Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 25., kedd

86.rész Leirása

1 elözetes
Hürrem: Még azelőtt végzel vele, hogy a palotába érne!Pasha: Nem hinném, hogy lenne olyan katona az Oszmán Birodalomban, aki kardot rántana Mustafa Herceg ellen.Hürrem: Mustafa Herceg első dolga az lesz, hogy megöli a gyerekeimet.Mihrimah: Képes lenne a testvérem, Mustafa erre? Képes lenne megölni a saját bátyját? Sah: Tudod a szabályokat Mihrimah.Hürrem: Ez egy teszt mindannyiunk számára. Sok fej fog lehullni hamarosan.Gülfem: A Hercegünk ki fogja ontani testvérei vérét.Sah: Van más megoldás is.Nigar: Amíg meg nem érkezik, valaki más átveheti a trónt, nemde?Hürrem: Azt akarod mondani, hogy a fiam vegye át a trónt?Sah: Az hírlik, átadod a trónt a fiadnak még Mustafa érkezése előtt.Hürrem: Én csak a sorsukról tudok dönteni… amit már meg is tettem.


2 dik 


Hürrem: Mustafa Herceg a palota felé tart, hogy átvegye a trónt.Gülfem: Ez nem lehet!Hürrem: Az lesz az első dolga, hogy lemészárolja a gyerekeimet.Hürrem: Süleyman Szultán, amíg lélegezni tud az egyedüli birtokosa a trónnak.Sah: Mi van akkor, ha már nem is lélegzik?Nigar: Ha Mustafa Herceg elfoglalja a trónt, akkor senki sem állíthatja meg.Gülfem: A Mustafánk a testvérei vérét fogja kiontani!Sah: Van egy másik lehetőség is. Ha Hürrem ültetné a fiát a trónra, mielőtt még Mustafa megérkezik.Nigar: Például, Beyazit Herceg őméltósága…Sah: Ha végezni akarsz az ördöggel, olyan erősnek kell lenned, mint ő maga. Olyan stabil, kegyetlen és veszélyes, mint ő. Hatice: Neked van jogod a trónra…Mustafa: …Hatice: Most ne maradj csendben! Mihrimah: Valóban képes a testvérem, Mustafa megtenni? Valóban meg tudja ölni saját fivéreit?Hürrem: Süleyman Szultán visszatér… és mikor eljön ez a nap, fejek fognak hullani.


‎86. rész

Hürrem amint meghallja a hírt Mustafa Pashától, emlékezteti a férfit, hogy a Szultán azért döntött, hogy a palotában maradjon, hogy a rájuk és a hercegekre, Beyazitra és Cihangirra vigyázzon. Sümbül szerint, a két gyermek élete veszélybe kerül, ha Mustafa Herceg a palotába ér. Ezért Hürrem utasítja Mustafa Pashát, hogy végezzenek a Herceggel, amint az eléri a fővárost. A Pasha szerint, nincs olyan katona az Ottomán Birodalomban, aki kardot rántana Mustafa Herceg ellen, és lefejezné őt. Hürrem hívatja Beyazitot és Mihrimaht, közli velük, hogy mostantól az ő szobájában kell maradniuk, mellette, valamint, hogy az apjukat elkapták, de még semmi biztosat nem lehet kapni, sem róla sem a fivéreikről. Mihrimah azt is megtudja, hogy Mustafa sereget toborzott, hogy a palotába meneteljen. A fivérei élete így veszélybe került. Mihrimah képtelenségnek tartja, hogy Mustafa bántani tudná testvéreit. Hürrem azt mondja, hogy majd ők ketten megvédik a fiúkat. Látva lánya kétségbeesését, azzal nyugtatja, hogy ő egy Szultána, a nagyhatalmú Szultán lánya, aki az egész világ fölött uralkodik, ezért bátornak és erősnek kell lennie, hogy az öccseit meg tudja védeni. Beyazit elébül áll, és kijelenti, hogy majd ő megvédi őket, és biztos benne, hogy az apjuk és fivéreik visszatérnek közéjük. Mihrimah el szeretne menni Mustafához, hogy beszéljen vele, de Hürrem megtiltja, hogy egyáltalán a palotából kitegye a lábát. Sah Szutlána megtiltja Afife Hatunnak, hogy egy szóval is említést tegyen Hürremnél a levélről, hogy ne aggódjon feleslegesen. De Afife, amint megérkezik a palotába, azonnal Hürremhez fordul, és elmondja, hogy Manishából levél érkezett. Sah nagyon mérges lett Haticére, mert szerinte, befolyásolja Mustafa Herceget. Afife szerint nincs ok aggodalomra, hiszen a Szultán majd elrendezi a dolgot. Ezekután Hürrem tájékoztatja Afifét, hogy nem tudni, hogy a Szultán él-e vagy sem, és a hercegekről sincs semmi hír. Arra kéri Afifét, Fairét és Sümbült, hogy senkinek se higgyenek… se egy háremhölgynek, se egy agának. Úgy dönt, levelet ír Süleymannak. Arra kéri Sümbült, hogy a palota legmegbízhatóbb emberével küldje el. Mercan Aga kifigyeli őket. Másnap Sah és Gülfem Hürremtől értesül, hogy a Szultán megsérült, a hercegekről nincs hír, és Mustafa a palota felé tart hadsereg élén, hogy átvegye a trónt. Valamint arra készül, hogy két öccsét kivégezze. Ezt Gülfem lehetetlennek tartja. Hürrem arra utasítja Fairét, hogy ne engedjen senkit se a két herceg közelébe. Sah Mustafa Pashával találkozik, aki közli vele, hogy még nem kaptak hírt a Szultánról. Sah azt kérdi, mit tehet ő, hogy megakadályozzal Mustafát, a Pasha szerint, a legjobb, ha levelet ír neki. Hürrem azt mondja Mihrimahnak, hogy ellenségeik most biztos nagyon erősnek érzik magukat. Amikor Sah megérkezik, azt mondja, hogy a két herceget meg kell védeniük, és hogy ő nem bízik sem Haticében, sem Mahidevranban, ezért felajánlja, hogy magával viszi a fiúkat. Amikor ezt Hürrem visszautasítja, Sah azt mondja, hogy nem engedélyt kért, hiszen a gyerekek az ő vérei is. Hürrem időt kér. Majd észreveszi, hogy ez biztos csak egy teszt, hogy kiderüljön, ki a barát és ellenség, és úgy gondolja, hogy ha Süleyman visszatér, úgyis kivégezteti az ellenségeket. Hürrem érdeklődik Nigarnál, hogy kapott-e levelet Rüstemtől, de Nigar nemmel felel, utalva arra, hogy vele is történhetett valami. Hürrem azon morfondírozik, hogy vajon Rüstem küldene-e neki levelet a történtekről, Nigar azt feleli, hogy Rüstem nem megbízható ember, mert minden, amit tesz, csak saját érdekből teszi. Gülfem azt mondja Sahnak, hogy attól fél, hogy ha a Szultán mégiscsak jó egészségnek örvend, és meghallja a híreket Mustafáról, akkor hazatérése után kivégezteti a fiát, hogy ezzel is mentse a többi gyerekét. Sah szerint, Hürrem mindent el fog követni, hogy saját fiát ültesse a trónra, de ő ezt nem hagyja, ezért magához veszi a gyerekeket. Nigar azt mondja, hogy egyedül Sah Szultána tudja megvédeni a gyerekeit, és neki van egyedül joga elvinni őket, hacsaknem Beyazit felülne a trónra, akkor Mustafa már nem tehetne semmit. Sümbül értesíti Hürremet, hogy a küldöncöt, akinek a levelet odaadta, holtan találták a kertben. Hürrem őrjöng. Mihrimah Sahtól kérdi, hogy ő elhiszi-e, hogy Mustafa képes lenne-e testvéreit megölni? Sah azt feleli, hogy ez a törvény, de majd ő megvédi őket. Mihrimah reméli, hogy apja életben tér vissza, mert az anyja nem alszik, ő maga nem kap levegőt. Hürrem Allahhoz imádkozik, hogy védje meg gyermekeit. Hürrem nagyon dühös, mikor megtudja, hogy Mihrimah Sahnál volt. A lány könyörög anyjának, hogy küldje a gyerekeket Sahhoz. Aztán az anyja azt mondja, hogy ne bízzon senkiben, csakis benne (Hürremben). Következő reggel Sah jön, hogy elvigye a gyerekeket, és azt színleli, hogy zavarja Nigar jelenléte. Amikor kéri a gyerekeket, Hürrem azt mondja, ő már elrejtette őket egy helyre, amíg Süleyman vissza nem tér. Sah nem érti, hogy merészelt ilyet tenni, hiszen ők a Dinasztia tagjai, és vádolja Hürremet, hogy az a célja, hogy a saját fiát emelje a trónra. Hürrem világossá teszi, hogy amíg Süleyman életben van, nincs szükség senkinek sem átvenni a trónt! Sem Mustafának, sem az egyik fiának! Amikor Sah azt mondja, hogy Süleyman talán már nem is él, Hürrem kéri, hogy felejtse el ezt a lehetőséget, mert amíg ő életben van, a férje is biztosan lélegzik. Ismeretlen emberek megtámadják a gyerekeket szállító kocsit, és a fiúkat elrabolják. Mustafa Pasha informálja Hürremet, hogy a Szultán és a Hercegek jól vannak, és reméli, Mustafát is értesítik, és visszamegy Manishába. Hürrem szerint, a Pashának értesítenie kéne a Szultánt Mustafa akciójáról. Sümbül rémülten ordítja, hogy halott vagyok, halott vagyok! Hürrem megpróbálja higgadtan kikérdezni, mi történt? Ekkor meséli el, hogy a gyerekeket elrabolták. Hürrem azonnal kocsiba ül, és követi a gyerekek nyomát, közben Nazli azt firtatja, hogy biztos Nigarnak köze van ehhez. Rátalálnak a helyre, ahol a támadás történt, Fairét is megtalálják, aki elvezeti őket arra a helyre, ahová a fiúkat vitték. Amikor belépnek a házba, Sahhal találják szembe magukat. Közli velük, hogy a gyerekek biztonságban vannak, a palotában, hogy a Szultán jól van, és ő volt, aki az álhírt a Pashának küldte, hogy Mustafa Herceg soha nem hagyta el Manishát. Mindezt azért tette, mert Hürrem egyszer megfenyegette, hogy úgy végez vele, ahogy Ibrahimmal tette. Megint figyelmezteti, hogy ő és a férje, nem olyanok, mint Ibrahim és Hatice. De Hürrem megint nem figyel. Hürrem azt kérdi, hogy most Ibrahim haláláért vesz revansot, Sah azt feleli, hogy Ibrahim talán fontos volt a Birodalom számára, és hogy Hürremnek sikerül megmérgeznie Süleymant a szavaival, de ne feledje, hogy Ibrahim egy szolga volt, akárcsak ő, úgyhogy könnyen a föld alatt találhatja magát. Hürrem nagyon sajnálja, hogy Sah nem támogatja őt, és habár ő nem hasonlít Haticére, de hasonló véget fog vetni neki is, mint a húgának. Közben Süleyman a Pasháknak adja elő a harc menetét. Amikor a Pashák egyedül maradnak, Matrakci azt mondja, hogy mennyire érzékelhető Ibrahim hiánya. Mindenki egyetért, kivéve Rüstemet, akit zavar Matrakci mérge. Hürrem ezek után rájön, hogy Sah Szultána mennyire veszélyes, és megígéri lányának, hogy Sah megfizet azért a játékért, amit vele művelt. Sümbül közli Hürremmel, hogy Mustafa Pasha értesíteni fogja a Szultánt a történtekről. Gülfem csodálkozik Sah tervein. Sah azt mondja, hogy meg akarta mutatni Hürremnek, hogy a dolgok pillanatok alatt változhatnak, és ugyanazt a játékot játszhatják együtt. Nigar azon gondolkodik, vajon mindezt hogy mondják el a Szultánnak, ha visszatér, Sah szerint, nincs min aggódni. Hürrem azt meséi Sümbülnek, hogy Sah ötlete volt Haticét kidobni a palotájából, hogy ő beköltözhessen oda. Valamint, az egész gyerekrablás az ő ötlete volt. Sah ötlete volt, hogy Nigar győzze meg, hogy Beyazitot emeljék a trónra, hogy ezzel a fejét (Hürrem fejét) vegyék, csak azért, mert Süleyman beleszeretett. Sümbül megerősíti, hogy Nigar elárulta. Afife nem érti, Sah hogy játszhatott így a hercegekkel, Sah szerint, Hürrem kényszerítette, hogy az ő eszközeit használja. Afife közli, hogy az ő kötelessége, mint a Hárem vezetőjének, hogy minderről beszámoljon a Szultánnak. Sah azt mondja, hogy majd ő szól a bátyjának, mire Afife azt kérdi, hogy melyik Szultán hinné el ezt a történetet. Sah szerint, ezt nem lehet tudni. Gülfem azt kérdi, hogy mivel fogja mindezt indokolni a Szultánnál, Sah azt feleli, hogy az ördögöt csak a saját fegyvereivel lehet legyőzni: elszántság, bátorság, erő. Mustafának kislánya született. Mahidevran attól tart, hogy Sah és Hatice terve összekuszálja Mustafát. A Herceget az is összezavarja, hogy Ibrahim dícsérő szavai szerint, ez a csata az ő álma volt. Süleyman a páncélzat előtt állva visszaemlékszik Ibrahimra, közben egy olyan verset szaval gondolataiban, ami a barátságról szól… A jövendő-mondó rossz jövőt lát Haticének, rossz híreket hall a túlvilágról. Ibrahimra utal. Arra kéri, imádkozzon. Süleyman a farkasok háborújának a művészetét meséli fiainak. Bali Bey jelenik meg, elfogta azt a katonát, akit arra utasítottak, hogy ölje meg a Szultánt. Az utasítást maga a pápa adta. Selim, a katona kivégzésekor rosszul lesz, amin az egyik katona elmosolyodik. Selimet ez teljesen felbőszítette, és a katona büntetését követeli. Amikor rá sem hederítettek, Rüstem odaküldte a janicsárok vezetőjét, hogy büntesse meg a katonát. Mahidevran azt mondja Mustafának, hogy aggódik Hatice viselkedése miatt. Fiden levelet hoz Haticének, hozzátéve, hogy a fővárosból érkezett. Épp, hogy elolvasta, ingerülten ront be Mustafa irodájába, hogy tudja-e, hogy Sah az ő palotájába költözött, és egyáltalán, hogy lehetséges ez? Sah hívatja a bírót, mert az apja emlékére és a Szultán egészséges visszatérésére akar adományt adni. A bíró kifelé menet találkozik Hürremmel, elmondja, miért is járt Sahnál. Hürrem meglátogatja Sahhot, azzal a ládával, ami még Ibrahimé volt. Sah csodálkozik, hogy miért nem Haticénak adta oda, mielőtt még Manishába utazott? Mercan azt kérdi Fairétől, hogy elfelejtette-e, miért küldték a palotába? Faire szerinte, ez nem ilyen egyszerű, mert Sümbül mindent leellenőriz, Hürrem Szultána meg nagyon szigorú szabályokat vezetett be, hogy megvédjék őt magát, ill. a gyerekeit. Ha most valamit elszúrna, akkor talán még ki is végeznék. Hatice készül a visszaútra, Mustafa kérleli, hogy maradjon. Ibrahim már nincs többé, ezt neki is meg kell értenie. Hatice megérti ezt, de úgy gondolja, hogy minden joga meg van, hogy visszatérjen otthonába, ahol közösen éltek Ibrahimmal. Süleyman levelet kap Barbarossától, aki informálja, hogy a hajókat megtámadták a velenceiek és a franciák együttes erővel, ami azt jelenti, hogy elárulták őket. Süleymant ez teljesen felháborítja, mert Ayaz Pasha nem volt olyan helyzetben, hogy minderről tudjon. Süleyman Korfu szigetére küldi Lutfu Pashát 25 ezer katonával.Afife meglepődik, mikor meglátja Haticét a palotában. Mikor Hürremmel találkozik, a levél tartalmára kíváncsi: mi az a sok hazugság, amikor azt írja, hogy Sahhot hibáztatja Ibrahim haláláért. Hürrem azt mondja, hogy elég volt látni, mennyi dolog változott Ibrahim halála óta, és teljesen világos, hogy mindebből egyedül Sah és Lutfu Pasha profitált. Továbbá rávilágított, hogy vajon ki küldte Manishába és most ki foglalja el palotáját dölyfösen? Bíztatja, nézze meg maga a saját szemeivel! Bali Bey azt mondja Selimnek, hogy mire felnő, megérti miről is szól a háború, hogy rengeteg szenvedést és halált hoz magával. Bali Bey közben levelet kap a palotából, melyet a saját sátrában olvas el. Mihrimah az, azt írja, hogy imádkozik mindannyiukért, a Szultánért, a fivéreiért és érte is hogy egészségesen térjenek vissza. Ez az egyetlenegy vágya. Rüstem látta, hogy levelet kapott Bali Bey, és mikor az kilép sátrából, ő belopódzik, és látja, hogy Mihrimah küldte. Hatice épp, hogy megérkezik a palotájába, sokkolja a változás. A hálóba megy, és meglátja Ibrahim utazóládáját. Kinyitja, és egy levelet talál benne. Ahogy elolvassa, megfagy benne a vér. Sah lép be a szobába, üdvözli húgát mondván, nem várta, de Hatice ingerülten néz rá. Hatice figyelmezteti, ne felejtse el, hogy ez az ő otthona. Sah nem érti, mi történt vele? Hatice arra kéri nővérét, beszéljen inkább a levélről, melyet Ibrahim írt évekkel ezelőtt. „Szerelmes levél… ami… TŐLED érkezett!!!”

Hürrem: Mustafa Pasha.Pasha: Szultána!Hürrem: Isztambul kormányzójaként a Szultán biztonságos visszatéréséig te felelsz a palotáért. Te felelsz a Hercegek, Beyazit és Cihangir biztonságáért. Pasha: Ne aggódj, Szultána! Maximális védelmem alatt állnak.Hürrem: Tedd meg a szükséges lépéseket azonnal. Biztosíts arról, hogy a Hercegeknek nem lesz bántódásuk.Pasha: A Szultán egészségi állapotáról várom a megerősítést, Szultána. Senkinek sem szabad hinnünk ebben a percben, különben polgárok engedetlenkedni kezdenek.Sümbül: Mustafa Herceg már sereget toborzott és a palota felé tart. Nem gondolod, hogy meg kéne állítanunk?Pasha: Amennyiben igaz, amit mondasz, semmilyen erő nem szállhat szembe vele.Hürrem: Állítsd meg, Mustafa Pasha! Meg kell állítanod az árulót! Amíg a Szultán lélegzik, senkinek sincs joga átlépni a határokat! Még azt hinni sincs joga, hogy ránézhet egyáltalán a trónra! Még mielőtt belépne a palota kapuján, le kell vágnod a fejét!!!Pasha: Nagyon nagy erőre van szükségünk, hogy el tudjuk viselni a közelgő veszélyt, Szultána. Már akkor, mikor Isztambul központjába érnek. Hiszen, nincs olyan ottomán katona, de még janicsár sem, aki kardot rántana Mustafa Herceg ellen.Mihrimah: Anya! Mi a baj? Jól vagy?Hürrem: Mihrimah, Beyazit! Gyertek ide mellém. Mostantól velem lesztek.Mihrimah: Mit jelentsen ez?Hürrem: Aszerint, amit ma hallottam, Szultánunk csapdába esett a hadjárat során.Mihrimah: Apa!Hürrem: Mihrimah, ne aggódj. Még nem tudjuk pontosan mi történt. Azt mondják, megsérült. Kértem, hogy minél hamarabb derítsenek ki mindent. A végén úgyis minden kiderül.Beyazit: Hogy vannak a fivéreim, Mehmed és Selim?Hürrem: Nem tudom fiam. Imádkozzunk, hogy mindannyian biztonságban hazatérnek. Ezért nagyon erősnek kell lennünk. Készen kell állnunk mindenre, értetek engem?...Mihrimah: Anya, biztos vagy ebben? A bátyám, soha nem tenne ilyet!Hürrem: Mihrimah! Miért ne tenne? Ez azt jelenti, hogy minden az ő kezére játszik. Sereget toborzott és most felénk tart. Ellenünk. Az a célja, hogy elfoglalja a trónt… és később…Mihrimah: Később? Mit? Nem… nem engedem! Nem engedem, hogy bármit is tegyen a testvéreimmel! Hürrem: Mihrimah! Nyugodj meg! Figyelj! Most nehéz napok elé nézünk. Légy erős! Mindig legyél a testvéreid mellett. Mindig tartsd rajtuk a szemed. Senkiben ne bízzál, csak magadban. Ne hallgass másokra, csak rám. Megértettél?Mihrimah: Anya! Megijesztesz. Hürrem: Szultána vagy. Az apád a világ ura. Neked nem szabad megijedned. Neked kell megijesztened őket!Beyazit: Anya! Apa vissza fog térni… a bátyáim vissza fognak térni. Mindannyian visszatérnek. SENKI sem bánthat téged, majd én megvédelek. Hürrem: Hercegem… oroszlánom.


Sah: Azt mondtad, fontos. Meg akartam kérdezni, mi a baj? Habár, világos, mi történt.Hürrem: Mindenről tudtam, Szultána. Ezért kértelek, hogy gyere ide.Gülfem: Mi történt?Hürrem: El fogom mondani az egész történetet, Gülfem Hatun. Mustafa Herceg épp a palota felé tart, hogy átvegye a trónt.Gülfem: Ez lehetetlen! A mi Hercegünk soha nem tenne ilyet!Hürrem: Gülfem Hatun, a Szultán csapdába esett. Ha erről tudomást szerez Mustafa, kihasználja a lehetőséget.Sah: Mit beszélsz, Hürrem? A Szultán megsérült?Hürrem: Mustafa Pasha hamarosan többet is megtud. De én biztos vagyok abban, hogy a Szultán biztonsággal hazatér.Gülfem: Allah óvja a Szultánt!Hürrem: Ámen.Sah: Menj, szólj Mustafa Pashának! Azonnal beszélni kívánok vele! Hürrem! Most már értem, mitől vagy olyan ideges. De nyugodj meg és pihenj le. Majd én a kezembe veszem az ügyet.Hürrem: Nincs kétségem, Szultána. Allah akaratából, te megállíthatod ezt a hűtlenséget.Sah: Nem szabad, hogy pánikoljunk.Hürrem: A Szultánom és a gyermekeim sorsa ismeretlen. Mustafa hadserege élén felénk tart. És te azt mondod… ne pánikoljunk???Sah: Hürrem! Bármit is mondjanak Mustafáról… soha nem lenne képes bántani … téged és gyermekeidet!Hürrem: Szultána! Jobban tudod, mint én, hogy ha a Szultánnak baja esik, Mustafa első utasítása az lesz… hogy … megölesse a gyerekeimet!Sah: Nyugodj meg! Várj, míg híreket hozok!Mihrimah: Ez a várakozás megöl. Allah tudja csak, mikor kapunk híreket. Hürem: Mihrimah! Most mindenki nehéz időszakon megy keresztül. Csak annyit tehetünk, hogy türelmesek leszünk. Soha ne veszítsd el a reményt! Soha ne legyenek kételyeid! Gondolj arra, hogy ellenségeink gyengének akarnak látni minket. Sah: Hürrem!Hürrem: Szultána! Megtudtál valamit?Sah: Nem. Épp most beszéltem Mustafa Pashával. Minden lehetőséget számításba kell vennünk. Az is lehet, hogy a nép elkezd elégedetlenkedni. Te is tudod, mi történhet ekkor. Azonnal meg kell tennünk az elővigyázatossági lépéseket a Hercegek érdekében.Hürrem: Mire gondolsz?Sah: Hozd el hozzám a gyerekeket, legyenek mellettem.Hürrem: NEM. Nem tudok távol lenni a gyerekeimtől.Sah: Nem tudsz kezelni ilyen kérdést ennyire érzékeny állapotban. Mustafáról nem beszélhetek, de nem ígérhetek biztosat Mahidevran lépéséről. Hatice haragja viszont ismert. Megvédem őket, amíg hírt nem kapunk a Szultánunkról.Hürrem: Nem, Szultána. Ezt nem engedem.Sah: Ki kérte, hogy engedd… vagy … ne engedd??? Ők az én vérem! Én vagyok az egyetlen, aki döntést hozhat a sorsukról!Hürrem: Szultána! Kélek, adj egy kis időt, hogy átgondoljam.Sah: Ok. Ma este gondold át. De holnap reggel jövök a gyerekekért, és elviszem őket.Hürrem: Szultána! Ez egy teszt. Egy teszt … mindannyiunk számára. Egy teszt, ahol kiderül, ki az ellenség… és ki a barát. Azok, akik a nehéz időkben is mellettünk állnak… azok a barátok. Azok, akik a másik oldalon állnak… azok az ellenségek. SENKI SEM… kételkedhet abban, hogy Süleyman Szultán visszatér. És amikor ez megtörténik… több fej is le fog hullani.Sah: Hürrem! Ő (Nigar) mit csinál itt?Hürrem: Ő a DiyarBakir mesterek mesterének, Rüstem Pashának a felesége. Lehet, hogy visszajön a Hárembe.Sah: Oda megy, ahova akar. Nazli Hatun, a Hercegek készen állnak?Nazli: A Hercegek nincsenek itt, Szultána!Sah: Mit jelentsen ez, Hürrem???Hürrem: Szultána! Átgondoltam minden egyes pontját. ÉN… vagyok az egyetlen, aki döntést hozhat a fiaim jövőjéről. Döntöttem. Elviszem őket a palotából. Amíg a Szultán haza nem tér, biztonságos helyen lesznek. Amit egyedül ÉN ismerek.Sah: Hogyan… fogod kicsempészni őket??? Ők az országunk jövője! Ők az én húsom és vérem!!! Mi ez az ártatlanság!!!Hürrem: Szultána! Nincsenek kétségeim jó szándékaid felől. Én csak elrejtem gyermekeimet, hogy megvédjem őket… és téged is.Sah: Kit akarsz bolonddá tenni, Hürrem??? Tudom, mi a célod. A saját fiadat akarod a trónra ültetni, mielőtt Mustafa megérkezik.Hürrem: Szultána! Soha ne keverj össze azzal… aki valaki más. Az én nevem Hürrem. Örök szerelemmel és hűséggel vagyok összekötve a Szultánnal. Amíg ő lélegzik, övé a trón. Ő Süleyman Szultán. Mustafa herceg a fia. És soha nem fogom megengedni, hogy a trónra üljön, amíg az apja életben van.Sah: Allah áldja. És mi van akkor, ha már a Szultán nem lélegzik? Akkor mit teszel?Hürrem: Verd ki ezt az őrültséget a fejedből, Szultána. Ez lehetetlen! Szultánom lélegzése, az én lélegzésem. Amíg itt állok előtted, teljes mértékben meg vagyok győződve, hogy a Szultán is hasonlóképp életben van.Sah: Ne keverj össze dolgokat, Hürrem! Mondd el, hol vannak a Hercegek! Hol vannak a bátyám fiai? Hatalmas hibát követsz el! A tűzbe dobod őket! Kirakod őket a palotából, miközben veszélynek vagyunk kitéve! Ha bármi történik velük, te viseled a következményeket!Sah: Na, végre, hogy megjöttél Hürrem! Már vártalak!Hürrem: Mit jelentsen ez az egész, Szultána? Hol vannak a fiaim?Sah: Ne aggódj! Biztonságban vannak. Visszaküldtem őket a palotába.Hürrem: Mi folyik itt?Sah: Menjetek ki. Hagyjatok magunkra!Hürrem: Kifelé!Sah: Még mindig nem érted, Hürrem? Ez mind… csak trükk volt. Hála Allahnak… Szultánunk teljes egészségnek örvend. Tulajdonképpen, nem is sérült meg. Mehemed és Selim is biztonságban vannak. ÉN voltam, aki Mustafa Pashának küldtem azokat a híreket. Mustafa Herceg soha nem hagyta el Manishát. Nincs is információja minderről. Az az aga, akitől te hallottad a híreket, az az én emberem.Hürrem: Gratulálok, Szultána! Még maga az ördög sem talált volna ki ilyet, mint te.Sah: Nem is kérded, mi volt a célom ezzel? Akkor figyelj! Amikor a férjem, Lutfu Pasha bejutott a Dívánba, gratuláltál nekem. Ugyanakkor megfenyegettél Ibrahim Pasha halálával, nem igaz?Hürrem: Most ezt miért mondod?Sah: Mondtam, ne tévessz össze másokkal. Sem Lutfu nem olyan, mint Ibrahim… és én sem vagyok olyan, mint Hatice. De amit mondtam neked, az az egyik füleden be, a másikon meg kiment. Még egyszer akartalak emlékeztetni. Azt hiszem… most már emlékszel a szavaimra: az emberek sorsa pillanatok alatt változhat.Hürrem: De tudni akarom, mi a szándékod, Szultána? Feladatodnak érzed megbosszulni Ibrahim Pasha halálát?Sah: Ibrahim Pasha remek államférfi volt. Nagyszerű háborús hős. De ha egy asszony megmérgez téged, még akkor is, ha Szultána vagy, akkor nem vagy győztes, nem igaz?Hürrem: Minden ember úgy él, amit megérdemel.Sah: Jól mondod! Én többet tanulok ebből a leckéből, mint te, Hürrem. Ibrahim szolga volt, épp, mint te. Ha azt gondolod, hogy nincsenek határaid, akkor egyszer csak leesel a földre, és észreveszed, hogy befed a föld!Hürrem: Szultána! Én hittem neked. Első alkalommal az uralkodó családból valaki megértett engem, hitt bennem, anélkül, hogy minden ok nélkül ellenségem lett volna… akit kedveltem. Te mondtad… nem hasonlítasz Hatice Szultánára. Igen, igazad van. De esküszöm neked, te is úgy érsz véget, mint Hatice Szultána.Sümbül: Szultána! Bocsáss meg, hogy megkérdezem, de miről beszélgettetek Sah Szultánával? Miért tette veled ezt?Hürrem: Sok mindent mondott, de a fő szándéka teljesen más, Sümbül. Hatice helyét szeretné átvenni. A palotájába már be is költözött, a férjét meg berakta a Dívánba. Semmi kétségem sincs, hogy mindent megtesz, hogy a férjét nevezzék ki Nagy Vezírré. Egyetlen akadály van csak… ÉN!!! Rákényszerített, hogy hibát kövessek el. Megpróbált belerántani egy csapdába, hogy a fiamat, Beyazitot tegyük a trónra. Ha beleestem volna ebbe a csapdába… MINDANNYIUNK… fejét lecsapták volna.Sümbül: Oh, Allah! Szultána, honnan tudtad, hogy ez csak egy trükk?Hürrem: Nem tudtam. A Szultán iránt érzett szerelmem és hűségem védett meg. Csodálom őt.Sümbül: És mi van Mustafa Pashával? Őt is bevonták ebbe a trükkbe?Hürrem: Nem hiszem. De nem mondhatom el ugyan ezt Nigarról! Főleg, miután ő volt, aki tanácsolta, hogy a fiamat tegyem a trónra.Sümbül: NIGAAAAR!!! Megpróbált az eszeddel játszani, Szultána. Add ki az utasítást, és én megteszem azonnal, bármi legyen is az!Hürrem: Hagyd őt, Sümbül. Hadd szolgálja Sah Szultánát. Egyszer majd behajtjuk rajta… anélkül, hogy bántódásunk esne.Sümbül: És Afife Hatun?Hürrem: Teljes mértékben megbízom benne. De úgy szereti Saht, mint a saját lányát. Biztos… hamarosan a támogatását kéri.


Hürrem: Szultána! Kész vagyok elfelejteni az incidenst, ami közöttünk történt. Megértem, hogy ideges voltál a miatt, ami Hatice Szultánával történt. Felelősnek érezted magad a történtekért.Sah: Nincs szándékom ellenségessé változtatni a kapcsolatunkat, Hürrem. Nem vagyok ez a fajta.Hürrem: Örülök, hogy ezt mondod. Ellenségeskedés egyikünk számára sem hasznos, mindezek után… Nem igaz?Sah: De!Hürrem: Ezért, szeretnélek meghívni ebédre az apartmanomba, kicsit kikapcsolódni, beszélgetni…


Süleyman verse Ibrahimhoz:Ha fényed nyílvesszeje eltalál engem, áthatol a mellkasomon és belefúródik a lelkembe…Felszívja magát vérrel és benne marad…Szívem az arcodra tekint, és a hajadon nyugszik…Bárhol is száll le az éj, idegenként tér nyugovóra…Barátom, bárcsak ne lépted volna át hatáskörödet!A fülemüle nem hibáztatható, hogy a virágoskertben alszik…Ki tudja, még hányan függnek tőled… mint én!!!Mindenki, aki szeretett téged, most gondterhelt… és csak akkor tud aludni, ha orvosságot vesz be…Sosem tudod megkeresni és megtalálni a ládát…Mert Muhibi (a szerelmes) sehol sem keresi, mert az a jelenben van, a te megtört szívedben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése