Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 25., kedd

94.rész Leirása

94. rész 1. előzetes
Sah: Te az Uralkodó Szultán felesége vagy és te kértél kölcsönt egy velencei asszonytól???!!!
Hürrem: Add ide a dokumentumot!
Diana: Vagy a dokumentumot vagy az életét fogja odaadni…
Sah: Nem bízom a sorsra! Magam mondom el a Szultánnak!
Diana: Magával kellett vigye a dokumentumot.
Hürrem: Úgy tűnik, nincs más választásunk.
Sah: Ez a halotti bizonyítványa. Magam adom át a Szultánnak.
Hürrem: Sah Szultána soha nem fog Edirnébe megérkezni.
Gülfem: Szultána!!!
Férfi: Hol a dokumentum?


94. rész 2. előzetes

Hürrem: Mi folyik itt?
Sah: Kiosszuk a háremhölgyek felgyülemlett járandóságait.
Hürrem: Ne avatkozz bele olyan ügyekbe, melyek nem rád tartoznak, Szultána. Mert én irányítom a Háremet!
Hatice: Nem lehet más lehetőség. Hagyjuk őt magára, és engedjük, hogy a háremhölgyek fellázadjanak. Majd találunk egy alkalmas személyt Hürrem ellen. Meg fog halni a lázadás alatt.
Sah: Én a halálnál is jobban ki tudom készíteni!
Hürrem: Az igazi ellenségünk még nem fedte fel arcát.
Mihrimah: Mustafa Herceg?
Mustafa: Amióta élek, nincs nyugtunk Hürrem Szultána miatt.
Mahidevran: Ez az, ami kétségbeejtő. Hürrem nem akarja, hogy élj.
Selim: Segíts nekem, Rüstem Pasha. Olyan fia akarok lenni a Szultánnak, amilyet megérdemel.
Rüstem: Minden lépésednél ott leszek.
Yahia: Mindenki azt hiszi, Szultánunk újjá akarja éleszteni a hajógyártást.
Mustafa: Már tájékoztatták.
Katona: Levél érkezett Mustafa Hercegtől.
Rüstem: Akkor tartsuk is meg...
Mustafa: Egy levélben írtam le a helyzetet.
Mahidevran: Soha ne feledd… Felállítani egy flottát és parancsolni, szigorúan tilos!
94. rész

Mihrimah meglátogatja Esmahant. Elmondja neki, hogy a levél, melyet eljuttatott a háremhölgyek kezébe, a visszájára fordult. Ugyanis, azt hazudta a Háremben, hogy nem szép dolog kigúnyolni Esmahant, amiatt, mert Bali Bey levelében visszautasította. Hürrem dühösen tapasztalja, hogy Sah pénzt osztogat a háremhölgyeknek. Azt mondja, hogy nincs joga beleavatkozni a Hárem életébe, mert ő (mármint Hürrem) az, aki azt vezeti. Bejelenti, hogy majd ő kifizeti őket, és parancsot adott a pénz visszaadására. Ez nem tetszett a háremhölgyeknek.
Süleyman felkéri a krími Ciray Khant, hogy az áruló Pedro Raressel foglalkozzon, mert mostanában a Pápa és a katolikusok haderejével van elfoglalva. A tengeren, Andrea Doria próbálja csapdába csalni Barbarossát, azzal, hogy Prevenza közelében hagyja. Más részről, Amiral úgy gondolja, támadniuk kellene, mert erősebb haderővel rendelkeznek, ezzel Doria nemtetszését nyeri el.
Selimnek végig kell néznie két ember kivégzését, akik a környező településeken élők tárgyait lopták el. Ezúttal sikerül végignéznie, amellyel Süleyman elégedett. Rüstem azt mondja, hogy az elején mindenki így érez, de aztán hozzászoknak a vér látványához. Selim segítséget kér Rüstemtől, aki megígéri, hogy mindig mellette lesz. Süleyman levelet kap Hürremtől. Kifejti, mennyire hiányzik neki, és alig várja, hogy hírt kapjon felőle.
Raquel azt mondja Hürremnek, hogy Sümbül értesítette a lopásról, és úgy gondolja, hogy valaki a palotában árulta őket el. Hürrem ismét kölcsön kér, de az asszonynak nincs több, inkább ajánl egy másik velenceit, akitől kérhet kölcsön. Sümbül azt javasolja, ne tegye, mert a Szultánt ezzel nagyon magára haragítaná.
Hatice és Sah örülnek, hogy a Háremben zúgolódnak Hürrem miatt. Úgy gondolják, ez a legjobb büntetés számára. Hatice Sahra Hatuntól kér segítséget, hogy találják meg Ibrahim sírját. A asszony azt mondja, álmában megtalálja helyet … a szíve odavezeti. Ahogy Hürrem a Hárem mellett elhalad, meghallja, hogy néhányan a fizetésük miatt panaszkodnak. Afifét arra utasítja, hogy büntesse meg őket, talpveréssel. Nigar, elégedetten jutalmat ad egy háremhölgynek Sah nevében, hogy tartsa fenn a lázadó hangulatot a Háremben.
Mustafa úgy véli, hogy úgy tud az ottomán flottának segítséget adni, ha energiát ad a hajóhadnak. Yahia azt tanácsolja, előbb kérjen engedélyt a Szultántól, mert a nélkül veszélyes lenne. Ezért Mustafa azonnal levelet ír az apjának. Mustafa, látva Rumeysát, hogy rendet rak a szobájában, megkérdi, hogy megbánta-e hogy maradt, és nem akar-e mégis elmenni. Rumeysa azt felei, hogy amíg él, addig a Háremben szeretne maradni.
Esmahan panaszkodik anyjának, hogy Hürrem megakadályozta házasságát Bali Beyjel. Sah megnyugtatja, hogy csak a Szultán dönthet ebben az ügyben. Éjszaka leple alatt, amíg mindenki alszik, az a háremhölgy, akit Nigar lefizetett, megöli az egyik megbüntetett társát. Hürrem dühösen figyelmezteti őket, hogy a gyilkost a saját két kezével bünteti meg.
Hatice álmában lát egy nőt Ibrahim sírjánál. Sümbül és Afife Hürrem elé visz egy háremhölgyet, akit a gyilkossággal gyanúsítanak, mert az ő holmijai között találták meg a tőrt. A lány zokog, és könyörög, hogy nem az ő hibája. Hürrem hisz neki, megnyugtatja, hogy nincs mitől félnie, ő csak egy áldozat. Hürrem arra kéri őket, rejtsék el a lányt addig, míg az igazi tettes elő nem kerül.
A Szultán, a hűsége miatt megjutalmazza Stefant, Pedro Rares testvérét, azzal, hogy hatalmat ad a kezébe. Rüstem veszi át Mustafa levelét, melyet miután elolvasott, elégeti. Amikor Mahidevran is értesül fia terveiről, megijed. Azt mondja, hogy ez tiltott, de Mustafa megnyugtatja, hogy ezúttal nem hagyta ki belőle az apját, egy levélben tájékoztatta. Mahidevran figyelmezteti, hogy Hürrem egy újabb hibára vár. Azonban a Herceg azt feleli, hogy nem fogja egész életét azzal tölteni, hogy fél azoktól, akik gyűlölik. Folytatja, hogy amíg él, Hürrem nem fog nyugodni. Anyja pont ettől tart leginkább! Amíg lélegzik, Hürrem a gyerekei riválisaiként fog rá tekinteni, és emiatt kell hűségesnek maradnia az apjához.
Hürrem és Mihrimah a Háremben kialakult felfordulásról beszélgetnek. Hürrem szerint, az igazi ellenségük, aki tönkre akarja őket tenni, még nem fedte fel arcát. Mihrimah szerint, ha Mahidevranra céloz, neki nincs meg a kellő hatalma ehhez. Hürrem szerint, Mahidevran a hatalmát másra használja. Mihrimah megértette: Hürrem Mustafára gondolt. Hürremnek sikerül kölcsönt szereznie Signora Portiától, és kifizetni a háremhölgyeket. Sümbül még mindig tart a Szultán haragjától, hiszen ahonnan Signora Portia származik, pont azzal az országgal állnak háborúban. Hürrem szerelmes levelet kap Süleymantól…
Barbarossa levelet küld a Szultánnak, melyben kifejti, hogy hogy nézett szembe Andrea Doria hatalmas és erős seregével. Hogy kérte Allahot, adjon neki erőt, és végül sikerült. Ezzel a sikerrel a Szultánt és az Ottomán Birodalmat nagyon büszkévé tette.
Nigar informálja Sahhot Hürrem legújabb akciójáról, hogy megint kapott pénzt. Hürrem Signora Portiának vissza akarja fizetni azt a pénz, amit kölcsön kapott tőle, és egyúttal kéri vissza az elkobzott vagyont. A Signora azt mondja, hogy már nincs a birtokában, hiszen Hürrem utasításai szerint járt el, azaz a címekért cserébe visszaadta. Ekkor Hürrem felismeri, hogy ezt az egészet Sah tervelte ki. Dühösen megy a palotába, ahol Sah megvádolja azzal, hogy hogy merészelt kölcsönt kérni az Ottomán Birodalom ellenségétől? Hürrem azt mondja, visszaadta a pénzt, és kéri a címeket. Sah visszautasítja. Hozzáteszi, hogy a Szultánt személyesen fogja erről a szégyenteljes akcióról tájékoztatni, hogy a saját felesége árulta el őt és a Dinasztiát.
Ahogy Süleyman megérkezik Edirnébe, Ebu Suud azonnal informálja az eretnek Seyh Masukiról, hogy beszéde felzaklatta az embereket. Lütfü azt javasolja, hogy távolítsák el jó messzire a fővárostól. Süleyman boldogan fogadja Barbarossát, akit győzelme miatt megjutalmaz. Sem Rüstemnek, sem Ayaz Pashának nem tetszett ez a szituáció.
Yahia aggodalmát fejezi ki, mert a Szultán még nem válaszolt levelükre. Mustafának a háremhölgyek táncot lejtenek. Rumeysa is köztük van. Hazudott, mert azt állította, hogy Mahidevran kérése volt, hogy ő is részt vegyen a táncban. A végén, Mustafa egy másik háremhölgyet választ éjszakára.
Hürrem felismeri, hogy Sah Szultána piszkos játékot űz vele, ezért elhatározza, hogy felveszi a kesztyűt. Úgy véli, hogy egyetlen módon menekülhet meg, ha a jelzálog címeket ellopja. Sah azt mondja Gülfemnek, hogy nem bízza a véletlenre, ezért a saját kezében tartja a bizonyítékot Hürrem bűnösségére, és adja át a Szultánnak. Hatice álmában Nigart látja a sírnál. Ebből tudatosul benne, hogy Nigar ismeri a helyszínt. Drinápoly felé haladva Saht megtámadják. Megfenyegetik, hogy ha nem adja oda nekik a dokumentumot, Gülfemet megölik. Hatice utasítja Nigart, vigye el Ibrahim sírjához. Hürrem végül megkapja a papírt. Boldogan nyitja ki, majd látja, hogy ez nem az, ami neki kell. Sah megérkezik Drinápolyba, átadja az iratot a Szultánnak, melyen Hürrem és Signora Patria aláírása szerepel…
Süleyman: Üdvözöllek, Sahip Giray! Mi a helyzet megboldogult édesanyám városában?
Sahip Giray: Üdvözöllek, Szultánom! Te érted, minden rendben van országodban.
Süleyman: Meg tudtad találni az áruló, Pedro Rarest?
Sahip Giray: Szultánom, még érkezésünk előtt megszökött. Minden igyekezetünk ellenére, nem találtuk meg.
Süleyman: Mintha, ez a „nemtörődöm” azt hinné, elmenekülhet erőim elől.
Sahip Giray: A tatárok már a hegyekben vannak, Szultánom. Amint lehetséges, bekebelezzük őket. Nem fognak tudni csinálni semmit, mert félnek tőlünk.
Süleyman: Mi van azokkal, akik ellenségeinknek segítenek?
Sahip Giray: Meg lesznek büntetve … mind, egymás után.
Süleyman: Jó! Csak vigyázz … csak egy dologra szabad koncentrálnunk, hogy szembenézünk Sarlkennel és a Pápával, minden mást el kell felejtenünk. A hadsereg biztonsága a te kezedben van. Nem akarom, hogy ellenségeink biztonságban érezzék magukat, hogy mi most a tatárokkal vagyunk elfoglalva.
Sahip Giray: Szultánom, ne aggódj! A tatári erők folytatni fogják harcukat Iszlám lobogó alatt.
Rüstem: Híreket kaptunk az áruló testvérétől. Hamarosan megérkezik, és a lábadat fogja csókolni.
Süleyman: Jó! Te … Krím parancsnoka … mi a véleményed? Ő is elárul minket … ahogy a testvére tette?
Sahip Giray: Nem gondolok … erre … mint lehetőség. AKÁRKI is merészel … ismeri a következményeket.
Ayaz: De Szultánom! A hír Hizir Hayreddin Pashától származik! Ez nem jó! Ellenségeink már Preveza partjainál vannak!
Lütfü: Pasha … te maradj csak nyugodt. Hizir Hayreddin Pasha már rég elment. Allah akaratával, hamarosan pozitív híreket kapunk.
Süleyman: Allah segítse Hizir Hayreddin Pasha útját, Lütfü Pasha! Akár győzedelmeskedik … akár elbukik, nagy hatása lesz.

Bali Bey: Szultánom!
Süleyman: Gyere, Malkocoglou!
Bali Bey: Felfedező úton voltam néhány katonával, ahol egy pap keresztezte utamat és megállított. Az alapján, amit mondott, néhány katonánk helybéliekre támadtak, megölték őket és elrabolták összes vagyonukat.
Süleyman: KIK … ezek? Tudod a nevüket???
Bali Bey: Elmentünk arra a helyre, amit a pap mondott. Sajnos, amit mondott … IGAZNAK bizonyult. Egyikőjük, Cebeci egy farmertól ellopta borjúját, a másik, Sipahi meg a learatott árpát vette el. Elhoztuk őket magunkkal.
Süleyman: Az állampolgárokat Allah a mi kezünkbe adta. Számos alkalommal adtam ki a törvényt, ami megakadályozza, hogy az uralkodók nélkül ilyen jellegű cselekedetek történjenek állampolgárokkal szemben. MINDENKI ismeri ezt a törvényt. Azonnal … vágjátok le fejüket … szolgáljon ez példaként a többiek számára!
Bali Bey: Ahogy parancsolod.

Yahia: Szultán Süleyman háborúba való távozása miatt, úgy gondolták, nyitott az út, elkezdtek Portugália felé menetelni. Nem csak a hajóinkat támadják … partszakaszainkat is.
Mustafa: Ez nem olyan fontos. Évek óta ugyanattól a problémától szenvedünk, főleg Alanyában és a környező régiókban.
Yahia: Herceg! Megteszik, és elmenekülnek! Meg kell találnunk a megoldást!
Mustafa: Tulajdonképpen, meg is van a megoldás, Taslicali … az alanyai hajóhad. Tudsz valamit a helyzetéről?
Yahia: Évek óta olyan volt, mint … Miért kérded?
Mustafa: Mert újjá fogjuk éleszteni, Taslicali! Az egyik legfontosabb előnyünk a régióban, hogy megakadályozza a hirtelen támadásokat … és blokkolja az Indiához vezető utat.
Yahia: Igazad van, Herceg. De ezt az ötletet meg kell osztanod a Szultánnal.
Mustafa: Tedd meg az összes előkészületet, Taslicali. Készíts elő mindent a hajóhadnak. Én meg megírom a Szultánnak tervünket.
Yahia: Ahogy kívánod. Van még valami?
Mustafa: Most elmehetsz.


Mahidevran: Melyik hajóhad ez?
Mustafa: Az alanyai, anyám. Nem működik. Azt kértem, hozzák rendbe.
Mahidevran: Mi okod van rá? A Szultán tud erről?
Mustafa: Levélben számoltam be neki erről … Taslicali! Minden szükséges felszerelést el kell küldeni Alanyába.
Mahidevran: És mit mondott a Szultán. Biztos válaszolt már…
Mustafa: Még nem válaszolt, anyám.
Mahidevran: Ez egy fontos döntés, Mustafa. Ne feledd, te még csak … herceg vagy! Tiszteletben kell tartanod és be kell tartanod a törvényeket! És a Szultán beleegyezése nélkül tilos lépni!
Mustafa: Itt vagyok, anyám. Nem megyek sehová. Ez egy apró előkészület, hogy a régiót stabillá tegyük. Sancack Bey lesz az, aki ezt az ügyet irányítja majd.
Yahia: Herceg! Bocsáss meg!
Mustafa: Menj, és is jövök mindjárt.
Mahidevran: Bármi is történik, várd meg a Szultán válaszát! Vagy talán elfelejtetted a csapdát, melyet Hürrem és szolgálója állított számodra?
Mustafa: Anyám, állandó félelemben éljek talán??? Minden lépésnél arra gondoljak … „Mi az ő véleményük??? … Most mit csinálnak?” Ez az, amit a fiadtól vársz? Gondolod, ez a viselkedés illik hozzám?
Mahidevran: Mustafa!!!
Mustafa: Ne feledd … ÉN vagyok az … aki Mohamed Szultán, Isztambul kormányzójának jellemét örököltem! Allah áldja. ÉN nem vagyok az az ember, aki néhány hülye előtt letérdel! Szép napot!

Süleyman:Stefan Lacustát … néhány országban áruláson kapták. Ha nem gondolkodik megfelelően, akkor a következő hadjárat során meg tudjuk büntetni Sucavát és a többi országot. Sucava ékszerei az ottomán kincstárba kerülnek. Testvéred, Rares Erdelbe menekült. De folytatjuk a hajszát utána. Természetesen, aki megtalálja az árulót, jutalomban részesül. Stefan, éppen ezért, kinevezlek Bogdan kormányzójává.
Stefan: Megtisztelsz bizalmaddal, Szultánom! Teljesítem parancsodat … akármi is legyen az, engedelmeskedem.
Süleyman: Pasha, a törvények értelmében elkészített egy megállapodást, amit most aláírsz. … Lütfü Pasha!
Lütfü: Bogdan kormányzója … biztonságodat 500 janicsárral biztosítjuk. Bogdan kormányzójaként minden második évben Isztambulba jössz hűséged jeléül és fizeted az adókat. A Kili várat, melyet az áruló égetett fel, a sérelem, mely az országot érte és a Bender várat fel kell újíttatnod. Aztán, ezeket mind majd fontolóra vesszük, hogy a nagyrabecsült országunk tulajdonát képezzék-e. Nem adunk további szabályozást e tevékenységhez.
Süleyman: Te, Stefan! Most menj, mondd el mindenkinek, Szultán Süleyman megbocsátott minden incidensért, ami Bogdanban történt.


Hürrem: Ne aggódj, Mihrimah. Megtettem a szükséges lépéseket. Ez a pénz téma ma meg lesz oldva. Mindenki megkapja a részét.
Mihrimah: Na végre! Néhány napja Sümbül megtiltotta, hogy kitegyem a lábam a szobámból, mert engedetlenség tört ki hirtelen.
Hürrem: Ez az, amit az ellenségeim akarnak. ENGEDETLENSÉGET!!! Azt akarják, hogy a Szultán szemében alkalmatlannak mutassam magam.
Mihrimah: Kik ezek az ellenségek? Sah Szultána és Hatice Szultána?
Hürrem: ŐK … úgy gondolják, hogy közös ügyeink vannak. De, az … IGAZI ellenségem még nem mutatta meg arcát.
Mihrimah: Mire gondolsz? KIRE? Azt hiszed …
Hürrem: MAHIDEVRAN!
Mihrimah: Mahidevran Szultánának nincs elég hatalma. Hogy nevezheted őt … „ellenségednek”? Nem is értelek.
Hürrem: Napsugaram! Te belőlem származol! Ahogy te … a bátyáid is az én legféltettebb kincseim. Mahidevrannak is van egy féltett kincse. Az összes ereje és esze ebből a kincsből ered.
Mihrimah: Mustafa Herceg!!!
Hürrem: Megint kihasználták apád távollétét. Ha lehetőségük lenne megölni engem, vagy testvéreidet, gondolkodás nélkül megtennék.
Mihrimah: Anya! Én ezt nem hiszem! A testvérem … részt venne ilyen kegyetlenségben? Ő szeret minket! És a legjobban akarja nekünk!
Hürrem: Persze, főleg, ha ennyi nővel van körülvéve! Bízz bennem! Az a szeretet, amit most irántad érez, egy nap gyorsan átvált … gyűlöletté. Mihrimah! Beszélni akartam veled erről. Úgy tűnik, most már minden nap szembe kell néznünk valamilyen problémával. Figyelmeztetnünk kell mindenkit, mindenről. Megértettél engem?
Mihrimah: Anyám, megjegyeztem … mindent. Segíteni akarok neked, de nem engeded, és távol tartasz mindentől.
Hürrem: Nem akarom, hogy bántódásod essen. De látva, hogy itt állsz mellettem, erőt ad nekem, lányom. Te vagy az EGYETLEN Szultána. A LEGNAGYOBB. Te egy része vagy Szultánunk lelkéből és testéből. Sem Sah Szultána, sem Hatice Szultána nem erősebb nálad! Amit tőled elvárok az az, hogy … lásd, amit én nem látok. Halld meg, amit én nem hallhatok! És mondd ki, amit én nem! Amikor a testvéreidért harcolok, nem akarom, hogy a szívem másért dobogjon.
Mihrimah: Ne aggódj, anya! Már megígértem. És újra megígérem … hogy állandóan a fivéreim mellett leszek! Ne kételkedj ebben! Feláldozom magam értük!
Hürrem: Ez az én … Szultánám! Most menjünk vissza a palotába.

Hürrem: Van nálad valami, ami az enyém. Allah akaratával, remélem, visszaadod nekem.
Sah: Nem értem, miről beszélsz?
Hürrem: Szultána! Fejezd be játékaidat! Tudom, te voltál, aki kifizette adósságomat!
Sah: TE vagy a világ urának, a nagyhatalmú Szultán felesége. Te mentél kölcsönt kérni egy velencei nőtől! Aztán, szégyen nélkül idejössz, és engem okolsz érte!
Hürrem: Szultána! Ez az én adósságom! Meg van a pénz. A saját pénzemből fizetem ki. Ez a nő … csak egy kereskedő! Semmi köze a politikának!
Sah: Így? Bárcsak utánanéztél volna, Hürrem! Ez a nő, akitől kölcsönt kértél, nem csak … velencei, hanem legfőbb ellenségünk családjából származik! Andrea Gritti családját neked is ismerned kell, nem igaz??? Ők a mi ELLENSÉGEINK!!!
Hürrem: Szultána! Elhoztam a pénzt. Add át a papírokat.
Sah: Milyen kár, Hürrem. Elkéstél! Két napon belül megérkezik a Szultán. Amint itt lesz, elmesélem neki az egész történetet. Biztos érdekelni fogja, hogyan dobtad az Uralkodó Család tisztességét a sárba!

Hürrem levele

Szultánom, magasságos Szerelmem! Csókolom a földet, amin jártál, amely felmelegedett lábad nyomától. Szultánom … országom napsugara … szívem reménye!!! Ha szeretnéd tudni, hogy vagyok, elmondom hát: lázban égek, hogy nem lehetünk együtt, szívem darabokban, szemeimet könnyek áztatják. Olyan világba sodródtam, melyben nincs különbség éjszaka és nappal között. Háremhölgyedet megfertőzte egy kór … a SZERELMED!!! Ha kérdeznek, válaszolni fogok, hogy lehetek távol … az én Szultánomtól!!! Ha … azt nézed, hogy élhetek … távol tőled, remélem, Allah nem bünteti meg jobban hitetlen szolgáit, mint amilyen fájdalomtól én szenvedek.
Szultánom, aki a boldogságot hoztad életembe! Napok telnek-múlnak, és még mindig nem kaptam hírt felőled. Szultánom! Mikor nem látom arcodat, sírhatnékom támad … reggeltől éjszakáig … éjszakától reggelig … annyira megszakad érted a szívem! Az én szememben az egész világ olyan szűk! Nem tudom … mi tévő legyek? Mi tévő legyek??? Azt kívánom Allahtól … légy biztonságban … újra meghajolhassak előtted … megcsókolhassam lábaidat és kezeidet … és lássam újra áldott arcodat! Szultánom! Esküszöm neked, hogy ez nem hazugság!
Ne gondold, hogy csak a magam nevében írok.Gyermekeim csókját is továbbítom feléd. Fiaimat, Selimet és Mehmetet csókolom, Cihangir és Beyazit meghajolnak nagyságod előtt, ahogy hűséges szolgád, Mihrima is. Ők mind csókolják Uruk kezét!


Süleyman levele

Édes szívem, arany hajam! Szemeiddel lángra gyújtottad szívemet. Ölj meg és bűvöld el egész lényemet! Szultánám! Én magasságos Hürremem! Esküszöm neked, éjjel nappal imádkozom, hogy eljöjjön a nap, mikor ismét hajad illatát érezhetem orromban … ellenségeink vérben ázó bűze helyett. Köszönet Allahnak, aki meghallgatta imáimat, közbenjárt ügyünkben és győzedelmeskedni tudtunk (béke legyen vele). Te engem vádolsz, hogy a háború miatt távol kerültünk egymástól. Bárcsak kérhetnéd „Faratét”, aki őrült szenvedéllyel szereti szerelmét. Ő saját magát hibáztatná… Ha összehasonlítjuk, az ő szerelme aprócska ahhoz, amit én érzek irántad. Allahnak hála, más bajom nincs, csak … hogy távol vagyok tőled. Mehmet és Selim egészsége tökéletes. Sokat tanulnak. A hír, melyet Mihrimahról és fiaimról, Beyazitről és Cihangirról kaptam, nagy örömmel tölt el.
Arany hajú, elbűvölő szempáram! Édes szívem, ki ha elhalad valaki mellett … eszméletét veszti! Én magasságos Szultánám … Hürremem! Ez a Muhibi engem is megfertőzött. Szívem gyógyítója! Összetört szívvel élek, meghalok … csókodért!


Hürrem: Ezek a papírok nagyon fontosak. Ki kell vennünk Sah Szultána kezéből. Nem tud semmit sem bizonyítani a papírok nélkül.
Sümbül: Szultána! Hogy tudnánk megtenni? Sah Szultána úgy fog vigyázni ezekre a papírokra, mint a szeme fényére! Még a palotába sem mehetünk be!
Hürrem: Kinek az oldalán állsz, Sümbül Aga?
Sümbül: Szultána! Természetesen, a te oldaladon. De a helyzet világos. Aggódjuk, hogy mi fog történni akkor, ha a Szultán tudomására jut.
Hürrem: Faire Hatun! Mi a te véleményed? Tehetünk bármit is?
Faire: Sümbül Agának igaza van, Szultána. Nem mehetünk oda. De ha Sah Szultána kiteszi a lábát, lehetséges.
Hürrem: Hogyan?
Faire: Vagy odaadja a papírokat … vagy az életét! Szultána … te melyiket szeretnéd?
Sümbül: Meg lehet ezt tenni? És mit fogunk csinálni … a magasságos Szultánával? Mindannyiunknak vége lesz!
Hürrem: Két napunk van rá. Gondoljuk át. 

Süleyman: Sahoban! … Gülfem!!! Mi a baj? Mi történt veletek???
Gülfem: Szultánom! KATASZTRÓFA!!!
Sah: Épp hozzád tartottunk, Szultánom. Banditák keresztezték utunkat. Meg akartak ölni bennünket.
Süleyman: KI … merészelt ilyet tenni??? Bali Bey! Azonnal derítsd ki, kik lehettek!!! És … hozd ide elém!!!
Bali Bey: Ahogy parancsolod, Szultánom. Szultána! Hogy történt a támadás?
Sah: Hafsán mentünk keresztül, amikor megtámadtak.
Bali Bey: Szultánom!
Süleyman: Miért jöttetek ide? Mi idejöveteletek célja?
Sah: El akartunk neked hozni egy nagyon fontos … iratot, Szultánom. Saját magam akartam átadni neked, mielőtt még … bármi történne. Ezt akarták elvenni tőlem. Pontosan ezért, minden lehetséges előkészületet megtettem.
Süleyman: Miről beszélsz, Sah? Milyen … papír? Ki … akart … mit???
Sah: Hürrem, Szultánom. Ő volt … aki a támadást intézte… EZ AZ …
Tetszik ·  · 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése