni.Hacsak nem a szultán nyergében...
Isabella:Egyszerűen nem értem hogyan talált meg ebben a hatalmas erdőben..Olyan mintha minden pillanatban titkon figyelne engem.Most is itt érzem magamon a tekintetét.
Carmina:Akkor is .. ilyen állapotba menni sem tudsz.Nem,hogy menekülni .
Isabella:Inkább tűrjem.Tűrjem,hogy itt tart?Hiába a kényelem,ez attól még börtön és eszébe sem jut elengedni.Hogy mennyire gyűlölöm őt.

Szulejmán:Nyilván már te is hallottál már Isabella hercegnő szökési kísérletéről.Valahogy sikerült kijátszania az őrséget.Engedtem neki,hogy lovagoljon és ha az állat nem bokrosodik meg,már kereshetnénk őt.
Ibrahim:Ugyan hová szökhetne el?
Szulejmán:Nem az a lényeg.Nem,hogy bántódása eshetne.Amit ugye nem engedhetünk.
Ibrahim:Értelek.
Szulejmán:Herkules,apja a főisten Zeusz.Ő pedig Apolló és húga Diána.Jól mondom?
Ibrahim:Igen,nagyuram.
Szulejmán:És te Ibrahim?Te ki vagy?A te apád vajon ki?Vagy fivéred....

Valide:Bármit is mondasz,ez gyalázatos.Próbálnék nem foglalkozni velük,de mintha az ördög szemeivel fürkésznének.Talán gyermeked is a szobrok miatt küszködött..
Mahidevran:És bizonyult erősebbnek.
Szulejmán:Mehetünk anyám?

Gritti és Malkocoglu összevesznek egy örömlányon,Elenikán ...

*Sajnálom,nem mehettek be.
Matrakci:Tudhatnám miért?
*Mára bezártunk.
Malkocoglu:Ha bezártatok,te miért strázsálsz itt?
*Egy díszes vendégünk érkezett,aki most egymaga szeretne itt lenni.
Malkocoglu:Rendben,mulassanak.Én Elenika végett jöttem.
*Az uraság is őt kérte magának.
Matrakci:Hát..ez van.
*Megállj.
Matrakci:Csillapodj barátom!Nem akarsz itt botrányt.Igaz?Mi értelme?Ne aggódj.Visszük amit kell,és itt sem vagyunk.
Gritti:Ezt,hogy képzeled.
Malkocoglu:Ebből futja akár három másikra is..
Gritti:Ez a lány ma este engem szórakoztat.
Matrakci:Engedd el.Ismerem.Fontos ember.
Malkocoglu:Aztán mitől olyan fontos..
Matrakci:Elmondom csak előbb engedd el.
Malkcoglu:Tűnj el!
Gritti:Ki vagy te?Halljam a neved!
Matrakci:Jó uram,kérlek.Malkocoglu Bali bey áll előtted..tudnod kellene,Ibrahim pasa segítője és kegyeltje.
Gritti:Akkor majd elmondom a pasának,kiket is karol fel.Ártottam én neked?
Matrakci:Alvise Gritti.A tanácsadója volt Ibrahim pasának,és magának a szultánnak.
Malkocoglu:Amíg ő tanácsokat osztogat,én az országot védem..

Hürrem:Szulejmán.
Szulejmán:Hürrem.
Hürrem:Szulejmán.Végre itt vagy.Már vártalak.Nehéz napom volt.
Szulejmán:Hallottam milyen tettet vittél ma véghez.És nagyon büszke vagyok rád Hürrem.Nagy bátorságra vall.Ha valami ez igazán méltó egy szultán asszonyához.És még szebbé teszi őt szemében.Kívánatosabbá,mint valaha volt.

Valide:Köszönöm Hürrem.Szörnyű tragédiától mentettél meg minket.
Mahidevran:Úgy döntöttem két kutat is építtetek az Aranyszarv öbölnél.Balatban pedig egy fürdőt.Már ki is néztem helyüket,úgyhogy csak az engedélyedre várunk.Hiszem,hogy a népnek nagy szükségük lenne ezekre.Nyugalmukat biztosítanánk velük.
Valide:Egy nemes tervnek,sosem állok útjába.
Hürrem.Én az uralkodó mellett leltem meg nyugalmamat.Allah áldja meg őt érte..
Mahidevran:Hallottad megint mit  mondott?
Gülsah:Ne is figyelj szavaira asszonyom.Kevélysége lesz majd a veszte.
Hürrem:Úrnőm.Egy alkalmas pillanatban,én is szeretnék veled beszélni egy elképzelésemről.
Valide:Most is alkalmas.Mondhatod nyugodtan.
Hürrem:Szűkösebben vagyunk a háremben.Gyermekeim nőnek,ezért arra gondoltam..
Valide:Nem értelek,hogy lennétek szűkösen.A régi mellé megkaptad Hatice lakrészét is.El kell,hogy férjetek.A gyerekek pedig nem olyan nagyok.Ha valakinek itt nagyobb hely kell az Musztafa herceg,amit meg is kap.A túlzott pompa vagy külsőség a háremben senkinek ne legyen osztályrésze.Ahogy egyébként nekünk sem az.Gyermekeid megértik majd.

Sümbül:A hercegnőt ugye itt találom?
Melek:Szinte járni sem bír uram.Hova mehetne?Épp az imént küldettem orvosért,bár ő azt mondja nincs baja.
Sümbül:Szörnyen makacs asszony.Megjöhetne végre az esze.Na gyere nézzük meg..Menj..

Közben Gül aga megleste őket...

Frederik:Nekem kellett volna Máltára mennem,és elhoznom őt onnan.
*Ne hibáztasd magad uram.Nem sejthetted,hogy támadás éri,azok a vizek eddig nem jelentettek veszélyt.
Frederik:Ha kedvesemnek akár csak egy haja szála is meggörbül,én magam fogom kitekerni a nyakát ennek a barbár szultánnak,saját kezemmel.
*Bocsáss meg uram.Ferdinánd főherceg üzenetével jövök.
Frederik:Elindult a hajóhad?Mekkora a flotta?
*Uram a főherceg megérti a helyzetedet,de azt javasolja,hogy diplomáciai úton követekkel próbálj eredményt elérni.
Frederik:Követekkel?Ezek a barbárok szerinted konyítanak a diplomáciához?
*Engedelmeddel a herceg úgy véli,igen.És ennek fényében üzeni neked,hogy ha szükséges a megfelelő követeket biztosítani tudja.
Frederik:Köszönöm a közbenjárását.Igazán nagy segítség.Mond meg a kapitánynak,hogy keressen nekem egy Velencei hajót...még ma elindulunk Konstantinápolyba..
*Óhajod szerint lesz.

Isabella:Hagyj békén.
Sümbül:Mit mondd?
Melek:Hogy itt még az orvosok is barbárok.
Sümbül:Ne tedd ezt hercegnőm..A szultán maga küldte hozzád az orvost.állapotodról kérdez mit mondok..Fordítsd..
Isabella:Ő maga küldte az orvost?
Sümbül:Persze,hogy ő küldte és híreket vár hogylétedről asszony..
Isabella:Akkor menj és mond el neki,hogy......

Matrakci:Gritti az ivóból szinte egyből  a pasához mehetett.
Malkocoglu:Engem egy kurafi nem fog befeketíteni.
Gritti:Hogy mit mondtál?
Malkocoglu:Tán nem igaz?Apád is az oszmán asszonyokat kergette..

Ibrahim:Tegnap mindkettőtöknek sikerült szégyent hozni magatokra.
Gritti:Pasám engedelmeddel.
Ibrahim:Nem engedem!Hogy ki kezdte kiért vagy miért..már nem érdekel.Csak az,hogy többé ne ismétlődjön meg.Nyújtsatok egymásnak békejobbot.Az ügyet ezennel elfelejtitek ,megvagyok értve?
Gritti:Ügyem ellenére egy kérdéssel fordulnék feléd.
Ibrahim:Mondjad.Várom a kérésed.
Gritti:Méltóságos pasám.Isabella hercegnő...
Ibrahim:Sinyor Gritti.Utoljára figyelmeztetlek,a hercegnő ügye nem rád tartozik.Ezt a témát még egyszer ne hozd fel.Isabella hercegnő ott marad ahol van.Elég érhető!
Gritti:De uram.
Ibrahim:Semmi de!
Malkocoglu:Ez az ember nem méltó,hogy a segítőd legyen pasa.Nem kéne bíznod benne.
Ibrahim:Igazán?Malkocoglu Bali bey..hidd el megtudom ítélni kiben bízhatok meg itt.Megnyugodtál?

Majd Ibrahim hírt kap Behran pasától..,miszerint Anatóliában ismét lázadás tört ki...Hürrem elégedetlen,mert Musztafa új lakosztályt kap,ellenben az ő gyerekei nem.Gül aga elmondja Hürremnek a híreket miszerint követte Sümbült.Szerinte Sümbül háremet tart fent a vadászházban :) De Hürrem ('Sümbül,mint parázna legény' ) gyanakodni kezd,hogy többről van itt szó,majd megparancsolja neki derítse ki mi az igazság.Szulejmán pedig utasítsa Ibrahimot,hogy készüljön az Anatóliai lázadás leverésére.
Sümbül átadja Isabella üzenetét Szulejmánnak:
'Testemben a fájdalom,mind semmis ,elmúlik.De szívem és lelkem sebei gyógyíthatatlanok.Azoknak rabsága a halálnál is rosszabb.Szenvedésből állnak napjaim,és nincs aki enyhítené a kínokat,amiket érzek.'

Matrakci:Gritti legalább egy ideig nyugton lesz.
Malkocoglu:Ajánlom is,mert ha megint az utamba áll,nem ússza meg ennyivel.
Matrakci:Jól van.
Malkocoglu:Bocsáss meg.Ott van.
Matrakci:Ki?Gritti?
Malkocoglu:Armin.
Matrakci:Ar..Ja.A frászt hozod rám.Hagyd most inkább együnk valamit.
Malkocoglu:Ne ordíts!Követni fogjuk.Rendben.Megtudjuk hol lakik.
Matrakci:Miért nem kérdezed meg?
Malkocoglu:Merre ment?
Matrakci:Világgá.Hagyjuk már uram,együnk végre.
Malkocoglu:Nem,ott van.Most ne veszítsük el újra.Gyere már.Siess.Gyere már.
Matrakci:Alig feltűnő.És ha megint az apjához megy.Mit mondunk neki.
Malkocoglu:Addig találd ki.
Matrakci:Na tessék.Most légy okos.Én mentem.Itt sem vagyok.
Armin:Igen,itt lakom.Most már tudod.De közelebb ne gyere.Jó?
Malkocoglu:Bocsáss meg amiért követtelek.Szívem vitt utánad.Annyit kérek,hogyha bemész és szeretnél még látni állj oda az ablakodhoz.Még nem volt szerencsém ilyen tüneményhez.Ezért reménykedem a találkozásban.Ám,ha mégsem többé nem járok utánad.
Matrakci:Most itt állunk?Menjünk jó uram.Nem fog ez kinézni.
Malkocoglu:De bizony.Meglásd.
Matrakci:Szerencsétlen remegett,mint a nyárfa levél.Sokkal inkább fél tőled.
Malkocoglu:Nem a félelemtől Matrakos.Az izgalomtól reszketett.
Matrakci:Ha így tudod,miért nincs ott?
Malkocoglu:Mindjárt ott lesz.Akarsz rá fogadni?Ha nem néz ki megkapod a tőrömet.Ha viszont kinéz, kapom meg a tiédet. www.facebook.com/muhtesemyuzyil.hun
Matrakci:Állom.Ki is teszem.Nem minden vadat lehet befogni.
Malkocoglu:Matrakos menjünk inkább,vagy itt helyben látom el a bajodat.
Matrakci:Felőlem...Addig kóvályogtunk itt,hogy visszajutottunk ide.De most eszedbe ne jusson odamenni,az apja lesben áll.
Malkocoglu:Pedig beszélni fogok vele még ma.
Matrakci:És mégis hogyan?Bekopogtatunk,mint egy messziről jött vendégek..Allahra!Mit művelsz!És ha ne az ő szobája! (Bali bey Armin ablakát dobálja kővel..)
Malkocoglu:Onnan érzem őt.
Matrakci:Teremtőm.Ennyit a szimatodról.Gyerünk.
Malkocoglu:Várj még!Szét nézek akkor idekint.Valahol lennie kell...Armin.Én vagyok.
Armin kinyitja az ablakot.. Menj innen ,rögvest!Ostoba.
Malkcoglu:Nem erre számítottam.
Matrakos:Én igen.Menjünk végre.
Malkocoglu:Ne!Még ne. (Malkocoglu nem adja fel és felmászik Armin ablakába...)
Matrakci:Szavamra,ez beteg.

Hürrem:Szulejmán.
Szulejmán:Gyere hős asszonyom.
Hürrem:De gyönyörű kövek.Mi lesz belőlük?Gyűrű?
Szulejmán:Még nem döntöttem el.Néhány hete kaptam őket.
Hürrem:Bármit is készítesz biztos szép lesz.Ezt itt kiknek szánod?
Szulejmán:A kő majd megmondja ki lesz méltó gazdája.De persze ,ha úgy érzed téged boldoggá tenne,tiéd lehet.
Hürrem:Ma próbáltam beszélni a Validével,hogy bővítsük a háremet,de rögtön szavamba vágott.Hogy nem kell..Pedig én annyira szeretném.Segíthetnél,gyermekeink kényelme miatt kérném.
Szulejmán:Engem ne keverj a hárem dolgaiba.Tudod,hogy az anyám feladatköre.És egyébként szerintem is jól vagytok így.Ha majd a szükség úgy kívánja megteszi amit kell.

Ibrahim hazaérkezik,majd tudta nélkül de a baba simogatásával folyamatosan mérgezi őt...Malkocoglu:Tsss.Ne kiabálj.Halkan.Ne félj,nem akarlak bántani.
Armin:Mi a csudát keresel itt?
Malkocoglu:Hol kéne lennem?
Armin:Azt mondtad nem fogsz utánam járni,ha nem látsz ablakomban.
Malkocoglu:Nem jártam,hanem másztam,és ott látlak.
Armin:Menj innen mielőtt észrevesznek.
Malkocoglu:Igazad van.Itt nem vagyok jó helyen.
Armin:Hogy képzeled ezt?Eredj!Ne akard,hogy sikítozzak..
Malkocoglu:És miért?Csak bátran.Majd azt mondom,hogy a szeretőd vagyok.
Armin:Azt próbáld meg!Úgy saját kezemmel fojtalak meg.Nagyon vigyázz..
Malkocoglu:Jól van.Megyek akkor.De előbb mondandóm van.
Armin:Nem érdekel.Menj.
Malkocoglu:Nem megyek amíg meg nem hallgatsz.
Armin:Nagyszerű.Nem bánom,mond el amit akarsz.
Malkocoglu:Az egész lényed elvarázsol.Még így tőrrel a kezedben is,észveszejtően kívánatos vagy.
Jozsua:Armin!Mit csinálsz odafönt?
Armin:Siess!Tolvajt fogtam.
Malkocoglu:Így hálálod bókjaimat?...Vigyázz!
Matrakos:Megvesztél?Mi ütött beléd?
Malkocoglu:Hamar!Menjünk!Őrült asszony ez!!

Ibrahim hazaérte után a fürdőbe megy,ahol is az ablakból Nigar figyeli őt.Másnap reggel pedig Gül aga kideríti,hogy egy igen befolyásos nőt tartanak a vadászházban.De ő azt hiszi Ibrahim kegyeltje.

Ibrahim:Nagyuram.Újabb hírek érkeztek Behram pasától.A felkelés immár Maraszig terjedt és Ebisztan határait kezdi fenyegetni.Azt üzeni nincs elég embere,hogy elfojtsa a lázadást.és sürgeti közbenjárásunkat.
Szulejmán:Hogy állnak az előkészületek?
Ibrahim:Beszéltem Ayas pasával.Három nap múlva tud elindulni.
Szulejmán:Ibrahim.Mégsem őt küldöm oda,hanem téged.És bizonyítsd Anatóliának erőnket.
Ibrahim:Parancsodra nagyuram.

Gritti:Méltóságos pasám.
Ibrahim:Sinyor Gritti,ha valaki,te ismerhetnéd a palota szabályait.Hívatlanul nem jövünk ide.Mi dolgod itt?
Gritti:Engedelmeddel uram.Ügyem nem tűr halasztást.
Ibrahim:Miért nem?
Gritti:Követek érkeztek Isabella hercegnő ügyében.A palota kapujában várnak.Tárgyalni szeretnének méltóságoddal.
Ibrahim:Európai követek?Vajon honnan értesülhettek a hercegnő ittlétéről?Nincs ötleted ki szólhatott,hogy a fogságunkban van?Kérdeztem valamit?
Gritti:Nem tudom,pasa.Engem is már azzal kerestek meg egy levélben,hogy közvetítsem a lehetséges egyeztetéseket.
Ibrahim:Persze,csak úgy...Akkor várjanak.

Isabella:Vajon elmondta neki?
Carmina:Ki?
Isabella:Ez a szöszmösz aga.
Carmina:Tán nem csak az uralkodó válaszát várod ilyen izgatottan?
Isabella:Persze ,hogy azt várom,mert remélem ezzel sikerül rá hatni és esetleg szabadon enged.
Carmina:De eddig azt hajtogattad,hogy a szultán egy szívtelen vadállat.
Isabella:Az meg ott ki?
Carmina:Úgy látom nekünk mutogat,de mi van a kezében?
Isabella:Figyelj,elterelem az őrség figyelmét.Jó?Te addig hozd ide.

Musztafa Manisaba szeretne menni....amikor is megtudja,hogy Manisa majd egyszer,az ő szandzsákja lesz.
Ibrahim:Nagyuram.Követek érkeztek,hogy megtárgyalják veled Isabella hercegnő ügyét.
Szulejmán:Ideje volt.Vidám napunk lesz.

Frederik levele Isabellának:
"Isabella hercegnő.Drága jegyesem.Sinyor Gritti tájékoztatott a becstelen és szomorú helyzetről.Leírhatatlan haragot érzek,amikor arra gondolok,hogy egy barbár tarja fogságban kedvesemet.De lény nyugodt.A becsületemre esküszöm kiszabadítalak és megtorlom ezt a gyalázatot."
Isabella:Idejön.Megfog menteni minket.

Követ:A főherceg Ferdinánd képviseletében jöttünk.Hírek érkeztek hozzá,melyek szerint a Kasztíliai Isabella Fortuna hercegnőt,útja során kalózok támadták meg,majd a szultán szolgálatába helyezték őt.Ismertetem,hogy a hercegnő Ferdinánd herceg cousinjának Frederiknek a fogadott jegyese.
Ibrahim:Tudjuk,hogy ki a hercegnő!Az ajánlati részét ismertesd.
Követ:Óhajunk,hogy haladéktalanul engedjék el a hercegnőt.Jutalomért cserébe melyet,hogy bőséggel meghaladja  a kalózoknak kifizetett összeget.20.000 aranydukátban állapítunk meg.
Ibrahim:Az út amit megtettetek többe kerülhetett.
Követ:Isabella hercegnő nem pusztán Kasztília hercegnője.Közismerten a Szent Német-Római Birodalom úrnője is egyben.Így fogva tartása vétek és megtorlandó bűn.
Ibrahim:Ezt értsük úgy,hogy királyod háborúz indítana ellenünk?
Követ:Felhatalmaztak,hogy teljes joggal eljárjak ügyünkben.Így,ha az Oszmán Birodalomnak más ajánlata lenne,hallgatjuk.
Ibrahim:Ha teszünk egyáltalán bármilyen ajánlatot.Ti tudjátok meg elsőként.Most távozzatok.

Gül aga:Fényességes..
Hürrem:Feledd végre a bókokat.A lényeget.
Gül aga:Igazad volt Sultanam.Abban a kastélyban valóban más zajlik.
Hürrem:Hallgatlak.
Gül aga:Ma délelőtt odamentem.És mit látok?A kertbe egy szépséges úrinő sütkérezik.
Hürrem:Az amelyikről beszéltél?
Gül aga:Nem asszonyom.Egy másik.Ráadásul Európai.De valami olyan szép,hogy elmondani sem lehet.Észbontóan úrnőm.Persze te veled nem vetekszik.
Hürrem:És ki ő?Mi dolga a vadászkastélyban?
Gül aga:Szerencsére ismertem ott egy ifjút még korábbról.Tőle próbáltam megtudakolni,de nem volt túl bőbeszédű.Annyit mondott,hogy Ibrahim pasa vitette oda a nőt.
Hürrem:Tehát Ibrahim pasához tartozik.
Gül aga:Aki időnként meg is látogatja.
Hürrem:Soha rosszabb hírt.Ugye?

Szulejmán:Hogy van a lábad?
Isabella:Jobban.Már rá tudok állni.
Szulejmán:Azért még ne nagyon erőltesd.Parancsolj,ülj le.
Isabella:Megkapta az üzenetemet?
Szulejmán:Igen,átadták.Csak azt nem értem kire utaltál vele.Egy szultánra vagy pedig egy barbárra?Amint válaszolsz erre a kérdésre,én is felelek a tiédre.
Isabella:Azt hiszem kiderül belőle.
Szulejmán:Követeid ma felkerestek bennünket.Ajánlatot tettek mielőbbi szabadulásodért.
Isabella:Amit el is fogadtak,igaz?Kérem uram,válaszoljon.Elengednek minket?
Szulejmán:Az ajánlatra nem is vagy kíváncsi?Azért én megmondom neked.Szeretett jegyesednek kerek 20.000 aranydukátot érsz.
Isabella:adna ő sokkal többet is,ha ön biztosan elenged.
Szulejmán:Hogy tudd,ha az én asszonyom lennél,halállal is dacolnék,mintsem alkudozzak érted.
Isabella:Ezzel mit akar mondani?
Szulejmán:Isabella hercegnő.Jegyesed pénzt ajánlott fel az helyett,hogy harcba szállna érted.Így én elküldtem a követeit.Úgyhogy továbbra is élvezheted a vendégszeretetemet.
Isabella:És hiába a nagy szavak.Ön akkor is egy barbár.És ezt minden találkozásunkkor ékesen bizonyítja.Nem tűröm tovább,hogy fogva tartson.Élve vagy halva,de kijutok a börtönéből.

Hürrem elmegy meglátogatni Haticet,majd megijed amikor a szolgálólány hozzáér a naplóhoz,majd a kisbabához akar nyúlni,de Hürrem ezt egy mondva csinált indokkal megakadályozza.Malkocoglu le van törve,mert nem tudja kiverni a fejéből Armint.Majd amikor Elenikara kerül a szó,megjelenik Ibrahim is.
Hürrem:Alszik,mint egy kis angyal.
Hatice:Hála neked Hürrem.Ha bármivel viszonozhatom,csak szólj.
Hürrem:Köszönöm.
Hatice:Menjünk akkor a kertbe.Anyám már vár minket.
Hürrem:Sutana.Mondanom kell neked valamit.Hogy mennyi alapja van,még nem tudom.De úgy érzem nem hagyhatom szó nélkül.Tartalak annyira jó barátomnak.
Hatice:Mond hát,ha fontos.Velem kapcsolatos?Ne nézz így,beszélj végre.
Hürrem:Ibrahim pasa most már egy ideje rendszeresen eljár a kastélyba.
Hatice:A vadászkastélyba?
Hürrem:Egy ismeretlen asszonyhoz.Nem ide valósi,annyit tudok,s hogy talán Velencei.
Hatice:Te most tréfát űzöl velem?Mert annak rossz.
Hürrem:Még ne vedd biztosra.Egyszer hallottam valamit,és ezt megakartam veled osztani.
Hatice:Eredj innen!
Hürrem:Kérlek,ne rám haragudj.
Hatice:Azt mondtam menj innen!Hagyj magamra.

Isabella ,Melekre bíz egy levelet amit Grittinek írt...Sümbül aga feltartóztatja Meleket,és elveszi tőle a levelet,majd átadja az uralkodónak..

Ibrahim:A fiammal minden rendben?Egész nap rá gondoltam.
Hatice:Ki az a nő?
Ibrahim:Miféle nő?
Hatice:Az akivel a vadászkastélyban találkozgatsz.
Ibrahim:Honnan tudsz erről?
Hatice:A kérdésemre felelj,uram!Ki az a nő?
Ibrahim:Nem olyasvalaki,akinek gondolod.
Hatice:Tehát igaz.A vadászkastélyban van egy asszony.És te rendszeresen látogatod.Jól mondom?
Ibrahim:Igen,látogatom.
Hatice:Hogy tehetsz ilyet?
Ibrahim:Kedvesem..
Hatice:Ne érj hozzám!
Ibrahim:Mondom másodszor is.Nem olyan nő akire gondolsz.
Hatice:Akkor milyen?Mond meg!Jogom van tudni.
Ibrahim:Bármennyire szeretném,nem mondhatom el.Hivatalom kötelez.Az Oszmán állam érdekében ..
Hatice:Felém is elkötelezted magad ,ha még emlékszel.Ugyanolyan hivatásod  a családod érdekeit is szolgálni.Én a szultán húga vagyok.Így ha engem egyszer elveszítesz,egész hivatalodnak is búcsút inthetsz.Ezt kapom az éveken át tartó kitartásért és hűségért?Naphosszat egyedül vagyok a gyermekeddel,aki betegeskedik,te pedig asszonyokkal szórakozol?
Ibrahim:Nagyon kérlek hagyd abba a vádaskodást,mert semmit nem tudsz és tévedésben élsz!
Hatice:Mond inkább,hogy eluntál engem Ibrahim.
Ibrahim:A lelkembe tiporsz.Hogy gondolhatsz ilyet,amikor tudod,hogy más nő nem létezik számomra.Mit tettem,hogy a hűtlenség fogalma,egyáltalán eszedbe ötlött?
Hatice:Kizártál közös életünkből.
*Nigar hallgatózik,de meglátja Gülfem és elküldi az ajtóból*
Ibrahim:Rendben.Elmondom.Az akit a szeretőmnek hiszel,egy Európai hercegnő,ki kalózaink fogságába esett.Az Ausztriai Ferdinánd király cousinjának jegyese.Az uralkodó parancsára kiváltottam őt a kalózoktól és Vadászkastélyba vitettem.Ahol is kötelességem látogatni őt,és foglalkozni vele.Ha ezek után sem hiszel nekem,állj a szultán elé,és kérd az ő megerősítését,mert minden egyes szavamat igazolni fogja.Most pedig engedelmeddel szeretném látni a fiamat.

Hatice:Uram.Röstellem.Hürrem mondta,hogy rendre egy nőhöz jársz a vadászkastélyba.És nem tudtam mire vélni.
Ibrahim:Hürrem..
Hatice:Tudod,hogy szerelmed nélkül meghalnék.
Ibrahim:Te pedig tudod,hogy nincs a földön asszony,akire helyetted szemet vetnék.És a témát ezzel lezártam.

Ibrahim elmondja Haticenak,hogy Szulejmán őt küldi Anatóliába...,de ez a nőt még jobban nyugtalanná teszi.Igazságtalannak érzi,hogy a férje sosincs mellette,amikor a legnagyobb szüksége van rá.

Isabella levele Grittinek:
"Sinyor Gritti.Újfent közbenjárását kérem ügyemben,és immár végső elkeseredésemben .Ma megtudtam,hogy Szulejmán szultán elküldte a követeket,akiket jegyesem szabadulásom feltételeinek megtárgyalására küldött.Szeretném,ha nyomatékosan felhívná Frederik herceg figyelmét a következőkre.Ezek a barbár népek soha nem fognak a zöld asztal mellett dönteni soromról.Sem alkut,sem tiszteletet nem ismernek,így csak úgy láthat engem viszont,ha erőszakkal szabadít ki börtönömből.Tudom ehhez katonai lépések szükségesek,de indokoltak is,mert a szultán láthatóan élvezi itteni sínylődésemet ,mely az Ön segítsége nélkül halálomhoz vezet majd.Ám sokkal inkább választom ezt az utat,mint magát az ördögöt."
Szulejmán ingerült a levél miatt,amit Isabella írt...dühét Musztafán vezeti le.

Szulejmán:Ki vagy te,hogy hátat fordítasz nekem?Az apád vagyok!Ki egyben uralkodód is.Miféle tiszteletlenség ez?Ki tanított ilyesmire?Meg ne lássam még egyszer,hogy ezt műveled!Eredj!

Gritti:Külön kérvényt nyújtsak be,hogy ne zavarj munka közben.
Mocsenigo:Bocsáss meg uram,de jött valaki aki azt állítja,hogy Ferdinánd főherceg cousinja.
Gritti:Frederik?
Mocsenigo:Ezt mondja.Az öltözéke ugyan nem erről árulkodik,de feltétlenül látni akar.Egy közös ügyetek miatt.

Gritti:Frederik,Ön az?Bocsánat,de hogy kerül ide?Nem is értem önt.Óriási veszélynek teszi ki magát.És ezzel Isabella hercegnőt is.Nincs ennek tudatában uram.
Frederik:Titokban érkeztem,egy velencei hajóval.Az ittlétemről senki nem tud.Még maga Ferdinánd főherceg sem.De nem tűrhettem tovább,hogy jegyesem Isabella,Szulejmán szultán fogságába sínylődjön.A követekbe pedig nem bízom.Így csak egy megoldást láttam,hogy idejövök,s ily módom mentem ki Isabellát.Nem érdekel,hogy milyen veszélyes,semhogy mit szól hozzá a szultán.
Gritti:Uram lehetetlent kér.Az ön pártján állok,de ha Szulejmán szultán megtudja,az életemmel fizetnék érte.Helyben felkoncolnának.
Frederik:Fizetek amennyit csak kér.És garantálom a személyes biztonságát.Akár arannyal,akár egy újabb kereskedelmi egyezménnyel.

Gritti elkísérte Frederiket a Vadászkastélyhoz..majd betanította vele ,mit kell mondjon a bejutáshoz.

Isabella:Igen én írtam ezt a levelet.
Szulejmán:És valóban ilyen véleménnyel vagy rólam?
Isabella:Igen.Talán még árnyaltan is fogalmaztam.A mi világunkban se helye,sem értéke nincs az ilyen embereknek.És elszomorító,hogy egy olyan föld ahol a Szent Római Birodalom virágzott, barbárok kezére kerülhetett.
Szulejmán:Ma még otromba jelzőkkel illetsz,nagyra tartott világoddal együtt..,de közeleg  a nap,amikor az Oszmán ház,a Nyugati és Kelet Római Birodalom oszlopa lesz.Rendíthetetlen ereje,és akkor leszek csak igazán kíváncsi a véleményedre.

Hatice arra kéri a Validét,hogy győzze meg Szulejmánt ne küldje el Ibrahimot a hadjáratra.Amikor Hatice hazaér,ismét az a hír fogadja,hogy  a kicsi beteg..,de még az orvos sem tudja mi lehet a baja.. (Ibrahim naplója) Hatice szerint ez egy átok...és a szobrokat kezdi el okolni érte.

Hürrem:Méltóságos pasám.Látni kívántál engem,igaz.Ha jól sejtem,nem hiányodban.
Ibrahim:Ki mondta el?
Hürrem:Mit?
Ibrahim:Ne játszd az ostobát.Tudod te azt nagyon jól.Honnan jöttél rá?
Hürrem:A vadászkastélyban rekedt szende királylányról van szó.Igaz?A madarak csiripelték.Tudhattad,hogy ennél az udvarnál nem sok titok van.
Ibrahim:Úgy nagyon vigyázz a madaraidra.Mert,ha még sokat csiripelnek,kopaszra forrázom mindegyiket.
Hürrem:A kínzáshoz nagyon értesz.Jól tudom.
Ibrahim:Hürrem asszony.Ne keresd haragomat.Leo szerelmed halálával,ne érezd magad máris biztonságban.Gyermekeidnek élete a sajátoddal együtt,továbbra is a kezemben van.
Hürrem:Nincs amit rám tudnál bizonyítani.
Ibrahim:Erre se vegyél mérget.

Valide:Ibrahimot küldenéd Anatóliába,mint hallottam.Minek Hatice nagyon nem örül.Tudod,hogy gyermeke korai jövetele,komoly próbatételek elé helyezi őt.Nyilván a kelleténél talán jobban aggódik érte.De nem kéne tetőzni félelmeit.Már pedig Ibrahim távollétével alighanem ez következne be,és kitudja megint milyen mélypontra kerül.Nem véletlen,hogy fia idejekorán született meg.Miként az sem,hogy első gyermekét elveszítette.Hagyd,hogy kellő időt tölthessen családjával és szeretett urával.Leljen megnyugvást.Küldj Ibrahim helyett mást.
Szulejmán:Közbenjárásod sajnos meddő anyám.A döntésem végleges.Ibrahim pasa utazik.Nem leszek tekintettel asszonyi sirámokra egy háborúban.
Valide:Mi lett veled?Ez a dölyfös hang?Ez a tekintet kié?Reggel is úgy förmedtél rá Musztafára,mint egy utolsó cselédre.Ez nem az én fiam.Ez nem az a Szulejmán akit én neveltem.Az ő szívében volt szeretet,a lelkében pedig bizalom.
Szulejmán:Ne hasonlíts engem gyermeki énemhez anyám.Egy három kontinensen elterülő Birodalmat vezetek,mint oszmán szultán.Egy államot pedig nem érzéssel,tettekkel irányítunk.És nem bizalommal,harccal védjük meg.
Valide:Még arcodra is kiül.Az egyik fele fényes,gyermeki maradt,de a másik sötét,rideg és torz.Tekintetedben pedig ott van a düh,a dac ami szintén nem az én gyermekem jelleme volt.Mindinkább megijedek.Félek,ha rád nézek Szulejmán.Tudod kire emlékeztetsz?Kinek volt ilyen szikrázó szeme,ha valami nem óhaja szerint történt?Apádnak.Szelim szultánt látom benned.S ha igazam van,akkor félelmeim a jövőnkre nézve egyáltalán nem alaptalanok.

"Félek atyám.Félek,hogy vér tapad majd kezemhez és kegyetlenné válok.Félek,hogy a hatalom az uralkodás ereje,és féktelensége elnyomja lelkiismeretem utolsó őszinte hangját is.Ne tagadd meg tőlem lélegzeted uram.Ne legyen szégyenteljes a sorsom Allah.Lelkedben a sorsod és végzeted Szulejmán.Vigyázz rá.."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése