Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 25., kedd

98.rész Leirása

98. előzetes
Hürrem: A kialakult helyzet itt a fivéreid jövője. Nem viselkedhetsz úgy, mint egy kislány. Ha azt mondom, férjhez mész, akkor férjhez mész!
Rüstem: Emlékszel mikor azt mondtad, hogy ki vagyok én, hogy feleségül akarom venni Mihrimah Szultánát? Feltételezem, most megérted, ki is vagyok valójában. Szabad leszel … szabad leszel … szabad leszel … Elválok tőled.
Mahidevran: Hürremnek csak egy oka van engedni Rüstem Pashának … hogy megszabaduljon tőled … Ha most nem állítjuk meg őket, holnap már késő lesz.
Hürrem: Nem állíthatják le az esküvőt, bármit is tegyenek.
Lütfü: Rüstem Pasha elkapott egy … ragályos betegséget … leprás, Szultánom …

2 dik elözetes

Hürrem: Ahogy beszélik, az asszonynak viszonya van Lütfü Pashával.
Sah: Hazudnak.
Mercan: Ezúttal ez nem hazugság, Szutána. Amiről Hürrem Szultána beszél, igaz.
Süleyman: Döntöttem. Az a kívánságom és óhajom, hogy az én hold-arcú drága lányom hozzámegy Rüstem Pashához. 
Hatice: Akkor nézzük, mi fog történni … Rüstem, mint vő bekerül a Tanácsba. Az első lehetőséget megragadva kiteszi Lütfü Pashát, és elfoglalja helyét.
Mihrimah: Kérlek, segíts! Nem akarok hozzámenni Rüstem Pashához! Nem akarok férjhez menni!
Hürrem: Ha azt mondom, férjhez mész, akkor férjhez mész.
Lütfü: Rüstem Pasha beteg. Leprás, Szultánom.
Rüstem: Elmész a fővárosba, és mindenkinek elmondod, hogy nem vagyok beteg. Sőt! Együtt megyünk!
Mahidevran: Ha nem állítjuk meg őket, holnap túl késő lesz.
Mustafa: Vagy?
Hürrem: Nem tudják megakadályozni ezt az esküvőt, bármit is tesznek.
Aga: Mindent megtettünk, ahogy parancsoltad, Pasha.

98. rész

Az egész család együtt vacsorázik. A Szultán azt kérdi Haticétől, hogy boldog-e az új palotájában? Azt válaszolja, hogy nem panaszkodik. Mihrimah közli Bali Beyjel, hogy hozzámegy Rüstemhez. A férfit sokkolja a hír. Majd felelőssé teszi, hogy megszakadt a szíve, aztán belép a apja szobájába. Süleyman úgy üdvözli, hogy ő élete fénye. Amikor a Szultán bejelenti az asztalnál az esküvőt, Sahhot és Haticét ledöbbenti.
Rüstem levelet kap Hürremtől. Amíg olvassa elégedetten mosolyog. Visszaemlékszik arra, hogy szenvedett gyerekként, hogy egy horvát disznópásztor fiaként elvesztette édesanyját … amikor Drinápolyba hozták, több gyerek is meghalt … és hogy soha nem felejti el nevét, ami bátort jelent. Hívatja Nigart, és emlékezteti, hogy a házasságuk, nem az ő óhaja volt. Nigar csodálkozik, miért mond neki ilyeneket, ezért Rüstem megmutatja neki Hürrem levelét. Rüstem azt mondja, egy nap kinevette, hogy milyen szándékai vannak Mihrimahval kapcsolatban. De most, tényleg elválik tőle. Majd közelebb hívta magához, és háromszor mondta: szabad vagy.
A Tanácsban a Szultánt értesítik, hogy a pestist már majdnem teljesen sikerült felszámolni. Valamint, hogy Seyh Masuki nem követi parancsát, és folytatja tanításait. Sümbül panaszkodik úrnőjénél, hogy Mihrimah Szultána nem hajlandó anyagot választani az esküvőre. Hürrem azt válaszolja, majd ő választ helyette. Amikor Afife Hatun azt mondja, nem kell úgy sietni a házassággal, Hürrem azt mondja, hogy ő minél előbb szeretne ezen túlesni, méghozzá jó lenne, ha egy időben lenne Beyazit és Cihangir körülmetélési ceremóniájával.
Hatice ironikusan közli nővérével. hogy nem volt elegendő férjét betenni Nagy Vezírnek, most az a feladat, hogy meg is tartsák ebben a pozícióban. Sah azt mondja, még meg sem tartották az esküvőt, mire Hatice, egyetlen dolog akadályozhatja meg a szertartást, ha Rüstem meghal. Matrakci szerint, Bali Bey lökte Mihrimah Szultánát abba a helyzetbe, hogy elfogadja Rüstem házassági ajánlatát. És miután Rüstem ismeri a Szultána érzéseit (hogy szerelmes Bali Beybe), nem fogja békén hagyni. Bali Bey úgy gondolja, hogy miután ez a házasság Hürrem Szultána kívánsága, ezért minden bizonnyal megköttetik. Mihrimah Mehmettől kér segítséget, aki nem érti, miért sír a húga. Mihrimah elmondja neki, hogy ő nem akarja ezt a házasságot, melyet a harag szülte. Mehmet azt kérdi, kire haragszik ennyire? Mehmet szerint, most már, hogy a Szultán is jóváhagyta, késő változtatni.
Masuki folytatja a prédikálást, azonban jönnek a janicsárok, letartóztatják, és börtönbe vetik. Mahidevran is értesül Mihrimah esküvőjéről, azonnal tájékoztatja fiát. Yahia szerint, a Szultána biztos kényszer hatására egyezett bele. Rájönnek, hogy mindez csakis Hürrem akciója lehet, hogy bejuttassa Rüstemet a Tanácsba, így kirakhatják onnan Lütfüt, és később Mustafa ellen fordulhatnak. Mahidevran sürgeti, hogy szabaduljanak meg Rüstemtől. Mustafa csodálkozva néz rá, mire Mahidevran azt mondja, nem kell azért megölni! Sah Mahidevran levelét olvassa, melyben kifejti tervüket, de Lütfü még megfontolja, tegyen-e bármit is, amíg ő a Tanács feje. Hatice szerint, nem szabad lehetőséget hagyni nekik, és Sah is elégedett Mahidevran tervével.
Mihrimah anyja szobájába megy, és könyörög neki, hogy ne kelljen férjhez mennie Rüstemhez. Hürremnek eszébe jut, hogy mit mondott a lányának, mikor még kicsit volt: Szultánaként született, ezért olyan dolgokat is megtehet, amit egy szolga nem … érzései hamarosan meg fognak változni, mivel minden az ő javát fogja szolgálni. Miután Hürrem álláspontja nem változik, Mihrimah kifejezi odaadását anyja iránt, és kijelenti, hogy ez mindennél fontosabb, még a szerelemnél is.
Lütfü tájékoztatja a Szultánt, hogy olyan információja van, hogy Rüstem elkapta a betegséget, és leprás lett. Nigar közli Rüstemmel, hogy hiába veszi el Mihrimaht, mindvégig ott lesz a tudatában, hogy a lány szíve Bali Beyért dobog. Rüstem mérgében először pofon vágja, majd megpróbálja megfojtani Nigart. Süleyman informálja Hürremet Rüstem betegségéről. De Hürrem úgy véli, hogy ez csak pletyka, hiszen nagyon sok rosszakarója van a férfinak. Süleyman feldühödik Hürrem nyugodtságán, és közli vele, hogy a lánya jövőjéről beszélnek!
Husrev Hatice gyerekeivel beszélget. Mikor Hatice ezt meglátja, dühösen azt mondja a férfinak, hogy ő soha nem helyettesítheti az apjukat. Husrev azt feleli, hogy ő nem fogoly, egyetlen dolog, amit elvár újdonsült feleségétől, az egy mosoly vagy egy pillantás.
Sah elmondja Süleymannak, hogy aggódik Mihrimah miatt. Süleyman szerint, még nem tud mindent. Mihrimah Gülfemtől tudja meg, hogy Rüstem beteg. Hürrem megtudja, hogy Sah éppen Süleymannal van. Azonnal csatlakozik hozzájuk. Sah előtt is elmondja, hogy mindez csak pletyka, amivel Süleymant kellemetlen helyzetbe hozza. Amikor Süleyman arra kéri, állítsák le az előkészületeket, Hürrem azt javasolja, hogy küldjenek Rüstemhez egy orvost.
Az aga, aki Bali Beyt követte informálja Mihrimaht, hogy a férfi az éjszakát Signora Sylviával töltötte. Sylvia elmeséli Bali Beynek, hogy volt egy nő, aki megfenyegette. Kérdi, tudja-e ki volt? Szerinte, ez a nő nagyon szerelmes.
Mehmet türelmetlenül várja, hogy elmehessen Sancackba. Apja szerint, Mihrimah esküvője után indulhat. Lütfü a régi palotába száműzte Ahsen Hatunt, mert túl erőszakos volt. Hürremnek ez nem tetszik, úgy dönt, kezébe veszi az ügyet. Mihrimah elhinti apjának, hogy Bali Beynek viszonya van Signora Sylviával, aki nem mellesleg a velencei Tomaso unokahúga. Süleyman emiatt magához hívatja a férfit, és óvatosságra inti. Bali Bey kifelé menet összefut Mihrimahval, aki üdvözletét küldi Sylviának.
A bíróság istenkáromlással vádolja Masukit és kivégeztetik növendékeivel együtt. (Véleményem szerint, túl sok időt szántak erre a részre…) Sah arra kéri Moses Efendit, hogy miután megvizsgálta Rüstemet, állítsa őt betegnek. A doktort meglepi a kérés. Hürrem megérkezik Sahhoz, hogy elmondja, Lütfü megcsalta őt Ahsen Hatunnal. Majd miután távozik, Mercan jön. Sah ingerülten hazugnak nevezi Hürremet, azonban Mercan úgy véli, most talán igazat mond. Ugyanis ő látta Ahsent kijönni Lütfü szobájából. Saht sokkolja a hír.
Sylvia muszlim szeretne lenni, hogy hozzámehessen Bali Beyhez. Azonban a férfi elveti az ötletet. Mihrimah örömmel közli anyjával, hogy Rüstem lebetegedett. Hürrem viszont még mindig kitart az esküvő mellett, hiszen ez csak egy pletyka! Sah megkéri Mercant, ölje meg a háremhölgyet. Lütfü hazaérkezik, és kérdi nejétől, beszélt-e Moses Efendivel? Sah igennel felel, majd hozzáteszi, hogy ő hűséges a dinasztiához! Majd elmondja, hogy Hürremtől szerzett tudomást Ahsen Hatunról, és még Mercan is megerősítette! Lütfü tagadja, hogy elvesztette volna a fejét, de Sah szerint el kellene válniuk, mert ő egy szégyentelen szolgája a dinasztiának! Majd a fejéhez vágja, hogy minden, amit eddig elért, azt neki köszönheti … mert ő a dinasztia, ő maga az állam (kicsit sem beképzelt) , majd meglökte, és távozott.
Rüstem épp menni akart, mikor Moses Efendi megérkezett. Elmondja a pletykákat vele kapcsolatban, hogy azt hiszik, leprás, és ezért ideküldte a Szultán, hogy megvizsgálja. Közben Nigar Sahhoz ment, hogy elmondja, Rüstem kidobta őt az utcára. A doktor megvizsgálja Rüstemet, és megállapítja, hogy leprás. Ekkor Rüstem megragadja, és kényszeríti, hogy mondja azt, hogy nem beteg! Ebben a pillanatban egy tetűt talál a fején, és azt mondja, ez a bizonyíték rá.
Nigar Matrakcit keresi fel, hogy segítsen neki, hogy ismét találkozhasson a kislányával. Mahidevran levelet kapott Sahtól, aki biztosítja, hogy minden a terv szerint alakul. Rumeysa belopózik Mustafa szobájába, azt állítja, Mahidevran küldte. Mustafa figyelmezteti, hogy ha hazudik, megbüntetik. Rumeysa azt feleli, hogy nem fél semmitől. Egész éjszaka ott marad, majd reggel, mikor jön ki a szobából összefut Ayséval.
A Tanácsban Süleyman Pasát előléptetik „Coup” Pasává (Ez a titulus neve, így ők sem fordították le. Ez a 2. ember a Nagy Vezír után.) Moses Efendi megérkezik, és közli a Szultánnal, hogy Rüstem Pasa nem leprás. Épp ellenkezőleg! Egy tetűt talált a fején, és mivel köztudott, hogy bogarak nem másznak rá leprásra, így egészen biztos, hogy a Pasa nem beteg. Mihrimah reménykedik, hogy mégsem lesz megtartva az esküvő, mire Hürrem boldogan újságolja neki, hogy Rüstem egészséges! A lányt ezzel teljes kétségbeesésbe taszítva. Lütfü csak nevet Rüstem szerencséjén. Sah szerint, az esküvőig még sok minden történhet a férfival. Rüstem kérdi Olíviától, honnan szedte a tetűs trükköt, a lány azt feleli, hogy még az apja tanította neki. Rüstem szerint, ha ezt a bogarat nem rakta volna rá, akkor most nem utazhatnának a fővárosba. A kocsi csapdába hajt, majd valaki felrobbantja…

98/1. Rüstem Pasa monológja

Rüstem vagyok, a horvátországi Butomirból. Egy disznópásztor fia. Akit ... kilenc évesen akaratán kívül elszakítottak szülőföldjéről. Néhány gyereknek az volt a sorsa, hogy anya nélkül nőjjön fel. Én is közéjük tartoztam ... ugyanúgy, ahogy a testvéreim is. Rüstem vagyok. Nem tudom, hogy szét akartam-e válni testvéreimtől. De ez azt is jelentette, hogy leszegett fejjel fogadjam el a sors és az ... apám kegyetlenségét! A rengeteg fájdalom és büntetés ellenére, amit tőle kaptam, SOHA nem szegtem le előtte a fejem.Tulajdonképpen soha nem is tettem. A palotába menet, soha többé nem hallottam a testvéreim, a szülőföldem felől. Az anyám nagyon messzire költözött. Több gyerekkel együtt elindultunk. A nap számtalanszor felkelt és nyugodott. Napokig úton voltunk ... aztán egyszer csak megálltunk. Rüstem vagyok. Vajon hányan indultunk neki az útnak??? És ki tudja, hogy hányunknak sikerült Edirnébe érni??? Többen meghaltak mellettem ... mintha a betegség és a halál a kísérőnk lett volna! Félelem tükröződött mindannyiunk szemében. Ami engem illet, apám megtanított félni, ezért mindig elfutottam előle. Amikor a félelem követett, megtanultam RÜSTEMNEK lenni! Mindig azt mondták, a nevem gladiátort jelent! Megtanultam ... hogy legyek igazi RÜSTEM! Rüstem vagyok. Amikor elvesztettem anyám melegét, megtapasztaltam a kegyetlen hideget. És a szívem egyre hidegebb lett. Makaccsá váltam azok előtt, akik gyengének láttak engem. Mire kilenc lettem, makacs lettem a ... fájdalom és kegyetlenség ... az apám és a sorsom előtt. Tovább haladtunk. Minden tőlem telhetőt megtettem, hogy erős legyek. Semmi nem állíthatott meg, sem eső, sem szél, sem hegyek, sem tengerek. Mert mindent méregből tettem. Ez volt az én revansom. Gyűlöltem azt az országot, amiről már annyit álmodtam. Rüstem vagyok. Egy horvát disznópásztor fia. Butomiri Rüstem. És most ... szárnyaim elvezetnek álmaim beteljesüléséhez...
98/2.
Nigar: Pasa! Látni akartál?
Rüstem: Gyere, Nigar. Ülj ide. Már egy jó ideje a feleségem vagy. Mindketten tudjuk, én nem akartam ezt a házasságot. A meggyilkolt Ibrahim Pasha és Hatice Szultána parancsolta, nem igaz?
Nigar: Van valami új, amit el akarsz mondani? Allah akaratával.
Rüstem: Van újdonság ... ami nekem jó. De neked ... nem tudom. Emlékszel még, mit mondtál nekem? Ne álmodozz sokat! Meg se próbáld álmaidat elérni! Ki ... vagy, hogy feleségüld vedd Mihrimah Szultánát??? MOST, tudom ki VAGYOK. Gyere közelebb. TE most már elváltál ... elváltál ... elváltál !!!

98/3
Mehmet: Mihrimah! Azt mondták, beszélni akarsz velem. Mi van veled? Valami baj van?
Mihrimah: Csak látni akartalak
Mehmet: Mihrimah! Húgom! Mi történt veled? Mi az ami annyira feszültté tesz?
Mihrimah: Mehmet! Kérlek! Segíts! Nem akarok Rüstemhez menni!
Mehmet: Micsoda? Te .. személyesen beszéltél a Szultánnal. Azt mondtad, elfogadtad az ajánlatot.
Mihrimah: Én ... csak annyit mondtam ...egy dühös pillanatomban, de nem tudok belemenni... Nem megy! Beszélj anyával, vagy apával! Kérlek, akadályozd meg!
Mehmet: Elvesztetted az eszed??? A házasságot már kihirdették! Most már nem viszakozhatsz! Miért hoztál ilyen döntést? KI dühített fel ennyire???
Mihrimah: Segítesz nekem?
Mehmet: Hol járt az eszed az elején? Nem tudtad, hogy a Szultán döntése megmásíthatatlan? SOHA nem vonja vissza!!!
Mihrimah: Rendben, bátyám. Ebben az esetben ... semmit nem hallottál ... érted? Semmit!!!


98/5
Nigar: Pasa!
Rüstem: Miért vagy még mindig itt? Nem mondtam, hogy menj???
Nigar: Megvártalak.
Rüstem: Mindent, amire szükséged lehet elkészítettem. Megtarthatod a "Menyasszonyi Árat", amit házasságunk előtt adtam neked. Tudom, gyarapítottad, nem igaz??? Amit elloptál tőlem, az elég lesz számodra.
Nigar: Mit tettem, Pasa? Hová menjek ... egyedül???
Rüstem: Menj Sah Szultánához, asszony! Nem hinném, hogy magára hagyna egy hűséges szolgát!
Nigar: Mit gondolsz, mit kapsz, ha megnősülsz??? Mihrimah Szultána nem fog ... SOHA nem fog ... Mert az ő szíve Malkocoglouért dobog!!! Ő belé szerelmes!!!
Rüstem: Hogy merészelsz velem így beszélni, asszony?!!!
Nigar: Ez az igazság, Pasa! Ezen soha nem változtathatsz ... Bármit is teszel! A Szultána MÁSVALAKIT szeret! Téged nem akar!
Olivia: Ne tedd, Pasa! ... Aziz Aga!
Aziz Aga: Pasa!
Rüstem: Vigyétek szemem elől!
98/6
Hürrem: Gyere Mihrimah, gyere közelebb. Miért vagy ilyen állapotban?
Mihrimah: Anya, bocsáss meg. Bocsásd meg butaságom. De nem tudom ezt megtenni. Nem tudok hozzámenni Rüstem Pasához... Ez ... LEHETETLEN!
Hürrem: Mihrimah, holdsugaram! Megígértem magamnak, megígértem neked és a fiaimnak. (Emlékezve: Szultánaként születtél, soha ne felejtsd el. Te erősebb leszel, mint ... én. Soha nem leszel háremhölgy, mint én. Megteheted azt, amit én nem.) Most talán szomorú vagy... a lelked ég, de ez elmúlik! Az idő segít, Mihrimah. Higgy nekem! Boldog leszel.
Mihrimah: Anya...
Hürrem: Ne szipogj és ne panaszkodj, Mihrimah! Már többször elmagyaráztam neked e házasság okát. A testvéreid jövője számít. Nem viselkedhetsz úgy, mint egy kislány. Ha én azt mondom, férjhez mész, akkor ... férjhez mész!!! Hűséged ... hozzám és ... fivéreidhez így tudod bizonyítani ... ezzel a házassággal. Ne feledd ... HŰSÉG minden másnál fontosabb ... még a szerelemnél is! 

98/7
Hürrem: Üdvözöllek Süleyman! Éppen Mihrimahnak nézek ruhát.
Süleyman: Nincsenek jó híreim, Hürrem. Azt mondják, Rüstem beteg. Úgy tudják, leprás lett!
Hürrem: Hogy hihetnénk ilyen szóbeszédnek, Süleyman! Honnan tudhanánk, hogy a Pasa tényleg beteg?
Süleyman: Nincs füst tűz nélkül, Hürrem: Harput vezetője küldte az információkat Lütfü Pasának. A helyzet világos!
Hürrem: Rüstem Pasának több ... ellensége van ... mint barátja. Biztos azért kreálták ezt a hírt, hogy megakadályozzák a házasságot.
Süleyman: A dolog MIHRIMAHRÓL szól, Hürrem!!! Hogy lehetsz ennyire nyugodt tudván, hogy pletykálkodnak???
Hürrem: Csak azt mondtam, hogy minden lehetőségre gondolnunk kell. Ha tényleg beteg lenne, akkor valóban nem házasodhatnának össze.
98/8
Sah: Oh, Allah! Honnan jött ez a betegség??? Pont az esküvő előtt??? Lepra ... ez egy nagyon komoly betegség!!!
Süleyman: Allah segítse!
Sah: Úgy legyen, úgy legyen! De ... ezidáig még senki sem élte túl! Ha nem is öli meg, micsoda gyötrelem érheti a testét! Hogy van Mihrimah?
Süleyman: Még nem tud róla.
Sah: Szultánom! Tudnia kell róla! Ilyen helyzetben, az esküvőt nem lehet megtartani, nem igaz?
Hürrem: Szultánom ... áhh, és a Szultána is itt van!
Sah: Jöttem, amint meghallottam a hírt. Allah óvja!
Hürrem: Köszönöm, Szultána! De ez csak szóbeszéd, vagy legalább is nagyon remélem.
Sah: Allah akaratával. De, amit eddig hallottam, az is ... elég. Nem dobhatjuk oda a Szultán szeme fényét oda az ... ismeretlenbe!
Süleyman: Sah Szultánának igaza van, Hürrem. Állíttasd le az előkészületeket. A biztos információkat Lütfü Pasa egy vagy két héten belül kapja meg. Addig várnunk kell.
Hürrem: Ha így találod megfelelőnek, Szultánom. De nem kéne óvatosan kezelnünk egy ilyen fontos ügyet?
Süleyman: Mit tanácsolsz?
Hürrem: A személyes orvosod, Moson Hamon elmehetne megvizsgálni Rüstem Pasát. Ha tényleg beteg, az orvos majd megállapítja. Így mindenki biztos lehet...
Sah: Ismerem ezt a betegséget elég jól. Nem könnyen lehet felismerni. Belülről rohasztja el az embert.
Hürrem: A szerint, amit hallottam, ezidáig a betegség már kialakult volna, nemde? Mindezek után, mindenkinél jobban tudod, mit tégy, Szultánom!
Sylvia: Azt hittem, napokig nem látlak megint ... talán hiányoztam?
Malkocoglou: Mikor mész vissza Velencébe, Sylvia?
Syilvia: Miért ... el akarsz hagyni?
Malkocoglou: Nem helyes, hogy itt vagy Istanbulban. Vissza kéne térned a hazádba ... azonnal!
Sylvia: Most ezt miért mondod? Nem állapodtunk meg abban, hogy nem válunk el soha többé? Te mondtad!
Malkocoglou: Nem ... TE ... mondtad. Ez az utolsó közös éjszakánk. Többé nem találkozunk. Szállj fel az első hajóra és térj vissza hazádba.
Sylvia: De miért? Mi történt? Amiatt a nő miatt, igaz? Megfenyegetett és azt mondta, ha nem megyek el ... bántani fog téged.
Malkocoglou: SENKI sem bánthat engem. És azt sem hagyom, hogy téged bántsanak. Ki tudja ... talán ismét találkozunk. De nem Istanbulban. És nem akkor, amikor ebben a pozícióban vagyok.
Sylvia: Malkocoglou! Kész vagyok megtenni, amire kérsz. Kész vagyok áttérni a muszlim hitre ... és hozzád menni.
Malkocoglou: Menj vissza Velencébe, Sylvia ... Menj haza!
Lütfü: Szultána! Moses Efendi itt járt?
Sah. Igen, beszéltem vele.
Lütfü: Ő egy bölcs és lojális alattvalója az uralkodó családnak. Biztos az igazat mondja mindig.
Sah: Bárcsak mindenki ... aki az uralkodó családot szolgálja, olyan hűséges lenne, mint ő. De most nem ez a baj.
Lütfü: Mi a baj, Szultána? Úgy tűnik, a lelked gondokkal teli. Ha ez azért van, mert késtem ... sok dolgom volt a Dívánban. Nem tudtam otthagyni.
Sah: Nem tudtad elhagyni a Dívánt ... vagy talán egy NŐ KARJAIBÓL nem tudtál szabadulni???
Lütfü: Nem értem, miről beszélsz Szultána! Allah bocsásson meg ... SOHA ... Mit kezdenék nőkkel???
Sah: Ahsenről beszélek, Pasa. Arról a nőről, akit kidobtál innen. Mi ez a bolondság, Pasa? Ki vagy te, hogy megcsalsz engem???
Lütfü: Allah bocsásson meg! SOHA, Szultána! Milyen megcsalás??? Amit ez a nő mondott, az mind HAZUGSÁG!!! Biztos, hogy azért találta ki ezeket a valótlanságokat, mert kidobtam innen!
Sah: A nő ki sem nyitotta a száját! Hürrem jött ide, ő mondta el! Először nem akartam hinni neki. Azt hittem csak meg akarja mérgezni a kapcsolatunkat. De Mercan meglátta a nőt kijönni a szobádból egy "nem megfelelő" időpontban. Vagy ezt is tagadod?
Lütfü: Szultána! Ez a nő már hosszú ideje el akar csábítani. Beszélgetésünk után, azon az éjjel, megkísértett az ördög ... de Allah a megmondhatója, nem feküdtem le vele. Kidobtam a szobából.
Sah: Biztos vagyok benne, Pasa. Nem elég neked a botrány, még magaddal is rántasz. Szégyeld magad, Pasa!
Lütfü: Bocsáss meg!
Sah: Ne merészelj hozzám érni! Tudatában vagy, hogy mi az ára, ha megcsalsz egy Szultánát? Ha most elválok tőled, Pasa ... földig leszel gyalázva. Nem lesz sem státuszod ... sem tested...
Lütfü: Amit te akarsz, az a fontos, Szultána! Évek óta az történik, amit TE akarsz! Mindenki tudja, hogy élünk. Ha feleségemként nem hanyagolod el kötelességedet ... SEMMI sem történt volna meg.
Sah: Azok után, ami történt, ahelyett, hogy letérdelnél elém és bocsánatomért esdekelnél, még engem hibáztatsz??!!!
Lütfü: Én csak azt mondom, hogy semmi szükség, hogy felfújjuk a dolgokat, Szultána. Én csak azt mondom, hogy nem kellene felfújnunk a dolgokat, hogy lehetőséget adjunk ellenségeinknek, Szultána! Az ország is ezt kívánja.
Sah: Amit te "országnak" hívsz, az ÉN vagyok Pasa! Te egy vagy a kinevezett szolgák közül! Az a víz, amit megiszol, az étel, amit megeszel, a ruhák, amiket hordaz, a palota, ahol élsz, AZ EGÉSZ pénz, hatalom, pozíció, státusz mind ajándék, csak mert ÉN ADTAM NEKED !!! Soha ne feledd ezt, Pasa! Ha mégis elfelejtenéd ... amit adtam neked, el is vehetem tőled.
Süleyman: Végre itt vagy, Malkocoglou! Mindig eltűnsz, amikor kereslek.
Malkocoglou: Bocsáss meg, Szultánom! A városban volt dolgom.
Süleyman: Az a dolgod, hogy egy … velencei hírmondóval szórakozz???!!!!
Malkocoglou: Szultánom! Elmagyarázom.
Süleyman: Tudod, soha nem fogadom el. Ne felejtsd el, te ENGEM képviselsz. Személyes kíséretem vagy, bárhová is mész. A velenceiek mindent megpróbálnak, ami hasznukra válik. Azt akarom, hogy szakítsd meg vele a kapcsolatot. Azonnal.
Malkocoglou: Ahogy parancsolod, Szultánom!
Lütfü: Allahra mondva, még nem láttam olyan szerencsés embert, mint ő. Okos terv és csalás nem volt elég. Ha egy ember szerencsés, még egy tetű is megmenti!
Hatice: Micsoda trükk, Lütfü Pasa! Biztos, hogy megfenyegette Moses Efendit!
Lütfü: Nem hiszem, Szultána! Nem hiszem. Mert ha erről az egészről korábban értesül, akkor bele kellett volna tennie a tetűt a hajába. Így tett? Hát persze! Allah bocsássa meg! A tetű megtámadott minket. És nekem ez tetszik! Mostantól úgy hívjuk Rüstemet, hogy … „ a szerencsét hozó tetű”.
Hatice: Miért vagy ilyen csenben, nővérem? Vagy a vereség ennyire megrázott???
Sah: Milyen beszéd ez, Hatice? Melyik oldalon állsz? Mintha … élveznéd a veszteségemet!!!
Hatice: Allah bocsásson meg, de te okoztad mindannyiunknak ezt a vereséget! De ahogy látod, nincs köztünk különbség. Egyszerűen a túláradó önbizalom ugyanahhoz az eredményhez vezetett. Téged is legyőztek!
Sah: Engem nem győztek le, Hatice! Amíg az esküvő meg nem történik … nem tartom magam legyőzöttnek! Világos?!
Rüstem: Gülbahar Hatun! Honnan tudtad, hogy a lepra elűzi a bogarat?
Gülbahar: Az apám gyógyító volt, Pasa. Mindig vele mentem.
Rüstem: Aziz Aga! Ha nem tudtam volna megmenteni Gülbahart, most nem mehetnék a fővárosba. Ha ez nem 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése