Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 25., kedd

85.rész Leirása

1 elözezes
Hürrem: Mit csinálsz itt?Diana: Érted jöttem.Süleyman: Ki csinálhat ilyet?Hürrem: Világos, az, aki meg akar ölni, Süleyman.Sah: Szultánunk úgy véli, hogy te vagy a felelős a tegnap történtekért. Ezért döntést hozott rólad.Hatice: Én voltam… aki Hürrem lelkét akarja kioltani.Mustafa: Szultánom úgy döntött, hogy nem megyek a csatába.Yahya: Biztos van logikus magyarázat erre.Mustafa: Hürrem Szultána.Hatice: Ez a trón, téged illet… A te jogod… Ne hagyd, hogy Hürrem megkaparintsa.Hürrem: Mustafa Herceg lehetőséget látott abban, hogy Szultánunk nincs itt. Egy katonát fogadott fel, aki éppen felénk tart.Mustafa Pasha: Ezek szerint, eljutott hozzá a hír.

2-dik elözetes
Hatice: Minden alkalommal, hogy rám nézel, eszedbe jut Ibrahim… és ez belemar a szívedbe.Hatice: Ha nem ma, akkor holnap! Ha nem élve, akkor halva! Meg fog fizetni!!!Mustafa: Szultánunk úgy rendelkezett, hogy nem megyek harcolni. Úgy tűnik, elengedte a kezem.Hatice: Hürrem célját tudjuk… hogy távol tartson. Nem hagyhatod szó nélkül!Süleyman: Meghoztam Hatice jövőjéről a döntést.Hürrem: Mindennek meg van az ára.Gülfem: Hatice Szultána ártatlan. Milyen árról beszélsz???Hatice: Te magad idézed elő a végzetedet.Sah: Hatice egyre inkább önfejűvé válik. Úgy tűnik, ő irányítja Mustafát.Hatice: A trón a te jogod!Hürrem: Mustafa Herceg kihasználta az alkalmat, hogy a Szultán nincs itt, és egy katonát fogadott fel, aki útban van a főváros felé.Mustafa Pasha: Úgy tűnik, eljutott hozzá a hír.

‎85. rész

Diana éppen végzett a két háremhölggyel, és éppen Hürrem felé indul, mikor meghallja, hogy Sümbül kiabálva kopog az ajtón. Miután betörik az ajtót, Diana azt mondja, hogy a háremhölgy akarta megölni Hürremet. Amikor a folyosón járt, meglátta a már megölt Agát, ezért jött be a fürdőbe, és mentette meg a Szultánát. Hürrem, sokk hatása alatt távozik a fürdőből, majd nekimegy Sümbülnek, hogy azonnal derítse ki, ki akarta megölni, hozzátéve, hogy Faire Kalfa (Diana) volt az, aki megmentette az életét. A jelenetet Mercan Aga a háttérből végignézi. Hatice palotájában, a tor után Hatice kérdi Gülfemtől, hogy vajon még miért nem kaptak híreket. Sah felfedezi, hogy Hatice és Gülfem valamiben mesterkednek. Afife Hatun a palotába siet, hiszen több órára magára hagyta a Háremet. Sah is vele tart. Hürrem, amint visszaér szobájába, a gyerekei felől érdeklődik.Megnyugszik, mikor megtudja, hogy ők jól vannak. Viszont csodálkozik, hogy Afife miért nem tért még mindig vissza? Amikor Nazli közli vele, hogy Afife Hatun is részt vett a toron, Hürrem kikelve magából azt mondja, hogy Afife kötelessége a Hárem felügyelete, és megkérdőjelezi, hogy nem volt-e köze az ellene irányuló támadáshoz! Diana megmutatja Sümbülnek, hol találta a halott Agát, és elmeséli, mennyire megrémült, és csak rohant Hürrem Szultánát megmenteni. Hürrem elpanaszolja Süleymannak, hogy valaki megpróbálta megölni a fürdőben. A Szultánt sokkolja az eset, és nem érti, hogy ki merészelt ilyet tenni. Hürrem szerint azok, akik halottnak szeretnék látni, ugyan azok a személyek, akik őt teszik felelősség Ibrahim haláláért. Amikor Sah és Afife megérkeznek a palotába, Mercan Aga fogadja őket a rossz hírrel. Afife azonnal Hürremhez szalad, hogy megnézze, jól van-e. Mikor magukra maradnak, Mercan Aga azt mondja, hogy nem volt szükség a közbelépésére, mert egy Kalfa megmentette Hürrem Szultánát. Sah: „Ah, Hatice! Mit csinálsz?” Hatice ideges, mert semmi hírt nem kapnak. Gülfem megnyugtatja, hogy Mahidevran garantálta, hogy megbízhatnak Dianában. Felajánlja, hogy átmegy a palotába, megnézni, mi van.Hürrem azt kéri férjétől, hogy büntesse meg azt, aki meg akarta ölni. Süleyman azt feleli, hogy a saját két kezével öli meg az illetőt. Amikor Afife rémülten lép be a szobába, és ad hálát Allahnak, hogy Hürrem él, Süleyman ráordít, hogy a családját rábízta, és ő nem vigyázott rá. Afife elnézést kér a Szultántól, azzal, hogy teljes mértékben igaza van, és megígéri, hogy minden tőle telhetőt megtesz, hogy megtalálja a bűnöst. Afife behívatja Dianát a szobájába. Gyanakvóan kérdi tőle, hogy mi a jó kapcsolat oka, ami összeköti Gülfemmel? Miért ajánlotta őt a palotába? És mondja el, mi a célja. Diana tagadja, hogy hátsó szándékai lennének, hozzátéve, hogy mindenki a palotában szeretne szolgálni, és ezért kérte Gülfemet, akit már hosszú évek óta ismer, hogy protezsálja be. Afife furcsának találja, hogy az új ember belekeveredett az ügybe… Sah Hatice palotájába siet. Mérgesen kiabál vele, hogy miért nem hallgatott rá, hogy legyen türelemmel! De nem, megpróbálta megöletni Hürremet, aki a balul elsült eset után még erősebb lett! Miután a Szultánt ezzel kihozták a sodrából, most meg kell várniuk, míg lecsillapodik. Hatice erre csak azt tudja mondani, hogy már nem érdekli, mert a bátyja megölte Ibrahimot. Amikor Sah azt is elmondja, hogy Diana volt, aki megmentette Hürremet, mindenki elcsodálkozik. Nem értik, hogy hogy történhetett ez, hiszen Dianának kellett volna végeznie Hürremmel!Mehmet csodálja Bali Beyt, főleg azok után, amiket az emberektől hall. Bali Bey szerint, csak túloznak. Esmahan szerelmesen, nem érti, miért kell Mehmetnek háborúba mennie. Bali Bey rádöbben, hogy az idő gyorsan elrepült, a kis Hercegnő felnőtt. Mihrimah szerint, a férfi nem ismerte fel, még akkor sem, mikor ő ránézett. Mahidevran úgy véli, Allah megbünteti Hürremet mindazokért, amiket elkövetett. Mustafa gyanakvóan néz anyjára, nem titkol-e valamit? Aztán Mahidevran elmondja, hogy ő Hatice bánatára gondolt, mire Mustafa, hogy reméli, Sah Szultána megvédi és segíti őt. Mahidevran látja, hogy Yahya szórakozott. Mikor kettesben maradnak, figyelmezteti, hogy felejtse el Mihrimaht, mert most egyetlen feladata van, megvédeni Mustafát. Sah azt mondja Haticének, hogy most türelmesnek kell lenniük, és amilyen lassan ütötte bele a szöget Hürrem Ibrahim koporsójába, olyan lassan fogják rákényszeríteni a Szultánt, hogy ő maga végezzen szeretett hitvesével. Megállapítják, hogy Diana még mindig megbízható, de rá kell kényszeríteni a cselekvésre. Afife informálja Hürremet, hogy a megvádolt háremhölgy mindig megbízható volt. Valamint, hogy Mercan Aga Sah Szultána utasítására jött a palotába, hogy Hürremet eltávolítsák onnan. Hürrem csodálkozik, hiszen, mindenki tudja, hogy ő soha nem hagyja el a palotát. Afife nem bízik Fairében, sőt azt javasolja Hürremnek, hogy küldjék vissza a régi palotába. De Hürrem inkább megjutalmazza a Kalfát. Süleyman hangokat hall Ibrahim irodájából. Ahogy közelít a szobához, a folyosón meglátja Ibrahim alakját. Teljesen összezavarodva ezzel. Hezitál, nem nagyon mer bemenni, de aztán mégis rászánja magát. Bali Beyt találja ott. Bali Bey arra kéri, hadd nyomozzon a Hürrem Szultána meghiúsult támadása ügyében. A Szultán azt feleli, nem kell, majd ő intézkedik. Hürrem szimpatizál Dianával, aki elmeséli, hogy Magyarországról (!!!!!!) jött, és gyerek kora óta nem látta a családját, és nem is tud róluk semmit. Hürrem Sümbültől kérdi, hogy megbízik-e a lányban, mire pozitív választ kap. Hozzáteszi, hogy Afife Hatunnak másvalakit kell gyanúsítania, most, hogy a Szultána megbízik benne. A Pápa értesül arról, hogy támadás készülődik a Szultán ellen. Antonio Primalto a piacon mondja el a többieknek a tervét. Bíznak abban, hogy a Szultán most is megteszi szokásos körútját a kereskedők között. Ayaz Pashát informálják az itáliai ütközet előkészületeiről. Lutfu Pasha szerint, egyúttal Velencét is meg kell támadniuk. A Szultán engedélyt ad. Mihrimah megtudja, hogy anyja a régi palotába küldte Zumrut Agát. Sah azt tanácsolja Haticének, hogy jót tenne neki, ha Manishába látogatna. Hürrem úgy gondolja, hogy ez az ötlet Süleymantól származik. Sajnálja, hogy nem a férfi ölte meg, és azzal, hogy elküldi tőlük tovább kínozza. Mihrimah felbosszantja Hürremet azzal, hogy kiáll Zumrut Aga mellett, hogy ő olyan szolgát szeretne, aki megbízható, és aki nem ad át leveleket. Gülfem ront be a szobába, megvádolja Hürremet, hogy ő küldi Haticét Manishába. Hozzáteszi, hogy Haticének semmi köze a meghiúsult támadáshoz. Mihrimah meglepődik a hallottakon. Hürrem azt feleli, hogy erről még a gyerekeinek sem beszélt, nehogy rosszat feltételezzenek a nagynénjükről. Hatice azt kiabálja, hogy ő nem hagyja el azt a palotát, ahol Ibrahimmal boldogságban élt. Senki sem rakhatja ki őt onnan! Hürrem azt mondja Süleymannak, hogy megtudta, hogy Manishába küldi Haticét. Sah belép a szobába, Hürrem távozni akar, de Süleyman int, hogy maradjon. Sah közli, hogy Hatice úgy döntött, nem hagyja el a palotát. Süleyman átmegy Haticéhoz. Látja, hallja, hogy húga hegedül. Majd Ibrahimhoz beszél. Amikor észreveszi jelenlétét, azt mondja, hogy a gyilkossági kísérlet az ő ötlete volt. Azt akarta, hogy Hürrem érezze ugyanazt a fájdalmat, amit ő. Süleyman azt mondja, hogy holnap el kell mennie Manishába, és felesleges ellenkeznie. Hatice azt feleli, hogy azért küldi el, mert mikor ránéz, akkor Ibrahimra emlékezteti. Hürrem boldog, hogy Sah költözik be Hatice palotájába, mert így közel lesznek egymáshoz. Süleyman elfogadja Dimitri Katakouzinos és Antonio Primalto látogatását. A valódi ok, hogy megnézzék Süleyman és Bali Bey arcát, hogy amikor a piacon lesznek, felismerjék őket a támadás során. A Pápát értesítik, hogy hamarosan megölik Süleymant, így a keresztény világ megmenekül. Mustafa szerint, Ibrahim szerepe fontos lenne a csatában, mert Itália nem könnyű préda. Hatice megérkezik a palotába. Mustafa üdvözli, és megesküszik neki, hogy megvédi gyermekeit. Süleyman megérkezik a piacra. Bali Bey leellenőrzi a helyet, csak utána léphet be a Szultán. Találkozik a bíróval. Egy kereskedő Ibrahim haláláról lesújtva beszél. Azt mondja, hogy amióta meghalt a Pasha, nem megy úgy az üzlet, mint előtte. Ibrahim Pasha mindig megvédte, és segítette a nem muszlimokat… Most senki sem segíti őket. A bíró látja, hogy a Szultánt felzaklatja, amit hall. Egy polgár magára vonja a figyelmet, ekkor Antonio rátámad a Szultánra. De Bali Bey észreveszi, és megakadályozza a merényletet. Hürrem megtudja, hogy Sah maradni akar Hatice palotájában. Meglepődik. Teljesen kiakad Sümbülre, hogy már megint nem értesítették! Felrója neki, hogy nem ez az első alkalom, hogy nem kap információt a palota életéről! Sah, elégedetten nézi végig kettejük párbeszédét. Beyazit azzal vádolja Selimet, hogy titokban kijátszotta apját, ezért őt jobban szereti, és biztos ezért viszi őt is magával a háborúba, őt, mármint Beyazitot meg nem. Selim tagadja ezt, majd elkezdenek verekedni. Mehmet szobájában, Beyazit arról panaszkodik, hogy ő erősebb és gyorsabb, mint Selim, ezért kéne neki menni a háborúba. Amikor Hürrem belép a szobába, azt vágja fejéhez, hogy szülei mindig Selimet támogatják. Hürrem kéri, hogy a fiúk kérjenek bocsánatot egymástól. Mikor kettesben marad Beyazittal, azt mondja, hogy azért marad ő a palotában, mert kell egy erős férfi, aki vigyáz rájuk. Lutfu egy mosoly keretében gratulál Rüstemnek, aki ledöbben, mikor meglátja Bali Beyt a Szultán után haladni. Lutfu szarkasztikusan kérdi, hogy nem vette észre Bali Bey érkezését! Mustafát ledöbbenti, hogy ő nem tarthat a férfiakkal a csatába. Mikor Yahya azzal vigasztalja, hogy biztosan van rá logikus magyarázat, Mustafa csak annyit mond: „Hürrem Szultána”. A Szultán bejelenti a Pashák feladatait, valamint, hogy Mustafa Pasha marad a palotában. Amikor Mustafa bejelenti, hogy nem megy harcolni, és marad Manishában, Hatice azt mondja, hogy ez Hürrem műve, és biztatja a férfit, hogy ne hagyja ezt annyiban, mert ő a Dinasztia jövője! Nigar meglátogatja Saht. Meglepetten tapasztalja a bekövetkezett változásokat, többek között a falfestmények eltűnését. Sah azt állítja, hogy mindez Lutfu Pasha óhaja volt. Nigar kérdi, mikor állnak bosszút Hürremen, Sah szerint hamarosan… majd, ha a Szultán elment, és Hürrem egyedül marad a palotában. Rüstem azon agyal, hogy Ibrahim is a Szultán mellett volt mindig, ugyanúgy, ahogy most Bali Bey. Hürrem azt tanácsolja, ne foglalkozzon Bali Beyjel, mert ő a Dinasztia tagja. Egyetlen emberre koncentráljon, Lutfu Pashára. Rüstem azt mondja, hogy Hürremnek is nagyon óvatosnak kell lennie Sah Szultánával, főleg, mikor magára marad a palotában. MIhrimah az istállónál találkozik Bali Beyjel. Ad neki egy amulettet, ami megvédi majd a háborúban. Rüstem meglátja őket. Mikor Mihrimah távozása után gratuál Bali Beynek az új kinevezéséhez. Közli, hogy ezt a címet Ibahim birtokolta valaha, és ez volt az, ami halálba vitte őt. Hürrem elbúcsúzik a Szultántól, és kéri, töltsék együtt az éjszakát. A Szultán cirógatva szerelmes verset szaval neki (Azt írja: „Ne sírj, lefordítjuk!” ), majd megcsókolja.Egy hónap eltelt, és Hürrem vacsorára hivatalos Sahhoz. Hürrem először a szolgának adja az ételt, utalva arra, hogy már többször megpróbálták megmérgezni. A vacsorát Sümbül zavarja meg: azonnal a palotába kell jönnie. Rüstem utasítására egy Manishából jött katona vár rá. Az üzenet pedig az, hogy Mustafa Herceg sereget toborzott, és a főváros felé tart. Hürrem Mustafa Pashával akar beszélni. Mercan Aga levelet ad át Sahnak. Épp, hogy elolvasta a levelet, Sah felkiált, hogy Hatice megőrült, elvesztette az eszét, és Mustafát befolyásolja. Amikor Hürrem továbbítja a hallottakat, Mustafa Pasha annyit mond, hogy Mustafa Herceg bizonyára megkapta a híreket. „Milyen híreket?”- Hürrem. A Szultán megsebesült, a hercegekről nem tudni semmit. De addig nem is akar erről beszélni, míg nem lesz biztos. Hürremben megfagyott a vér a hír hallatán…

Süleyman: Hürrem!Hürrem: Szultánom!Süleyman: Mi történt? Mi a baj?Hürrem: Az előbb egy háremhölgy próbált megölni.Süleyman: Mit mondasz?Hürrem: Éppen fürödtem… egy háremhölgy, a szolgáim közül és egy aga, aki vigyázott ránk…Süleyman: MI???????Hürrem: Ha a Kalfa nem érkezik meg a kellő pillanatban, velem is sikerül végezniük. Allah megvédett, és életben tartott, hogy melletted és a gyerekek mellett lehessek.Süleyman: Hürrem, ki merészelt ilyet tenni?Hürrem: Süleyman, teljesen egyértelmű… aki halottnak akar látni. Tudtam, hogy ez lesz. Mondtam neked. Mindenki engem tart felelősnek Ibrahim haláláért. És most így állnak bosszút.Süleyman: ŐRÖK!!!Hürrem: Ez a háremhölgy már évek óta engem szolgál. Nem láttam ennek jelét soha sem. Ez csak azt jelentheti, hogy valaki megfizette.Süleyman: Hürrem, menj a szobádba. Személyesen intézkedem ez ügyben.Hürrem: Süleyman, ígérd meg nekem! BÁRKI is próbált tőlem ilyen módon megszabadulni, AKÁRKI is volt, aki lefizette a háremhölgyet, ígérd meg, hogy megbünteted!Süleyman: Semmi kegyelmet nem kap. Megfizet érte, ne aggódj!


Sah: Mindenki kifelé! Egyedül akarok maradni a testvéremmel!Hatice: Mi történt? Minek jöttél vissza?Sah: Mondtam! Kifelé! Gülfem, te maradj.Hatice: Mi történt? Remélem, adsz magyarázatot erre a tiszteletlen magatartásra!Sah: Pontosan tudod, mi történt, Hatice!Hatice: Nem tudom, miről beszélsz?Sah: Arról az „utasításról” beszélek, amit Hürrem Szultána meggyilkolására tettél!Hatice: Meghalt?Sah: Nem, megint nem sikerült a terved! Él és biztonságban van! Csak az a háremhölgy halt meg, aki megpróbálta megölni.Gülfem: Nekünk ehhez semmi közünk! Mivel akarsz minket vádolni?Sah: Azt még megértem, hogy Hatice nem tudja felmérni tettének súlyát, a hatalmas fájdalma miatt, de te… veled mi van, Gülfem? Hogy asszisztálhatsz ehhez? Neked, meg kellett volna akadályoznod!Hatice: Gülfem nem tud az egészről semmit. Én adtam az utasítást. És, most menj, áruld el ezt a bátyádnak! Engem már nem érdekel.Sah: Hatice, a Szultán nagyon mérges! Van fogalmad arról, hogy mi lesz, ha rájön, hogy te tetted ezt? Nagyon komoly döntést kénytelen meghozni!Hatice: Mit tehet ő még velem? Már elvette tőlem Ibrahimot! A lelkemet!!! Milyen döntés lehet ennél még komolyabb???Sah: Mondtam neked, hogy várj! Megmondtam, hogy ne tégy lépéseket a tudtom nélkül! Nem hallgattál rám. Megint… Hürrem nyert. Hatice: Ha nem ma, akkor holnap. Ha nem ebben az életben, akkor a halál után. De egyszer mindenért megfizet!Sah: Ha így játszol tovább, semmi sem fog vele történni. Sőt! Még erősebb lesz! Ami történt, megtörtént. Most várjunk, és lássuk, mi lesz? Faire Kalfa megölte a háremhölgyet. Legalább a gyilkos nem fog beszélni.Gülfem: Faire Kalfa????Sah: Faire Kalfa mentette meg Hürremet. Akárhonnan is jött.Hatice: Hogy lehet ez? Az volt a küldetése, … hogy megölje Hürremet.~~~~~~~~~~~~~~Hatice: Hogy történhetett ez? Gülfem, menj azonnal a palotába, és kérdezd meg ettől a nőtől, mi történt?Sah: Akármi is történt, te itt maradsz a palotában. Majd én gondoskodom róla.Hatice: Nem fogok karba tett kézzel várni. Minden egyes levegővétel, amit Hürrem vesz, inzultus számomra.Sah: Hagyd ezt abba, Hatice! Muszáj türelmesnek lenned! Ha ez a dolog annyira egyszerű lenne, mint gondolod, Ibrahim Pasha még mindig melletted lenne. Hatice, kérlek, ne haragudj. Nem állt szándékomban felbosszantani téged. De ez az igazság. Hürrem gyökeret eresztett a Háremben és mindenkit tönkretesz maga körül.Hatice: Ez az én legfontosabb indokom, hogy ezeket a gyökereket felégessem!Sah: Hát még mindig nem érted??? Az egyetlen ember, aki a gyökereit megszüntetheti nem más, mint a SZULTÁN!!! Nekünk az a feladatunk, hogy lépésről lépésre ássuk a sírját, ahogy ő tette ezt Ibrahimmal. Hatice: Hogy csináljuk?Sah: Először is, véget kell vetnünk ennek a rémálomnak. Ez a Kalfa, akiről annyit beszéltetek. Most Hürrem megbízik benne. Minél közelebb kerül hozzá, annál jobb nekünk. Persze, kivéve, ha áruló.Gülfem: Lehetetlen! Ez a nő mindhalálig hűséges Mahidevran Szultánához. Biztosan történt valami, ami miatt megváltoztatta a tervet.Sah: Ne keverjük bele Mahidevrant. Ne is említsétek még a nevét se! Különben még Mustafát is meg fogják vádolni.Hatice: Akkor most mi lesz? Mit fogunk csinálni?Sah: Megássuk Hürrem sírját. Levágjuk az ágait, egyiket a másik után. Szép lassan, tompa késsel. Türelemmel. Egészen addig, amíg a Szultán ki nem szolgáltatja őt egy kivégzőosztagnak.Hürrem: Faire Kalfa! Úgy hallottam, hogy a régi palotából jössz.Faire: Így van, Szultána. Három évet szolgáltam ott. Afife Hatun hozatott ide.Hürrem: Honnan jöttél? Hol születtél?Faire: Magyarországról jöttem. Aradon születtem és nőttem is fel. Sümbül: A családod még mindig ott él?Faire: Nem tudom, Aga.Sümbül: Hogy-hogy nem tudod? Nincsenek rokonaid?Faire: Nagyon fiatal voltam, mikor a fővárosba hoztak. Anyámra is alig emlékszem. Volt egy nővérem. De nem tudom, mi van vele… hogy él-e még egyáltalán?Hürrem: Faire Hatun! Két háremhölgyet és egy agát, aki azért állt az ajtóban, hogy megvédjen megöltél, csak hogy megmentsél? Így volt?Faire: Így, Szultána!Hürrem: Amint látod, engem szolgálni drága dolog. De ellenségemnek lenni talán még drágább. Sümbül!Sümbül: Szultána!Hürrem: Neked adom az életemet. Kérhetsz tőlem, amit csak akarsz.Faire: Csak a munkámat végeztem, Szultána. Elég, ha elismerést kapok egy olyan hatalmas és kedves Szultánától, mint te.Hürrem: Elmehetsz.------------------------------------Hürrem: Mit gondolsz, Sümbül? Megbízhatunk ebben a nőben?Sümbül: Szultána! Afife Hatun felfújja a dolgot. Bármit megtenne, hogy előléptessék. Allah a tanúm… kedvelem ezt a Kalfát…. Fairét. Allah áldja! Erős asszony! Még nagy hasznunkra lesz. De, mint mindig… ez is tőled függ… TŐLED. Mindenkinél jobban tudod, Szultána.Hürrem: Magam mellé teszem szolgának. Értesítsd Afife Hatunt.Sümbül: A te utasításodra, Szultána.Hatice: Hallgatlak. Mi a látogatásod célja?Sah: Nem jöhetek megnézni a testvéremet, az Én Haticémet?Hatice: Biztosan történt valami. Mindig, amikor így hívsz, az Én Haticém, amikor így lesajnálsz, mindig valami rossz történik.Sah: Semmi sem történt. Csak aggódom miattad. Egyre rosszabbul nézel ki. Se nem eszel, se nem iszol. Aggódom, hogy beteg leszel. Még nem szerezted vissza az erődet. Azt hiszem, jót tenne neked, ha elutaznál messze a palotától. Miért nem fogod a gyerekeket, és mész el Manishába egy kicsit pihenni? Mustafa a gondotokat viselné.Hatice: Kitől származik az ötlet? Oh! A Szultán küldött!Sah: Haticém!Hatice: Nem vagyok már gyerek! Mondd meg az igazat!Sah: A Szultán tudja, hogy te állsz a tegnap incidens mögött. Ezen okból, döntött: mész Manishába.Hatice: Ezt az utasítást a Szultán maga tette? Azt kívántam, öljön meg, mert akkor megkönnyebbült volna a lelkem. De ő inkább száműzött, hogy életem végéig lelki fájdalomban éljek.Sah: Hatice! Ne légy szomorú. Ez nem végleges! Biztos, hogy visszajössz még!Hatice: Nem megyek sehova. Nem megyek! Senki sem tehet ki innen, amíg én nem akarom! Ez a mi, Ibrahim és az én palotám. A közös palotánk! Itt házasodtunk össze! Jó időkben és a rossz időkben, mindig ITT éltünk! Sah: Hatice!!!Hatice: Ne pocsékold az energiádat hiába. Semmilyen hatalom nem tud engem kirakni innen.Sah: Nem leszel jobban, amíg itt vagy. És ez a gyerekekre is hatással van. Legalább miattuk gondold át a dolgot.Hatice: NEM… NEM MEGYEK EL!!! Menj! Mondd el neki, hogy akkor hagyom el a palotát, ha már… meghaltam!!!Hürrem: Mihrimah! Csinos kis Szultánám!Mihrimah: Nem örömömben jöttem. Azt hallottam, hogy Zumrut Agát elküldted a palotából.Hürrem: Igen. Kiutasítottam innen.Mihrimah: Hogy utasíthatsz ki egy agát, aki engem szolgál anélkül, hogy szólnál nekem?Hürrem: Mihrimah!!! Ne lépd át a határaidat! Nem fogom a döntéseimet veled megbeszélni! Pontosan ismered az indokaimat!Mihrimah: Egyetlen hibája az volt, hogy hűségesen szolgált engem!Hürrem: Pontosan tudom, miből állt ez a szolgálat. Az fontos, hogy hűséges volt hozzád. De ami ennél is fontosabb, hogy elsősorban hozzám legyen hűséges. Nem akarok olyan szolgát, aki leveleket hordozgat ki-be.-----------------------Gülfem: Már sok mindent láttam, de senki sem volt annyira igazságtalan, mit te, Szultána! Nem kínoz néha a lelkiismereted?Hürrem: Miről beszélsz? Mit csináltam?Gülfem: A Szultán száműzte Haticét Manishába. Allah tudja, miket mondtál a Szultánnak, és mivel vádoltad meg Haticét! Hürrem: Erről a döntésről most hallok először, Gülfem Hatun. De azt elmondhatom, hogy szomorú vagyok, mert mindennek meg van az ára.Gülfem: Hatice Szultána ártatlan!!! Milyen árról beszélsz???Hürrem: Hogy lenne már ártatlan? Ha Faire Kalfa nem lenne, akkor most halott lennék. Meg akart ölni és még azt mered mondani, hogy ártatlan????Mihrimah: Miről beszéltek? Milyen halál?Hürrem: Mint láthatod, még a gyerekeim sem tudnak erről. Nem mondtam el senkinek. Mert… mindezek ellenére, nem akarom, hogy megismerjék Hatice Szultána igazi arcát.Gülfem: Imádkozom Allahhoz, hogy egy nap a gyerekeid megismerjék a te igazi arcod!Hürrem: Gülfem! Kifelé! És soha többé ne gyere vissza!


Hatice gondolataiIbrahim: Szultánám… a szemeid… megvilágítják a folyót… az éjszakát… és a lelkemet.Hatice: Ibrahim… úgy hiányzol.Ibrahim: Te is hiányzol nekem.Hatice: Minden alkalommal, mikor elmész, megszűnik számomra az idő. Nappalaim és éjszakáim úgy telnek el, hogy állandóan rád gondolok.Ibrahim: Szultána! A belőled áradó fény túlszárnyalja még a napot is! A csillagok melletted láthatatlanok. A hold pedig szégyenében elmenekül. A szolgádat, Ibrahimot elvakítja fényed. Ígérem, a mennyországban soha nem siratlak meg. Mindig nevetni fogsz. Szerelmem! A mi szerelmünk végtelen! Örökkön örökké él!Hürrem: Remélem, ez a kis kiruccanás jót tesz Hatice Szultánának és visszanyeri egészségét.Sah: Ő nem beteg, Hürrem. Kicsit kipiheni magát, aztán visszatér.Hürrem: Ez nem olyan könnyű. Imádkozom Allahhoz, hogy senki ne érezzen ekkora fájdalmat.Sah: Ámen!Hürrem: Szultána! Lefoglaltam neked és családodnak a Yeni Bahce Palotát. Egy héten, de legfeljebb 10 napon belül készen áll fogadásotokra.Sah: Lefoglaltad???Hürrem: A Szultán kért meg arra, hogy személyesen intézkedjek ez ügyben. A palota kissé messze van, de olyan bájos! Amikor akarod, elmehetünk megnézni, és akkor el is döntheted, milyen változtatásokat igényelsz.Sah: Semmi szükség rá. Megbízom az ízlésedben, Hürrem.Hürrem: Köszönöm.Süleyman: Bíró uram!Ebu Suud: Bocsáss meg. Nem tudtam, hogy ma is jössz.Süleyman: Bali Bey nem engedett ki már egy ideje a palotából, de mikor megtudtam, hogy ellenőrizni jössz a piacra, én is itt akartam lenni.Ebu Suud: Megtisztelsz.Süleyman (a kereskedőhöz): Hogy megy az üzlet?Árus: Elmegy, uram! Még akkor is, ha nincs elég munka. De azért elfogadható.Ebu Suud: Miről beszélsz? Nem neked van a legnagyobb profitod az egész piacon?Árus: Azt mondták, miután Ibrahim Pashát megölték, több bevételem lesz. De semmi sem változott! Épp ellenkezőleg! Csak rosszabb lett!Süleyman: Mi a kapcsolat a te profitod és Ibrahim Pasha között?Árus: Ibrahim Pasha szerette a külföldieket. Megvédte és támogatta áruinkat.Süleyman: Hetente egyszer jövünk ki. A döntéseket gyorsan hozzuk meg. Több időt kellene adnod, bíró uram.Ebu Suud: Jó! Isztambul problémáinak sora soha nem ér véget! Talán a törvény dolgait a katonai bíróságnak kellene átadnunk. Nekik nincs olyan nagy küldetése…Süleyman: Talán… neked kellene… katonai bírónak lenned.


Hatice: Ibrahim tanított meg erre a darabra utolsó esténken. A többit nem tudom. Azt ígérte, hogy azokat majd később tanítja meg. Nagyon jól játszott. Én voltam… aki… meg akarta ölni Hürremet. Ha elég erős lennék, saját kezeimmel roppantanám össze a szívét. Aztán, te elvennéd a lelkemet. Én is el akarom venni a te lelkedet.Süleyman: Nincs szükség arra, hogy ilyen makacs légy, Hatice. Elmész. Te elmész, a múlt meg a múltban marad. Azért mész el, hogy jobban légy. Hogy felejtsél.Hatice: Nem akarok jobban lenni. Nem akarok felejteni. Hogy lehetne elfelejteni azt az inzultust és tiszteletlenséget, amiben részem volt??? Hogyan lehet a könyörtelenséget elfelejteni? Hogyan maradhatunk… EMBEREK... ha felejtünk?Süleyman: Hatice!Hatice: Azért akarsz elküldeni, mert nem bírod elviselni, hogy látsz, nemde? Mert kísért a lelkiismereted, mikor rám nézel, Ibrahimot látod. Ez az oka, hogy száműzöl?Süleyman: Holnap jönnek érted, hogy elvigyenek. Manishába mész… VAGY… elveszem tőled a gyerekeidet. Mert úgy gondolom, nem vagy abban az állapotban, hogy gondoskodni tudnál róluk.


Hatice: Hercegem! Igaz, hogy nem vehetsz részt a hadjáratban?Mustafa: A Szultán ezt tartotta helyesnek.Mahidevran: Akkor te leszel… a Birodalom képviselője… a fővárosban?Mustafa: Nem informáltak semmilyen küldetésről. Én Manishában maradok. Mehmed és Selim Hercegek kísérik el a Szultánt a hadjáratba.Hatice: Hát, nem tudod, ki áll e döntés hátterében?Mustafa: Szultána! Ezek a Szultán utasításai. Nekem engedelmeskednem kell!Hatice: Nem, Mustafa. Ne szegd le a fejed. Ez Hürrem terve. Valahogy meggyőzte, akárhogy is. A célja egyértelmű… hogy távol tartson téged. De neked nem szabad csöndben maradnod.Mustafa: Mit tegyek? A Szultán még a fővárosba sem küldött!Hatice: Mustafa! A trón téged illet. Ne hagyd Hürremre. De ez lehetetlen, amíg ő ott van. Az is világos, hogy Sah nem tudja megakadályozni… vagy nem is akarja. Csak egy megoldás létezik. Vedd a kezedbe a sorsodat!


Yahya: Herceg! Hírek a fővárosból!Mustafa: A Szultán megakadályozta, hogy csatlakozzam hozzájuk a hadjáraton. Kijelölte Mustafa Pashát Isztambul kormányzójának, és megbízta az államügyekkel. Mehmed Pasha Anadol kormányzója. Úgy rendelkezett, hogy maradjak Manishában. Már legalább egy éve várok erre a hadjáratra. Yahya: Engem is ledöbbentett, Herceg. Az előkészületek már hat hónapja folynak.Mustafa: Úgy tűnik, a Szultán kizárt engem a számításból.Yahya: Ezt ne így fogd fel. A Szultán biztos így látta a legjobbnak. Lennie kell magyarázatnak.Mustafa: Hadd mondjam el az okát… Hürrem Szultána.

Rüstem: Bali Bey! Amióta nem láttalak, még nem is gratuláltam előléptetésedhez, hogy te lettél a Szultán személyes társasága.Bali Bey: A Szultán így látta megfelelőnek.Rüstem: Jó, jó. De ez egy igencsak nehéz és veszélyes küldetés. Mint ahogy te is tudod, Ibrahim Pasha is nagyon közel állt a Szultánhoz.Bali Bey: Ibrahim Pasha rengeteg szolgálatot tett e nagyszerű államnak. Értékes államférfi volt. Megtiszteltetésnek veszem, hogy a nyomdokaiba léphetek.Rüstem: Úgy hallottam, hogy Mustafa Herceg nem vesz részt a hadjáratban. Ráadásul, a Szultán nem is hívta a fővárosba.Hürrem: Végre azokat a napokat éljük, Rüstem! A Szultán … az én hercegeimet… akarja maga mellett tartani. Azt akarom, hogy különösképpen vigyázz Mehmedre és Selimre. Légy mellettük az egész háború alatt.Rüstem: Ne aggódj, Szultána! A hercegek biztonságban lesznek. És mi a véleményed Bali Bey előléptetéséről? Hátráltatni fog minket.Hürrem: Rüstem! Bali Bey nem árt senkinek. Teljesen hű a Szultánhoz és a Birodalomhoz.Rüstem: Ibrahim Pasha is ilyen volt a múltban.Hürrem: Rüstem! Hagyd őt! Beszélj inkább Lutfu Pasháról, ő az igazi probléma.Rüstem: Nemrég beszéltem vele. Azt mondta, hogy … te voltál, aki személyesen elintézted, hogy bekerüljek ebbe a pozícióba.Hürrem: Ez így van! Azért lettél Pasha, mert hűséges vagy hozzám, amellett intelligens és persze a képességeid miatt. Rüstem: Ha valaha is kétségeid támadnának hűségemben, kész lennék azonnal lemondani pozíciómról. Hürrem: Ha korábban lett volna kétségem… eltávolítottalak volna, Rüstem Pasha. Visszatérve Lutfu Pashára, nem tanult Ibrahiam Pasha halálából. Vakmerősége és bátorsága Sah Szultánától ered.Rüstem: Szultána! Légy óvatos Sah Szultánával. Mikor elmegyünk harcolni, te egyedül maradsz.Hürrem: Ha bármi olyat merészelne tenni, amire most utalsz, tudom, hogy küldjem Hatice után.

Hürrem: Mustafa Pasha! Nagyon fontos híreket kaptam. Mustafa Herceg kihasználja, hogy a Szultán nincs jelen, sereget toborzott, és máris masíroznak a főváros felé. Mustafa Pasha: Úgy tűnik, megkapta a híreket, Szultána.Hürrem: Milyen hírekről beszélsz?Mustafa Pasha: Napokkal ezelőtt híreket kaptunk. Nem akartam elmondani neked, amíg ezek nem biztosak.Hürrem: Mi történt? Azonnal mondd el!!!Mustafa Pasha: Szultána, Szultánunk csapdába esett közel Benfshánál. Azt mondják, súlyosan megsebesült. Arról nincs információnk, hogy mi történt a hercegekkel?


Süleyman: Hürremem!Hürrem: Lelkem Szultánja! Mikor indulsz holnap?Süleyman: Allah segítségével, kora reggel. A hercegek készen állnak?Hürrem: Már napok óta nem alszanak. Nagyon boldogak és izgatottak. De Beyazit nagyon szomorú. Nem tudom, mi mással nyugtathatnám meg, azon kívül, amit már eddig is elmondtam neki. Süleyman: Talán türelmetlenebb, mint a többiek. De mindennek megvan a maga ideje.Hürrem: Süleyman! Ismét szétválunk. Itt akarok maradni és veled akarom tölteni az éjszakát. Mielőtt lecsukom a szemem, téged akarlak látni. Süleyman: *verset szaval*:„Hürremem! Aggódásom és fájdalmam Szultánája! Őrülten vágyom rád… Nem emlékszem sem barátra, sem testvérre… Ahogy az arcod fényét látom… szívem és lelkem tűzben ég… Ahogy a nemes bort kortyolgatom … ugyanilyen okból… úgy vágyom rá egyre inkább… Ha nem láthatom arcodat, ami olyan, mint a nap… vagy a hold fénye… az olyan, mintha szomorú sötétségben élnék… Mihibi, a szerelmes az örökkévalóságból jött… Égek… Szultána… égek !!!”


Bali Bey: Szultána!Mihrimah: Bali Bey! Micsoda véletlen, hogy találkozunk! Azért jöttem, hogy lovagoljak .Bali Bey: Üdvözöllek! Készítsd elő a lovat a Szultánának, azonnal!Mihrimah: Annyira örülök, hogy látlak, még mielőtt elmentek a háborúba! Szeretnélek megkérni arra, hogy vigyázz Mehmed és Selim Hercegekre. Mint magad is tudod, nekik ez lesz az első alkalom.Bali Bey: Ne aggódj, Szultána! Vigyázni fogok rájuk.Mihrimah: Vigyázz magadra is, rendben? Imádkozni fogok, hogy biztonságban hazatérjetek. Van valami, amit oda akarok adni. Ez egy talizmán, ami megvéd mindenféle csapástól és ördögtől.Bali Bey: Köszönöm kedvességed, Szultána! Mindig magamnál fogom tartani!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése