Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 25., kedd

83.rész Leirása

1 elözetes:
SULEIMAN: Ibrahim, Pargali Ibrahim, adtam neked a szívemet. Van egy módja annak, hogy gyere vissza hozzám? Nem lehet!HATICE ¨: Imprahiiiiiiiim!SULEIMAN: Matrakci, akkor Ibrahim temetni, de eltemetni egy olyan helyen, hogy senki sem tudja .... még nekem ..HATICE: Amikor belenézek a szemébe, tudod, mit látok? Apám!IBRAHIM lánya: Hol van az apám? Mi történt vele?HATICE: ment a mennybe, a lányom. Ment a mennybe ....

2-dik
Hürrem: Megígértem, hogy az ellenségeim, egymás után mindenki megfizet azért, amit velem tettek.Sümbül: Hagyd a Háremet! Te fogod az egész világot uralni!Mahidevran: Mi lesz ezután? Megvárjuk, míg mindannyiunktól egyesével megszabadul?Hatice: Legyen átkozott az a nap, mikor a palotába léptél! Mindent felégettél, leromboltál és megsemmisítettél!Mahidevran: Egy nap Allah igazságot szolgáltat, felfed mindent.Hürrem: Mahidevran, Allah már igazságot szolgáltatott.Hürrem: Hívd vissza Rüstem Agát. Azt akarom, hogy ő legyen a következő Vezír! Matrakci: Asszony, miért nem mondtad, hogy a láb helyet cserél a fejjel? (???????)Sah: Allah, aki a Mennyországot és a Világot teremtetted… kérlek, hogy az a személy, aki vért és halált hozott a palotába vérrel és halállal távozzon!

‎83. rész

Sümbül meglátja, amint a gyilkosok kiviszik Ibrahim élettelen testét a palotából. Sokkolja az eset. Süleyman, egyedül szomorkodik Ibrahim elvesztése miatt és azon gondolkodik, hogy vajon visszakapja-e a szívét valaha, amit még barátjának adott örökre. Sümbül azonnal Hürremhez szalad, kéri keljen fel, mert fontos dolog történt. Biztosítja a felől, hogy a gyerekei jól vannak, de Ibrahim a Szultán utasítására meghalt … a saját két szemével látta, hogy viszik ki a holttestet. Közben Beyhan érkezik Haticéhez, aki üdvözli nővérét. Amikor Sah felől érdeklődik, Hatice elmondja, hogy Hürrem szállásolta el. Hozzáteszi, hogy Ibrahim kapcsolata a Szultánnal jó irányba halad, mert elfelejtették a régi sérelmeket. Hürrem nem akarja elhinni a hallottakat, azonnal Süleyman szobájába siet, ahol gyászos csendben találja a férfit. Az egész szituáció és a férfi tekintete megerősíti, hogy Ibrahim tényleg meghalt! Másnap reggel Hatice boldogan megy Ibrahim szobájába, majd az erkélyen valami nagyon megijeszti. Ibrahim koporsóját találja a kertben, mellette a gyászoló Matrakci. Gülfem és Beyhan próbálják csitítani, aki a koporsó felett üvölt fájdalmában.A Szultán arra kéri Ayaz Pashát, hogy hívjon össze egy találkozót, amelyen az össze Pasha jelen van. Sah észreveszi, hogy a Háremben valami nincs rendben. Merhan Aga tudatja úrnőjével, hogy Ibrahim Pasha halála okozta a zavart. Sah Afifétől kérdi, hogy ki engedélyezte ezt? Hürrem érkezik, aki közli, hogy Süleyman utasítására történt. Hatice felébred, azt hiszi, csak rosszat álmodott. Amikor felismeri, hogy minden valóság volt, a kertbe rohan, de nem találja a koporsót. A palotába rohan, és arra kéri Süleymant, hogy mondja azt, hogy nem ő volt, aki megölte a férjét, gyermekei apját. Látván, hogy csendben marad, azt kérdi, hogy tudta a saját húgát megölni? Süleyman átöleli Haticét, de ő ellöki magától, és azt kérdi, hogy kicsoda is valójában? Azt mondja, hogy már nem is ismeri őt, ő már nem a bátyja, aki mindenkihez igazságos volt, de zsarnok, és most, hogy a szemébe néz, az apjukat látja. Ahogy kitette a lábát, az orra előtt ürítették ki Ibrahim irodáját. Hatice ekkor összezuhan. Matrakci eltemeti Ibrahimot. Közben eszébe jutnak a Szultán szavai, hogy egy olyan helyre temessék el, amit senki nem lát, és senkinek se mondja el, hol van, még neki se. Mehmet és Mihrimah teljesen le vannak döbbenve, hogy az apjuk hogy tudott megölni valakit, akire 14 éven keresztül bízta a Birodalmat? Hürrem azt mondja nekik, hogy ne vonják kérdőre apjukat, mert ő biztos a dolgában. Amikor Mehmet azt mondja, hogy Ibrahim nagyszerű ember volt, akinek nem lett volna szabad meghalnia, Hürrem azt válaszolja, hogy a Birodalomban több Pasha is létezik, egyik jön, másik megy. Aztán hirtelen meghallják, hogy Hatice Hürremért ordít. Amikor Hürrem elé áll, Hatice megvádolja, hogy ő a felelős a férje haláláért, mert hazugságokkal tömte a Szultán fejét. És, hogy amióta a palotába lépett, csak rombolni tud. Sah megkéri Hürremet, vonuljon vissza a szobájába. Ayaz Pasha úgy látja, Ebu Suud Effendit nem lepte meg a hír. A bíró szerint, ha valaki ilyen pozícióban él, mint Ibrahim, akkor mindig számolnia kell azzal, hogy meghalhat. A piacon azt híresztelik, hogy a hitetlen meghalt, és úgy temették el, hogy nem volt igazi temetése és nem is imádkoztak érte. Barbarossa csodálkozik, hogy lehet, hogy Ibrahimot kivégezték? Lutfu Pasha szerint, a Szultán rendelkezik az életükkel, Mustafa Pashának meg az a véleménye, hogy Ibrahim megérdemelte volna, hogy legalább rendesen eltemessék. A francia követ is értesül a halálhírről. Véleménye szerint, ez rossz hír egész Európának, hiszen Ibrahim közel állt az európai kultúrához. A találkozón a Szultán azt mondja, hogy hasonló kvalitású embert akar a Nagy Vezír posztra, mint Ibrahim, ezért Ayaz Pashát nevezi ki, Lutfu Pashát meg Roumelibe vezetőnek. Arra kéri Barbarossát, hogy folytassa az előkészületeket Itália ellen, és a bírónak, hogy a törvénykezést folytassa. Sümbül tájékoztatja Hürremet az címek kiadásáról. Hürrem szerint, vigyázniuk kell Ayaz Pashával, majd visszahívatja Rüstemet, mert azt akarja, hogy ő is jelen legyen a találkozókon. Sümbül szerint, most már úrnője irányíthatja a világot, Hürrem meg azt mondja, hogy mindent megtesz, amit korábban megfogadott: az ellenségei egymás után mind megfizetnek. Beyhan arra kéri Haticét, hogy legyen türelmes, hiszen gyermekei vannak. Haticének eszébe jutnak nővére szavai, mikor az ő férjét végeztette ki a Szultán: akkor fog mindent megérteni, mikor az ő férjének a fejét fogja vétetni. Matrakci, ahogy azt korábban Ibrahim is akarta, elküldi a pici lányt Ibrahim családjához. Mahidevran és Mustafa Ibrahim halálából vesznek erőt. Süleyman, egyedül Ibrahimhra gondol, és szomorkodik. Hatice hegedűszóra ébred. Ibrahimot látja, aki megígéri, hogy soha nem hagyja el, és a szíve örökké velük marad. Hatice mikor észreveszi, hogy Ibrahim még sincs ott, le akar ugrani az erkélyről. Hirtelen visszarántja valaki – Sah Szultána. Azt mondja, hogy az, aki vért és halált hozott e palotára, maga is vérrel és halállal távozik. Hürrem gratulál Ayaz Pashának a Nagy Vezíri kinevezéséhez, és arra kéri, hogy jelölje Rüstemet a Vezíri címre. Ayaz azt feleli, ez a Szultán tiszte, de Hürrem azt mondja, hogy akkor javasolja Rüstemet. Rüstem visszatér, Hürrem közli vele szándékát, hogy azt szeretné, ha a találkozókon ő is részt venne. Ayaz Pasha megpróbálja kivívni Rüstem rangját, de tudnia kell, hogy minden egyes rang egyre közelebb viszi a halálhoz. Rüstem azt feleli, hogy akkor Ayaz Pasha elég közel került a halálhoz, hiszen megkapta a Nagy Vezír címet. Nigar elmegy Matrakcihoz. Informálja, hogy Rüstem talán rangot kap, mire a férfi: „ a lábak átkerülnek a fejekre”. Nigar szeretné tudni, miért nem küldte a kislányát hozzá? Matrakci azt feleli, hogy nem hagyja, hogy Rüstem kezébe kerüljön Esmanur. Kéri Nigart, legyen türelemmel. Amikor Nigar kéri, hogy vigye el Ibrahim sírjához, Matrakci gondolkodás nélkül megteszi. Ayaz Pasha informálja a Szultánt, hogy Rüstemet visszahívta, mivel úgy gondolja, hogy fontos a jelenléte. Ebben a pillanatban lép be Mustafa. Süleyman kifejezi sajnálatát, hogy elvesztette Mustafa a fiát, de elégedettséggel tölti el, hogy újabb baba fog születni. Amikor Mustafa rákérdez, hogy mi volt az oka Ibrahim kivégzésének, a Szultán kikerüli a kérdést, és azt mondja, a testvérei már várják. Mustafa azt mondja, hogy nem akarja megkérdőjelezni döntését, csak meg akarja érteni. Ekkor a Szultán azt mondja, hogy a hatalom egyeseket önteltté tesz, és megégetheti magát az ember. Lutfu Pasha azt mondja Sahnak, hogy Rüstem visszatért. Ayaz Pashát Hürrem irányítja, tehát cselekedniük kell, ahhoz, hogy ő pozíciót kaphasson a találkozón, és Rumelia kormányzója lehessen. Sah bemegy a Szultánhoz beszélgetni. Süleyman kérdi, hogy ő is számon kérni jött-e a döntését, de Sah azt feleli, hogy ő tudja a legjobban, mit csinál. Süleyman elmondja, hogy Sah az édesanyjukra emlékezteti, mind szépségben, mind erőben. Amikor Hatice felől érdeklődött, Sah azt mondta, hogy szeretne közel maradni Hatice családjához, de most ebben a szituációban inkább a palotában maradna, valamint kitért Lutfu Pashára, hogy részt kellene vennie a találkozón. Mahidevran szerint, ha most nem állítják meg Hürremet, akkor nagyon rossz napok várnak rájuk. Gülfem szerint, Hürremnek most még nagyobb a talama, mint valaha. Mahidevran szerint, meg kell bosszulniuk Ibrahim halálát. Hatice kérdi, mit forgat a fejében? Mahidevran ismer egy nagyon megbízható szolgát, aki mindent megtesz, amit csak mond neki. Hatice szeretne vele találkozni. Hatice és Mahidevran azon gondolkodnak, vajon Sah segít-e nekik, hogy befolyásolja a Szultánt Hürrem ellen. Mustafa azt mondja Yahyának, hogy nem érti apja döntését. Megkéri, hogy beszéljen meg egy találkozót Ayaz Pashával, hogy gratuláljon neki. Yahya szerint, Ibrahimot talán hazugsággal vádolták, ezért nagyon óvatosnak kell lenniük. És talán, aki Ibrahimmal ezt művelte, talán az ő életükre is rá akar törni. Ekkor Mehmet és Mihrimah lép be a szobába. Mehmet közli, hogy hamarosan Sancackba indul, és kérdi bátyjától, hogy tudja-e miért ölette meg apjuk Ibrahimot? Beyhan azzal vádolja Sahhot, hogy csak magára gondol, senki másra, mikor Hürrem megzavarja beszélgetésüket. Hürrem Hatice felől érdeklődik, mire Beyhan azt kérdi, hogy egyáltalán nem szégyelli magát? Hürrem és Sah egyedül maradnak. Hürrem tudni akarja, hogy Sah is azt gondolja, hogy ő tehet Ibrahim haláláról? A Háremben, mindenki összejön, hogy üdvözöljék a Szultánt. Mahidevran azt kérdi Hürremtől, hogy most boldog, hogy mindenki életét megmérgezte maga körül? Az üdvözlés végén, Cihangir azt kérdi apjától, hogy Hatice néni miért nincs ott? Ekkor a Szultán hirtelen távozik. Hürrem elégedett mosollyal néz legkisebb fiára. Hatice elmegy Matrakcihoz, mert meg akarja tudni, miért nem megy többé a palotájába, valamint a gyermekei tudni szeretnék, hol van apjuk sírja? Matrakci azt feleli, hogy titokban kell tartania Ibrahim ellenségei miatt. Hatice azon tűnődik, mikor lesz már vége Ibrahim zaklatásának? A találkozón, Rüstem vár a sorára. Azonban csalódottan veszi tudomásul, hogy Rumelia kormányzója Lutfu Pasha lett, tehát ő lett a Nagy Vezír után a második legbefolyásosabb személy, a Vezír. Sah beszélni akar Mahidevrannal. De előtte Hürrem és Mahidevran beszélgetnek. Hürrem tudni akarja, mikor mennek vissza Manishába? Mahidevran meg azt kérdi, hogy tudta ezt tenni Ibrahimmal? És most ki lesz a következő? Esetleg a fia, Mustafa? Szerinte a felelősséget mindig Allah fizetteti meg, Hürrem szerint viszont ezt már megtörtént, úgyhogy már megfizetett. Hatice észreveszi, hogy a kertjében álló szobrokat el akarják szállítani. A szolga szerint a Szultán utasítására cselekednek. Hatice viszont nem hagyja, ordítva állítja le az egészet. Hürrem informálja a Szultánt, hogy Rüstem visszatért, és hogy mennyire fontosak a szolgálatai a Birodalom számára. Hiszen mindig a gyerekeik közelében volt, és igazán megérdemelne egy pozíciót. Süleyman közli, hogy már döntött, és a Vezíri pozíciót Lutfu Pashának adja. Hürremnek nem tetszik, hogy Ayaz Pasha nem tudja befolyásolni a Szultánt. Sahhoz megy, hogy gratuláljon neki. Sah érzékelve, hogy ezzel keresztülhúzták Hürrem terveit, mosolyogva közli, hogy nyugodjon meg, Lutfu Pasha nem olyan, mint Ibrahim és ő nem olyan, mint húga, Hatice…

 Ibrahim monológjaIbrahim vagyok. Aki megtanult mély vízben úszni. Aki megtanult válaszokat adni olyan kérdésekre, amiket korábban soha nem tudott. Aki a válaszokat a csillagok között, a világegyetemben, a tengerekben és a hegyek csúcsain keresi. Aki az erős szemében félelmet keres. Ibrahim, minden alkalommal megégeti magát, ahányszor választ talál. Aki a saját poklában ég. Ibrahim, akit megfosztottak attól, hogy lecsukja a szemét és … aludjon.

Süleyman monológjaIbrahim… Pargali Ibrahim. Vadászaim vezetője. Hálószobám őrzője, Pashám. Én Nagy Vezírem. Mesterek mestere. Vezető katonák irányítója. A vadászat nagy barátja. Én társam. Lelki barátom. Odaadtam neked szívemet, és most… lehetetlen… visszaadnod.

Ibrahim verse:„Én rejtett kincsem e nagyvilágban! Én összetört szívem gyöngye! Összetört szárnyú galambom! Édesem! Szultánám! Szerelemtől szeretnék égni. De szívem romokban. Összes szárnyam darabokban. Kialudt a szememből az élet. Nem látok, nem hallok. Egyedüli irányadóm… a SZERELMEM. Nem a szerelem az, ami esőt gerjeszt? Ami a vizet felhőkké és a felhőket esővé alakítja? A föld összegyűjti az összes szerelmet, amit bejuttat a magvakba, és végül megmutatja önmagát? Az eső és a föld találkozása nem olyan, mint amikor két szerelmes ember találkozik? Szerelmem, édesem! Szultánám! Irántad érzett szerelmem pont olyan, mint a föld és az eső násztánca. Rájuk még az égető nap sincs befolyással. Még akkor sem, mikor elpárolog és felszáll az égbe…. mert tudja, hogy egy nap visszatér. Szerelmem, az esőm türelmesen fog várni erre a napra. A szél fújni fog, villámok felvillannak és a felhők sírni fognak. És a víz újra eljut a szerelembe. Az egész Univerzum részt fog venni a szerelmesek együttlétében.”

Hürrem: Szultána! Kérem Allahot, hogy adjon neked türelmet és adja át részvétemet.Hatice: Te voltál az oka, hogy Ibrahim meghalt. A rengeteg hazudozásod és mesterkedésed miatt halt meg.Hürrem: Szultána, megértem fájdalmad, de…Hatice: Allah verjen meg!!! Azon a napon… mikor beléptél a palotába… felégettél és szétromboltál … mindent!Hürrem: Szultána! Semmi közöm hozzá. A Szultán döntése volt.Hatice: A sok hazugságod miatt halt meg! De megígérem neked, nem hagyom, hogy mostantól nyugtod legyen! Nem hagyom, hogy büntetlenül megúszd, Hürrem. Úgy fogsz égni, mint, ahogy most én égek a pokolban! Könyörögni fogsz, hogy öljelek meg!

 És a legborzasztóbb:Hatice: Ugye nem te voltál, aki ezt tette? Ugye nem? Ugye nem te öletted meg Ibrahimot??? Miért nem válaszolsz??? Mondj már valamit!!! Mondd, hogy nem te tetted! Mondd, hogy nem ölted meg!!! Ő a barátod… a testvéred… a társad!!!!! Mondd… Mondj valamit… Bármit! Mondd… hogy … TE ölted meg Ibrahimot. Hogy tehetted ezt … VELEM? Ő volt a lelkem! A lelki társam! Mindenem volt! Ő volt a gyerekeim apja!Süleyman: Haticém!Hatice: Ki vagy te? Te nem lehetsz az én bátyám! A bátyámnak élő lelkiismerete van. Ő mindig igazságos. Ő sosem kegyetlen.Süleyman: Testvérem.Hatice: Hagyjál!!! Ne merészelj hozzám érni! Mostantól nem vagyok a testvéred. Tudod, hogy kit látok, ha belenézek a szemedbe? AZ APÁNKAT !!!
Hatice monológjaKit hibáztassak a hiányod miatt? Hatalmas tűzként égetett el mindörökre? Mi volt előbb, a tűz? És aztán égett el az egész tested? Fáklyaként égtél? Vajon a szíved is elégett? Fájt vajon? És miután lehűlt, vajon fehér lánggá változott? Ibrahim??? Miért mentél el? Miért hagytál el?Ibrahim: Nem hagytalak el, és soha nem is hagylak. A szívem örökké veled lesz.Hatice: Szerelmem… Ki vette el lelkemet azzal, hogy elvett tőlem? Minden tény ellened szól. Láttam az ellenségeidet…. Érzem a hamu szagát.Ibrahim: Szerelmem, Szultánám! Szerelem hevétől szeretnék égni. Hatice: Szerelmem, az egyetlen, aki börtönömben megjelent és megmentett, TE … minden vágyam, hogy melletted lehessek…Sah: Hatice! Hatice! Mit csinálsz?Hatice: Nem bírom tovább…Sah: Kérlek, ne add fel! Tarts ki! Bízz bennem! Hürrem, mindennek okozója megfizet ezért! Higgy nekem! Hatice: Ígérd meg! Ígérd meg!
Sümbül: Szultána, Ayaz Pashát nevezték ki Nagy Vezírré. Mostantól, senki sem áll szemben veled a Dívány szobában.Hürrem: Többször figyelmeztettem, Sümbül… többször. De Ibrahim Pasha inkább harcolt velem. A végén, egyikünk veszít. És most boldog vagyok, hogy nem én voltam az! Küldtél már híreket, hogy visszaküldjék Rüstemet? Gyorsan meg kéne érkeznie. El kell érjük, hogy a Dívány terembe ő is beléphessen.Sümbül: Már hívattam, Szultána. Ne aggódj! Szultánom Lutfu Pashát is kinevezte Romeli vezetőjének.Hürrem: Jó! Tolmácsold gratulációimat neki. Most meg részletes információt szeretnék róla.Sümbül: Én még mindig nem tudom elhinni, Szultána! Mindig azt hiszem, hogy Ibrahim Pasha bármelyik pillanatban kisétál az egyik ajtón.Hürrem: Sümbül! Én nyertem! Ez az én győzelmem! Ahogy megígértem: minden ellenségem, egymás után, megfizet azért, amit nekem kellet elszenvednem.Sümbül: Felejtsd el a Háremet! Az egész világ a lábaid előtt fog heverni! És te fogod uralni a világot!

Mahidevran: Allah hallgasson meg téged és gyermekeidet!Hatice: Ez van megírva a sorsunkban, és ezt kell élnünk. Az én sorsom… a fájdalom és a bánat, amely utolsó lélegzetemig éget.Mahidevran: Hürrem az egyetlen, aki erről az egészről tehet. Ha nem mentjük meg a világot ettől az ördögtől, akkor még nagyon sok haláleset fog történni. Gülfem: De mit tehetnénk? Hürrem hatalma most a legnagyobb … mint eddig valaha. Tulajdonképpen, senki sem tudott túljárni rajta. És ez addig lehetetlen is, amíg a Szultán támogatja.Mahidevran: És akkor mi lesz? Megkötött kézzel ülünk? Megvárjuk, míg egyesével végez velünk? Szultána, Ibrahim Pasha halála hiábavaló volt?Hatice: Mondd… Mit forgatsz a fejedben?Mahidevran: Van egy szolgám, a leghűségesebb. Azon kívül, hogy intelligens, nagyon ügyes, erős, mint egy férfi, bátor, és ami a legfontosabb, hogy nem fél semmitől. Hatice: Ez a feladat nagyon fontos és veszélyes. Meg tudja csinálni?Mahidevran: Minden kétség nélkül, Szultána.Gülfem: Gondoljátok át még egyszer a dolgot, ne hozzatok elhamarkodott döntést! Óriási következménye lehet!Hatice: Mi történne? Ki és mi okozhatna nekem több fájdalmat azon kívül, amit most elszenvedek? Ez a kígyó, Hürrem elvette a lelkemet!Gülfem: Beszéltél Sah Szultánával. Megígérte, hogy segít. Beszélj vele újra! Hatice: Ő csak saját magával törődik, Gülfem. Már rég elfelejtette ígéretét, amit nekem tett. Biztos lehetsz benne. Úgyhogy ez már az én problémám. Tehát, ha valaki el akarja venni Hürrem lelkét, akkor én leszek az, aki erről dönt. (Mahidevrannak) Hol van ez a nő? Látni akarom.Sah: Szultánom!Süleyman: Miért jöttél? Te is kíváncsi vagy? Tudni akarod, miért hoztam ilyen döntést? És hogy megbántam-e?Sah: Óh, ugyan már! Ki merészeli megkérdőjelezni a döntéseidet? Te vagy a világ Szultánja! Te ismered a legjobban a Birodalmat és a családunkat… jobban, mint bárki más!Süleyman: Hogy van Hatice?Sah: Depressziós. Nem iszik, nem eszik. Bezárkózott a palotába és nem akar beszélni senkivel. Még nagyon friss a fájdalma, de idővel megerősödik és túljut ezen. Süleyman: Gyűlöl engem. Elvesztettem, ahogy Beyhant is. Sah: Egy nap megért téged, Szultánom. Az uralkodó család és az Ottomán Birodalom a leges legfontosabb. Nincs fontosabb az uralkodó családnál … nem szabad, hogy fontosabb legyen.Süleyman: Sah, nővérkém! Akárhányszor rád nézek, mindig Validét látom. Nem csak a szépségét örökölted, hanem a természetét is. Olyan vagy, mint ő… erős… tudatos… felelős. Jelenléte mindig erőt adott nekem. Sah: Ő már a Mennyországban van.Süleyman: Ámen!Sah: Engedelmeddel, szeretnék itt maradni. Ebben a nehéz időszakban, szeretnék a családom mellett maradni. Melletted… Hatice mellett.Süleyman: Semmi nem tenne boldoggá. Maradj, ameddig szeretnél.Sah: Legszívesebben örökre itt maradnék, de a férjem munkája megakadályoz ebben. Éppen kinevezted Roumeli vezetőjévé, de … De boldogabbá tennél, ha találnál neki valamilyen pozíciót itt a fővárosban. Ismered a tapasztalatát, képességeit. Lutfu Pasha már akkor szolgálta az országot, amikor még apa uralkodott.

Süleyman: Mustafa, olyan dühös lettem, mikor hallottam, hogy meghalt a kisfiad, Süleyman Herceg. Allah adjon neked türelmet és kívánom, soha többé ne érezd fiaid hiányát a jövőben.Mustafa: Ámen, Szultánom!Süleyman: De hallom, ismét fiad születik. Allah adjon neki hosszú életet! Hogy van Mahidevran? Jó egészségnek örvend?Mustafa: Hatice Szultánával van. Mint tudod, tulajdonképpen emiatt jöttünk. Jó lenne, ha enyhíteni tudnánk egy kicsit a fájdalmát.Süleyman: Az öcséid már régóta várják, hogy találkozhassanak veled. Láttad már őket?Mustafa: Szultánom! Kíváncsi vagyok. Mi volt Ibrahim Pasha bűne, ami ennyire felbőszített téged?Süleyman: Menj a testvéreidhez, Mustafa. Várnak téged.Mustafa: Nem akarok a döntésedet megkérdőjelezni. Csak érteni szeretném. Tudni szeretném, miért tetted? Ibrahim Pasha hibázott valamit, amiről mi nem tudunk?Süleyman: Mustafa! Tekintély… és hatalom. Mint egy ing, ami tűzből készült. Ha megtanulod viselni tisztességgel, becsülettel, akkor megvéd téged és segít ellenségeidet legyőzni. De ha öntelt és gőgös vagy, saját magad előtt győz le: megéget és hamuvá porlaszt.

 Hatice: Ma reggel van az ünnepség. Miért vagy itthon, Nassouh Effendi? Miért nem vagy a palotában?Matrakci: Bocsáss meg, Szultána… De nem tudom rávenni magam, hogy a palotába menjek.Hatice: Reggel, Horrygan és Osman jöttek hozzám, hogy szeretnék látni apjuk sírját. Nem mondtam semmi. Nem tudtam, elmondani nekik, hogy ŐK, akik megölték, úgy döntöttek, hogy még egy sírhely is túl sok lenne neki.Matrakci: Talán jobb is így, Szultána.Hatice: Mit csináltak vele? Bedobták a tengerbe? Vagy a farkasok és madarak elé dobták? Mondd, meg mit tettek! Neked tudnod kell!Matrakci: Nyugodj meg. Megfelelően el lett temetve.Hatice: Tehát tudod, hol van a sírja!Matrakci: Nem. Nem akarják, hogy bárki is tudjon róla, mert a Pashának még mindig rengeteg ellensége van. És ezek az emberek még a sírban sem fogják nyugton hagyni.Hatice: És vannak olyanok is, akik szerették. Tudni akarom, hol van eltemetve! Találd meg nekem a sírhelyét!Matrakci: Megteszek mindent, ami tőlem telik, Szultána. De mint mondtam, talán így a jobb, mert minden alkalommal, mikor odamész, újjáéled a fájdalmad. És soha nem találsz békét.Hatice: Vér és bánat… Tudod mikor fog megszűnni? Hogy mikor fog az összes fekete felhő eltűnni? Amikor megbosszulom Ibrahim halálát. Csak ezen a napon fog a szívem békére lelni.


Mustafa: IbrahimPasha mindig mellettem állt, amióta megszülettem. Nem tudom elhinni! Támogatása mindig oly nagy volt! Örökké tartó barátság kötötte össze a Szultánnal. Lehetetlen, hogy Ibahim Pasha elárulta őt! Én sosem kételkedtem benne!Yahia: Én sem. Nem tudom elhinni. Úgy tűnik, valaki csapdát állított neki, és ő beleesett. Mustafa: Hány fejnek kell még lehullnia hazugságok és koholmányok miatt?Yahia: Azok, akik Ibrahim Pasha gyilkosai voltak, azok a te ellenségeid is, Hercegem! Biztos, hogy veled is ezt akarják csinálni!Mustafa: Nem fog nekik sikerülni, mert soha nem hagyom magam!Yahia: A Nagy Vezír, Ayaz Pasha és a többi Vezírek állásfoglalása most nagyon fontos. Mustafa: Az biztos, hogy ők soha nem fognak úgy támogatni, mint ahogy ezt Ibrahim tette.Yahia: Valóban, de rá kell őket vennünk valahogy. Ez a jövőd szempontjából nagyon fontos lenne.Mustafa: Küldj Ayaz Pasháért, hogy gratulálni szeretnék neki. Meg kell tudnom, hogy ő barát … vagy esetleg ellenség.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése