Csodálatos Század Viki&Henni forditásai Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

A blogban található összes fordítást szerzői jogvédelem illeti. Annak bármilyen formájú felhasználásához a tulajdonos írásbeli engedélye szükséges!Csodálatos Század Viki&Henni forditásai a török részekből Szulejmános oldal párbeszédei a magyar részekből

2013. június 25., kedd

93.rész Leirása

Hürrem: Hogy tünhetett el a Herceg?Sah: Ha megsérül, senki sem tudja megmagyarázni.Sümbül: Katasztrófa! Katasztrófa! Szultána, ez katasztrófa!Matrakci: Ez egy nagyon erős, gyors folyású folyó, Szultánom... De ismerek egy embert, aki legalább olyan erős, mint a Prut folyó.Süleyman: Ki az? Tud esetleg egy hidat építeni, hogy átkeljünk?Lutfu: Már megkezdte az előkészületeket. Egy héten belül meg lesz.Süleyman: Mi a neved?Sinan az építész: Sinan...


Süleyman: Ha a sereget rá tudod venni, hogy a tó mentén haladjon végig, kérhetsz tőlem bármit, amit csak szeretnél.Mihrimah: Segíts...Afife: Szultánám...Mihrimah: Allah megsegít...Mercan: Teljesítem utasításaidat, Szultána. A dolgok kezdenek komplikálódni a Háremben.Afife: Hallgass! Mindannyiótok talpát megveretem!!!Hürrem: Nem akarunk lázadást. Ugye?Sah: Hürrem elmegy, Hatice... Halva vagy élve. Mindenképpen elmegy.Hürrem: 50 millió aranyra van szükségünk.Sah: Hová viszi a pénzt?Nigar: Ma...Sümbül: A banditák elvágták utunkat, Szultána... Elvittek minent.

93. rész

Sümbül értesíti Hürremet, hogy Beyazit eltűnt. Hürrem nem akarja elhinni, hogy történhetett ez meg, hiszen annyi ember veszi őket körül. Beyazit janicsárnak öltözött, és arra kéri kis barátját, Hassant, hogy mostantól Husseinnek szólítsa herceg helyett.
Mihrimah segítséget kér, Afife Hatun Esmahant vérző fejjel találja. Közben Hürrem megpróbálja kideríteni, hová lett a fia. Tanára azt állítja, arra kérte a fiú, hagyja őt egyedül olvasni. Nem volt meglepő a kérése, mert ez már többször is előfordult. Hürrem gyanakvóan kérdi Mercan Agától, mit csinált a gyerekkel, de Mercan megesküszik, hogy nem merné őt bántani. Majd az őr bejelenti, hogy mindenütt keresik.
Mihrimah ideges Esmahan miatt, és imádkozik, ne legyen baja. Sah megpróbálja Haticét felvidítani új ruhatár készíttetésével, de Haticét csak egy dolog érdekli, hogy mit tervez Sah Hürrem ellen. Miközben Hürrem a gyerekét keresi, aggódva látogatja meg Esmahant. Mihrimah nyugtatgatja anyját, hogy az öccse bizonyára elbújt valahová.
A táborban Beyazit meglátja Selimet apjuk mellett, kitör rajta a féltékenység. A Szultán megtudja, hogy a keresztények összefogtak ellene. Husrev és Lütfü javaslatára úgy dönt, újabb lépéseket tesz, hogy megmutassa erőiket.
Mustafa azon gondolkodik, vajon Benitto igazat mondott-e neki. Megpróbálja kideríteni, hogyan váltak hirtelen barátokból ellenségekké. Gabriella megjelenik Rumeysa előtt, és elmondja neki, ki is igazából. Azonban Fiden megzavarja őket.
Sah beront a szobába, ahol Esmahan fekszik, és megtudja, hogy lánya elcsúszott a fürdőben. Hatice azt nem érti, miért a fürdőben beszélgetett a két lány? Cihangir megpróbálja elmondani anyjának, hol van Beyazit, de Hürrem nem adja meg neki a lehetőséget. Mercan lép be a szobába, informálja őket, hogy megtalálták a gyerek ruháit. Valamint, Hassan, Beyazit osztálytársa is eltűnt. Ezek után a kis Cihangir hangosan kiáltja, ő tudja, hová lettek, erre mindenki meglepődik.
Esmahan magához tér. Miután összenézett Mihrimahval, azt mondja, elcsúszott a fürdőben. Mihrimah megkönnyebbül. Cihangir, miután megígértette anyjával, hogy Beyazit nem kap büntetést, elárulja, hogy fivére csatlakozott a hadjáratba. Hürrem szerint a gyerek viselkedéséből tudhatta volna, hogy erre készül. Majd kiadja Sümbülnek, hogy azonnal hozza vissza. Beyazit, barátja tanácsai ellenére, verekedésbe keveredik, melyet sajnos Selim észrevesz.
Hatice azt mondja nővérének, hogy ő nem hiszi el a mesét az elcsúszásról. Mercan értesíti őket, hogy Beyazit megszökött, és csatlakozott a hadjáratba. Sah visszamegy a palotába, és megrója Hürremet, hogy nem vigyáz megfelelően a gyerekeire. Süleymant sokkolja, hogy Beyazit ott van a helyszínen. Azt kérdi, ki segített neki, de Beyazit azt válaszolja, saját maga oldotta meg. Süleyman azt mondja, hogy annak, aki részt vesz egy háborúban, nem csak kardforgatási képességekre van szükség, hanem az eszét is tudnia kell használni! Megkéri Bali Beyt, intézze el, hogy a gyerek biztonságosan visszatérhessen a palotába. Amint Beyazit kilépett a sátorból, figyelmeztette kis barátját, hogy fusson, ezzel mentve a fejét. Amint hazatért, azt mondja anyjának, hogy nem bánta meg, és még egyszer megtenné, ha legközelebb ismét nem vinnék magukkal. Hürrem szerint, sokkal felelősségteljesebben kellene viselkednie, és nem ilyen makacsul, mert ez a viselkedése a tanárát és az őrök életét veszélybe sodorhatja.
Sah elárulja lányának, hogy nem hiszi, hogy állapota egy balesetnek köszönhető, valamint úgy véli, Bali Beynek is köze van hozzá. Azonban Esmahan kitart állítása mellett. Mihrimah érdeklődik anyjánál, hogy megbünteti-e Beyazitot? Hürrem szerint az lesz a fiú büntetése, hogy két embert miatta fognak kivégezni. Hozzáteszi, hogy miután ő maga próbálta megfelelően felnevelni gyerekeit, ezért mindenki őt hibáztatja a hibáikért.
Hatice nem hiszi, hogy Esmahan elcsúszott, viszont Nigar úgy véli, Mihrimah nem lenne képes bántani unokahúgát. Sah megismétli: Hürrem hamarosan elhagyja a palotát, élve vagy halva. Mustafa követeli Gabriellától, hogy árulja el az igazságot. A Signora elmondja neki, hogy a testvérét elrabolták, és kiderítette, hogy most a háremében van. Hürrem Mihrimahval meglátogatja Esmahant. Mihrimah elégedett, azt mondja, okosan felelt, hogy úgy verte be a fejét, hogy megcsúszott. Sah azt mondja Hürremnek, hogy úgy nőtt fel a lánya, hogy a saját jellemét nevelte bele. Hürrem rászól, hogy ne beszéljen úgy a lányáról, mintha ő lenne a Szultán lánya.
Hürrem Kevser Hatunnal találkozik, akinek dupla összeget ajánl a házáért. Az asszony szerint, emlékeket nem lehet megvásárolni. Ezután Hürrem a saját emlékeiről beszél, hogy hogyan érkezett a palotába, mint rabszolga, ezzel elveszítve egész családját. Hogy szeretett volna vissza menni hazájába, de végül a palota vált otthonául, és a Szultán szerelme marasztalta. Majd Hürrem kifejti, mennyire szeretné megvásárolni az ingatlant. Kevser Hatun végül megjegyezte, hogy ha tudta volna, mennyire kell neki, soha nem utasította volna vissza.
Barbarossa készül a tengeri ütközetre. A Szultán találkozik Stefánnal, Pedro Rares bátyjával. A Háremben elégedetlenkednek a lányok, mert nem kapták meg fizetésüket. Afife értesíti Hürremet. Hürrem biztosítja őket, hogy hamarosan kifizeti őket. Minderről Mercan szépen beszámol úrnőjének, Sah Szultánának. Sah elégedetten várja, hogy lázadás törjön ki a Háremben.
A piacra új teológus érkezik Seyh Masuki személyében, a biró kész találkozni vele. A bíró tudni szeretné, hogy nem félti-e az életét, amiatt az eszme miatt, amiről beszél. Seyh Masuki cask most veszi észre, hogy a biro áll előtte. Kifejti, hogy az apja mennyire csodálta őt. Mercan Aga informálja Hürremet, hogy kinyomozta, nincs pénz, amit a háremhölgyeknek oda tudnának adni. Hürrem megkéri Sümbült, szóljon Raquel Hatunnak, hogy beszélni szeretne vele. Sah elmegy a palotába, és közli Hürremmel, hogy tudomására jutott, hogy elégedetlenkednek a háremhölgyek. Majd a segítségét ajánlja. Hürrem megköszöni, de közli, nincs szüksége a segítségére.
Süleyman, természet adta akadállyal találja szembe magát. Lütfü Pasha azt javasolja, kérje Mimar Sinan segítségét, hogy át tudjanak kelni a folyón, hozzátéve, hogy az építész Ibrahim tanítványa volt. Sinan előadja tervét, hogyan tudnának átkelni a folyón anélkül, hogy vizesek lennének. Mindenkit lenyűgöz, és a Szultánt is meggyőzi. Azonban figyelmezteti, hogy lefejezi, ha nem készül el időben a konstrukcióval.
Hürrem kölcsönt kér a zsidó Raqueltől. Nigar találkozik vele, majd Sah Szultánához kíséri. Sah értesül a kölcsönről. Faire szól a háremhölgyeknek, hogy Hürrem Szultána gondoskodott arról, hogy hamarosan megkapják a pénzüket. Gabriella még egyszer találkozik Mustafával. Könyörög neki, hogy higgyen neki, és engedélyét kéri, hogy húgát magával vihesse. Mustafa bejelenti anyjának, hogy elengedi Rumeysát, amivel Mahidevran nem ért egyet. Amikor közlik ezt a döntést a lánynak, Rumeysa könyörög, hadd maradhasson, mert ő már az ő családjába tartozik.
Süleyman megelégedéssel látja, hogy Sinan terve időben elkészült, így felajánlja neki, hogy kérhet tőle bármit, amit csak akar. Sümbül informálja Hürremet a kölcsön elszállításáról, Nigar meg továbbítja az információt Sahnak.
Egy háremhölgy informálja Mihrimaht, hogy a háremhölgyek kezébe került az a levél, melyet Bali Bey írt neki. Mihrimah úgy gondolja, ez Esmahan revansa. Sümbülre rátámadnak, és elveszik tőle a pénzt. Teljes kétségbeesve tér vissza a palotába úrnője elé. Egy háremhölgy meghallja Sümbül nyávogását, és így felszítja az indulatokat a Háremben. Ahogy Afife Hatun próbálja csitítani őket, hirtelen Sah Szultána lép be a pénzzel! Ő lesz az, aki szétossza a lányok között. Amint Hürrem meglátja ezt, azonnal rájön, ki áll a rablás mögött. Sah is észreveszi őt, és cinikusan mosolyog…
Lütfü: Szultánom! A Pápa megkezdte az előkészületeket a nagy keresztes hadjárat elindítására. Bölcs lenne, ha mi is megtennénk a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket a tengeren.
Süleyman: Igazad van! Ayaz Pasha, a partszakaszaink legyenek biztonságban, amíg mi Bogdánban tartózkodunk.
Ayaz: Hizir Hayreddin Pasha a Mediterrán-tengeren van, Szultánom. Ő nem hagyja a hitetleneket még csak levegőhöz sem jutni!
Husrev: Ez egy keresztes flotta, Pasha. Ha összefognak … akkor hajóik sokkal nagyobb létszámban lesznek jelen … és nagyobbak lesznek a mi hajóinknál is … főleg a velencei flotta. Nagyon nehéz feladat lesz ezt kezelnünk.
Lütfü: Amit Husrev Pasha mond, úgy van, Szultánom. Még … soha nem tudtuk leigázni Velencét a tengeren.
Süleyman: Igazatok van! Ébernek kell lennünk!
Rüstem: A híreket elküldtük Süleyman Pashának, ahogy parancsoltad, Szultánom. A szükséges előkészületeket megtettük: 20.000 katona, több mint 70 vezető és katonai hajó fog indulni az India elleni csatába.
Süleyman: A helyezet világos… Süleyman Pasha Indiában … mi Bogdanban … Hizir Hayreddin Pasha Itáliában. Három különböző csatatéren harcolunk egyszerre.
Mehmet: Ez egy hatalmas erő és képesség, Szultánom. Mindenki meglátja, hogy a világ elsőszámú nagyhatalma leigázza a többi államot.
Husrev: A világ letérdel nagyságod előtt, Szultánom.
Süleyman: Mind megteszi, Allah akaratával, Husrev Pasha. Mindenhova elvisszük iszlám kardját, hogy Allah nevét hirdessük. Egyetlen célunk, hogy ezt az egészet a világok urai előtt fehér arccal fejezzük be… Malkocoglou! Milyen a katonák állapota?
Malkocoglou: Szultánom! A katonák összegyűltek. A hadsereg készen áll, tovább mehetünk, amikor jónak látod.
Süleyman: Jó!

Süleyman: Hogy jöttél ide? Ki segített neked?
Beyazit: Senki, Szultánom. Egyedül jöttem.
Süleyman: Nézz magadra!
Beyazit: Részt akartam venni a háborúban. Fel is készítettem magam. Nagyon jó lovas vagyok. Jól bánok a karddal, és kitűnő íjász vagyok. Bali Bey is itt van. Ha gondolod, kérdezd meg tőle.
Süleyman: Persze, ezek a képességek, melyeket felsoroltál szükségesek … egy HERCEGNEK, Beyazit! De ezek mind nem fontosak, ha nem társulnak … ÉRTELEMMEL, INTELIGENCIÁVAL! Azt mondtad, részt akartál venni a háborúban. A háborút a hadsereg űzi. A sereget katonák alkotják. Azt parancsoltam, maradj a palotában. TE … MEGSZEGTED … PARANCSOMAT! Mi történne, ha egy katona megszegne egy parancsot a háborúban?!
Beyazit: Azt teszem, amit parancsolsz, Szultánom. Kérlek, vigyél magaddal.
Süleyman: Azt parancsolom, térj vissza a palotába. Addig nem veszel részt háborúban, amíg meg nem tanulod … az ENGEDELMESSÉGET!
Beyazit: Szultánom…
Süleyman: Malkocoglou, tegyél meg mindent, hogy a Herceg biztonságban hazatérjen. Valamint, tudd meg … ki segítette … vagy elhanyagolta munkáját, és engedte, hogy ez megtörténjen. Mindenkit le kell fejezni!
Malkocoglou: Ahogy parancsolod.
Beyazit: Szultánom! Ők mind ártatlanok! Minden az én hibám!
Süleyman: Erre korábban kellett volna gondolnod. Nézz rám. Te herceg vagy. Mindig lesz … büntetés … amivel a … hibákat … megfizetik. Soha ne feledd ezt! Most mehetsz!

Hürrem: Már kétszer ajánlottam, hogy háromszor annyit fizetek a házadért, mint amennyit ér, de te még mindig nem fogadtad el.
Kevser Hatun: A pénz … nem olyan fontos, Szultána. Ez a hely jelenti mindazt, ami elhunyt apámtól megmaradt. Ez a hely tele van emlékekkel. Hogy tudnám eladni???
Hürrem: Nekem is volt rengeteg emlékem, Kevser Hatun. De azok nem jó emlékek voltak, úgy mint neked.
Kevser Hatun: Hogyan?
Hürrem (visszaemlékezve): 17 éves voltam. Megölték az apámat, az anyámat és a húgomat. Elragadtak … a családomtól … a szülőföldemtől … és idehoztak, mint egy … RABSZOLGÁT! Egy rabszolgát, akit eladtak … majd idehoztak, egy rabszolgát … pénzért! Miután a női piacon élsz évek óta, már sok mindent láthattál, szemtanúja lehettél. Például, biztosan hallottad a nők sírását … és a gyerekek hangját … nem igaz??? Én is az egyikük voltam! Én is azok közé a nyomorult lányok közé tartoztam! Nem tudtam … hol leszek a következő napokban … vagy hol ébredek fel. Aztán idehoztak a palotába. Egy reggel, egy madár csicsergésére lettem figyelmes. Egy galamb volt … fehér volt, mint a hó. Olyan volt, mint én … magányos … sebzett. Tenyerembe vettem, megcsókoltam … és elkezdtem imádkozni. Azért imádkoztam, bárcsak szárnyaim nőnének, mint a galambnak, hogy el tudjak repülni …. vissza … az otthonomba. De nem vettem észre, hogy Allah meghallgatta imámat. Végül, ez a palota vált otthonommá. Szerencsés voltam, mert Allah segített, hogy a kedvenc háremhölgye legyek a mi Szultánunknak. Így lettem Szultána. Azért jöttem, hogy a beleegyezésedet kérjem. Boldogságot és nevetést akarok a női piacon, az eddigi könnyek helyett, ami a múltat jellemezte. Imák meghallgattatnak … gyomrok megtelnek. Egy olyan menedékházat szeretnék a munkanélküliek, az iskolák és a gyerekek számára.
Kevser Hatun: Szultána! Ha tudtam volna, hogy ezt a szíved mélyéből szeretnéd, soha nem okoztam neked volna ekkora gondot, hogy ide gyere. Elnyerted … a szívemet. Elnyerted … a hozzájárulásomat. Az én otthonom, a tiéd is. Allah hozzon neked minden jót!

Ayaz: Harcosaink már majdnem elérték Yasht és Suceavát, Szultánom. Hamarosan híreket kapunk a hitszegő Rares tábornok felől.
Rüstem: Nincs meg a kellő erejük, hogy az ottománokkal szembe nézzenek. Az összes országba be tudunk törni.
Lütfü: Ebben az esetben rengeteg katonával kellene itt tábort vernünk. A szövetségesek nem fogják könnyen adni a külső erőknek, és ez még sok gondot okozhat nekünk.
Husrev: Lütfü Pashának igaza van, Szultánom. Rarest el kell távolítanunk, és egyet közülük kell kineveznünk.
Malkocoglou: Stefan, Petro Rares testvére jött ide, Szultánom. Engedélyedre vár, hogy beléphessen.
Süleyman: Engedd belépni. … Stefan! Hogy járulhattál … ELÉM… miközben a bátyád menekül előlem???
Stefan: Azért jöttem, hogy felajánljam szolgálataimat és alázatomat neked, kegyelmes Szultán.
Süleyman: A testvéred elárult … ENGEM, aki, kenyérrel eteti! Összeállt az ellenségeimmel! Nem adta meg a tiszteletet, minden figyelmeztetés ellenére. Nem igaz, Pasha???
Husrev: Így van, Szultánom! Rares több bűnt is elkövetett. Utolsó bűne az volt, hogy megpróbált megszabadulni Lehistantól, amellyel ki akart békélni velünk.
Süleyman: Mi a többi bűne, Malkocoglou?
Malkocoglou: Megölte a velencei Alvise Grittit, aki nekünk dolgozott, hogy megakadályozza, hogy betöltse pozícióját. Lázadást szított a mi Szultánunk ellen.
Süleyman: Lütfü Pasha! Mi a büntetése annak, aki elárul minket?
Lütfü: A legkegyetlenebb büntetés jár neki, Szultánom. Olyan büntetés, mint amilyet Eflak tábornok, az áruló kapott, melyet Ebulfeth Mehmet Han saját kezűleg végzett el, tanulságul szolgáljon minden szolga számára.
Süleyman: Amíg, a hitszegő, árulót … megbüntetjük, … addig azt, aki a … szolgálatait ajánlja … megjutalmazzuk. Ha valóban hűséges leszel a Birodalomhoz, ahogy állítod, akkor megteszlek a bátyád helyére.
Stefan: Én … és a katonáim … állunk rendelkezésedre … Nagy Szultán.

Seyh Masuki: Az ember ősi lény. Amióta ember létezik … ártatlanság is létezik! A főváros lakói, hívők! Ne higgyetek azoknak a tudósoknak, akik az épületekben ülnek.
Seker: Mi ez? Ki ez az ember?
Férfi: Azt mondják, Sayh Masukinak hívják. Aksarayból jött.
Seyh Masuki: Ne edd ezt … Ne csináld azt … Minden tiltott … Ez bűn. Ők tudatlanok. Ők nem tudják. A mi nagyszerű Allahunk enged nekünk mindent. Alapvetően … MINDEN, amit a vallási törvény megtilt, az szabad. Sőt! Ha akarsz és tudsz is enni … inni … aludni, azt úgy hívják, Allah tisztelete!!!
Man: Miről beszélsz, Seyh? Hogy lehetne az evés és ivás tisztelet?
Seyh Masuki: A koplalás … a különbözőség … a zarándoklat, MIND nonszensz egy igaz hívőnek! Elmondom nektek, hogy ha az év két ünnepnapján kétszer imádkoztok, az éppen elég egy igaz hívőnek! Bőven elég, ha az emberek ezen a két imádkozáson látnak bennünket!
Férfi: Miről beszélsz? Azt mondod, hogy a többi imádság mind hiábavaló?
Seyh Masuki: Nem tudom, Efendi. Mert SENKI SEM tudhatja, mi lakozik a szívekben, melyet Allah vezérel. Az viszont biztos, hogy mindenki imádkozik. Hogy megvédjék magukat a bajoktól, és hogy elfoglalják magukat.

Ebu Suud: Túl sokat beszéltél, fiam. Nem félsz attól, hogy viszályt keltesz az emberek között?
Seyh Masuki: Jól mondod, Efendi. Ki vagy?
Ebu Suud: Úgy hívnak … Hoca Celebi.
Seyh Masuki: Ebu Suud Efendi!!! Az apám nagy tisztelettel beszélt rólad. Nagy megtiszteltetés találkozni veled. Engem úgy hívnak … Seyh Masuki.
Ebu Suud: Hallottam a neved, fiam. Tisztelem az apádat. Már egy ideje hallgatom, miről beszélsz. Ennek semmi köze a valláshoz vagy a nemzetiséghez. Persze, fiatal vagy és tapasztalatlan. Ha folytatod ezt a beszédet, a következmények nem lesznek kellemesek számodra. Allah megbocsát … most megállhatsz levegőt venni.
Seyh Masuki: Ha csak azért állok meg levegőt venni, amiről beszélek … ám, legyen. Én … soha … nem hagyom abba … és nem gondolom meg magam, arról, amiről úgy gondolom, hogy igaz és helyes.

Süleyman: Mennyi ideig tart, míg helyrehozod az omladozó hidakat, főépítész? Mennyi ideig kell a hadsereget itt tartanunk?
Építész: Bocsáss meg, Szultánom! Igazad van, de a folyó alja mocsaras. A hidak, melyeket építettünk nem bírják a folyó sodrását.
Malkocoglou: Ha ez így van, miért nem építetek egy olyan hidat, mely elbír a folyó erejével?
Építész: Az túl sok időbe telne, uram.
Süleyman: Mennyire?
Építész: Ha minden feltétel marad, akkor eltarthat … több, mint egy hónapig is, Szultánom.
Malkocoglou: Nincs ennyi időnk, Szultánom!
Lütfü: Át kell gázolnunk a vízen, mielőtt újból el kezd esni az eső.
Süleyman: Te mit gondolsz, Matrakci? Ezekhez a dolgokhoz te értesz.
Matrakci: Prout … nehéz folyó, Szultánom. Olyan nehéz elbánni vele. Van itt egy … vízi szakértő … aki nagy hasznunkra volt a perzsiai háborúban. Talán neki van megoldása.
Lütfü: Jól mondod, Nassuh Efendi! Három hajót is épített rövid időn belül, Szultánom! Még a Van tengert is át tudjuk szelni az ő segítségével! Még az elhunyt Ibrahim Pasha fedezte fel. Ha kívánod … megbízhatnánk ezzel a feladattal.
Süleyman: Ki ez az ember? Hidat tud építeni?

Süleyman: Malkocoglou! Te jól ismered ezt a helyet. Nincs más lehetőség az átkelésre?
Malkocoglou: Vannak még más helyek is, Szultánom. De az elmúlt napok esős időjárása mindet sártengerré változtatta. Ott is ugyanezzel a problémával találnánk szembe magunkat.
Lütfü: Szultánom! Ez az az ember, akiről beszéltünk!
Sinan: Szultánom!
Lütfü: Már meg is próbálta megoldani a hídproblémát. Azt mondja, egy hét alatt meg tudná építeni.
Sinan: 10 … vagy 15 nap alatt. Mert, meg kell még győződnünk az éghajlatról is, Szultánom.
Süleyman: A főépítész szerint, egy hónapon belül nem lehet megépíteni a hidat. Honnan ez a bizonyosság mondandód felé?
Sinan: Szultánom! Én … ha megengeded … elmagyarázom. Szultánom! Legyen ez … a folyó. Mint tudod, a víz kiöntött és a talajt mocsárrá változtatta. Ezért a köteleket, melyek a hidat tartják két oldalt … igen erősen kell megkötni. Most, a szegély oszlopait, amit … jó mélyre tervezünk … elérik a szilárd talajt. Aztán szorosan megkötjük a köteleket. Ilyen módon, örökké állni fog, még akkor is, ha egy hegy halad el mellette. És végül, biztonságosan át tudunk kelni a másik oldalra.
Süleyman: Mi a neved?
Sinan: Sinan … Sinan Agirnasli.
Süleyman: Nos, Sinan Agirnasli! Tíz nap áll rendelkezésedre. Ha elkészíted a hidat, és biztosítasz egy átkelőt a sereg számára, ahogy mondod … kérhetsz tőlem bármit, amit csak akarsz. De ha nem … levágom a fejed, Sinan!!!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése