Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 25., kedd

64..rész Leirása 3 évad elsö része a teljes rész párbeszédeit forditota:Czinege Ilona a többi forditást:Viki64. 1-sö elözetese

Hatice: Azért jöttem, hogy Ibrahim Pasháról beszéljünk. Úgy döntöttem, hogy elválok tőle.Ibrahim: Az előkészületeket azonnal elkezdjük. Indulunk háborúzni. Kell lennie egy másik országnak, melyet egyesítünk az Ottoman Birodalommal.Iskender Pasha: Ki lesz a Khan?Ibrahim: Én...Süleyman:           Az arrogancia a legnagyobb félelem.Pasha: Leeresztkedtél hozzám, hogy mirahur legyél. (egy rang neve)Süleyman: Van valami, amit el akarok küldeni Ibrahim Pashának. Vidd el neki biztonságosan.Nigar: Ibrahim Pasha az egyetlen, aki megpróbál engem elvinni innen. Mert szeret engem.Hatice: Lecsapni a fejét!a férfi: Királyunk azt kívánja tőlünk, hogy megöljük Ibrahim Pashát.         Hürrem: Tudassuk a világgal .... , hogy most már én vezetem a Háremet.Hatice: Egy napon veled is beszélni akarnak. Gúnyolódni fognak rajtad. Mert a mi szultánunk (Hünkiar) egy másik nőt szeret.Hürrem: Ilyen nő nem létezik.

-Fenség, én találtam egy megoldást a problémára,amiről korábban beszélt. -Mondd Ebussuud Efendi! Mi a megoldás? -Biztosítani kell az őrzésed miközben alszol.

Szulejmán a múltban ad egy vallási ígéretet, hogy soha nem fogja megölni Ibrahim Pasát. Csak egy módja van, hogy felszámolja az ígéretét, így tanácsot kér Seyhulislam Ebussuud Efenditől,aki a legnagyobb vallási tisztviselő a birodalomban. A legenda szerint, Ebussuud Efendi azt mondta neki, hogy amikor Szulejmán alszik, akkor következik be,hogy meghal így többé már nem felelős vallásos ígéretért‎64. rész fordítása

A kalóz, Barbarossa, utazása során egy hajótöröttet ment ki a vízből. A lány franciául beszél. Vajon ki lehet? A lány azt mondja, ő nem muszlim, és mikor megkérdi, hová viszik, azt felelik, hogy a szultán palotájába. Hürrem hálát ad Allahnak a Hárem feletti dominanciájáért. Ajándékot, pénzérméket osztogat a háremhölgyeknek. Hatice megérkezik a palotába, hogy bejelentse a szultánnak, hogy elválik Ibrahimtól. Gülfem kéri, hogy gondolja át a dolgot. Sümbül informálja Hürremet Hatice érkezéséről, és a válásról. Hatice azt mondja a szultánnak, hogy azért akar elválni, mert Ibrahim megcsalta őt, és egy másik nőtől lesz gyermeke. Mikor a szultán rákérdez, ki az a nő, meglepődve hallja a választ: „Egy kígyó, akit a keblünkön dédelgettünk… Nigar.” Mahidevran elmondja Gülfemnek, hogy a támadása nem tőle ered. Mindezt Hürrem rendezte, mert ő akarja a Hárem feletti teljes hatalmat. A szultán arra kéri Haticét, hogy gondoljon a gyermekeire, és megígérte, hogy bárki, aki bántani meri a családját, megkapja méltó büntetését. Ibrahim a seregét harcra készíti fel, miközben Matrakcinak elmondja, hogy Hatice válni akar. Matrakci azt tanácsolja, hogy beszéljen Haticével, hogy bocsásson meg neki, mert a válás kihatással lehet ránézve, hiszen ő mégis a szultán húga. Ibrahim viszont azt mondja, hogy nem véletlenül lett a hadsereg vezére, mert kiérdemelte, és hogy Nigart is meg fogja védeni Haticétől. Mahidevran elárulja Hürremnek, hogy tud a csapdáról, amit számára állított fel, mire Hürrem azt válaszolja, hogy neki már rég Manishában kéne lennie a fiával. Mahidevran arra kéri Haticét, hogy nem váljon el Ibrahimtól, mert ez is csak Hürrem terveinek egyike, és Ibrahim szereti őt. Hatice kételkedik ebben a szerelemben, és ráadásul, Ibrahim a levélben sem kér bocsánatot. Hürrem azt próbálja megtudni Süleymantól, hogy miért nem szól bele a válásba, miért várja meg, míg Ibrahim visszatér. Azt válaszolja, hogy ez csakis Haticére tartozik. Nigar Mahidevrantól kér segítséget, és vádolja Hürremet, hogy a titka kitudódott. Mahidevran azzal vág vissza, hogy mindez azért van, mert olyan sokáig szolgálta Hürremet. Gülfem informálja Hürremet, hogy Mehmet szobája elkészült, ahogy kívánta. A szultán Rustem Pashával ajándékot küld Ibrahimnak. Nomádok megbízást kapnak Ibrahim megölésére. Ibrahim Pasha a támadás stratégiáját fejti ki, mikor Iskender megkérdi, hogy ki lesz a vezető, mire Ibrahim: ÉN! Aztán mikor provokálja, Ibrahim figyelmezteti, hogy élesítse meg a kardját, mert szüksége lesz rá. Rusten Pasha továbbítja Iskender Pasha levelét Hürremnek. Gülfem megtudja Gülsahtól, hogy Hürrem berendezkedett Valide szobájába. A vízből kimentett lány segít megszökni az egyik rabszolgának a Barbarossa hajóján. Barbarossa látja mindezt, de nem mond semmit, csak csodálkozik, hogy a lány, miért nem tartott vele, és menekült meg ő is? Mustafa közben Manishában próbál igazságos lenni, és lefejezteti, aki megvesztegette. Hürrem tajtékzik, mikor megtudja, hogy Gülfem megakadályozta, hogy Gülsah behordja a cuccait Valide szobájába. Mikor Gülfem közli, hogy ezt sem a szultán nem engedélyezte, de még Mahidevran sem, Hürrem azt válaszolja, hogy ez nem ugyanaz. Hatice ront be a szobába, és közli, hogy ez a szoba csakis a szultán édesanyját illeti, és hogy egyszer már megvádolta Mahidevrant, hogy nem tiszteli Validét. Hatice azt mondja Gülfemnek és Mahidevrannak, hogy Hürrem még megbánja viselkedését. Amikor Ibrahim kigúnyolja Iskendert, Matrakci nevet, Iskender meg figyelmezteti, hogy tud a Nigarhoz fűződő viszonyáról, ettől Ibrahim tombolni kezd. Barbarossa megérkezik a palotába, és megijeszt mindenkit, mikor a szultán kezét nyújtja kézcsókra. (Csak a család tagjainak lehet a kezét megcsókolni.) Barbarossa ajándékkal, és ágyasokkal halmozza el. Mivel túl sok ágyast hozott, Sümbül úgy dönt, néhányat elad a piacon. Ez viszont nem tetszik a vízből kimentett lánynak, hiszen ő a palotába akart menni. Hatice látván a sok lányt, olyan utasítást ad, hogy a legszebbet és legintelligensebbet készítsék elő a szultánnak. Ibrahimot lesből megtámadják, de sikerül élve megúsznia. Hürrem tudomására jut, Hatice utasítása, és Gülfemhez fordul, hogy akadályozza meg. Hatice a következő lépésre készül, hogy megalázza Hürremet, összefog Mahidevrannal és Gülfemmel. Megkéri Gülfemet, hogy kérje a szultántól nyugdíjazását, mert hogy Hürrem állandóan beleszól a munkájába, és nem akar szembeszállni vele, valaki erősebb, nagyon hatalommal bíró kellene erre a pozícióra. Miután a szultán tudomására jutott még, hogy Hürrem azt is megakadályozta, hogy ágyas eljusson hozzá, és, hogy Hürrem keze van Hatice tönkrement házasságában is, eldönti, hogy cselekedni fog. Nigar megpróbál elmenekülni, de Hatice megakadályozza ebben. Elmondja Haticének, hogy egyszer úgyis kimenti őt Ibrahim innen, mert szereti őt. Hatice elrendeli, hogy vegyék a fejét, de aztán meggondolja magát, mert azt akarja, hogy éljen, de azt is bánja meg, hogy világra jött. A szultán Hürremet hívatja. Leszidja, azt mondja, hogy azt csinál, amit csak akar a SAJÁT szobájában, de azt már nem engedi, hogy ellenőrizze azt, aki a szultán szobájába lép be. Nincs sem hatalma sem joga ezt megtenni. Informálja, hogy Gülfem Hatunt felmentette a szolgálatából és Afife Hatun veszi át a helyét, akiben Valide megbízott és aki mindig is támogatta Haticét. A szultán szerint, túl sokat kínált Hürremnek, de ha azt látja, hogy nem édemli ki, akkor semmije nem lesz, még ő maga (mármint a szuli) sem. Hatice boldog és elégedett, mert a tervük bejött. Mahidevran szeretné látni Hürremet, amint szenved Afife Hatuntól. Ibrahim megkapja a szultán ajándékát: egy páncél golyó nyomával. Visszaemlékszik, a szultán mit mondott neki: „Pargali, amit elrejtesz előlem, az nem bátrabbá tesz téged, hanem gyáva emberré.”Amikor Hatice megtudja, hogy mindezek után Hürrem beköltözött Valide szobájába, beront, és felszólítja a távozásra. Hürrem közli vele, hogy ez az ő szobája, és a fájdalom miatt, amit a férje okozott, hogy megcsalta, most nem tud tisztán gondolkodni. Hatice azt feleli, hogy szeretné látni, hogy ő hogy viselkedne, ha a szultán szeretne bele egy másik nőbe. Hürrem azt válaszolja, hogy nincs ilyen nő. De ha ő ismét kikészíttet egy háremhölgyet, akkor ne a szultánhoz küldje, hanem Ibrahimhoz, mert neki van szüksége rá. Hatice megsértve, mérgesen megüti Hürremet. 

64.részböl Ibrahim levele Haticenek


brahim levele Haticének:„Sultánom… Ez az első alkalom, hogy úgy köszönés nélkül mentem el, mert ez az utolsó különválásunk. Még egyszer nem tudnám megtenni. El kell fogadnom és tolerálnom az eredményt, még akkor is, ha fáj. Tudom, soha nem változtatod meg döntésedet, hogy elválsz tőlem. Még akkor is, ha úgy döntesz, hogy megölsz, a lelkem soha nem ég el, mert semmit sem bánok abból, amit tettem, ahogy éltem. A múltban visszamentem Pargába, de mindent otthagytam a te szerelmedért. Most még egyszer megteszem ezt, hogy új életet kezdje, ha életben maradok. Allah kezébe hagylak téged és a gyermekeimet…-Jaj nekem... elfogunk vérezni... -Én mit mondtam neked Hürrem? Nem megmondtam, hogy ez a lakosztály üresen marad? -Szultánám, az utóbbi időkben történtek, nagyon megviselték önt.Előnyös lenne egy kicsit távol maradnia és a pihenésnek szentelni magát. -Viccet csinálsz belőlem? -Dehogy...milyen jogon tenném? -Azonnal ürítsd ki ezt a lakosztályt. -Bocsásson meg, de ez itt már az én lakosztályom. -Te megbolondultál Aki veled szemben áll az Hatice szultána. _Te fogsz engem kioktatni? Éveken keresztül mások mögé bujkáltál....most Hatice szultánán a sor? -Mind a ketten menjetek ki. -Szultánám... -Kifelé!.mondtam.......ti is...mindenki menjen ki........... Jól figyelj rám Hürrem, mert még egyszer nem mondom...azonnal ezt a lakosztályt üritsd ki, különben... -...a megcsalás fájdalma, befeketítette az ön szívét... a szeme már nem lát semmi jót, megértem...mint nő, nem szerettem volna az ön helyében lenni...nehéz, nagyon nehéz. -Mindjárt fejedet veszem! -Percet se várjon, azonnal cselekedjen...annyi halálból visszatértem már, ezt is túlélem...de ön szultánám már nem fog soha boldog lenni...nem maradt olyan aki ne hallotta volna ezt a megcsalást...bárhova menne, a háta mögött összesúgnak. -Egy nap rólad is fognak beszélni Hürrem és a nevetség tárgyává válsz majd. És tudod, hogy miért? Mert a nagyurunk egy másik asszonyba fog beleszeretni. -Ne álmodozzon.A Világon nincs egy ilyen asszony, nem él egy ilyen. ----------------- -Mibe kerülnek ezek a rabszolgák? -fejenként 300 aranyat. -Nagyon drágán számolod. -Itt mind nagyon jó, még a palotából származók is vannak köztük. Egyezzünk meg az összesre és akkor... -Hagyjad, mutasd inkább az olcsókat. -Te, gyere... ------------ - Ezt a palotából dobták ki. Ha a célodnak megfelel, vidd őt. - Mi a te neved? -Szolalj meg te asszony, mi a neved? -Firuze. ------------------- -ha már nem félsz senkitől, ha már senki sem tud rajtad túltenni, akkor miért állsz ellen annak, hogy a többi háremhölgy jöhessen a nagyúrhoz? -Mivel a nagyurunknak nincs szüksége más asszonyokra. Viszont ha nagyon szeretné,készítsen fel egy háremhölgyet Ibrahim pasának, hiszen úgyis annyira gyengéje a női nem.
64/1 Aga: Nagyuram, Hatice szultána jött Szulejmán: Bocsásd be. Haticém, gyere közelebb, ne állj ott. Már látni szerettelek volna. Amíg Ibrahim távol van, szeretném ha itt maradnál. Mi a baj testvérem? Mi történt? Hatice: Nagyuram.. Én.. Ibrahimról szeretnék veled beszélni. Szulejmán: Ibrahimról? Hatice: Eldöntöttem, hogy elválok tőle. Szulejmán: Hallod, hogy mit beszélsz? Hogy érted ezt? Hatice: Testvérem, kérlek ne kérdezz semmit. Csak annyit kérek, hogy hajtsd ezt végre. Szulejmán: Először is, mondd el az okát. Ha igazad van, azt teszem, amit tenni kell. Beszélj, Haticém! Hatice: Ibrahim egy másik nővel élt együtt hosszú ideig. Szullejmán: Biztos vagy ebben? Hatice: Igen, mert bevallotta. A másik probléma az, hogy előkészített neki egy házat ahol a nő gondját viseli gyermekének. Szulejmán: Agák! Azonnal kéretem Ibrahimot. Hatice: Ibrahim azt mondta, hogy elhagyta ezt a nőt, nem tudta hogy gyermeket vár. Ez igaz lehet, de nincs jelentősége. Sok évig volt vele. Egy másik életet élt nélkülem és a családja nélkül. Hogy feledhetném el ezt? Hogy élhetnék úgy, mintha semmi nem történt volna? Szulejmán: Ki ez a nő? Hatice: Ez a legmegrázóbb az egészben. Úgy látszik, hogy egy kígyót melengettünk keblünkön... Nigar Kalfa. Aga: Nagyuram, nem találjuk Ibrahim pasát. Szulejmán: Találd meg, akárhol legyen és hozzátok vissza! Aga: A hadsereggel ment el. Ha akarod, vihetünk neki üzenetet. Szulejmán: Haticém, menj vissza palotádba gyermekeidhez. Hatice: Nem mondasz semmit? Elfogadod, hogy Ibrahim megbántott engem? Szulejmán: Haticém, drága testvérem. Aki ezt tette, fizetni fog, márt számomra nincs fontosabb dolog a családnál. Az fog történni, amit szeretnél, te döntesz majd Ibrahim sorsáról. Látom szomorúságodat, a méreg és fájdalom mint vér, úgy folyik szemeidből. A döntést meghozni nem könnyű. Szeretném, ha gyermekeid és magad érdekében döntenél. Hatice: Én .. főleg.. Szulejmán: A döntés a tiéd Haticém. Ha akarod, megöletem vagy megbocsátasz neki.. A te döntésed az enyém is. Legyél tisztában ezzel. 64/2 Hürrem: Érkezésemkor Hatice szultánát láttam.. nagyon szomorúnak látszott.. megértem őt. Szulejmán: Ne hagyd magára őt, Hürrem. Hürrem: Ne aggódj, figyelünk rá. Nem tudom felfogni, hogy Ibrahim miért tette ezt vele, Nigar Kalfa kedvéért.. Szulejmán, mire vársz? Mikor fogod megbüntetni Ibrahimot, ahogy megérdemli? A támadás végére vársz? Szulejmán: Ez Hatice és Ibrahim dolga. Egyedül Hatice fogja eldönteni. Hürrem: Már döntött... el akar válni. Szulejmán: Arra kértem, hogy gondolja át. Hürrem: Mi lesz majd, ha megbocsát neki? Figyelmen kívül hagyod majd ezt az árulást? Nem fog holnap ugyanúgy becsapni, mint ma, vagy ezelőtt? Szulejmán: Hürrem.. Hürrem: Évek óta másik életet élt, de te testvéredként szereted. Olyan hatóságokat adtál neki, amiket senki nem kapott. De hátba támadott, már nem először.. Szulejmán: Ahogy mondtam, ez Hatice döntése..64/3 Ibrahim level Haticéhoz: "Szultána.. Ez az első alkalom, mikor búcsú nélkül jöttem el, mert ez az utolsó különválásunk. Nem láthatlak többé, el kellfogadnom a helyzetet, még ha fáj is. Ahogy eldöntötted, hogy elválsz tőlem, döntésed nem fogod megváltoztatni. Ha úgy gondolod, és megöletsz, lelkem nem fog égni, mert nem sajnálom sajnálom amit tettem és ahogyan éltem. Elmegyek Parga-ba, itthagyok mindent, a szerelmed kedvéért. Ha életben maradok, itt kezdek majd új életet. Téged és gyermekemet a Mindenható Allah kezeiben hagylak.."64/4 Iskender levele Hürremnek: "Szultána, először is gratulálni szeretnék győzelmedhez. Számíthatsz Rüsztem pasára, aki kézbesíti nekd ezt a levelet. Felemeltem őt, Rüsztem őszinte és tehetséges. Sokat fog segíteni neked, míg én távol leszek. Valamint, ha tőlem szeretnél valamit, Rüsztemnek elmondhatod. Tiszteletem"64/5 Hürrem: Látni akartál? Szulejmán: A kiváltságok amiket adtam a hárem vezetésével jár, nem a magán szobám irányításával. Nem vagy jogosult a szobám látogatóinak ellenőrzésére. Hürrem: Nem tudod, hogy ezt kitől tudod.. de.. Szulejmán: Felajánlottam neked egy életet, amit másnak még soha sem. Úgy gondolom, hogy megérdemelted, de ha másként fogom látni, már nem lesz ez az élet neked. Hürrem: Ezt szándékosan csinálják.. El akarnak távolítani minket egymástól, ezért küldték azt a nőt. Szulejmán... Szulejmán: Gülfem arra kért, hogy bocsássam el mostani tisztségéből és egyet értettem. Afife asszonyt kértem meg, hogy helyezze el. Hürrem: Kicsoda Afife asszony? Szulejmán: Afife asszony szoptatott engem. Trabzonból jön majd. Úgy szeretem őt, ahogyan édesanyámat szerettem, Isten nyugosztalja. Afife asszony fog irányítani mindenkit tapasztalata szerint.64/6 Hatice: Halgass ide, Hürrem, nem mondom el még egyszer. Ürítsd ki ezt a szobát most azonnal, vagy.. Hürrem: Az árulás és a szégyen fájdalma amit elszenvedtél befeketítette szíved és eltüntette csillogást szemedből. Megértelek. Nőként nem szeretnék a helyedben lenni. Ez túl nehéz.. Hatice: Az életed és a lelkedet fogom elvenni. Hürrem: Folytasd, Szultána. Élve tértem vissza már számtalanszor a halálból, és ezt újra és újra meg fogom tenni. De ezt te sosem fogod kibírni. Mindenki hallott Ibrahim árulásáról. Ez a szégyen veled lesz, akárhova mész majd. Hatice: Egyszer majd rajtad fognak nevetni Hürrem. És tudod miért? Mert szultánunk más nőt fog szeretni. Hürrem: Ne is álmodj erről. Nincs másik ilyen nő. Nem létezik. Hatice: Ha senki nem rémít meg,.. ha senki nem érhet fel hozzád, akkor miért nem engeded, hogy a szultánhoz új ágyasok menjenek? Hürrem: Nagyuramnak nincs rá szüksége. De ha szeretnél, küldhetsz Ibrahimhoz néhányat, ha már úgy is annyira ért a nőkhöz..64/7 Iskender és Ibrahim beszélgetése: Iskender: Pasa, Nagyuram Barbarossát hívatta a palotába, hogy a tengeri erők vezetőjének nevezze ki. Ibrahim: Iskender, üzenetet fogunk küldeni, ha felmentettünk feladataid alól. Teli van lyukkal a füled. Jól figyelj. Iskender: Igazad van, sok mindent hallottam, például a Nigar Kalfával történteket
Férfi: Áljj! Mondtam, hogy állj meg! Valaki van ott!Gyerünk közelebb!
lány:-Ti...Ti...Víz...
F:Adjatok vizet ennek a nőnek!
....
F: Hazir Reise!
Barbarossa: -Van még más is??
F: - nincs, Reise.Senki mást nem találtunk.
B: - tudjátok hol van a hajója?
F:- mi nem.De akkor őket súlytotta a vihar. Ez a nő Isten akaratával élte csak túl.Perzsa nyelven beszél, Reise.
B:- Ki vagy te?..... Muszlim vagy?
Nő:( megrázza a fejét)
B:- Vigyétek és adjatok neki ételt!
Nő:- Hova visztek??
F:- Isztanbulba. A Szultán palotájába.


Seker aga:- Gyerünk, siess!! Gyorsan, gyorsan..Gyerünk, ezt..Még meg kell főzni a vacsorát is.
Sümbül:- Ohh, Istenem.......... Seker! Ennek nincs íze! Túl kevés dzsemet raktál bele!
Seker:- Légy hálás, hogy időben elkészítettem....... Hol vannak már a fürjek?
Aga:- Érkeznek,agám!
Seker:- Nézd meg mit csinálnak velük! Mondd meg nekik, hogy ne tartogasák!
Sümbül: -Figyelj  rám! Válassz ki párat. Hürrem szultána ezt imádja. Gyerünk, gyerünk!
Seker:- Szümbül aga.. ezeket a költségeket senki sem veszi figyelembe.Ezért ugye nem az én fejem fogja bánni?
Szümbül:- Nem, ne aggódj!.. Ez Hürrem szultána óhaja! Személyesen vállalt minden költséget.
Seker:- A győzelmét ünnepli?
Szümbül:- Természetesen a győzelmét! Aki azt tervezi, hogy az útjába állhat, nem fog sikerülni!Ismét tőlem szerzed a részleteket. Megyek.Gülsah minden bizonnyal már szétosztotta az aranyat...
Seker:- Számomra is?
Szümbül: Nem , majd jóváírják.
Seker: Te átkozott.


Lány: Isten áldja meg!
Gülsah:Ne aggódjatok lányok!
lány2: Isten áldja meg!
Gülsah: Van elég arany mindenkinek! Hürrem szultána eláraszt titeket még több ajándékkal.
Lány3: Isten áldja meg!
Lány 4 : Isten áldja a szultánát!
Gülsah: Tessék , fogd!
- Isten áldja a szultánát....
Szümbül:- Fatma hatun,mit keres itt? Lesel mint egy bagoly a fészekben.Törödja a saját dolgoddal.Menj a dolgodra. Te kígyó..
Szümbül:- Szultánám.Üdvözöllek. Örülök hogy látlak!


Gülfem:- Szultánám.Igaz amit hallottam??Valóban el akarsz válni Ibrahim pasától?
Hatice:- Ne most , Gülfem! Majd később beszélünk
Gülfem:- Hova mész?Ugye nem az uralkodóhoz?
Hatice: Menj innen, Gülfem!! Ma vége lesz mindennek.
Gülfem : - Ne szultánám! Kérlek ne rohanj úgy! Ennek kiszámíthatatlan következményei lesznek!
Hatice:- Megtörténik, aminek meg kell történnie!


Hürrem:-Köszönöm neked!
......
Szümbül: Szultánám! Mi van veled?
Hürrem: Semmi! Miért jöttél?
Szümbül: Hatice szultánát láttam az imént. Csak úgy dühöngött, minden megremegett . Az uralkodóhoz ment.
Hürrem: Mondott valamit?
Szümbül: Amint hallottam , Ibrahim pasáról van szó!Úgy tűnik az uralkodóval ismerteti a helyzetet.


Hatice: Üzenjetek az uralkodónak, hogy itt vagyok.
Aga: Ahogy akarod szultánám.
.....
Aga: Nagyuram, Hatice szultána érkezett.
Szulejmán: Jöjjön csak be!.......... Haticém.Ne állj ott gyere közelebb.Szerettem volna hogy lásd. Tudod, Ibrahim hamarosan hadjáratra indul. És azt akarom hogy itt maradj amíg vissza nem térnek....... Mi az? Történt valami?
Hatice:- Nagyuram....Én...Azért jöttem, hogy Ibrahimról beszéljünk.
Szulejmán: Ibrahimról?
Hatice: Úgy döntöttem, hogy elválok.Hürrem: A pasának vége. Nem is merek gonolni a közelgő következményekre.
Szümbül: Szultánám, a törvény szerint Ajaz pasa lesz  a nagyvezír.
Hürrem: Nincs kifogásom Ajaz pasa ellen.Azonban a jelenléte nem megfelelő a terveim eléréséhez.
Szümbül: Iskender Cselebi inkább?
Hürrem: Felé nagyobb bizalmam van..De ha van egy hatalmas, okos, gazdag, ambiciózus ember ,mint ő akkor kénytelen lesz küzdeni ellene , hogy őt juttassák feljebb.
Szümbül: Akkor kapcsolatba kell lépnünk másik pasákkal.
Hürrem: Szeretnék tájékozódni minden Díván tagról.Tudni akarok mindekiről mindent... Mit esznek, mit isznak , kik a barátaik és kik az ellenségeik, részletesen tudni akarom a dolgaikat.
Szümbül: Ahogy óhajtod, szultánám.Mindig a szolgálatodra.
Hürrem: Mi a helyzet a háremmel??
Szümbül: Ahogy elrendelted, szultánám. Az ünneplés folytatódik tovább.
Hürrem: Ez nem elég, hogy csak a háremben zajlik. Mindenhol nyissatok ingyen konyhát.Oszatok ételt a szegényeknek és a rászorulóknak.Továbbá hozzanak létre egy vagyonkezelői alapot a nevemben és osszanak alamizsnát.Osszatok ajándékokat minden családnak beynek és pasának .És legfőképpen külföldieknek.Azt akarom, hogy az egész világ tudja , a háremet én irányítom.Szulejmán:- Hallod amit mondasz??Hogy érted ezt?
Hatice:-Kérlek, ne kérdezz semmit,bátyám.Csak kérlek, engedélyezd a döntésemet!
Szulejmán: Először is , mondd meg az okát.Ha igazad van, akkor persze minden szükséges lépést megteszek.Mondd Haticém.
Hatice:- Ibrahim.... Már elég hosszú ideje viszonya van egy másik nővel...
Szulejmán: Biztos vagy ebben?
Hatice: Igen. Beismerte.Viszont ez nem csak egy jelentéktelen kaland.A nőnek adott egy házat.Még gyermeket is vár tőle .
......
Szulejmán: Agák!!Azonnal kéretem Ibrahim pasát!


Mahidevran: Várj, Gülfem! Épp a kertbe készülök, tarts velem, csak beszélgessünk egyet.
Gülfem: Nincs miről beszélnünk!
Mahidevran: Tévedsz.Miért akarnám megölni? Ez Hürrem-csapda egyike.Látod, elérte a célját.......................
Gülfem: Én már nem tudom kinek és mit hihetek el, sultánám.
Mahidevran: Esküszüm a gyermekemre , nem én csináltam.
Gülfem : Ami történt, megtörtént. Ez a vita felesleges.. Amúgyis, van ennél nagyobb probléma.
Maidevran: Mi történt?
Gülfem: Hatice szultána.........

Hatice:-Azt mondta, hogy ott hagyta a nőt, és nem tudta hogy terhes.Ez lehet, hogy igaz, de van jelentősége most?De évekig volt vele. Rajtam és a családján kívül élt egy másik életet.Hogy tudnám ezt elfelejteni? Hogy élhetnék továbbra is vele, és úgy tenni mintha semmi sem történt volna?
Szulejmán:- Ki ez a nő?
Hatice:Valójában, ez az ami a legnagyobb csalódást okozozott.Kiderült, hogy évekig kígyót melengettünk a keblünkön......... Nigár kalfa....Elrendeltem, hogy zárjáb ke.Ha eljön az ideje , elnyeri méltó büntetését.
Aga:- Nagyuram, nem találjuk Ibrahim pasát.
Szulejmán:- Bárhol is legyen keresd meg és hozd elém azonnal.
Aga: A hadsereggel lovagolt el a következő hadjárat miatt.Ha óhajtod küldünk utána egy hírvivőt.Mustafa pasa: Nasuh uram akkor bizonyára tudja az igazságot.Azt mondják Hürrem szultána átvette a hárem irányítását.
Matrakos:- Igy igaz. -Reméljük sikerül rendben tartania.
Mustafa pasa:- Amen.De.. hogyhogy ilyen hirtelen?
Aga: A nagyvezír  érkezik!!
Mustafa pasa: Ez a mi nagy nagvezírünk?
Matrakos: Igen, ez a pasa.... Méltóságos pasám, üdvözöllek.
Ibrahim:- Mustafa pasa..
Mustafa pasa: Igen, pasám.
Ibrahim: - Azonnal kezdjék meg az előkészületeket a hadjárathoz.
Mustafa pasa: Hogyan, pasám? Nem úgy volt hogy egy hét múlva indulunk?
Ibrahim: Meggondoltam magam, pasa. Most kezdjük meg.
Mustafa pasa: Az előkészületek időbe telnek, pasám.Holnap hajnalban megkezdjük.
Ibrahim: - Csináld amit mondtam!!!
Mustafa pasa:- Ahogy óhajtod, pasám.
Ibrahim: Matrakos...Szulejmán:Haticém, térj vissza a palotádba.Légy a gyermekeiddel.
Hatice: Akkor nem mondasz semmit? Elfelejted, hogy megsértett engem?
Szulejmán: Haticém. Én drága húgom. Persze, hogy meg fog fizetni a tetteiért. A családom mindenkinél többet ér.Úgy lesz ahogy kívánod!Te döntesz Ibrahim sorsáról. De látom belevetetted magad a mély bánatba. Minden fájdalom és harag vérként folyik szemeidből.A döntést meghozni nehéz.Ezért azt mondom, hogy gondold végig. Magadat és gyermekeidet is figyelembe kell venned.
Hatice: Én legfőképpen.....
Szulejmán:Ismétlem, a döntés egyedül a tied, Haticém! Ha akarod elveheted az életét vagy megbocsájthatsz neki. Bármi legyen a döntésed, az az enyém is. Tudod!
Lány: Meghalunk! Mind meghalunk! Meg fognak ölni minket! Meghalunk! Mind meghalunk! Meg fognak ölni minket!...........................
Matrakos: Allahra! És most mi lesz?
Ibrahim: Semmi. Én elfogadom a sorsomat, bármi legyen is az.
Matrakos: Ez nem a sors, pasám. A kezdettől fogva nyilvánvaló volt , hogy ez fog történni.Ezúttal te választottál... Pasám... Én a mai napig csndben voltam, mert tiszteletem és elismerésem neked.Feltétel nélkül elfogadtam, amit mondtál.Most az egyszer hallgass rám. Menj, pasám, menj vissza, oldd meg ezt mielőtt a nagyurunk talál meg.Beszélj a szultánávalal, könyörögj a bocsánatáért.
Ibrahim: Könyörögjek a bocsánatáért? Ezt kéred tölem? Azt kérjem, hogy bocsásson meg nekem? Így látod nekem jónak? Mint  egy szerencsétlen aki nem bírja elviselni a tettei következményeit?
Matrakos: Isten ments, pasám.
Ibrahim: ??!!??
Matrakos: Azt akartam mondani, hogy......
Ibrahim: Hogy?...
Matrakos: Tudja a szultána, hogy a nagyurunk szeret téged. Testvérének tart. Nem fog beleavatkozni az életetekbe , főleg nem ebben a helyzetben.
Ibrahim: Ne mondj ilyeneket, ha nem tudsz semmit se, Nasuh efendi.Sok testvér vére folyt már.
Matrakos: Akkor miért jöttél ide, pasám? Legyél az uralkodó elött. Miért indulna egy hadjáratban?
Ibrahim : Én nem megyek  hadjáratba, Nasuh efendi. Én a megfelelő halálba megyek. A csatatéren akarok meghalni, mint egy hős harcos. Éred?
Matrakos: És mi lesz majd azokkal akiket itt fog hagyni?A gyermekeivel és a szultánával és...
Ibrahim: Mondd! Mondd ki! Gyerünk, ne félj kimondani, gyerünk! Nigár hatun,ugye? ......Ő terhes. Erős. De talán soha nem fogom őt látni.De azt akarom, hogy túlélje. Élni fog.Nigár: Ne nyúlj hozzám! Ne közelíts!
Aga: Ne félj! Azért jöttem, hogy segítsek. Megmentelek. Hamarosan kijutsz innen.
Nigár: Ki vagy te?? Ki küldött??
Aga: Kudret aga vagyok. A méltóságos pasa küldött.
Nigár: Köszönöm, istenem! Gyorsan vigyél ki innen!
Aga: Várj, várj, várj! A megfelelő pillanatban visszajövök érted! Addig várj, ne csinálj semmit! Vigyázz a gyermekre a hasadban.
Nigár: Hol van a pasa? Mire készül?
Aga2: Elég volt Kudret aga!!!
Aga: Jönni fogok!Gülsah:( ezt a mondatát nem értettem 21:10)
Hürrem: ...????......? Még nincs vége........... Mahidevran, örülök hogy látlak.Hosszú ideje nem hagytad el szobádat.
Mahidevran: Már is pótoltad Nigárt? Odadobtad a pasának azt a kígyót.
Hürrem: Régebben tudtam a pasa gyengeségeit. De ez még nem jutott eszembe. Kiváncsi vagyok, hogyan sikerült elrejtenie hosszú évekig. Hogyan nem vettem észre eddig??
Mahidevran: Nem hiszem, hogy büntetlenül megúszod amit tettél, Hürrem.
Hürrem: Mahidevran, miért vagy még mindig itt?? Nem a szerető fiadhoz kellene menned Manisába?

Bekir aga: Hol van a herceg? Remélem nem az ágyban még mindig.
xy: Bekir aga??!!??!!
Bekir aga: Nyugalom, csak vicceltem! Mind tudjik , hogy nagyon fiatal a herceg. Nagyurunk Szulejmán szultán még fiatalabb volt amikor jött. És jól tudjuk hogy sikerült.  Most ő a világ legnagyobb ura. És ha ő ilyen a négy hercegnek is helyt kell állnia.
xy: Elhallgass ember, légy tisztelet tudó!

Aga: A tartomány ura érkezik.A méltóságos Mustafa herceg.
Nimet kalfa:Gyerünk ,lányok , iparkodjatok még vár a sok munka...
Fidan:-Nimet kalfa.
Nimet kalfa: Igen, Fidan hatun.
Fidan hatun: Készítsd elő a legszebb ruhámat estére.Hogy a hercegünk szíve fellobbanjon.Tudod ez a szultáni rend, örököst akar.
Nimet kalfa: Ne aggódj Fidan hatun. Minden rendben lesz gondoskodom róla.Bekir aga.: Régóta vártunk, Méltóságos hercegem. Most, hogy itt vagy nagy megtiszteltetés számunkra.Deniz Bekir aga vagyok, az engedelmes alattvalód. Mindig az ön szolgálatára készen.Allah kövessen téged utadon.
Valeria( Firuze): Ne félj, nem fogunk meghalni. Jobb lesz.
Lány : Hogy lenne jobb, ha rabszolga sorsra jutok? A halálba megyek.
Valeria: Nem , nem fogsz meghalni. Haza fogsz jutni.
Lány: Hogyan?
Valeria: Hogy hívnak?
Lány: Szilvia.
Valeria: Szilvia. Miért sírsz? Nem magad miatt aggódsz.
Lány: Van egy öcsém. Még nagyon kicsi.Egyedül van,nincs aki megvédje.Azért kell megszöknöm és gyorsan. Különben nem fogok tudni visszatérni hozzá.
Valeria: Nyugodj meg, Segítek.
Lány: Hogyan?
Valeria: Nem tudom, de megtalálom a módját.Hatice: Vigyétek fel a gyerekeket az ágyba.... Fiam....

"Ibrahim: Szultánám, Első alkalommal így, búcsú nélkül, mert ez az utolsó búcsú.Már nem láthatlak többet.Bár fáj. de kénytelen vagyok elfogadni a következményeket. Ha úgy döntöttél el akarsz válni, ne várj vele.De ha kiadtad a parancsot a halálomra, a szívem akkor sem fog igazán fájni. Mert én nem bántam meg ahogy éltem és amit tettem.Feladok itt  mindent, még a szerelmed is és elmegyek Pargába, ott új életet kezdek. Természetesen ha életben maradok.Téged és gyermekeimet a mindenhatóra bízlak."....................................28:29....................................
Ibrahim:Diyarbakir-től indulunk Alappo felé.Ott csatlakozik hozzánk Ulaman pasa és más Bégek is.Amikor a hadsereg  teljes továbbmegyünk Bagdad  felé.Ott van Tahmasp és a tudatlan emberek akik segítenek neki az árulásban. Természetesen megpróbálják kijátszani a mi nagy hatalmunkat.
Mustafa pasa: Nem kétséges, pasám.De még mindig nem tudjuk hol tartózkodik Tahmasp .
Matrakos:Akkor minden szükséges lépést megteszünk, hogy megmutassa az arcát,pasa.
Mustafa:-És ha nem száll szembe?
Ibrahim:- Ebben az esetben mindenki látni fogja, hogy egy hozzá nem értő uralkodója van a Safevida dinasztiának.
Iskender: Méltóságos pasám.
Ibrahim:Nézd, ki van itt. Végül is megtisztelt minket.
Iskender: Amint üzentél, indultam is. Mi ez a sietség, pasám?
Ibrahim: Szükségesnek tartottam. Hoztad a személyes őreimet?
Iskender: Ahogy kérted , készen állnak. Itt van 30 őr.
Ibrahim: Mondtuk, hogy hány őrt kérünk?
Musztafa pasa: -110 főt, pasa.
Ibrahim: Hol van a maradék 80 őr?
Iskender: Később fog csatlakozni hozzánk,
Ibrahim: Iskender cselebi.A parancson megtagadása bűncselekmény. Különösen hadjárat idején.
Iskender:Hogyan tehetnék ilyent, pasám?Én csak....
Ibrahim: Kifelé!!! Legközelebb nem úszod meg figyelmeztetéssel!
..........................
Iskender: Légy óvatos. Meg akar szabadulni tőlem, a lehető leghamarabb.
Janicsár: Ne aggódj, uram, minden óvintézkedést megtettünk.
Iskender: Tegyél biztonsági intézkedéseket Ibrahim pasa érdekében. Tudod hosszú út áll elöttünk. Nehogy zsákmánnyá váljunk a vadállatoknak.
Jaanicsár: Értettem.
Iskender: Továbbá, tudd meg miért akar ilyen korán útnak indulni.
Janicsár: Ahogy óhajtod.

Lány: Szultánám?
Hatice: Hagyjatok békén!
Lány : Mahidevran szultána jött!
Hatice: Jöjjön.
Mahidevran: Szultánám.Bocsánat ha zavarlak.
Hatice:Majd később, Mahidevran, aludni szeretnék.
Mahidevran: Kérlek, hallgass meg! Ellenkező esetben, lehet , hogy túl késő lesz.
Hatice: Miről beszélsz? Mi történt?
Mahidevran: Hürrem csapdát akar állítani. Mostmár ő irányítja a háremet.
Hatice: Most nem akarok hallani a problémáidról, amíg itt szenvedek a gondjaimmal, Mahidevran.
Mahidevran: Ez nem az én személyes problémám Szultánám, ez az egész dinasztia problémája.Ha elválsz Ibrahim pasától azzal Hürremnek teszel nagy szolgálatot.Miért jött és mondott el mindent? Talán mert szeret téged? Nem. Az egyetlen vágya, hogy megszabaduljon a pasától.És ezt előre megszervezte szándékosan.
Hatice:Nem számít, hogy ő mondta. Végül is, ez igaz.
Mahidevran: Hogy érted, hogy igaz? A pasának volt egy kalandja egy nővel?
Hatice: Ne hasonlits össze magaddal, Mahidevran. Nem vagyok köteles szenvedni az ilyen gondokkal.
Mahidevran: Nigár elérte,hogy szétszedje a családod? Pedig hosszú szerelem ez.
Hatice: Milyen szerelemről beszélsz? Fogd! Fogd és olvasd el mit írt a pasa. Semmit nem sajnál amit tett.Megint arrogáns mindenki, és azt kéri, hogy bocsássak meg. Soha nem bocsájtom meg ezt neki.
Mahidevran: Én nem mondom, hogy bocsáss meg neki.Vizessen érte. Mondjuk a legszebb nővel maradhat a társadalomban, mint te.De ne válj el tőle. Ezzel Hürremnek válaszolsz.
Hatice:Ezért cselekedjünk bölcsen a saját érdekünkben, hogy Hürremet ne emeljük feljebb.
Mahidevran: Szultánám.
Hatice: Elég, Mahidevran.Elmehetsz.Hürrem:Láttam Hatice szultánát elmenni. Mint akinek a szárnya tört volna. Ez nagyon bánt engem.
Szulejmán: Ne hagyd egyedül, Hürrem.
Hürrem: Ne aggódj, én ott leszek vele.Nem tudom megérteni, Ibrahim pasa miért nem bánta meg ezt Nigárral.Mire vársz, Szulejmán? Mikor kapja meg a pasa a méltó büntetését? Vagy a hadjárat végére vársz?
Szulejmán: Ez Hatice és Ibrahim dolga. Majd Hatice dönt sorsáról.
Hürrem: Már eldöntötte, hogy el akar válni.
Szulejmán: Kértem, hogy gondolja át.
Hürrem: És mi lesz ha megbocsájt neki? Szemet hunysz egy ilyen nagy árulás felett? Nem fogja vajon holnap is fájdalmat okozni a sérült Haticének, mint ma és ezelött is?
Szulejmán: Hürrem.
Hürrem: Évekig élt kettős életet. És te testvérednek hívod. Nagyobb halalmat adtál neki, mint bárki másnak.És ő alattomosan cselekedett a hátad mögött. Már sokadszorra.
Szulejmán: Mint már mondtam. A döntés Haticéjé.
Nigár: Szultánám.
Mahidevran: Végre ott vagy ahol lenned kell.Még az elején figyelmeztettem Hatice szultánát. Mondtam neki, hogy egy ilyen szerencsétlent, mint te tartson távol a palotájától.
Nigár: Segíts nekem, szultánám. Vigyél ki innen.
Mahidevran: Mit mondasz??!!
Nigár: Ibrahim pasa gyermekét várom.Oly sokáig védtem őt. Legalább miatta.
Mahidevran: Ki az aki törődik az életeddel? Ibrahim pasa nem akarja, hogy itt legyél?
Nigár: A pasa idekülte értem a testvérét. Hogy elvigyen a szülés miatt. De Hürrem szultána megakadályozta.
Mahidevran: Tehát így fogtak el. Most már látod kit szolgálgál oly sok éven át.
Nigár: Szultánám.
Mahidevran: Nagyurunk mindenről tud. Többé senki sem tud megmenteni.
Nigár: És Ibrahim pasa?? Vele mi lesz?
Mahidevran: Még nem tudom, mi lesz a sorsa. Ezért a szégyenért a fejét vehetik, mint neked is. És ezzel a gondok el fognak múlni. Vigyázz magadra.Musztafa: Elmehettek...... Te maradj.Gülfem: Jó étvágyat szultánám.
Hürrem: Köszönöm, Gülfem hatun. Gyere, kérlek ülj le.Szedj az ételből. Inni valamit?
Gülfem: Köszönöm, de sok dolgom van. Csak azért jöttem, hogy tájékoztassalak. Mehmet herceg szobája kész. Elfoglalhatja amikor akarja.
Hürrem: Kitűnő! Mehmet ettől a hírtől nagyon boldog lesz.
Gülfem: Szép estét.
Hürrem: Gülfem hatun. Mit csinálsz? Hatice szultánáért aggódsz?
Gülfem: Mi mást lehetne? Bárcsak semmit se mondtál volna. Hatice szultána semmit nem tudott volna.
Hürrem: Előbb vagy utóbb megtudta volna.Végül is az asszony terhes.
Gülfem: Kitaláltunk volna valamit. De te nem akarsz elszalasztani semmilyen lehetőséget.Mahidevrant is elüzted.Engem is kihasználtál.
Hürrem: Ne hidd el az ő történetét,Gülfem hatun. Abból nem lesz előnyöd. Ma még itt, holnap ott lesz.El akarja rejteni a saját bűneit.És vár a lehetőségre.Én nem tettem ellened semmit. Neked mindig jó volt mellettem, nem igaz? Remélem nem tagadod.
Gülfem: Nem tudom. Isten is kedvesen beszél a bünösökkel.nő:  Hercegem.
Mustafa: Most mehetsz..........

"Ibrahim:  Három ragadozó ami felfalja az emberi lelket
Musztafa: tigris, oroszlán és farkas.
Ibrahim: Igen. Az első képviseli a kapzsiságot, második a büszkeség, az utolsó az irigység.
...
Szulejmán:A legnagyobb ellenség az önzés.
Aga: A főlovász jött, Rüsztem aga.
Szulejmán: Engedd be.
Rüsztem: Jó reggelt, nagyuram.
Szulejmán:Gyere Rüsztem aga , lépj közelebb. Hogy vagy?
Rüsztem: Imádkozom az egészségedért.Nagy megtiszteltetés nekem ez a kinevezés.
Szulejmán: Nincs kétségem affelől, hogy a kötelességeidet tejlesíted.
Rüsztem: Megtiszteltetés, nagyuram.
Szulejmán: Musztafa fiam hogy van? Érkezett valami hír?
Rüsztem: Érkezett, él és egészséges. Jó a hangulata. Amint alkalom adódik a herceg tájékoztatni fogja mindenről.
Szulejmán: Rendben.
Rüsztem: Nagyuram.Megkért hogy hozassak lovat  Mehmet hercegnek és Mihrimah szultánának.Személyesen gondoskodtam róla.A lovak megérkeztek.
Szulejmán: Értesítsd őket és add át az ajándékom.
Rüsztem: Ahogy óhajtod nagyuram. Ha nincs más, engedelmeddel.
Szulejmán: Elmehetsz.Hürrem:Tetszik a szoba?
Mehmet: Igen anya. Köszönjük. Végre kész van a szoba.
Hürrem: Ez a szoba nem elég jó neked. Fiam, a jövő uralkodója, egy nap  az egész oszmán állam a tulajdonodban , a lábad elött fog heverni.
Mihrimah: Anya, és velem mi lesz majd?
Hürrem: Te a testvére leszel.
Mihrimah: Már az vagyok.
Mehmet:Mi baj Mihrimah? Talán féltékeny vagy?
Mihrimah: Nem.
Hürrem: Mihrimám , napom. Ne legyen szomorú a szép arcod.Ha átveszem a Valide szultána helyét ez a mi szobánk lesz
Mihrimah:Hogyan lehet? Az lehetetlen. Ennek a szobának üresen kell maradnia. Azt mondták.
Hürrem: Kit érdekel, hogy mások mit mondanak.?
Szulejmán: Ezt szeretném elküldeni Ibrahim pasának.
Rüsztem: Igen is, nagyuram.Bizonyára nagyon értékes.
Szulejmán: Igen. Gondoskodj róla, hogy épségben megérkezzen.
Rüsztem: Ne aggódj, nagyuram. Majd én elintézem. Ha mást nem kívánsz...
Szulejmán: Nem, elmehetsz.


Ibrahim: Tahmasp a seregével valószínű Tebriz tartományban bújkál.
Mustafa pasa: Ebbe az irányba indítjuk a támadást, pasa. Tebriz rendkívül fontos. Ha nyerünk, minden a fenhatóságunk alatt lesz.
Ibrahim: Nem a legyőzése a legfontosabb, pasa. Célunk egy tartós békét létrehozni.
Iskender Pasa: Kiterjesztett határainkon kell a békét fenttartani.
Ibrahim: Ez a probléma. Soha nem tudtuk kezelni a hadsereget.Azonban, amikor ugy döntünk , hogy hazatérünk ők ismét uralni fogják keletet. Így a szeldzsuk dinasztia egyre nagyobb.Utoljára a nagy Szelim szultán  akart ott nyerni. De  a részletek továbbra is kérdésesek.
Matrakos: Mit fogunk csinálni, pasám? Van valami terved?
Ibrahim:Először is a szafevidákat kell eltörölni. Akabe területén kell  létrehozni egy domináns erős kánságot.A kánság élére üljön egy hatalmas kán aki hűséges az oszmán birodalomhoz és Szulejmán szultánhoz.
Iskender Pasa: Létre akarsz hozni egy másik birodalmat, pasám?
Ibrahim:...

Pistar: Avasar-bey, én Pistar Karali vagyok, Tahmasp sah Személyes testőre. Utasított, hogy adjam át ezt a levelet.
Avasar: A mi Tahmasp sahunk  elrendelte, hogy öljük meg Ibrahim pasát.


Ibrahim: Perzsia nem csatolható Isztanbulhoz, Iskender cselebi.Szükség van rétre hozni egy külön birodalmat , az oszmán birodalomnak alárendelve.
Iskender:Jó, és ki ez a hatalmas kán? Van valaki a szemed elött?
Ibrahim: Én vagyok az egyetlen, akit úgy vélek, hogy alkalmas erre.
Iskender: Nagyurunk hogyan vélekedik erről? Biztosan elfogadja ezt a remek gondolatot.
Ibrahim: Ez egy nagyon értékes kard, ahhoz, hogy egy olyané legyen, aki még sohasem harcolt.Remélem tudod, hogyan kell használni. Mert kénytelen leszel használni. A megbeszélésnek vége. Azonnal kezdjétek meg az előkészületeket.


Aga: Tisztulj.Hürrem szultána.
Mihrimah: Ez egy ló?
Hürrem: Igen. Nagyurunk kérte, hogy hozzák ide őket.
Mihrimah: Ez az én lovam?
Rüsztem: Neked a fehér lovat választottam, szultánám, de ha nem tetszik...
Mihrimah: Ellenkezőleg, nagyon tetszik.
Rüsztem: Adnom kell valamit, szultánám.
Hürrem: Mit?..... Mi ez? Ki küldte?
Rüsztem: Iskender cselebi.Gülsah: Gülfem asszony.
Gülfem: Mit keresel itt?
Gülsah: Hürrem szultánát kísértem. Elrendelte, hogy készítem elő neki  a Valide szultána szobáját.
Gülfem: Engem miért nem tájékoztattak erről?
Gülsah: Hürrem szultánát kérdezd erről.
Gülfem: Nagyurunk elrendelte, hogy az a szoba üresen marad.Addíg amíg szükségesnek nem tartja, és másképp el nem rendeli a szoba üresen marad.
Gülsah: Gülfem asszony.Ez nem fog tetszeni a szultánának.
Gülfem: Most fenyegetsz engem? Tűnj innen!! Takarodj!!"Iskender: Szultánám,Először is üdvözöllek és gratulálok a teljes győzelmedhez. Teljes mértékben megbízhatsz Rüsztem agában, aki átadta ezt a levelet. Hűséges ember, akit én személyesen tanítottam.Nagy hasznunkra lehet amíg nem vagyok ott.Továbbá, ha bármilyen megbízása van , Rüsztem agán keresztül üzenjen.Fogadd üdvözletem."

Hürrem: Rüsztem aga.
Rüsztem: Itt vagyok, szultánám.
Hürrem: Mik a feladataid?
Rüsztem: Kineveztek főlovásznak,szultánám.
Hürrem: nagyurunk annyira bízik benned, hogy rád bízta a lovait?
Rüsztem: Ő igy  méltatta, szultánám.
Hürrem: Tudod mi van ide írva,nemde?
Rüsztem: Számomra megtiszteltetés, szultánám.
Hürrem:Rendben. Mihrimah, Mehmet.Gyorsan, megyünk vissza.
Mihrimah: Anya, lovagolni szeretnék.
Hürrem: Most nem. Gyere.Szulejmán: Ajaz pasa. Hogy van Ibn-Kemal efendi?
Ajaz pasa: A Sheikh Al-Islam nincs jól, nagyuram. Az orvosok kételkednek.
Szulejmán: Értesítsétek Saddulaha Szádi efendit, rumélia hadi bírót. Ibn-Kemal halála után  nevezzen ki egy új Sheikh Al-Islamot.... Ajaz pasa.
Ajaz pasa:  Igen, nagyuram.
Szulejmán: Győződj meg róla, hogy méltóságteljes, ünnepélyes fogadtatást kapjon Hazir Reis.Semmiben se szenvedjen hiányt.
Ajaz pasa: Ahogy óhajtod, nagyuram.
Kasim pasa: Nagyuram.
Szulejmán:Mondd, Kasim pasa.
Kasim pasa: Mindannyian tiszteljük és csodáljuk Hazir Reis-t , de ő műveletlen és modortalan ember, aki a saját szakállára cselekszik.Lehet, hogy pompában ragyog a fővárosban, és lehet ezzel hozunk létre sok gondot.Az öltözéke nem felel meg Alzír tartomány kormányzójának.
Szulejmán: Hazir Reis..egy erős oszmán bey , aki évek óta hűségesen szolgálja az államot.Neki is köszönhetem ezt a hatalmas hadsereget.De ez elmondható a tengeren is , ahol erős hadsereggel áll rendelkezésre. Mert nagy szükségünk van egy erős tengeri flottára és egy  hatalmas parancsnokra aki vezeti.És csak egy ilyen parancsnok mint Hazir Reis képes, és nem valaki más.Valeria: Szilvia, Szilvia!
Lány:Mi az? Mi történt?
Valeria: Kelj fel... Ez az a hely amit említettél nekem?
Lány:Igen ez. Nézd a kinyúló tornyot.
Valeria: Nagyszerű. Át tudsz úszni?
Lány: Igen, de..
Valeria: Jó, gyere velem.
Lány: Vasajtók vannak. Nincs kijárat. Meg fognak ölni minket? Mit csinálsz?
Valeria: - Haldoklik, szüksége van egy kis friss levegőre. Ezt mondd.
Lány: Hogyan csináljam?
Valeria: Nincs más út. Különben, felejtsd el , hogy a testvéredet újra látni fogod.
Lány: Ez a lány beteg, haldoklik. Nem kap levegőt. Meg fog halni. Meghal. Kérem, vízre van szüksége. Adj nekünk vizet. ..... Nem látod, hogy nem kap levegőt?  Meg fog halni. Hívj orvost. Ne csak állj ott.
Férfi: Jó, várj itt. Hívom.
Valeria: Gyorsan, Szilvia ugorj.
Lány: Te nem jössz?
Valeria: Nem megyek.
Lány: Nem lehet így. Gyerünk és együtt szökünk meg.Ez a réteg igen gazdag, erős és megvéd minket.
Valeria: Szilvia, ne állj meg. Ugorj. Mielőtt eltávolodunk.
Lány: Jó, de fogd ezt. Jézus majd vigyáz rád.
Valeria: Gyorsan.
Hazir: Te miért nem ugrottál vele? Te túlélted a vihart. Egy olyant amiben több tucat ember meghalt. Amikor megérkeztél perzsául beszéltél, és most a mi nyelvünkön beszéltél. És elég jól , ahogy láttam. Ki vagy te, asszony? Honnan jöttél? Hova tartasz?
Valeria: Az, hogy ki vagyok és honnan jöttem nem fontos. Én csak egy rabszolga vagyok, mint minden más nő, aki a sorsát követi.
Férfi: Bocsáss meg nekem, Reis. Azt mondta, hogy beteg. és én kiengedtem levegőzni. Ezt használta ki a másik asszony, Reis. Engedte, hadd menjen
Hazir: Vidd ezt az asszonyt a helyére.Aga: Méltóságos Mustafa herceg.
Musztafa:A Mindenható nevében.....  Az igazságos és irgalmas Allah nevében  megnyitom a mai Díván ülést.
Lala: Méltóságos hercegem. Az engedelmeddel, Szeretnélek tájékoztatni  a palotával kapcsolatos dolgokról.
Musztafa: Hallgatlak, Lala. Mindenről tudni szeretnék. De először beszéljünk, Bekir agáról. Mert különböző vádak jutottak a fülembe. Ezek súlyos vádak Bekir aga ellen. Megvesztegetés, kivételezés, hatalommal való visszaélés. Mi a véleményed, Lala? Aki tud valamit az ügyről, az mondja.

Aga: Az iparosok panaszkodnak, Bekir aga. Senki sem fizet. Megérkezett a herceg, remélem segít nekik.
Bekir aga: Még várnunk kell egy kicsit, majd meglátjuk. Akkor rájön, hogy mit csinálok... Méltóságos Herceg látni akart.
Aga: Várj amíg behív.
Bekir aga: Mi történt? Ő hívatott. Mondott valamit?
Aga: Nem tudom, aga.
...
Aga:Te paszaszkodtál, agám?
Bekir aga: Ne aggódj, aga. Mi van, ha ők panaszkodtak?! A herceg még csak egy gyerek. Két szóval megtévesztem őt. És utána minden renden lesz mint ezelőtt.
...
Aga:Bekir aga.
Bekir aga: Állok szolgálatára, méltóságos hercegem.
Musztafa: Gyere közelebb.
Bekir aga: Megtiszteltetés, hogy elötted állhatok.Megragadom az alkalmat, hogy bemutassam neked az értékes hozzájárulásomat a hatalmas államhoz.
Musztafa: Erre nincs szükség, Bekir aga. Már tudom, milyen értékesen járulsz hozzá.Megvesztegetés.. Kivételezés.. És egy egész pohár szégyenteljes vádak.
Bekir aga: De hercegem?! Isten ments, hogyan tehetnék ilyent?Esküszöm a becsületes és méltóságos , hogy mind hazugság és rágalom.
Musztafa: Ne nekem, hanem a bírók elött magyarázd meg.... Lala.
Lala: Itt vagyok, hercegem.
Musztafa: Elrendelem. Bekir aga ügyét a bírák elé benyújtani.És ha úgy van nyerje el méltó büntetését.
Bekir aga: Hercegem. Ez mind hazugság. Rágalom. Hercegem. Rágalom.
Musztafa: Vigyétek.
Bekir aga: Én vagyok az áldozat.
Musztafa: Zárjátok a börtönbe.
Bekir aga: Kegyelmezz hercegem. Ártatlan vagyok. Esküszöm, hogy ártatlan vagyok. Hercegem.Kegyelmezz. Kegyelmezz nekem, hercegem. Halgass meg, hercegem. Kegyelmezz.
..
Musztafa: Folytassuk.Hürrem: Mi történt Gülsah, miért vagy ilyen sápadt?
Gülsah: Felmerült egy probléma, szultánám. Megpróbáltam megoldani, anélkül, hogy zavartalak volna.De Gülfem asszony folyamatosan megakadályozott.
Hürrem: Ne beszélj mellé, Gülsah, mondd.
Gülsah: Nem engedi, hogy elkészítsem a Valide szultána szobáját neked.
Hürrem: Ki kért tőle engedélyt? Én adtam neked egy feladatot. H egyedül nem tudod megoldan, akkor mit akarsz?
Gülsah: Elnézést, szultánám. De ő nem egy felsőbb személy? És emellett a nagyurunk asszonya is.Szóltam Szümbül agának, de...
Hürrem:Jó, elég!! Hol van most?
Gülsah: Az előbb még a Valide szultána szobájában volt.
Hürrem: Gyere velem.Aga: Légy kész ma este. Kiviszlek innen.Hürem:Gülfem asszony.Mit jelentsen ez? Milyen jogon akadályozod meg?
Gülfem: A jelenlegi paracs szerint ez a szoba üresen marad, szultána.Ezesetben ez volt a nagyurunk akarata.Mint tudjuk nem járult hozzá Mahidevran szultánának sem.
Hürrem: Figyelmeztettelek, Gülfem.De úgy tűnik hiába beszélek. Ne hasonlíts össze másokkal, főleg Mahidevran szultánával.Soha!! Ha én akarok valamit, akkor azt biztos, hogy megkapom.
Hatice:Ezúttal nem fogod, Hürrem.Mit akarsz, Hürrem? Milyen terved van?
Hürrem: Szultánám......
Hatice: Nemrég tiltottad meg Mahidevrannak, hogy elfoglalja ezt a szobát. Te mondtad, hogy ez sértés és a Valide emlékeinek a meggyalázása lenne, nem igy van? És most te akarod ezt a szobát?
Hürrem: Stultánám. Ettől a naptól sokminden megváltozott. Mahidevran mentesült a feladatok alól. És tudod mi a helyzet a pasával. Engem már megbíztak, hogy kezeljem a háremet.
Hatice: Amint megérkeztél, már el akarod foglalni ezt a szobát?
Hürrem:Elég hosszú idő telt már el. Nem maradhat örökké üresen.
Hatice: Maradhat, Hürrem. Örökre üres marad számodra. Tudod, hogy miért? Mert itt csak a valide szultána élhet. Ha egy nap az egyik fiad a trónra lép akkor megkaphatod ezt a szobát.
Mahidevran: Allah akaratával nem lehet így.
Hatice: Most menj vissza a szobádba és élj a lehetőségeiddel.
.....
Szümbül:Szultánám. Kérettél.
Hürrem: Összefogtak ellenem. Hatice szultána azt mondta a szoba üresen marad. Amint megérkezett, egyből összegyüjtötte őket.
Szümbül: Lehet, így a legjobb, szultánám. Ez a szabály.
Hürrem: Szümbül, ha követem a szabályokat, már halott lennék.
Szümbül:Akkor siess meglátogatni nagyurunkat mielőtt elindul a hadjáratra.
Hürrem: Megkapom ezt a szobát, Szümbül. Hallasz? A Valide szultána szobája az enyém lesz.


Hatice: Ne aggódjatok.Nem fogom hagyni, hogy Hürrem kedvére irányítsa a háremet.
Gülfem:Nem lenne jobb, nem beleavatkozni? Attól csak idegesebb lesz
Hatice: Hagyjam ebben az állapotban ezt a harcot, Gülfem? Tönkretette az életemet. Elvesztettem miatta Ibrahimot. De, meg fog fizetni azért, amit tett. Erre megesküszöm!.. Megbánja azt a napot is amikor megszületett.
Mahidevran:Mi jár a fejedben, szultánám?
Hatice:Hürrem át fogja élni azt, amit én is átéltem.
Gülfem:Hogyan gondoltad?
Hatice: Csak egy módja van annak, hogy megszabaduljunk tőle. Egy másik nő.
Gülfem: Szultánám, a Valide többször is megpróbálta.Több tucat ágyat küldött nagyurunknak.De hiába. Sikertelen volt.
Mahidevran: Igaz. Hürrem lehetetlenné tette. Azonnal eltávolította mindet.
Hatice: Ez nem tart örökké. Egy nap, lesz egy asszony, aki véget vet Hürrem szerelmének és hatalmának.Valeria:Hol vagyunk?
Lány: A topkapi palotánál. Szulejmán szultán palotájában.
Valeria: Mi ez a nyüzsgés?
Lány: A férfit aki idehozott bennünket, Barbarossát üdvözlik.Ibrahim:Elégy! Gyertek ide körém. Tegnap éjjeli üzemeket el kell foglalni.
Aga: Igen, Pasám.
Matrakos: Nem érkezett levél Nagyurunktól. Talán még a szultána nem mondta el.
Ibrahim: Biztos, hogy megtudtam. Hürrem szultána nem hagy ki egy ilyen lehetőséget.
Matrakos: Hát pesze, pasám, igaz.
Iskender cselebi: Méltóságos pasa. Nagyurunk meghívta Hazir Reist a fővárosba. Azt hallottam, a haditengerészet főparancsnokává nevezi ki.
Ibrahim: Ha megoldottad a jelenlegi feladataidat, kijelölünk hírnöknek. Mert mindig mindent hallasz.
Iskender: Igazad van. Minden eljut a fülembe. Mondjuk a Nigár asszonnyal való kapcsolata is.
Matrakos: Nyugalom, pasám. Állj meg.
Ibrahim: Átkozott féreg.... Engedj el.
Avasar: Siessetek. Az ellenség már biztosan elkezdte a felderítést.Fejezzétek be mielőtt ideérnek.Kasim pasa: Mi ez a fogadtatás, pasa? A vezíreknek kell fogadniuk  Hazir Reist.
???? Mondhatjuk igy is Kasim pasa. Mert ő a tengerek ura................. Hazir Reis. Üdvözöllek a palotában.Üdvözöllek, Turgut Reis és Seidi Ali Reis.
Hazir: Az uralkodó hol van?
??? : jó kedéllyel fog fogadni téged. Hamarosan itt lesz.
Hazir: Miért ez a nagy poma, pasa?... Már hatalmas utat megtettem, de nem sikerült behajózni az egész boszporuszt. Állandóan kénytelen vagyok várakozni. Szeretnék találkozni mihamarabb nagyurunkkal.
????: Még túl korai utasításokat osztani, Reis. Várnia kell. És amikor nagyurunk megérkezik le kell térdelnie és megcsókolni a kaftánját. Ne felejtsd el, hogy emlékeztettelek.
Hazir: Felírnád nekem a szabályokat és elküldenéd nekem, pasa? Így legalább előre tudni fogjuk, hogy mit kell tennünk.
..
Aga:  Szultán szulejmán han érkezik.
..
??? Várj még. És ne felejtsd el megcsókolni a kaftánját.
.....
Szulejmán: Gyere, Hazir Reis, jöjj közelebb.
Hazir: Nagyuram.
Szulejmán: Üdvözöllek a fővárosban.
Hazir: Jó látni, nagyuram.
Szümbül: Nézzük.A szája. Gyerünk.  Menj, menj . Fürdő.
Aga:.........................................................Mit csináljunk ?
Szümbül: Honnan tudjam?.... Jó jó... Menj. Tisztelt Hazir Reis hozott nekünk mindenfélét.Hazir: Nagyuram. Engedelmeddel, szeretnék adni neked egy ajándékot.
Szulejmán: Tessék.
Hazir: Fogadd tisztelettel Alzir kulcsát, melyet most csatoltunk az oszmán birodalomhoz.
Szulejmán: A bátrak között a legbátrabb, Reise, sok győzedelmet arattál. Amíg vannak olyan hősök, mint te az oszmán birodalom mindig a csúcson lesz!...............................................................................................


Szümbül: Folyamatosan. Folyamatosan. A nemes családból származó asszonyok sorakozzanak a kőépületnél.
Aga: Lesz elég hely mindenkinek, aga, mintegy 30 asszonynak?  Ott leszel az elhelyezésnél?
Szümbül: A többieket elküldjük a Régi palotába. ... Jó, elég. Gyerünk, túl sokan lesznek. Ezeket vissza. Menj, gyerünk. Megvagyunk.
Valeria: Én nem megyek a palotába?
Hatun: Nem.
Valeria: És minket hova visznek?
Hatun: A rabszolga piacra.
Valeria: Rabszolga piacra?
Hatun: Ne kérdezősködj, asszony, gyerünk, menj.
Aga: Gyerünk, Lányok, menjetek.Gyorsan.
Hatice: Mi történik itt?
Gülfem: ezeket Hazir Reis hozta Nagyurunknak, szultánám.
Hatice: Személyesen ellenőrizd a lányokat, Gülfem. Válaszd ki a legszebbet és leg okosabbat.Készitsd fel, kifejezetten nagyurunk számára.
Mahidevran: Igazad van, szultánám. Ki kell választani mielőtt Hürrem beleavatkozik
Gülfem: Van köztük nemes családból származó asszony. Közülük tudnék választani.
Hatice: Nem kell nemes asszony,  de nagyurunk szívében égjen a tűz tőle.

Hazir: Nem engedtük, hogy V. Károly levegőt vegyen, nagyuram. A hajókat sem tudta megközelíteni.Különösen az a bolond Andrea Doria. Állandóan elmenekült.
Szulejmán: Miért álljon ott ha Károly csak menekül. Tahmasppal a helyzet változatlan. Nem tudnak elég bátorságot gyüjteni. Ezek a gyávák nem is szégyenlik a saját katonáikat, dolgaikat, és még a nőket sem.
Hazir:Egy nap, mindenki letérdel a te akaratodnak, nagyuram.
Szulejmán:Sikerülni is fog egy ilyen bátor ember segítségével,  mint te... Hazir Reis. A teljes vezetést sikerül ellenőrizni a világon, ha a nyílt tengeren hajózunk. Ezért szükség van egy erős tengeri flottára.Azt kérem, hogy gyüjtsd össze és legyél a parancsnoka.
Hazir: Nagy megtiszteltetés, nagyuram. De ennek a tisztségnek a betöltéséhez, maradnom kell a fővárosban.Azonban tudod, én mindig a tengeren vagyok.
Szulejmán:Nem mondtam, hogy maradj a fővárosban.Te kihajózol a Földközi-tengerre és ott harcoltok amíg az oszmán birodalomnak szüksége nem lesz rád.
Hazir: Most felvidítottál engem, nagyuram.
Szulejmán:De feltételezem tudod, hogy a hadsereg  parancsnoka a hadjáratban Ibrahim pasa. .. Hazir Reis elsőként megy parancsnoknak Aleppoba Ibrahim pasa helyett.És amikor visszatért a fővárosba, elfoglalja a helyét a flotta parancsnokaként.Matrakos: Iskender tud Nigárról. Fel fogja használni ellened. Legalább is elterjeszti a katonák között.
Ibrahim:Bizonyára átállt Hürrem szultána oldalára. Ugy tűnik, hogy társultak.

Hatice:Mi volt, Gülfem? Választottál egy lányt az éjszakára?
Gülfem: Igen, szultánám. Kiválasztottam. De nem tudom valójában mi lesz majd. Hürrem szultána bizonyára próbálja megakadályozni.
Mahidevran: Azt hiszem titokban kell majd előkészíteni, és bejuttatni nagyurunk szobájába, mielőtt kiszimatolna bármit is.
Hatice: Nem.Éppen ellenkezőleg. Minden Hürrem szeme előtt fog történni. Tudni fogja.Tudnia kell.

Hatice: Már hallom, hogy Hürrem meg akarja akadályozni
Gülfem:Lehet, hogy nem próbálja majd megakadályozni.Különben is nagyurunk nem fogad el semmilyen más nőt.
Hatice: Beszélünk Hürremmel.Biztosan nem fogadja közönbösen ezt a fenyegatést.Biztosan meg próbálja akadályozni.


Hürrem: Mikor adják fel végre?
Szümbül: Szavamra, szultánám, ennek van valami célja.Hagyja, hogy a lány hadd menjen. Különben is nagyurunk úgy sem fogadja.
Hürrem: Ki ez a lány?
Szümbül: Az egyik, akit Hazir Reis hozott
Hürrem: És szép?
Szümbül:Az el nem mondható.
Hürrem: Gülsah.
Gülsah: Itt vagyok, szultánám.
Hürrem: Te és szümbül nézzétek meg a most érkezett ágyasokat. és válasszátok ki a legszebbet és hozzátok a szobámba. Hogy ne kerüljön a másik oldalra a háremben.
Szümbül: Szultánám.
Hürrem:Tedd amit mondtam.
Szümbül: Ahogy kivánod, szultánám. És mi lesz azzal a lánnyal?


Gülsah: Fatma asszony. Miért viszed a lányt a fürdőbe?
Fatma: Kérésre Gülsah asszony.
Gülsah: Vidd vissza ezt az asszonyt a helyére.És ne foglalkozz olyan dolgokkal amik nem a te feladataid.
Fatma: Már értem, valami történt a hallásoddal? Mondtam, hogy ezt kaptam parancsba, Gülsah asszony.Fő bizalmas.
Gülsah: Fatma.Tedd amit mondtam, mielőtt kitépném a nyelved.Ellenkező esetben Hürrem szultánával gyűlik  meg a bajod.


Mahidevran: Jó, és utána mi lesz? Mit csinálunk?
Hatice: Gülfem majd közbeavatkozik.
Gülfem: Én? Én mit tehetnék?
Hatice: Akkor mész nagyurunkhoz, és megkéred, hogy vonjon vissza.


Szulejmán:Hogy érted ezt Güfem? Miért akarod hogy visszavonjam?
Gülfem: Bocsáss meg nekem. Nem tudok vele foglalkozni.
Szulejmán: Mondd el mi történt.Gülfem?
Gülfem: Hürrem szultána...
Szulejmán: Ő kérte ezt tőled?
Gülfem: Nem, de állandóan megakadályoz. Nem hagyja, hogy a feladataimat teljesítsem.Ma este egy ágyast akartam előkészíteni, de visszatért mielőtt a szobához jutott volna.Hürrem szultána utasítása álltal. A jővőben nem taníthatok be ágyast a szobádba.Azt mondja, hogy tilos. Ha ez a kívánsága, egyértelű, hogy azt kell tenni.De ez a hárem szabályait és állapot módosításait igényelné, igy...
Szulejmán: Ennyi elég! Ismerem ezt a helyzetet. Térj vissza eddigi feladataidhoz.
Gülfem: Bocsánat, nagyuram.A döntésem végleges. Ez nem olyan jelentéktelen, mint aminek látszik. Hatice szultána dühös volt Hürrem szultánára.
Szulejmán: Miért?
Gülfem: Hürrem először értesült a pasa kapcsolatáról.Valójában ő tárta fel a titkot. Őt tartja felelősnek mindenért ami történik.
Szulejmán: Mi köze ehhez Hürremnek?Ibrahim bűne bizonyított.Személyesen ismerte be.
Gülfem: Én is ezt mondtam. De Hatice szultána nem igy gondolja.Talán ezzel akar enyhíteni fájdalmán.Nagyuram.... Ez a viszály csak nőni fog. Főleg ha kéret valakit. Szükség van a rendet tartani a háremben. Én erre nem vagyok képes. Valaki mást kell megkérned rá. Valaki erősebbet nálam.
Szulejmán: Van valaki a szemed előtt?
Gülfem: Igen, van. Természetesen, ha te is úgy kívánod.
Szulejmán: Ki az, mondd?Nigár: Kudret aga?
Kudret: Siess, mennünk kell, asszony.Iskender: Méltóságos pasa. Kívánok gyors gyógyulást.
Ibrahim: Gyors gyógyulást.Igen?Az orrunk előtt sikerült felállítaniuk egy csapdát, és fogalmad sem volt róla? Ezek neked az óvintézkedések?
Iskender: Az összes szükséges intézkedés megtettem,pasa. Megtaláltuk őket, de valahogy sikerült elmenekülniük.
Ibrahim: ..Mustafa pasa.
Mustafa pasa: Pasám.
Ibrahim: Mostantól te vagy a hadsereg biztonságáért a felelős.
Mustafa pasa: Ahogy kívánod, pasám.
Ibrahim: És te, Iskender cselebi... tudd, hogy ha a jővőben még ha egy kő érinti a lovam lábát téged vonlak felelőssé.... Kifelé...
Hatice: Fogjátok el.Miért menekülnél?
Nigár: Szultánám.
Hatice:Ebben a helyzetben még kegyelmezek neked,Nigár. De ha elfogy a türelmem. azonnal megöllek.
Nigár:Akkor ölj meg. Ölj meg, azzal megmentesz.Ne várj tovább, öjl meg.
Hatice: Ki segített?
Nigár: Szultánám.
Hatice: Válaszolj nekem.
Nigár: Ha szeretnéd hallani.... Megmondom..... Ibrahim pasa....el innen... az egyetlen, aki megpróbál megmenteni, Ibrahim pasa. Tudod, hogy miért? Mert ő engem szeret.... Évekig voltunk együtt.Ibrahim pasával vettünk egy házat.
Hatice: Nigár.
Nigár:Este, amikor nem jött haza, ott maradt velem.neked nem sikerült boldoggá tenni.De nekem igen.Velem boldog volt.
Hatice: Vegyétek a fejét..... Állj.. Még nem végeztem veled, Nigár. Üvölteni fogsz a fájdalomtól és könyörögni a halálodért.... Vidd . Zárd be.Bekir aga: Hercegem.Kegyelmezz nekem. Hercegem. Gyerekeim vannak. Ne tedd árvákká, hercegem.Bocsáss meg nekem, hercegem. Írgalmazz nekem.

" Szulejmán:Ha van valami nehezebb mint a döntés  az a visszavonása, Musztafa. Néha a gyengeség jele, és néha egy erős akarat.
Musztafa: Állj meg. ......
...
Musztafa: Te mint a világ uralkodója úgy döntesz-halál. Én nem tudtam összehasonlítani veled, és ugyanarra a következtetésre jutottam."

Lala:Hercegem.


: Hercegem, rád vártam.
Musztafa: Most hagyj.
: Mahidevran szuljánától jött a hír.Eltávolították a szolgálatából. Most már Hürrem szultána vezeti a háremet.
Musztafa: Hogy van az anyám?
: Jól,  hála istennek. Azonban sokat küzdött. Hamarosan ide jön. Én mondom, hercegem, Hürrem szultána ismét elérte célját.
Hürrem: Szulejmán.... Milyen szép nap..Mi történt? ... Miért akartál látni?
Szulejmán:A hárem irányításának a jogát adtam neked. Nem az én szobámét. Nem dönthetsz arról, hogy ki jöhet és ki nem jöhet ide.Főleg nem tilthatod meg...Természetesen senkinek nincs joga.
Hürrem: Nem tudom, ki és mit mondott.. De, Megértheted, hogy...
Szulejmán: Mással ellentétben, rád mosolygott a szerencse és adtam egy új életet.Mert úgy gondoltam megérdemled. Azonbam ha elvesztem a hitemet, ez az élet nem lesz, Hürrem.
Hürrem:Szándékosan csinálják. Szét akarnak minket választani. Aztért küldték azt a nőt. ...Szulejmán.
Szulejmán:Gülfem asszony arra kért, hogy vonjam vissza a mostani tisztségét.Én elfogadtam.Üzentem Hafife asszonynak, hogy vállalja el a feladatot.
Hürrem: Ki Hafife asszony?
Szulejmán:Hafife asszony volt a szoptatós dajkám.Trobzonból fog érkezni.Úgy szeretem, mint a saját anyámat.Nagy tapasztalattal rendelkezik,ő majd mindent a helyes útra irányít.Gülfem:Ma reggel beszéltem nagyurunkkal.Kiadta az utasítást. Hafife asszony érkezik.
Hatice: Rendben.
Mahidevran:Remélem, még bölcsebb lett az évek alatt. Csak Hafife asszony képes megbírkózni Hürremmel.
Hatice: Ha kezelhető, ő kezelni fogja, de Hürremet  sem szabad figyelmen kívül hagyni.Ha meg akarunk szabadulni tőle, nekünk okosabbnak kell lennünk.
Mahidevran: Barcsak  maradhatnék. Szeretném látni ahogy Hürrem szenved a fájdalomtól.
Hatice: Halaszd el az utazást, Mahidevran. Végül is nem muszáj menned.Szümbül: Nyugodj meg szultánám.
Mihrimah: Anya, mi történt?
Hürrem: Esma, Gülsah hol vagytok? Gyertek ide gyorsan! Esma!
Esma: Itt vagyok, szultánám.
Hürrem: A gonosz szövetség akcióba lépett ellenem. Ez az ő művük. Így jön ide az az asszony.
Gülsah: Ki-Kire gondolsz , szultánám?
Hürrem: Hafife asszony jön, nagyurunk szoptatós dajkája volt.
Szümbül: Édes istenem!!!
Hürrem: Mi?
Szümbül: Rosszabb, mint Daye. Még a Valide szultána is tartott tőle. Neki mindent elmondott.
Hürrem: Fogjátok a holmijaimat.... megyünk...
Szümbül: Hogyan? Hová megyünk?
Hürrem: Ne szakíts félbe.Készítsetek fel mindent. GYORSAAN!!!!!

Aga:Méltóságos pasám. Ez a láda a számodra érkezett.
Ibrahim: Milyen láda? Kitől jött?
Aga:Nagyurunk ajándéka neked, pasám.
Ibrahim: Tedd le és menjetek.
...
" Nagyuram.- A szemedben a félelem. A hűség nem nyugszik. Eltünt...... Bármi is az előlem ne titkold... Nem erősitenek, csak lehetővé teszik, hogy gyávának tünj."Szümbül: Édes istenem.. El fogunk vérezni.

Hatice: Mit mondtam, Hürrem? Nem megmondtam, hogy ez a szoba üresen marad?
Hürrem:Szultánám. A közelmúlt eseményei teljesen szétszortak téged. Jobb lenne, ha egy kicsit ledölnél és pihennél.
Hatice: Te gúnyt űzöl belőlem?
Hürrem: Isten ments. Mi jogon tenném?
Hatice: Hagyd el ezt a szobát!
Hürrem: Elnézést, de ez mostmár az én szobám.
Mahidevran: Megőrültél?? Hatice szultána áll előtted.
Hürrem: Te oktatsz engem? Évek óta mások mögé bújkálsz.És most Hatice szultánán a sor?
Hatice: Mindketten kifelé most!
Mahidevran: Szultánám....
Hatice: Modtam, hogy kifelé! Ti is . Mindenki... Jól figyelj, Hürrem. Nem fogom megismételni. Hagyd el ezt a szobát, vagy....
Hürrem: Fájdalomés csalódás borítja el a szíved. A szemed tele haraggal.Mint nő megértem, de nem bújnék a bőrödbe. Nehéz, Nagyon nehéz.
Hatice: Fejed vetetem.
Hürrem: Ne várj, szultánám... Hányszor tértem vissza a halálból újra meg újra. Azonban, neked szultánám... nincs több megváltás.Nincs olyan ember aki ne hallotta volna ezt a megcsalást. Bárhová  is mész, követnek a pletykák.
Hatice: Egy nap rólad is beszélni fognak, Hürrem.És akkor Allah fog ítéletet hozni. Tudod, hogy miért? Mert nagyurunk beleszeret egy másik asszonyba.
Hürrem: Ne álmodozz. Nincs ilyen nő a világon.Nem született ilyen.
Vevő: Mennyibe kerül egy szolga?
Eladó: 300 arany fejenként. Vannak messzi perzsiából, és vannak a palotából.
Vevő:Ezek nagyon drágák, nagyon.Mutass nekem olyant ami olcsóbb.
Eladó:Bizonyára nem hibás árut akarsz.
Vevő:Gyerünk, gyerünk. Ne halogasd, mutasd meg.
Eladó: Te, gyere ide. Ezt a palotából hozták.Ha tetszik vigyed.
Vevő: Mi a neved?... Beszélj asszony. Mi a neved?
Valeria: Firuze.


Hatice: Ha nem félsz, hogy egy másik nő elveheti tőled, akkor miért tiltod meg , hogy bemenjen hozzá más nő is?
Hürrem: Mert nagyurunknak nem kell másik nő. Azonban, ha szeretnéd felkészíthetjük őket Ibrahim pasának.... Tudjuk ugyanis..... hogy a női nem a gyengéje.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése