Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 25., kedd

80.rész Leirása

elsö elözetes 
IBRAHIM: A kém, amit küldött megölni a herceg, a beírás ide őt előtt a hünkar. Mostantól ... kell fizetni vissza mindent, amit tettél ... my mazsola ...IBRAHIM: Ők fog egy lány itt egy darabig.Szulejmán: Ki ez a lány?IBRAHIM: My hünkar, akkor elkapta a Manisa. Ő tryed hogy a herceg életét.Szulejmán: Ki vagy te?? Ki Mit szolgál??IBRAHIM: My hünkar, ahogy ő mondja, Hürrem malagaszőlő neki a parancsot.

2-dik elözetes
Hürrem: Tényleg azt hiszed, hogy a Szultánunk még mindig megbízik benned? Ha észreveszi a csapdádat, azonnal elűz innen.
Hatice: Fekete felhők gyülekeznek a Szultán feje felett.
Mustafa: Mi a baja a fiamnak?
Doktor: Himlő, Hercegem.
Ibrahim: Rövid idő alatt több rossz döntést is hoztál. Egy nap elbuksz.
Hürrem: Talán, te buksz előbb… Ki tudja?
Mahidevran: Mostanában túl sok ember jött-ment a palotában. Úgy tűnik, valaki megfertőzte.
Mustafa: … vagy minket fertőztek meg.
Süleyman: Ha egy nap a barátokból ellenségek lesznek, azt a saját viselkedésük eredményezi.Ibrahim Hürrem elé viszi Gülizart, és közli vele, hogy a terve, hogy megölje Mustafát meghiúsult. Vajon a szultán mit fog szólni a történtekhez? Hürrem azt mondja, hogy tudja, hogy Ibrahim csapdába csalta, és azt tanácsolja neki, hogy nehogy ő maga essen bele a saját csapdájába, mivelhogy a Szultán már nem bízik meg benne.Hürrem, elhagyván Ibrahim irodáját, utasítja Sümbült, hogy Rustemmel intézzék él a dolgot, mert különben mindketten megnézhetik magukat! Sümbül azonnal Rustemhez siet, és továbbadja Hürrem utasítását. Rustem, azt üzeni Hürremnek, hogy miután Ibrahim foglyul ejtette Gülizart,gondoskodik róla, hogy a lány nem érje meg a hajnalt. Azonban, ez a gyilkossági kísérlet is meghiúsul.Rustem emlékezteti Nigart, hogy megállapodtak, hogy minden lépéséről beszámol a férfinak. Azonban Rustem biztos abban, hogy a nő nem mond neki igazat.Nigar azt állítja, hogy Ibrahim megengedte neki, hogy lássa a kislányát, mire Rustem figyelmezteti, hogy vigyázzon Ibrahimmal, mert veszélyes. Nigar azt feleli, hogy ő magának kell óvatosnak lennie, mert veszélyes vizekre tévedt, mivel Hürrem Szultánát szolgálja, akinek rengeteg ellensége van. Hürrem értesül a balulsült támadással, és, hogy Gülizar már nem Ibrahim börtönében tartózkodik. A lányt éppen a palotába cipelték, miközben az erdőben édesanyját látta Rustem társaságában, aki ezzel megfenyegette, hogy tartsa a száját. Hürrem a teraszról figyeli, hogy a Szultán találkozni fog egy lánnyal, aki Mustafa háremébe tartozott, aki rátámadt a hercegre, és megpróbálta megölni. A Szultán dühösen kérdi a lányt, hogy ki áll a támadás mögött? A lány, félve, hogy anyjának baja eshet, azt válaszolja, hogy Berham Efendi, akit keresnek, Ibrahim meg végül is kiejtette Hürrem Szultána nevét, hogy ő mindezért a felelős. A Szultán nagy haragra gerjed a hallottak alapján. Gülizar azt mondja, hogy Ibrahim Pasha mondta, hogy Hürrem Szultánára kenje az egészet, hogy ezzel megmentse az életét. Valamint tudja, hogy úgyis megöli, de ő ezt nem akarja, ezek után Gülizar leugrott az emeletről. Ibrahim azzal védekezik, hogy mindez csak cselszövés, megpróbálják egymásnak ugrasztani kettőjüket. A Szultánt sokkolják Ibrahim szavai, valamint Gülizar öngyilkossága, kijelenti, hogy ha barátokat ellenségekké tudnak tenni, az a cselekedeteik miatt történhet – teljesen összezavarva ezzel Ibrahimot. Hürrem arra kéri Sümbült, hogy gondoskodjon a lány családjáról. Közben Mihrimah Yahyával találkozik Hatice palotájában. A lány szerint, nagy bátorságra vall, hogy oda, mert merészkedni, mert, ha az anyja tudomást szerez róla, lecsapatja a fejét. Yahya biztosítja, hogy Mustafa utasítására ment oda, és hogy mennyire szereti, majd verset kezd szavalni a lánynak. Hatice látja őket az ablakból. Kérdésére Mihrimah azt válaszolja, hogy csak üzenetet küldött Mustafának és Mahidevrannak. Matrakci aggódik, mert Gülizart megtagadta a vallomástételt. Ibrahim szerint Hürrem áll e mögött is. Ibrahim kíváncsian érdeklődik Rustem apja felől, úgy hallotta, hogy disznópásztor volt, mikor a városba jöttek. Rustem azt mondja, hogy ez igaz, és ő 9 éves kora óta él itt. Mahidevran észreveszi, hogy unokája lázas. Azonnal orvosért küld, valamint lekorholja Fatmát, hogy nem törődik a gyerekkel. Hürrem hálás Rustemnek, a férfi meg csak annyit mond, hogy ez volt a kötelessége. Hürrem szerint, Ibrahim Rustemnek is számára is fenyegetést jelent, mert bizalmasa volt Iskender Celebinek. Rustemnek az a terve, hogy rossz hírbe hozza Ibrahimot, hogy a Szultán bizalmát egy kicsit megingassa, ami Iskender felakasztása óta úgyis gyengül. A bíró a kenyerek minőségét ellenőrzi a piacon. Arra kér mindenkit, hogy kövesse a Koran tanításait. Majd Ibrahim arra kéri a bírót, hogy figyeljen oda a fiára a Ramadan ideje alatt. Az öreg meg azt feleli, hogy mindenkinek vigyáznia kell, mert úgy hallotta, hogy még az ő (Ibi) viselkedése sem megfelelő. Ibrahim palotájában ebéd közben Süleymannak eszébe jutnak Ibrahim szavai, hogy Hürrem akarta, hogy Mustafát megöljék, valamint Gülizar utolsó szavai, hogy Ibrahim kényszerítette, hogy Hürrem nevét bemocskolja. Sah Szultána felől érdeklődik. Hatcie szerint, a napokban kell megérkeznie. Mikor Hürrem bejelenti, hogy előkészíttet egy szobát Sah Szultánának,Hatice közli, hogy nem lesz rá szükség, mert az ő palotájában fog megszállni a testvére. Mustafa és Mahidevran türelmetlenül várják a híreket a palotából. Mustafa nem optimista, de anyja megnyugtatja, hogy most a Szultán megismerheti, hogy milyen is igazából Hürrem. Diana értesíti őket, hogy a baba állapota rosszabbodott. Mustafa mérges, hogy miért nem értesítették őt. Diana megkéri őket, hogy hagyják el a szobát, mert ez a betegség fertőző. A doktor minden tőle telhetőt megtesz, hogy megmentse a baba életét. Hatice és a Szultán a kertben beszélgetnek. A nőt aggasztják a sorozatos támadási kísérletek. Először magát a Szultánt, majd Ibrahimot, most meg Mustafát. Félti a Dinasztia jövőjét és hozzáteszi, hogy nagyon hiányzik neki Valide. Hürrem azt mondja Ibrahimnak, hogy egyszer úgyis megbotlik, de Ibrahim szerint, ez inkább vele, Hürremmel fog előbb megtörténni. Hürrem figyelmezteti, hogy ha meg akarja állítani, vagy ha egyszer békét ajánlana neki, akkor negatív választ kapna. Ibrahim erre, hogy ő, mármint Hürrem lesz az, aki békéért fog könyörögni neki. Mehmet azt mondja Mihrimahnak, hogy hamarosan elmegy, és senki sem fogja érteni Klara terhességét. Mustafa nem érti, hogy lett a bébi beteg. Mahidevran szerint, sok ember jön-megy a palotában. A bíró felesége meglátogatja Hürremet Sabika Hatun társaságában, aki szintén egy gazdag hölgy. Ajándékot adnak át, egy arannyal díszített Koránt, mintegy hálájuk jeléül az adományokért. Hürrem azt kéri, hogy ezt az ajándékot adják inkább át Ibrahim Pashának. A hölgyek csodálkoznak e lépésen. Mihrimah kérdi testvérét, hogy foglalkozik-e a problémájával, de a fiú szerint, nincs semmi féle probléma. Mihrimah szerint, ha az anyjuk rájön Klara terhességére, elveszi a babát, a lányt meg elkergeti a palotából. Rustem megkezdi tervét, hogy befeketítse Ibrahimot az emberek előtt. A Szultán a megbeszélés után azt mondja Ibrahimnak, hogy bevételeiket sikerült 2 millióról 3 millióra növelni. Miután Ibrahim megköszönte, hozzátette, hogy a nagyapja, Mehmet a vezírének 4 milliót adott. Majd Süleyman mosolyogva kérdi, hogy nincs-e semmi dolga Konstantinápoly meghódításával, végül magára hagyja Ibrahimot. Yahya Mihrimahval találkozik.Egy amulettet ad neki, aminek Mehmet szemtanúja lesz. A fiú megfenyegeti húgát, hogy elmondja az apjuknak. Amikor az aranyba foglalt Koránt Ibrahim elé viszik, nem fogadja el, mivel úgy véli, hogy egy ilyen drága ajándék csak vesztegetés lehet. Ibrahim megtudja, hogy kislánya, Esmanur lebetegedett, azonnal rohan hozzá. A Szultán a fiai társaságában a mecsetbe megy, közben az emberek éljeneznek. Azonban a sorok között néhányan Ibrahim ellen skandálnak, hogy azért nem jön imádkozni, mert titokban még mindig keresztény, ezért nem fogadta el a Koránt és ezért szeret mindent, ami európai. Matrakci a hallottak miatt nagyon nyugtalan, miközben Rustem boldogan mosolyog. Hatice a nővérét várja, de értesítik, hogy késni fog. Azonban Sah Szultána már megérkezett a palotába, ahol Hürrem és Afife fogadta. Barbarossa hajóján Ibrahim azt mondja, hogy már rég nem utazott, a Szultán mosolyogva, de ironikusan emlékezteti, hogy gyakran járt Bursában. Amikor kettesben maradnak, Süleyman felajánlja, hogy jöjjön ő is a mecsetbe, hogy az emberek is lássák. Majd visszaemlékeznek arra az időre, mikor Manishában éltek, ahol fiatalkorukat töltötték. Amikor a beszélgetés Iskenderre terelődik, a szultán azt kérdi, hogy gondolt-e valaha arra, hogy hogy akar meghalni? Ibrahim: „Amikor a Vezír esténként a párnára hajtja a fejét, csak egy álma van. Barátként, testvérként, társként akar meghalni. Ez az egyetlen, amit akar. Csak ekkor találja meg a lelke a békét.” Süleyman egy könnycseppet morzsol el a szeme sarkában. Manishában a kicsi Süleyman meghal. Mahidevran megpróbálja vigasztalni fiát. Hatice megérkezik a palotába, üdvözli nővérét, hozzátéve, hogy a saját palotájába várta. Sah Szultána szerint, a Szultán készíttetett elő számára egy apartmant. Ennek Hatice szemmel láthatóan nem örült. Rustem informálja Hürremet, hogy a tervük simán halad. A Szultán is üdvözli Sah Szultánát, aki csodálattal beszél a hercegekről. Azt mondja, hogy Mihrimah nagyon szép lett, mire a Szultán: „egyik kezemben az egész világ, a másikban meg Mihrimah”. Aztán Hürrem is megjelenik. Süleyman beinvitálja, hogy foglaljon körükben helyet. Hürrem kifejti csodálatát, valamint, hogy szeretett volna ő is testvéreket. Majd Sah kijelenti, hogy ő úgy tekint rá, mintha a nővére lenne. Amikor távoznak, Hatice azt mondja Sahnak, hogy túl sok magabiztosságot mutat Hürrem felé. Sah idegesen azt feleli, hogy Hatice nem a megfelelő ember, aki megmondja neki, hogyan viselkedjen. Hozzáteszi, hogy ha megtették volna a lépéseket, akkor ez a kígyó, Hürrem már rég nem lenne a palotában. Ibrahim a mecset felé tart, és megint hallani a gúnyos megjegyzéseket a tömegből. Valaki azt kérdi, hogy kicsoda Ibrahim, hogy nem fogadta el a Koránt, mint ajándékot, és hogy nem mecsetbe kellene belépnie, hanem templomba…


HURREM: Ki ez Hatun? Miért akarod, hogy szembenézzen vele? Ez az egyik a trükköket, hogy játszik velem?IBRAHIM: Trick??! Nincs trükk!! Nem számít, ha folyamatosan tagadja, az igazság annyira egyértelmű. Ők elkapta ez alkalommal, és én nyertem. Először is azt akartam, hogy úgy gondolja, az összes bűneit. Talán .. ezen áldott nap, akkor térjen vissza az érzékeket és kérje Isten bocsánatát .... "Talán". Nincs más megoldás. Te küldted ezt a kémet megölni Prince Mustafa. Holnap meg fogom mutatni neki, hogy Hunkarim.HURREM: Vigyázz a szavak, Ibrahim. Senki sem fenyeget engem ilyen gyalázkodást és a hazugság. Senki sem. Gondolod, hogy Hunkarim még bízik, és úgy véli, te? Szóval hagyjuk is, hadd lássa és hazug, és látja, hogy csapda van téve nekem. Ezúttal tudni fogja, jól érzi magát. Te kárhoztatott engem. Tudod, hogy az eredmény a gyalázkodást és a hazugság. Menj meg trükk. Gyerünk!
Rustem: Miért van ébren míg az órában, Hatun?Nigar: Én előkészítése Suhur (élelmiszer evett hajnal előtt, mielőtt a ramadán böjt). Minden, amit csinálok, nem fordulok meg.Rustem: Tegnap elment megnézni a lánya Ibrahim pasa palotában.Nigar: Igen, mentem. Üdvözölték nekem, bement, és hála Istennek, láttam a lányomat.Rustem: Igazából aggódom! Miért Ibrahim pasa lehetővé teszi, hogy látni a lányát? Hasznosnak mindketten egy bizonyos üzlet együtt? Ön kémkedés vele?Nigar: Ki vagyok én, hogy foglalkozik az ő fensége .... Ibrahim pasa??? A lányom kéretett, és házigazdája engem a palotában. A pasa nem akarta felbosszantani a lányát, és azt akarta, hogy teljesítse a vágyait.Rustem: Légy óvatos, Nigar! Maradj távol a veszélyes ügyekben. Ha valaha is mérges rám .... vagy ha azt tervezi, a hátam mögött, soha nem fogom hagyni, hogy élvezze a terv, Hatun. Nem hagylak életben.Nigar: csinálok semmit. Te vagy az egyik, hogy meg kell vigyázni, mert te vagy az egyetlen, aki kezeli a veszélyes ügyekben is okozhat halált. Ne felejtsük el, hogy az árat meg kell fizetni a kiszolgáló Hurrem Sultana lesz drága.

SULEIMAN: Mi a baj, Ibrahim? Azt kérte, hogy beszéljen velem.IBRAHIM: Hunkarim, van egy kérdés, hogy nem tudod.SULEIMAN: Én figyeltem.IBRAHIM: Egy miközben hozza a Hatun ide.SULEIMAN: Ki ez Hatun?IBRAHIM: Ő dolgozott Mustafa herceg palotájában. (Az őrök): engedte beHunkarim, letartóztatták a Hatun a Manisa. Megpróbálta megölni Prince Mustafa.SULEIMAN: Hogyan Mustafa?IBRAHIM: Prince Mustafa rendben van. Ne aggódj. Hála Istennek, ő mentette meg az utolsó pillanatban a lány kezét. Ez Hatun már Manisa palotájában hónapokig. Mahidevran Sultan talált egyik levelet, amit küldött e Hatun, és így az egész történet kiderült. A herceg, tudván, volt egy kém a palotában, megkérdezett mindenkit. Ez Hatun amikor tudta, hogy ő lesz fogott kezdett, hogy tegyen lépéseket.SULEIMAN: ki vagy te? Hatun, akit Mit szolgál? Kérem, ki vagy te, / ki adta a parancsot?Gülizar: Berham Efendi. Tudom, hogy csak neki.SULEIMAN: Ki az Berham Efendi?Gülizar: Ő egy kém, aki szolgál az ellenség Shah Tahmasb. Megkért erre.SULEIMAN: Hasznosnak tartóztatni ezt Berham Efendi?IBRAHIM: Hunkarim .... I. .. nem tudtam arról Efendi előtt ... Ő előbb említett neki most. Ő azt mondja, így az első alkalommal.SULEIMAN: Mit jelent ez?IBRAHIM: Hunkarim ez Hatun célja az volt, hogy megölje Prince Mustafa. De ez nem volt elég neki.SULEIMAN: Szóval mit mondott?IBRAHIM: Hunkarim, azt mondta, hogy Hurrem szultán neki a parancsot.SULEIMAN: Mit mondasz, Ibrahim???Gülizar: Te vagy az egyetlen, aki megkért, hogy ezt mondja. Azt mondta nekem, ingyenes lesz, ha azt mondom így. De ez az egész hazugság. Meg fog ölni. Nem fogom ezt megengedi.Gülizar ugrik a teraszrólSULEIMAN: Ibrahim, mi történt? mi volt ez a Hatun mondani?IBRAHIM: Hunkarim, úgy tűnik, hogy aki megmérgezte ... és megpróbált megölni ... ugyanaz, aki megpróbálta megölni Prince Mustafa. Aki küldte ezt Hatun a Manisa megpróbálja szétválasztani bennünket, és nekünk ellenségek. Akárki is ez a személy!!SULEIMAN: Ha a barátom lett ellenségeim, ez lesz az eredménye, tetteikért.
IBRAHIM: Teszünk minden tőlünk telhetőt, hogy befejezze a felkészülést az invázió Olaszország. Hizir Reis még hozzáadunk 75 katonai hajó a flotta.SULEIMAN: Vajon a franciák kezdik felkészülést az invázió?IBRAHIM: A küldönc azt mondta, hogy már elkezdődött, de a biztonság kedvéért küldtem egy hírnök a francia birtok és ő hozza meg a híreket.SULEIMAN: Nagyszerű! Jó ötlet. Különösen, hogy Francois esetleg megijed az új Pop és hagyj minket közepén az utat.IBRAHIM: Hunkarim WE ... az alapvető félelem. Nincs erő, amely megakadályoz bennünket abban, betörő Roma. A Golden Ball St Petro templom új piros alma. Amikor Sultan Mehmet belépett Isztambul, imádkozott az Aya Sophia. Inshallah fogunk imádkozni St.Petro templom, amely a Pop még nem fejeződött épület, mióta 30 éve. Fogjuk befejezni, mint egy mecset.HIZIR REIS: Pasha, Istanbul is sieged többször, mielőtt azt. A másik oldalon a tenger, a hadsereg sem tud pihenni, és nem tudjuk, hogy támadják olyan egyszerű, mint gondolod.IBRAHIM: Belgrád és Rodes soha nem volt könnyű betörni. De e két erős várak nem tudott ellenállni az erőnket. Miután az új piros alma ... Roma, nem lesz Spanyolország. Fogjuk menteni a muszlimok és a zsidó és Spanyolország a kezében az igazságtalanság "Sarlken".Ayaz PASA: a nagyvezér széles képzelet. Az invázió Olaszország lesz nagyon fárasztó. Ha tudják, hogy költöztünk, akkor készítik el sereget.MUSTAFA PASA: És mi lesz szembe keresztes flotta Andrea Doryia vezető azt.IBRAHIM: Hizir Khair ad Din lesz a vezető.SULEIMAN: Mit gondolsz, Pasa? Meg tudjuk átvinni seregünk biztonságosan Olaszország?HIZIR REIS: Salih és Turgut Bey itt, HUnkarim. Dolgozunk ezen az éjjel-nappal. Inshallah mi nem engedi a madár repül a Mediterranaen tengeren.IBRAHIM: Miután megszálló Olaszország és Spanyolország, az egész keresztény világ Térdelj le a lábát, Hunkarim. Egy nap, akkor el fog terjedni a jog érvényesülésén alapuló térség, ahol valaha is egy emberi légzés. Remélem, Isten lehetővé teszi számunkra, hogy ezekben a napokban.

HURREM: Pasha, mi a bajod? Úgy tűnik, hogy elmozdul.IBRAHIM: Sultana, szed, gyors rossz lépéseket. Bizonyára egy nap akkor megbotlik.HURREM: Úgy tűnik, hogy soha nem fog észre, hogy ez ...., hogy fog megbotlik. A döntés a tiéd. Ha abbahagyja, én leáll.IBRAHIM: Ön ajánl nekem a megbékélésre???HURREM: Tegyük fel, hogy ez egy megállapodás. Ez a küzdelem haszontalan mind a ketten.IBRAHIM: Én nem tévesszen meg, mit mondasz.

Rustem: Pasha, ha hívják, hogy megvitassák a kérdést az én transzfer, szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a készítmények majdnem kész. Küldtem híreket Teke és én is így hamarosan.IBRAHIM: Jó lesz, ha a távozás csak a teke. Úgy tűnik, azt szeretnénk, hogy menjen a pokolba.Rustem: Bocsáss meg, Pasha ... azt mondod ....IBRAHIM: Hol vagy? Hol születtél?Rustem: Horvátország, Pasha.I született Butomir.IBRAHIM: Szóval hoztak Önt Butomir a trónra palotába. Ha jól emlékszem, az apád egy disznó pásztor, igaz? Rustem: Jobb, Pasha. De engedje meg, hogy javítsa a hibát. Senki nem hozott nekem. Azért jöttem ide, a saját szabad akaratából.IBRAHIM: Hány éves voltál?Rustem: Kilenc éves.IBRAHIM: Kilenc? ... Haha. Szóval eljött, amikor kilenc éves a palotába? Kit akarsz becsapni?Rustem: Ez az igazság, Pasha. Ez a fő különbség köztem és bárki más. Én nem erőszakkal hoztak ide.IBRAHIM: Hála Istennek, én vagyok a nagyvezír e Erősen Empire. Mindaddig, amíg én vagyok az én helyzetemben, én nem fogja megengedni, hiéna, hogy megtámadják ezt a birodalom .. hogy ő muszlim vagy nem muszlim.

YΑΗΙΑ: Sultana!MΙΗΡΙΜΑΗ: Hogyan jöttél? Miért jöttél? A merészség megrémít.YΑΗΙΑ: Ne aggódj, Sultana. A herceg küldött. Kellett jönnöm, és hogy információt Ibrahim Pasha vonatkozóan az országot.Mihrimah: Van valami baj van?Yahia: Bocsáss meg. Nem vagyok szabad, hogy megvitassák ezeket a kérdéseket.Mihrimah: Értem.Yahia: De az egyetlen oka annak, hogy hozott nekem itt ... te Sultana. A lábam is meghódította a szívét. Nem járni semmilyen út nem vezet téged.Mihrimah: Azért jöttem, hogy jelezzen az utolsó alkalom, és talán látni az utóbbi időben.Yahia: Sultana!Mihrimah: Valide tud rólunk. Ha ő felfedezte, hogy találkoztunk egymással, ezúttal nem fog megbocsátani neked.Yahia: OH ... my Mihirmah ...OH ... my Sultana ....mi haszna ezeknek a szemét, ha nem fogja újra látni ....Hadd vegye le ezek a szemek ....Mit fogok csinálni a fülem, ha nem hallja a hangját ....Hadd vágja ezeket füle ....Ha ez a két kéz nem tudja megérinteni ....hadd megtörni ezeket a kezeket ....Ez a szív, ha nem fogja legyőzni az Ön számára, akkor nem ér semmit ....Hadd vegye.Mihrimah: Szeretsz engem annyira?Yahia: A feltétel nem lehet szavakkal leírni, és nem lehet azt írta, toll.Mihrimah: Kérlek, ha visszatér küldöm üdvözletemet Prince Mustafa és Mahidevran Sultan.Yahia: Természetesen Sultana.Hunkarim, amikor a herceg találkozik velem, azt kérdezi, amelyek Sancak fog uralkodni, és mikor fog menni.SULEIMAN: Mi a tanácsot?IBRAHIM: Azt hiszem, Amasya jó lesz ... vagy Konya.SULEIMAN: Jó! Ibrahim .... köszönhető a siker az invázió of Persia, gondoltam növeli az éves keretösszegek e napon.IBRAHIM: Kösz, Hunkarim.SULEIMAN: Felemeltem a keretösszegeket a 2 millió darab arany 3 millió.IBRAHIM: Köszönöm a nagylelkűségét, Hunkarim. Ha lehetővé teszi, hogy beszéljek vonatkozó egyes kérdés.SULEIMAN: Say.IBRAHIM: A nagyapád (Isten nyugosztalja) Sultan Mehmet Khan adta nagyvezér Mahmoud 4 millió darab arany.SULEIMAN: Kivel Ön hasonlítod magad, Ibrahim?? HE betörtek ..... Isztambulban!!

Szulejmán: Miért nem jössz, hogy részt vegyen a "Taraweeh imádság" (az imák alatt végezzék el a Ramadán előtt esti ima). Az emberek akartak látni.IBRAHIM: Bocsáss meg. A lányom Esmanour beteg volt, így el kellett menjen és nézze meg őt.Szulejmán: Hogy van most?IBRAHIM: Ő kifogott hideg és most egyre jobban.Szulejmán: Értem. Ne hanyagolja el a "Taraweeh" ma, így lehet látni. Te vagy a nagyvezér ne hanyagolja el a feladatait.IBRAHIM: Természetesen!Szulejmán: Van valami hír Manisa?IBRAHIM: Minden rendben van, Hunkarim.Szulejmán: Ott voltunk azelőtt voltam, egy fiatal herceg, és a vezető. Te voltál .... Barátom .... bátyám .... társam.IBRAHIM: Én is folyamatosan emlékezés ezekben a napokban, Hunkarim. Nem volt szabad idő az összes szenvedést és felelősségek. Szoktuk menekülni, futni, beszélni egy hosszú idő, és álom.Szulejmán: Elmagyaráztam, hogy mielőtt az öröksége a "Nagy Sándor" ... Emlékszel?IBRAHIM: Természetesen!Szulejmán: Azt kérdeztem aznap .... Hogyan fog .... I. .. meghalni??IBRAHIM: Mondtam, hogy ... "Nagyobb, mint az Alexander".Szulejmán: És te .... Ibrahim? Hogyan fogsz meghalni? Gondolt már erre?IBRAHIM: Mivel én lettem a Grand Vezir e nagy birodalom, Hunkarim, én is gondoltam, amikor ezt a kérdést tettem fejemet a párnán minden este.Szulejmán: Mondd meg, akkor hogyan akar meghalni.IBRAHIM: Meg akarok halni, hogy ..... a barátod .... a bátyja .... a társa .... Ez lesz az egyetlen módja a lelkem lesz a többit.

HATICE: Ne lehet, hogy szép Hurrem, különben nem fog tisztelni.SAH: Azt akarod mondani, mit kellene tennem?HATICE: I. .. Csak ...SAH: Ez a kígyó ... úgynevezett Hurrem hogy erőteljes miattad. Semmi mindezen történt volna, ha sikerült megállítani őt a kezdetektől fogva.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése