Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 25., kedd

67.rész Leirása

67/1. előzetes

Hürrem: Már napok óta nem láttam arcodat, nem hallottam hangodat.
Maidevran: A te sorsod is ugyanolyan. Poklok tüzében fogsz égni, mint én.
Hürrem: Nincs különbség az ágyam és koporsóm között többé. Olyan, mintha a halál eljött volna, és várna rám.
Hatice: Olyan zaklatott vagy! Csak nem félsz, hogy egyedül maradsz?
Hürrem: Süleyman! Mondd meg az igazat! Érzel valamit e nő iránt?
Afife: Szultánom …
Süleyman: Firuze asszonyt akarom látni.
Hürrem: Érzel valamit iránta, hogy odaadtad neki a lila kendőt?
Süleyman: Nem …

Hürrem: Egy tűz sem égethet meg engem. Tudni akarod miért? Mert én vagyok az igazi tűz!


Hürrem: Semmilyen tűz nem égethet el engem... Tudod miért? Mert én vagoyk az igazi tűz. Mahidevran: Megmutattuk ezt a lányt Hüremnek. Afife Hatun: Ezt az ártatlan lányt a halálba küldted? Mahidevran: Ha szükséges az egész háremet feláldozzunk, csak hogy megmentsük Firuzét. Süleyman: Tudassátok Ibrahim Pashával... számolok Tebrizzel, mint török föld. Sosem fogadom el az ellenkezőjét, Ibrahim: Soha nem fordulunk vissza!!! Katonák: Éljen soká Ibrahim Pasha!!! Rüstem Aga: Mint tudod, hamarosan csatába indulunk... És szeretnék neked ajándékot adni... Ibrahim: Ez Serasker Sultaan Ibrahim parancsa. Iskender Celebi: Nem kellene azt mondanod, hogy SZULTÁN. Mond azt, hogy őexellenciája! Még egy ilyen, és levétetem a fejed!!! A férf, aki térdel: Ibrahim Pasha megparancsolat nekünk, hogy Szultánnak hívjuk, ne Pashának.


 67. rész

Hürrem megtudja, hogy az a háremhölgy, aki Süleymannal lefeküdt, Nadianak hívják. Süleyman verse után Firuze megkérdi, ki az a Muhibi, mert ő nagyon sok verset ismer. Afife Hatun aggódni kezd, mikor nem találja Nadiat Mirimah szobájában. Sümbül és Gülsah megpróbálja elvinni Nadiát, de miután rajtakapják őket, hagyják elmenni. Süleyman meg akarja tudni, hogy került Firuze a palotába. A lány elmeséli neki a hajótörést, hogy Barbarossa kapitány megmentette őt, aztán eladták rabszolgának, majd jött Sümbül és odavitte a palotába. Cihangir nyugtalan, fájdalmai lehetnek. Hürrem orvosért küld. Afife Hatun nem érti, hogy miért hiteti el mindenkivel Hatice és Mahidevran azt, hogy Nadie feküdt le a szultánnal. Mahidevran azt feleli, hogy mindent megtesz, hogy Firuzét megmentse. Süleyman hárfa hangjára ébred. Mikor kimegy a teraszra, a zenélő Firuzét találja. A családjáról érdeklődik, valamint hogy mennyire szereti a művészeteket. Firuze azt mondja, hogy ő egy nagyon szerény családból származik, és mivel nagyon megtetszett neki a művészet, megpróbálja megtanulni. Hatice megpróbálja figyelmeztetni Hürremet, hogy hagyja békén Nadiát, mire Hürrem emlékezteti Nigarra, és közli, ne szóljon bele a Hárem dolgaiba. Afife Hatun informálja a szultánt, hogy Cihangir beteg. Süleyman megszidja Hürremet, hogy miért nem szólt neki erről. Amikor Mirimah Firuze társaságában belép az apartmanba, Süleyman meglepődik. Kérdőre vonja Afife Hatunt, hogy miért nem teljesíti a szabályt, hogy miután a háremhölgy a szultán ágyasává válik, megszűnik cselédnek lenni, és külön szobába kell költöztetni. Afife olyan választ adott, amivel kielégítette a szultánt: Mirimah annyira szereti a lányt, hogy mellette maradhatott.Mustafa bejelentette Elenának, hogy el kell mennie, de várjon rá, mert vissza fog érte jönni. Firuze ahogy kezébe veszi Cihangirt, sikerült a fájdalmát csökkentenie. Perzsia határain belül Ibrahim továbbra is fenntartja arroganciáját. Az egyetlen riválisa Iskender. Mustafa megérkezik a palotába, és közli apjával szándékát, miszerint harcolni szeretne az ő oldalán, és nem a palotában ülni. Rustem Pasha ajándékot hozott Hürremnek: Nigar Kalfát. Hürrem, miután úgy tudta, hogy Nigar meghalt, ledöbben. A szultán háborúba készül, ezért hívatja a gyerekeit. Amikor egyedül maradnak Hürremmel, az asszony közli, hogy egyedül érzi magát, mert férje már nem akarja őt. Hürrem könnyes szemekkel megkéri, hogy válaszoljon őszintén: szerelmes-e abba a nőbe, akivel az éjszakát együtt töltötte. A válasz: NEM. Ekkor Hürrem boldogan mosolyog. Majd amikor búcsúzik a hölgyektől, Hürremet arra kéri, vigyázzon Cihangirra.A következő vágya, Firuzét láthassa. Amikor találkoznak, Firuze egy talizmánt ad neki, ami megvédi, és visszahozza a háborúból.Ahogy a szultán elhagyja a Háremet, Hürrem meglátja. Ibrahim eltelve az arroganciájával, azt utasítja a katonáknak, hogy hívják őt Serasker Szultán Ibrahimnak. Iskender tajtékzik.Közben Sufi táncot látunk, és halljuk Süleymant verselni. Fatma találkozik Mustafával, és mondja neki, mennyire hiányzott neki. Mahidevran a fürdőben provokálja Hürremet, hogy Nadiával megégeti magát, ahogy ő annak idején Hürremmel. Mire Hürrem közli, hogy senki sem tudja megégetni, mert ő az igazi tűz. Nadia félti az életét és Firuzétől kér segítséget. Hatice visszaemlékszik arra az időre, mikor még boldog szerelemben élt Ibrahimmal. Amikor másnap reggel rátalálnak Nadiára, Hürrem erőt mutatva néz Afife Hatunra. A szultánt informálják Ibrahim új parancsáról, hogy hívják szultánnak, mire a szultán kiakad azon, hogy hogy merészelnek ilyet állítani a nagy Vezírről, családjának egy tagjáról. Ezért a hír hozóját lefejezteti. Hürrem megköszöni Firuzének, hogy gondját viseli Cihangirnak. Amikor megérinti, a lány elszörnyed. Sümbül informálja Hürremet, hogy a vendége megérkezett. Hürrem bevonul a Hárembe, ahol Hatice is és Mahidevran is van, majd Hatice sokkolva látja meg NIGAR KALFÁT!


"Gyere, gyere, bárki is vagy,akkor is gyere...Pogány, sámán, vagy akár bálványimádó, akkor is gyere...A mi kolostor, nem a kétségbeesés helye.''Ha ezerszer is megszegted fogadalmadat, akkor is gyere..."Erre a földre, a szeretet magján kívül, más magot nem ültetünk,Erre a nagyon-nagyon tiszta mezőre, mi nem ültetünk el más csak szeretet magját.Jöjj közelebb,közelebb!Még közeleb! Ha én te vagyok te pedig én,minek ez a magázódás?Sírjainkat ne a földön keressétek majd halálunk utan.A mi sírunk a bölcsek szívében lessz ! A számtalan csillagot átölelő égbolt malomkőként kering és csak kering a korlátlan,perem nélküli Isten ereje körül .Ó élet ! Te is egy ilyen Kába körül forogj.Ó te koldus;áldással csordultig megtelt asztal körében járj. A világot semmiböl teremtő Isten szerelme elbüvölt téged.Lábad,kezed már használhatatlan.Ezért gömbként gördülj simán kezeid és lábaid nélkül az ő szerelmének terén.Nem egy hús és csont halomból álló árnyék létnek teste ,hanem a szivében vándorló élet lessz a világ értelme és szivragadó szépséggé válik majd.Egész léte szivből álló,igazán szerelmes lény pörgő sziromként kering majd a szerelem gyertyái körül .Mivel az ő anyagi léte,teste agyagból teremtett de szive tüzből van.Minden faj a saját fajához ragaszkodik,minden csillag az ég körül forog.Mert minden faj a saját fajával ért eggyet,azzal lel békességre. Ahogy a mágnes vonzza a vasat,a magátol szabaduló,megszünt embert is úgy ragadja el a semmiség és forog,pörög körülötte.Ej szegény ember! Nincs léted az isten léte előtt-Te egy jelenlevőként látszó semmiség vagy.Ha megérted ezt az igazságot megszabadulsz a tévedestől.
                                    


 • Firuze: Gyönyörű vers! Ki ez a Muhibbi? Még soha nem hallottam róla
  Szulejmán: Az összes verset ismered?
  Firuze: Nagyon sokat. "Fuzûlî"..."Rumi"..."Saadi"..."Hāfez-e Šīrāzī" "Tegnap késő éjjel, vizet kaptam tőlük és életet..az éj sötétjében"
  Szulejmán: "Rettentően boldog lettem a fénytől, a hullámok fenséges alakját vette fel ő.."  • 67/3
   Szulejmán: Honnan jöttél és mi hozott ide?
   Firuze: A végzetem az, mi erre vezérelt.
   Szulejmán: Miért gondolod ezt? Talán mert már láttál álmodban:
   Firuze: Nem csak ezért. Már sok hegyen túljöttem, sok tengert átutaztam, megmenekültem a haláltól sok alkalommal.. De a szívem, mint valami iránytű, mindig csak hozzád irányított.
   Szulejmán: Mondd hát el, mik történtek veled!
   Firuze: Egy esküvőre készülődtünk a családommal, egy messzi országba. Hirtelen a semmiből egy erős vihar tört fel, ami elsüllyesztette hajónkat. Egy fadarabba kapaszkodtam, és azon úsztam, de nem emlékszem arra, hogy a tenger miként nyugodott le.
   Szulejmán: Így kerültél a palotába?
   Firuze: Nem, nem ők hoztak ide. Eladtak rabszolgaként, majd egy kereskedő megvett.
   Szulejmán: Szümbül.
   Firuze: Igen, így itt vagyok. Ha ez nem a végzet, akkor hogy lehet.... (megérinti az arcát és megcsókolja Szulejmán kezét)


   • 67/4
    Szulejmán: Firuze !!
    Firuze: A bocsánatodért esedezem, amiért így keltettelek fel.
    Szulejmán: Bárcsak minden reggel így ébrednék..
    Firuze: Ez az egyetlen kívánságom.. minden reggel a karjaid között ébredni, mint a Hold, minden este hogy a Nap mellett ébredhessen.
    Szulejmán: Hogy tanultál meg így zenélni?
    Firuze: Édesanyám tanított
    Szulejmán: Szóval édesanyád tanult asszony, és ő tanított téged olvasni és zenélni. Nagyszerűen nevelt
    Firuze: Édesapám egy farmon dolgozott, édesanyám egy templomban, egy szerzetestől tanult zenélni. Mindig játszott nekünk, így én is eltanultam. Olvasni csak saját kíváncsiságból tanultam meg.

    • 67/5
     Szulejmán: Köszönöm Allah, Cihangir arca mosolyog!
     Hürrem: Itt egy szolgáló, aki fájdalmát csökkentette és gyógyította.
     Szulejmán: Ne hagyjon el a remény, hamarosan megtaláljuk a gyógymodott fiunk számára.
     Hürrem: Holnap elmész.. Újból elválasztanak minket, bár már most is így élünk.. Hónapok óta nem láttam arcod, nem hallottam hangod. Életem értelmetlen nélküled. Mintha halálom közeledne.. Mondd el az igazat, mondd el mi történt. Tudnom kell mndent. Érzel bármit is az iránt a lány iránt, aki elnyerte a kendőt?
     Szulejmán: Nem.
     Hürrem: Tudtam. Tudom, hogy szíved enyém. Egy nő sem juthat be oda.


    • 67/6
     Szulejmán: Mi a baj?
     Firuze: Feldúlt voltam, mert azt hittem nem láthatlak többé, ha búcsú nélkül mész el.
     Szulejmán: Elköszönni jöttem, oda megyek, ahonnal származol: "Kedves Perzsia"
     Firuze: Szívem veled lesz, Nagyuram. Az egyetlen kívánságom, hogy biztonságban és diadallal térj haza. Tartsd ezt magadnál!
     Szulejmán: Mi ez?
     Firuze: Ez a szerelmünk varázsa ami minden bajtól megvéd

     • 67/7
      Szulejmán: Afife asszony! Miért látom Firuzét Mihrimah szolgálatában?
      Afife: Korábban is Mihrimah szultánát szolgálta. De utasításodra, mentesítettük feladatai alól. Viszont Mihrimah szultána szereti őt és vidámak egymás társaságában.
      Szulejmán: Rendben


      • 67/8
       Afife: Megmentettük Nadia életét az utolsó pillanatban, külünben már rég halott lenne.
       Mahidevran: Mi kültük Hürremhez, Afife asszony.
       Afife: Hogyhogy? Te küldted halálába.
       Mahidevran: Bárkit feláldozunk, Firuze védelme érdekében.
       Afife: Szultána..
       Hatice: Mahidevránnak igaza van.
       Afife: Elnézést, de Nadia egyike a hárem tagjainak, kiknek védelméért én felelek.
       Hatice: Megvédted őt, hiszen életben van.
       Afife: Mi lett volna, ha megölik? Bocsáss meg, de nem akarok ebben a játékban részt venni.
       Hatice: Nem lesz gyilkolás, Hürremnek tudnia kell, hogy a lány, aki az uralkodóval volt, Nadia. Soha nem tudhatja meg, hogy Firuze volt. Mindenkinek azt kell hinnie, hogy Nadia volt.
       Mahidevran: Jó ötlet, szultána. Ismerem Hürremet. Amint a szultán elmegy, meg fog szabadulni Nadiától.
       Afife: Szultána..
       Hatice: Így tudjuk csak megvédeni Firuzét Hürremtől. Amíg a szultán vissza nem tér, ezt kell tennünk.


       • 67/10
        Ibrahim: Mik a híreid a hajó építésével kapcsolatban?
        Matrakcsi: Keményen dolgozunk. Egy nagyon tehetséges ember, Sinan aga erejét megfeszítve dolgozik, hogy időben elkészüljön.
        Ibrahim: Kiváló.
        Matrakcsi: Pasa, híreket hallottam.
        Ibrahim: Mondd bátran.
        Matrakcsi: A tabrizi sereg nem vonult vissza, ezek a hírek hamisak voltak..
        Ibrahim: Ezeket az információkat Mahmoudtól kaptuk.
        Matrakcsi: Mahmoud semmit nem tud erről. A tőle kapott levelet is hamisították.
        Ibrahim: Iskender?! Semmilyen körülmények között nem támadunk Tabrizre, Matrakcsi. Isekender megásta a saját sírját. Mutassuk meg neki, mit fog tenni a háborúban..


      67/8
      Ibrahim: Tabriz egyike a legfontosabb helyeknek. A hadsereg Bagdadba megy és a tavasz beköszöntéig ott fog táborozni. Ezután Tabrizba megünk és a saját hazájukban támadunk rájuk. 
      Olgy pasa: Sok időt elvesztegetünk pasa. Tudod, hogy hercegük eszes ember és sok cselt ismer. Ez nem kedvez nekünk.
      Ibrahim: Mire célzol? 
      Olgy pasa: Tabriz legerősebb pontját kell megtámadnunk. 
      Ibrahim: Jobban ismered a környéket mint én.. Az út tele van veszélyekkel.. hegyek, dombok, folyók. Katonáink kimerülnek. 3 ágyút is magunkkal hoztunk, hogy szállítsuk őket? 
      Olgy pasa: Ez lesz a legjobb megoldás. A rövidebb út a legjobb. Az ágyúkra nincs szükség, Halabban hagyjatju őket
      Ibrahim: Mit kondolsz Hizir vezér? 
      Hizir Reis: Ez az út tele van akadályokka. pasám. Nem juthatunk keresztül rajta. 
      Ibrahim: Bízom a véleményedben. Bagdadba megyünk, de van egy másik tervem. Felépítünk egy oszmán birodalmat itt, egy hűséges herceggel, aki uralni fogja ezeket az országokat. 
      Hizir Reis: ez megváltoztatja az országok sorsátm pasám. 
      Olgy pasa: Ki ez a herceg? 
      Ibrahim: Ez uralkodónk döntése lesz.
      Hizir Reis: Remek ötlet. Megszabadulunk az összes problémától ezekben az országokban.
      Ibrahim: Mit gondolsz Olgy pasa?   • Nincsenek megjegyzések:

   Megjegyzés küldése