Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 25., kedd

90.rész Leirása

1-sö elözetes
Hürrem: Beszélj, asszony! Ki vagy te? Kit szolgálsz?Faire: Az igazi nevem Diana.Mihrhimah: Nem vagy kíváncsi, mit írtam a levélben?Malkocoglu: El tudom képzelni, Szultána.Rüstem: Milyen gyorsan elfelejtetted Aybige Hatunt, Malkocoglu! Mustafa Herceg majdnem lecsapatta a fejed!Malkocoglu: Köztudott, hogy választ vársz az ügyben…Hürrem: Van valami híred a kincsekről, Pasha? Megtaláltad már?Rüstem: Nem mi megyünk a kincsek után, hanem a kincs jön el hozzánk.Rüstem: Nyugalom, Agák!Lutfu: Amíg Hatice Szultánát támogatod, nem világos, kinek a vége közeleg.Rüstem: Állj! Szultán Süleyman őméltósága!Süleyman: Nyissátok ki! Azonnal!

2-dik elözetes
 Süleyman: „IBRAHIM!!!”Faire: Esküszöm, Szultána, amíg lélegzem, hűséges vagyok hozzád.Hürrem: Van már híred a kincsről, Pasha? Megtaláltad?Rüstem: Nem mi megyünk a kincshez, hanem a kincs jön hozzánk.Sah: Nyilvánvaló, hogy Faire Hatun még problémát okoz nekünk.Sümbül: Mi történik itt?Rüstem: Állj! Szultán Süleyman őméltósága!Süleyman: Nyissátok ki azonnal!Sümbül: Oh, Allah…

‎90. rész

Hürrem halálos félelemben áll a teraszon. Magához ragad egy fákját, azzal fenyegeti Fairét, hogy ne tudja megközelíteni. Füsttől kábultan úgy látja, hogy Faire meg akarja ölni. Sümbül belép Hürrem szobájába, látja a nagy füstöt, megijed, mi történhetett. A teraszra érve, észreveszi, hogy Hürrem majdnem elájul. Kiveszi kezéből a fákját, és beviszi úrnőjét a szobájába. Faire kiviteti a füstölőt, ablakot nyittat, hogy friss levegő jusson be a szobába. Hürrem Fairéhez fordul, tudni akarja, ki ő, és azzal vádolja, hogy meg akarta ölni. Amikor Faire tagadja ezt, Sümbül lép közbe, hogy a lány csak meg akarta menteni az életét, a saját két szemével látta! Hürrem összezavarodva érzi magát, nem tudja mit higgyen. 

Shah és Hatice észreveszi, hogy Sahin Agát Hürrem lefizette, hogy hazudjon. Sah megígéri húgának, majd ő "gondoskodik" erről az emberről. Hatice törleszteni akar Hürrem összes szolgáján, Ibrahim kincsét felhasználva. 
 
Süleyman Cihangirt kezét fogva, megérkezik arra a helyre, ahol Selim és Beyazit matrakot tanulnak. Beyazit azt mondja, könnyen le tudja győzni Selimet. Szultánnak eszébe jut, mikor Selim rosszul lett, ahogy végignézte egy áruló lefejezését. Arra kéri Beyazitot, tisztelje testvérét. Matrakci teljesíti a Szultán kívánságát, és kiáll vele. Közben Süleyman Ibrahimot látja Matrakciban. Fájdalom mardossa,ezért teljes erővel esik ellenfelének, amivel felelmet vált ki mindenkiből, főleg Bali Beyben. Aztán egyszer csak észreveszi magát, eldobja a fegyvert, sisakot, majd dühtől felbőszülve távozik. 

Sah és Hatice hívatja Sihan Agát, hogy felvilágosítsa, a Dinasztiát kell szolgálnia. Sahin Aga félve, hogy elveszti életét, Hürremhez szalad, és elmondja, hogy Sah Szultána arra utasította, hogy tegyen tanúvallomást. Hürrem megnyugtatja, hogy ne féljen, mert most ő az egyetlen, akiben megbízik. 

Bali Bey irónikusan kérdi Rüstemtől, hogy a kincsen kívül keres-e még valamit? Majd hozzáteszi, hogy neki nincs rejtegetni valója. Erre Rüstem emlékezteti, hogy Aybige miatt majdnem elvesztette a fejét, és ez jó lecke kellett volna, hogy legyen számára. 

Mihrimah Esmahant gyanusítja, hogy ő küldte Bali Bey nevében a levelet neki, hiszen ő az egyetlen, aki tud az érzéseiről. Esmahan tagadja ezt, majd hozzáteszi, hogy Bali Bey azért kérhette el a levelet, mert törődik vele. 

Sah közli Fairével, hogy tudomására jutott, hogy írt levelet Mahidevrannak, és mostantól őt kell, hogy szolgálja. Faire elmondja, hogy Sihan beszélt Hürremmel, és most a lány úgy hiszi, hogy az aga elárulta őket. Sah megkéri Mercan Agát, hogy mondja el Fairének tervüket, hogy Sihan Aga nem látja meg a következő napfelkeltét. Gülfem látja Fairét távozni. Informálja Sahhot, hogy Hürrem előző éjjel nagyon rossz állapotban volt, és Faire mentette meg. Sah azt mondja Mercan Agának, hogy Faire most már problémát jelent nekik.  
Mihrimah azt kérdi Bali Beytől, hogy akarja-e tudni, mit írt neki? A férfi azt válaszolja, hogy el tudja képzelni... Hürrem megköszöni Fairének, hogy előző éjjel megmentette, és kérdi, mit szeretne cserébe? A lány egyetlen kívánsága csupán annyi, hogy Hürrem megbízzon benne. 

Lutfu informálja Süleymant, hogy Pedro Rares nem fizet adót. Süleyman arra utasítja, hogy figyelmeztessék a férfit, szedjék be tőle a pénzt, majd fejezzék le. Rüstem amikor Hürremmel beszél azt mondja, hogy úgy gondolja, hogy Hatice elrejtette a kincset, és erről Sah és Lutfu biztosan tud. Hürrem szerint, így mindhármukat csapdába tudják csalni. 

Bali Bey látja Fairét Sahinnal. Süleyman arra kéri a pasháit, hogy nyomozzák ki Piri Pasha Ramazanoglou beleavatkozását Ibrahim halálát követő bonyodalmakba. Ayaz és Lutfu szerint, a Pasha hűséges a Dinasztiához, de Rüstem azt mondja, hogy midig van első alkalom. Süleyman egyet ért, de továbbra is kéri a kivizsgálást. 
Faire félrehívja Sihan Agát egy sötét zugba, ahol Cafer Aga végez vele. Aztán megkérte a lányt, hogy kövesse, de miután Faire érezte, hogy veszélyben van, megvédte magát. A támadás közben, Faire sikoltását meghallotta Hürrem és Sümbül. Sümbül közbelép, de az Aga félrelöki, majd Hürremre támad. Azonban nem sikerül neki, mert Faire ledöfi tőrével, de miután ő is megsérült, elájul. Mikor magához tér, Hürrem tudni akarja, ki is ő valójában? A lány válaszol, ő Diana, Mahidevran szolgálója. Hürrem arra is kíváncsi, hogy a fürdőben meg akarta-e ölni? Diana azt mondja, hogy csak Sümbülnek köszönheti, hogy még életben van, mert meghallotta a kopogását, így feladta terveit. Amikor Hürrem és Sümbül egyedül maradnak, Sümbül azon aggódik, hogy vajon megbízhatnak-e Fairében. Hürrem szerint, ha egy ellenségből barát lesz, akkor az a legmegbízhatóbb! Hürrem emlékezteti, hogy ő (Sümbül) is ellenség volt valaha... Hürrem arra kéri Dianát, hogy vezesse félre Bali Beyt. Diana azt mondja Hürremnek, hogy nem tudja pontosan mit is tett vele a boszorkány, és hogy mit tett a füstölőbe, de mostantól nyugodtan alhat. 

Bali Bey informálja a Szultánt a nyomozásáról, hogy az a háremhölgy, aki vallomást tett Hatice ügyében, újra eltűnt. Mahidevrant zavarja Gabriella, meg a szívesség, amit kér, hogy külön elbánásban részesüljön a hajóját illetően. Mustafa megemeli a janicsárok bérét. A piacon Ibrahim dolgait árulják, és Hatice arra kéri Matrakcit, közvetítsen a bíró felé, hogy néhány dolgot Haticéhez juttassanak. 

Lutfu Pasha továbbítja Sah kérését a Szultán felé, hogy Sihan Agát Mercan Agával pótolják, hiszen ő hűséges a Dinasztiához. Hürrem észre veszi, hogy Esmahan gyengéd érzelmeket táplál Mehmet iránt, de a fiú csak úgy gondol a lányra, mint a testvérére. 

Lutfu bejelenti feleségének, hogy megtette, amire kérte, de szerinte, abba kéne hagynia az ellenségeskedést Hürrem ellen. Hürrem megosztja Süleymannal mindazt a rosszat, ami a Háremben történt. A férfi elégedetlenségének ad hangot, hiszen a felesége a felelős mindenért.Hürrem bocsánatot kér, de úgy gondolja, hogy mindez a Szultán hibája, hiszen ő adott alapot a háborúskodásra. Majd megígéri, hogy többé nem történik rossz a Háremben. Végül Süleyman közli vele, hogy "felvette" Mercan Agát. Hürrem, dühtől nem látva, szól Sümbülnek, hogy beszélni akar Rüstemmel. 

Mihrimaht zavarja Malkocoglu közömbössége. Afife értesíti Sah Szultánát Mercan Aga új állásáról. Mercan nem túl elégedett, de Sah közli vele, hogy ez az ő kívánsága volt. Hürrem azt mondja Rüstemnek,hogy Sahnak sikerült a saját szolgáját a palotába juttatnia, hogy értesüljön a palota életéről. Rüstem azt mondja, hogy Sahnak bocsánatot kell kérnie a Szultánnál az elrejtett kincsek miatt, mert hamarosan leleplezik őket. 

Mahidevran aggódik Mustafa miatt, ezért megpróbálja elvonni a figyelmét Gabrielláról. Megkéri Fident, hogy válasszon egy háremhölgyet a Hercegnek. A vacsorán, amit Gabrialla tart, Benitto felhívja a figyelmet a kereskedők jogaira, amiért Mustafa mérges lesz, így elhagyja a helyszínt. 
Rüstem azt mondja Nigarnak, hogy hamarosan menniük kell, mert Ayaz Pasha elégedetelen, mert nem találják Ibrahim kincsét. Süleyman üdvözli Mercan Agát az új helyén. Sah szerint, Hatice rosszul teszi, hogy megvásárolja Ibrahim dolgait, mert túl sok pénzébe kerül. Amikor Süleyman megtudja, hogy Barbarossa Mustafánál maradt,
és a Herceg megemelte a katonák fizetését, nagyon mérges lett. Ezt Hürrem kihasználva megjegyzi, hogy Mustafát a sereg mindig is szerette. Süleyman megkéri, hagyja egyedül. Hürrem elégedetten távozik, hiszen látja párját, amit mérges Mustafára. 

Sah aggódik, hogy a rejtett kincs rossz hatással lesz Lutfura, és ezért úgy gondolja, rossz helyen van a palotában. Ayaz Pasha összeütközik Luftuval, mert látja, hogy közel kerül Kasim Pashához. Gabriella megijed, mikor Benitto azt mondja, hogy minél közelebb kerül Mustafához, annál közelebb lesz hozzá a testvére, Lukrecia. Mahidevran egy háremhölgyet lát játszani az unokájával. Kérdi a nevét: Rumeysa, de az igazi neve Lukrecia. 

Rüstem tájékoztatja a Szultánt, hogy valami fontos dolog történt. Malkocoglu levelet ad át Mihrimahnak. Közben Ibrahim kincsit kocsira pakolják. Sah és Hatice meglepődve látják feltűnni Rüstemet. Majd mikor bejelentik a Szultán érkezését, lefagynak. Amikor felnyitják a korsókat, és Süleyman melátja az elrabolt kincseket, úgy érzi, a saját testvérei árulták el!!!


Sahin: Kérettél Szultána.Sah: Az már biztos, hogy tőlünk több utasítást többé nem kapsz, Sahin Aga. Nem az lenne az elsődleges feladatod, hogy … megvédj … BENNÜNKET ??? Ahogy a többi aga és szolga teszi???Sahin: De igen, Szultána! Kérlek, bocsáss meg, ha véletlenül megfeledkeztem kötelességemről.Hatice: VÉLETLENÜL ???!! … Hát így!!! Én … az uralkodó család sarja vagyok… Miután ájulásig vertek, az erdőbe dobtak!!! És … te … elnézést kérsz, ahelyett, hogy megvédtél volna??? Te is részt vettél ebben!!!…Sahin: Hürrem Szultána!Hürrem: Sahin Aga! Mit keresel itt?Sahin: Történt valami, amiről feltétlen értesítenem kell téged, Szultána. Imént Sah Szultána…Hürrem: Faire Hatun, kérlek készísd elő a fürdőmet. A többiek már kint várnak.Faire: Ahogy kívánod, Szultána.Hürrem: Menj.Sahin: Épp most jövök Sah Szultánától. Látni akart. Hatice Szultána is ott volt. Hürrem: Remélem, nem árultál el minket!Sahin: Allah azt nem engedné, Szultána. Beszéltem, de nem fedtem fel titkodat. Alkut ajánlott. Kérjem a Szultánt, hogy engedjen el, és cserébe annyi aranyat kapok tőle, amennyit egy teve elbír. Hürrem: Mit feleltél?Sahin: Időt kértem, Szultána. Holnap reggel kell válaszolnom. Ha visszautasítom, kitudódik, mi történt. Segíts nekem Szultána! Kérlek!Hürrem: Ne aggódj, Sahin Aga. Nem reszkírozhatnak azzal, hogy megöli az ajtón állót. Pontosan ezért ajánlottak alkut. Ott maradsz a helyeden, Sahin Aga.Sahin: Hatice Szultána annyira dühös. Ha Sah Szultána nem akadályozza meg, saját két kezével fojt meg!Hürrem: A munkád nagyon fontos, Sahin Aga. Egyértelmű, hogy mindent elkövetnek, hogy eltávolítsanak innen és saját emberüket tegyék be. Én nem fogom ezt hagyni … különben a palota … az övék lesz!!!


Esmahan: Ezek nagyon jó hírek, Mihrimah! Ez azt jelenti, feleslegesen voltál mérges Bali Beyre!Mihrimah: Sssss!!! … Ne ilyen hangosan!Esmahan: És, mit mondott? Biztos megkérdezte, mi volt a levélbe írva? Mihrimah: Nem, erről nem beszéltünk. Csak … elkérte tőlem a levelet, és én neki is adtam.Esmahan: Jó! De vajon, ki írta a levelet?Mihrimah: Én is tudni szeretném.Esmahan: Miii??? … Azt hiszed, ÉN írtam??? Nem hiszem el! Hogy hiheted ezt???Mihrimah: Mert … nincs senki más … csak te … aki tudsz erről. Azon a napon láttalak kettőtöket … együtt! Amikor az a levélhistória elkezdődött, azután… Semmi más nem jutott eszembe.Esmahan: Miután még rám is féltékeny vagy, úgy tűnik, nagyon szerelmes vagy belé.Mihrimah: Azon jár az agyam, vajon … MIT … gondolhat? Talán … nem akar…Esmahan: Én tényleg azt gondolom, hogy ez így van jól! Úgy értem, ezzel a levél dologgal láthatjuk, hogy Bali Bey tényleg törődik veled.Mihrimah: Bárcsak én is ennyire biztos lennék benne, mint te!Esmahan: Légy csak biztos benne! SENKI sem utasíthat téged vissza! Olyan kíváncsi vagyok, ki írta azt a levelet! Megpróbálja tönkretenni a kapcsolatotokat. Bali Bey riválisa lehet…Mihrimah: Ez nekem is eszembe jutott. De ki lehet ez?Esmahan: Bárki lehet! Te vagy a világ Szultánjának egyetlen lánya!


Lutfu: Ez a „Boldan” ügy nagyon fontos, Szultánom. Petru Rares átlépte határait. Nem csak nem adózott kegyelettel, de még meg is félemlítette Lehistant (Lengyel) is.Rüstem: Ő meg akar halni! Merészsége Ferdinándtól és Sarlkentől ered. Süleyman: Ez a hiba okozza majd a halálát. Utolsó alkalommal figyelmeztesd ezt a Rarest. Vagy kegyelettel adózik és elfogadja, hogy minket szolgál … vagy én magam mutatom meg neki hogy kell kegyeletet mutatni a lecsapott feje mellett!Lutfu: Küldök hozzá egy káplárt holnap, Szultánom!Süleyman: Jó!…Sahin: Szultánom, van egyéb kívánságod?Süleyman: Nem. Elmehetsz, Sahin Aga.Ayaz Pasha: Szultánom!Süleyman: Ayaz Pasha! Gyere be!Ayaz Pasha: Iskender teke tartománybeli parancsnokától kaptam levelet. Valami nagyon fontos dologra utal benne. Süleyman: Mi az a nagyon fontos dolog?Ayaz Pasha: Az utolsó hírek szerint, amik elérték őt, azt írja, hogy Ramadanolu Piri Pasha szövetkezik Tahmasb és a Memluk államokkal, és engedetlenséget terveznek. Süleyman: Ezek nagyon kemény vádak. Van valami bizonyítéka?Ayaz Pasha: Látta néhány levelezésüket. Azt írja, hogy még tart a vizsgálat.Lutfu: Bocsáss meg, Szultánom! De nem hiszem, hogy ez lehetséges lenne! Piri Pasha egy hűséges vezetője országodnak és neked, Szultánom. Mint tudod, ő és a családja felajánlotta szolgálatait, és nagymértékben segített a Safavidok elleni sikeres küzdelemben. Süleyman: Amit most mondasz, mind igaz, Lutfu Pasha. Megbíztam benne, mint hűséges szolgáló. Ezért hagytam, hogy Kubad Bey és testvérei Rumeliben maradhassanak. Támogattam Piri Pashát, hogy teljes felügyelete alá vonja ezt a területet. Azonban a történelem során, sok vezető beosztású katona a mi oltalmunk alatt állt, de ők soha nem adták fel a „Független Szultánság” eszméjét.

 ....

Süleyman: Gyere be!Bali Bey: Szultánom!Süleyman: Gyere, Bali Bey! … Mit gondolsz, Rüstem Pasha?Rüstem: Amikor az én tartományomban voltam, kaptam néhány hírt Piri Pasháról, Szultánom! Azt beszélték, nagyon dühös lett, mert Ibrahim Pashát kivégeztetted. De nem hiszem, hogy elárult volna. Süleyman: Itt ez az ügy, Bali Bey. Elég meggyőző vád szól arról, hogy Ramazanoglu Piri Pasha zendülést tervez Tahmasb és a Memluk Államok összefogásával. Bali Bey: Szultánom! Én nem ismerem jól Piri Pashát, de ezidáig én nem hallottam róla semmi rosszat.Rüstem: Mindig van első alkalom, Bali Bey. Emiatt, minden lehetőségre fel kell készülnünk, és meg kell tennünk az elővigyázatossági intézkedéseket. Mint tudjuk, a tavasz előttünk áll … így elkezdhetünk felkészülni a háborúra.Süleyman: Rüstem Pashának igaza van. Ayaz Pasha! Vizsgáld ki az ügyet, de ne tartson túl sokáig! A megszerzett információkat azonnal tudasd velem!Ayaz Pasha: A magasságos Szultánunk óhaja szerint. Faire: Bali Bey!Bali Bey: Allahnak hála, most már biztonságban vagy. Már egy ideje vártam, hogy visszatérjen az eszméleted. Mondd, mi történt tegnap?Faire: A szobámba mentem. Hangokat hallottam, vitatkoztak valamin. De aztán elfutottak. Aztán megláttam Sahin Agát. A padlón feküdt és az életéért küzdött. Aztán megláttam egy agát.Bali Bey: Biztos vagy ebben? Láttalak Sahin Agával elmenni. Faire: Igen, így volt. Hívatott, aztán együtt mentünk el. Majd magára hagytam.Bali Bey: Miért hívatott? Miről beszéltetek ti ketten?Faire: Nagyon izgatott volt, uram. Hürrem Szultánával akart beszélni.Bali Bey: Mi volt az oka rá?Faire: Arról a háremhölgyről akart beszélni, aki Hatice Szultána mellett volt. Akkor kapták el, mikor a kikötőben volt. Ez a háremhölgy eltűnt. Azt mondta, erről szeretné Hürrem Szultánát értesíteni. És mikor eljöttem tőle, és a szobám felé tartottam, akkor történt ez a baleset. Nagy nehézségek árán tudtam csak magam megszabadítani.Mustafa: OROSZLÁNAIM! ISZLÁM KARDJAI! Bátor katonák, akiktől ellenségeink még álmukban is félnek! Harcosaim! Győzedelmesen tértetek vissza a háborúból. Allah adjon nekted csonkító kardokat! Katonák: Ámen!Mustafa: Szultánunk katonáival egyetemben a hitetlenek földjére lépett. De a hitetlenek nem tolerálták ezt! A Tengerek Oroszlánja, Hydr Khair Al Din Pasa jött el megnézni benneteket! Mióta Hydr Khair Al Din Pasa lett a tegnerek kapitánya, a hitetlenek félnek a tengerre kihajózni. Allah áldja Kapitány Pashát és a katonákat! … Osszatok pénzt a bátor katonáinknak!Barbarossa: Hercegem! Allah óvjon téged mindenféle bánattól és szomorúságtól!Mustafa: Ámen!Barbarossa: Minden bátor katona és minden polgár a te nevedet kiáltja. Természetesen, hallod hangjukat … de ne hagyd, hogy megsüketítsenek!Mustafa: Ne aggódj, Kapitány Pasha! Egyetlenegy hang sem fedheti el … az én ÖNTUDATOM hangját!!! Rüstem: Találkoztam Ala Al Din Agával, az építészek vezetőjével, Szultánom. A munkálatok, melyek Hürrem Szultána mecsetjének felállításához szükségesek, gyorsan zajlanak. Süleyman: Mikor látjuk ezeket a munkákat?Rüstem: Úgy vélem, tíz napon belül. Ebu Suud Effendi személyesen mutatja meg neked a munkákat.Süleyman: Jó!Őr: Nagy Vezír, Ayaz Pasha!Ayaz Pasha: Szultánom!Süleyman: Hol jártál, Ayaz Pasha?Ayaz Pasha: Bocsáss meg, Szultánom. Az információ, amire vártam, Ramadanoglu Piri Pashával kapcsolatos. Ez vizsgáltam.Süleyman: Mondd azonnal. Mi az igazság?Ayaz Pasha: Sajnálatal közlöm, hogy az az információ, amit Iskender küldött, Tekka tartomány parancsnoka… IGAZ. Piri Pasha mindenkit arra buzdít, hogy szegüljön ellen utasításaidnak… mondván, Ibrahim Pasha halála miatt az ország egyre gyengébb lesz.Kasim Pasha: Szultánom, SOHA! Még ez sem tud engem meggyőzni! Piri Pasha országunk magas rangú katonája, aki hűséges alattvaló. Rüstem: Tudjuk, Pasha. De nem szabad elfelejtenünk a múltat. Piri Pasha családja „Al Mamluk”-ot szolgálta. Talán, fel akarja eleveníteni ősei napjait.Lutfu: Egy rabszolgát vagy szolgát sem vádolhatunk a múltja miatt, Rüstem Pasha!Süleyman: Nics füst tűz nélkül, Kasim Pasha. A nyomozás eredménye, melyet a Nagy Vezír tett meg, világos: Ramadanoglu Piri Pasha megpróbál elárulni minket.Kasim Pasha: De, valami nem stimmel. Ha megbíznál, kideríteném a dolgot. Kérlek, engedd meg, hogy személyesen intézkedjek!Süleyman: Szükségtelen. Lutfu Pasha 30.000 katonát vezényel a szárazföldről. Utasítást küldök a szomszéd államoknak, hogy segítsenek. Fejezd le Piri Pashát, és azt, aki segít neki.Lutfu: Ahogy kívánod, Szultánom.Ayaz Pasha: Szultánom! Engedelmeddel, hagyd Mustafa Herceget, ő végezze el ezt a missziót. Nagyszerű tapasztalat lenne számára.Süleyman: Jó gondolat! Mustafa Herceg Manishából jobban el tudná látni ezt a feladatot. Azonnal küld az utasítást Mustafának!Ayaz Pasha: Igenis, Szultánom!Süleyman: Rüstem Pasha! Te meg visszatérsz Diyarbekir-be. Ne hagyd helyed üresen!Rüstem: Ahogy kívánod, Szultánom!Ebu Suud: Nassuh Effendi! Mi történt? Mi szél hozott ide?Matrakci: Azt hallottam, Ibrahim Pasha vagyontárgyait lehet megvenni aukción.Ebu Suud: Ez a hagyomány ilyen szituációban, Nassuh Effendi. Én személyesen felügyelem az egészet, úgyhogy nem lesz probléma.Matrakci: Hatice Szultána … itt van.Ebu Suud: Bocsáss meg, Szultána! Ez nem az én felelősségem.Matrakci egy vevőhöz: Megállj! Vegye le, amit visel!Vevő: Kicsoda maga? Rengeteg pénzt fizettem ezért a kabátért!Matrakci: Ne beszéljen! Itt van dupla annyi pénz, mint amennyit fizetett! Most pedig, vegye le!Hatice: Szeretném az összes tárgyat megvásárolni, Ebu Suud Effendi. Úgy gondolom, segíteni fogsz nekem ebben.Ebu Suud: Allah adjon neked türelmet, Szultána és elég erőt, hogy tolerálni tudd.Hatice: Ámen!Ebu Suud: Szultána! Minden Allahon múlik, hogy megtalálod-e mentsvárát. Mikor megtalálod, szíved a megnyugszik.Hatice: Ha annak az embernek az emlékeit, akit te a legjobban szerettél a világon, egy aukción eladják … akkor szívem meg tud nyugodni???Ebu Suud: Az aukciónak VÉGE. Mindent eladtak.Árus: Hogy van ez, Ebu Suud Effendi? A feltételek világosak: tilos egyben eladni az egészet! Még később megjárjuk!Ebu Suud: Tedd csak azt, amit mondok. Ha valaki kérdezne, küldd csak hozzám. Most pedig számítsd ki, mennyit kell fizetnünk!Árus: Rendben van, Effendi! Ebu Suud: Szultána!Hatice: Köszönöm Ebu Suud Effendi! Nem felejtem el ezt a szívességet.Ebu Suud: Allah megbocsát. De milyen szívességet??? Mindannyian téged szolgálunk.Hatice: Fogok kérni tőled még egy szívességet…


Süleyman: Beszélj, Lutfu Pasha! Mi az, amiről beszélni akartál?Lutfu: Mint már biztos arról te is értesültél, egy tragikus baleset következtében elvesztettük Sahin Agát, az ajtón állót. Mostanáig, senkit sem neveztek ki erre a posztra.Süleyman: Látom, te megtaláltad a megfelelő embert.Lutfu: Ha te … megfelelőnek találod. Mercan Agát javasolom, aki engem és Sah Szultánát hűséggel szolgálja már hosszú évek óta.Süleyman: Ki az a Mercan Aga?Lutfu: Te voltál, aki évekkel ezelőtt küdted őt hozzánk, Szultánom. Enderunban tanították… ő egy intelligens és képzett aga. És, ami a legfontosabb … HŰSÉGES HOZZÁD … és a Dinasztiához!!!Hürrem: Hogy ne aggódnék, Süleyman? A Hárem ajtón állóját megölték. Mindenki tudja, ki volt az. El sem tudom hagyni az apartmanomat.Süleyman: Te vagy, aki a Háremet vezeted. MINDEN … a TE … fennhatóságod alá tartozik!!! Ennek ellenére, a balesetek száma nem csökken, Hürrem.Hürrem: Süleyman! Ez az oka a problémának. A Szultánák dühösek, hogy ... ÉN ... vezetem a Háremet. Azt mondják, hogy hogy tudná ezt a feladatot ellátni ... egy háremhölgy? Minden elővigyázatossági lépést megtettem. Mostantól kezdve, nem lesz a Háremben probléma. De egy ajtón állót meg kell jelölni.Süleyman: Ne aggódj e felől.Hürrem: Van egy aga, Aslan a neve. Sümbül Aga és Afife Hatun ajánlotta. Enderunban tanult, nagyon ügyes. Ha te is megfelelőnek találod....Süleyman: Már kineveztem egy másik agát.Hürrem: Tényleg? Kit?Süleyman: Mercan Agát!
Hürrem: Sah Szultána csak elérte, amit akart! Mercan Aga a palotába jön.Rüstem: Persze… belépni ebbe a palotába, fontos dolog … De mi ennél még fontosabb? Maradni abban a palotában!Hürrem: Ha beleütöm az orrom, még meggyanúsítanak valamivel. Éppen ezért türelmesen kell várnunk.Rüstem: Hamarosan elmegy innen, Szultána. Nem csak ennek lesz vége, de … Sah Szultánának is … és Hatice Szultánának is.Hürrem: Mit jelentsen ez?Rüstem: Mint tudod, Ibrahim Pasha kincsét keresem. Nos, hamarosan előkerül.Hürrem: Hol van?Rüstem: Ha jól sejtem, akkor a palotában. A Szultánák jól őrzik.Hürrem: Honnan tudod? Biztos vagy benne?Rüstem: Volt egy aukció a minap a piacon, Szultána. Ibrahim Pasha mindenét eladták. Azonban hirtelen leállították, mert jött valaki, és az egészet megvásárolta.Hürrem: Hatice Szultána!Rüstem: 600.000 aranypénzt fizetett az örökségből. Természetesen, minden Szultánának jogában áll akár ennek a többszörösét is kifizetni. De egy olyan Szultánának, akitől elvették az összes pénzét, minden egyes érméről be kell számolnia. Ez a 600.000 arany csakis a férjétől származhat!Hürrem: Nem kaphatta valaki mástól?Rüstem: Vehetett fel kölcsönt a zsidóktól, de ez még veszélyesebb. Nem hiszem, hogy vállalta a kockázatot. Tehát … csak egy lehetőség maradt!Hürrem: Nem azt mondtad, hogy mindenütt keresték a palotában?Rüstem: Biztos vagyok benne, hogy az aranyat jól elrejtették. Nem lehet rátalálni.Hürrem: Le kell lepleznünk őket, Rüstem és megmutatni a Szultánnak!Rüstem: Megtaláljuk a módját, Szultána! Nem mi megyünk az aranyhoz, hanem az arany jön el hozzánk!Benitto: Nagy megtiszteltetés veled találkozni, Herceg. Embereid szeretnek. Mindenkit boldoggá tettél a hirtelen jött döntéseddel.Mustafa: Ez Szultán Süleyman igazságossága, Benitto. A legjobb módon próbáljuk alkalmazni.Benitto: Természetesen. Signora Gabriella magasztalt téged. Segítettél neki megoldani a kereskedelmi problémáját. Igazság szerint, nekünk is lenne problémánk.Mustafa: Végeztünk a problémák megoldásával, melyek az Itáliai hadjárat során jöttek létre.Benitto: Tudom, Herceg. Hálásak is vagyunk ezért. De mint tudod, néhány termést csak limitált mennyiségben kaptunk meg. És ez a mennyiség nagyon le lett csökkentve. Mustafa: Értem kereskedői haragodat, Signor Benitto. De a kereskedői szerződés értelmében, a neked adott jogod részletei világosak. Ezen nem lehet változtatni. A legfontosabb dolog, ami a hazánkkal kapcsolatos, hogy a legkényelmesebb és legolcsóbb módon biztosítva legyenek a szükségletek. Ezért a búzát, a kukoricát, a bőrt és a selymet tilos nagy mennyiségben exportálni, és ezért a limitálás.Benitto: De léteznek, kivételes alkalmak, Herceg! Például, az a privilégium, melyet Signora Gabriellának adtál.Gabriella: Ez a privilégium csak ideiglenes, Signor Benitto. Ezt Mustafa Herceg kedvességből tette.Mustafa: Persze… kreatív döntés, hogy újjáélesszék a kereskedelmet az Ottomán Birodalomban. Legalább, mi kaptuk ezt a megtiszteltetést… Genova lakói.Mustafa: Ezt a privilégiumot Signora Gabrialla kapta, ahogy ő is mondta. Köszönöm a csodás vacsorát, Signora.Gabriella: Bocsáss meg, Herceg! Higgy nekem, figyelmeztettem, hogy ne jöjjön elő ezzel a témával, de mégis megzavart téged!Mustafa: Nem fontos. Egy kereskedő mindig is kereskedő marad.Gabriella: Hamarosan távozik. Kérlek, maradj! Annyira szeretném az éjszakát veled tölteni!Mustafa: Annyira, hogy a barátaidat is meghívtad! … Jó éjt! Nigar: Üdvözöllek, Pasha!Rüstem: Üdvözöllek! Megkezdted az előkészületeket, asszony? Néhány nap, és utazunk!Nigar: Nemrég mondtad, hogy hosszabb ideig maradunk.Rüstem: Az aranyra vártam. De, most … nincs miért maradni.Nigar: Mi történt? Megtaláltad?Rüstem: Ayaz Pasha megkért, maradjak távol ettől az ügytől. Világos, hogy saját maga akarja megoldani. Azt hiszem, tudja, hol van. Megint át fogják kutatni a palotát.Nigar: Melyik palotát???Rüstem: Mit gondolsz, melyik palotát, asszony??? Természetesen azt a palotát, ahol Sah Szultána él. Biztos, hogy kapott új információkat.Nigar: Ha az arany ott lenne, már rég megtalálták volna.Rüstem: Talán, de a palota nagy. Talán, el van temetve egy biztos helyre. Minden fáradozásom ellenére, Ayaz Pasha fogja megtalálni a kincset. Ő lesz az egyetlen, aki elnyeri … az ELISMERÉST … és a JUTALMAT.Nigar: Nem hinném, Pasha. Nem fog előkerülni semmi. Megyek teríteni.Sah: Nassuh Effendi jött ide, és ketten távoztatok!Hatice: Figyeltél engem?Sah: Csak aggódtam. Hová mentél?Hatice: Kimentünk a piacra. Ibrahim vagyontárgyait lehetett megvenni egy aukción. Hála Ebu Suud Effendinek, sikerült MINDENT visszavásárolnom.Sah: Miből vetted meg? A zsebpénzedből??? Hatice! Mit csinálsz??? Nem nyúlhatsz ahhoz a pénzhez!Hatice: Akkora összegre volt szükségem, hogy nem tudtam kölcsönkérni. Ha a saját pénzemet használtam volna, biztosan felkeltette volna a figyelmet. Kénytelen voltam ezt tenni.Nigar: Szutlána! Szultána!Sah: Mi a baj, Nigar?Nigar: Szultána, bocsáss meg, hogy feldühítelek, de híreim vannak. A szerint, amit Rüstem mondott, Ayaz Pasha úgy véli, a pénz itt van a palotában. Semmi mást nem mondott. Ez az, amit megtudtam, Szultána. A helyzet kezd veszélyessé válni. Ha itt találják a pénzt … titeket fognak gyanúsítani. Sah: Hatice! Amit Nigar mond, jogos. Minket gyanúsítanának, ha itt találnák a pénzt. Tetszik, amit csináltál? Ez mind azért van, mert te kimentél a piacra, és megvásároltad Ibrahim dolgait!Hatice: Felesleges így aggódnod! Nem találják itt. És ha még itt is találják … az egész vétek az ENYÉM! Nigar: Szultána … úgy érted … az arany …Sah: Ahogy már az elején is mondtuk, ismét a palotába jönnek, hogy lefoglalják az aranyat.Hatice: NEM!!! SOHA!!!Sah: Ne légy makacs Hatice! Nem lehetünk nyugodtak, míg az arany itt van! Nem csak téged fognak gyanúsítani … hanem engem is … és Lutfu Pashát is!Hatice: Akkor el kell szállíttatnunk az aranyat egy másik helyre.Sah: És mégis hová vigyünk ennyi aranyat? És ha el is visszük, hogy véded meg???Hatice: Majd én minden előkészületet megteszek. Majd éjszaka vitetjük el. KI … tudnak róla, ha … TE nem mondod el???

1 megjegyzés:

  1. Monic hitel cég kínál személyi kölcsön és üzleti hitelek megfizethető kamatláb per semmisítse meg. ez az, hogy segítsen megfeleljen a pénzügyi kötelezettségeit, különösen most, hogy a bankok már nem nyújtanak hitelt az alacsony jövedelműek. A további vizsgálatok, kérjük, forduljon hozzánk e-mailben: monic.horvathinc@gmail.com

    VálaszTörlés